Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Dr inż. Jerzy Adamczyk

Katedra Konserwacji Zabytków
j.adamczyk@pollub.pl
Liczba publikacji: 8
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(7)

1 Badania nad efektywnością konwersji fotowoltaicznej (pv) dla warunków Lubelszczyzny / Tomaszewski Robert, Olchowik Jan, Adamczyk Jerzy // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2014, nr 3/2, z. 61, vol. 31, s. 511-520 [MNiSW: 5]
2 Kominki wspomagające centralne ogrzewanie / Adamczyk Jerzy // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 4, vol. 12, s. 127-134 [MNiSW: 3]
3 Możliwość wykorzystania przewymiarowanej sieci ciepłowniczej jako akumulatora ciepła / Adamczyk Jerzy // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2012, nr 2/2, z. 59, vol. 283, T. 1, s. 13-20 [MNiSW: 4]
4 Ogrzewanie powietrzne pomieszczeń / Adamczyk Jerzy // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 4, vol. 12, s. 135-143 [MNiSW: 3]
5 Orientacja kolektorów słonecznych a uzysk energetyczny / Adamczyk Jerzy, Olchowik Jan, Tomaszewski Robert // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2012, nr 2/2, z. 59, vol. 283, T. 1, s. 21-26 [MNiSW: 4]
6 Stosowanie kolektorów słonecznych w Polsce / Adamczyk Jerzy // INŻYNIER BUDOWNICTWA - 2013, nr 7-8, s. 89-92
7 Wpływ temperatury na efektywność pracy krzemowych fotomodułów w środowisku południowo-wschodniej Polski / Tomaszewski Robert, Olchowik Jan, Adamczyk Jerzy // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2011, nr 10, s. 431-437 [MNiSW: 4]

Rozdzialy(1)

1 10 years analysis of PV installation in Lublin region / Olchowik Jan, Tomaszewski Robert, Gułkowski Sławomir, Adamczyk Jerzy // W: 29th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition Session: 5BV.1.19; 2014, s. 2639-2641 .- (EU PVSEC Proceedings, ISSN 2196-100X)