Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Dr inż. Marcin Buczaj

Instytut Elektrotechniki i Elektrotechnologii
m.buczaj@pollub.pl
Liczba publikacji: 58
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(43)

1 Dobór języka programowania kontrolera PLC / Sumorek Andrzej, Buczaj Marcin, Horyński Marek, Boguta Artur, Styła Sebastian // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2013, nr 10, s. 2319-2329 [MNiSW: 4]
2 Eliminacja czynnika ludzkiego przez techniczne środki przekazu informacji w systemach nadzoru nad stanem chronionego obiektu / Buczaj Marcin // MOTROL. MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA - 2011, vol. 13, s. 34-42 [MNiSW: 4]
3 Evaluation of influence of stretching therapy and ergonomic factors on postural control in patients with chronic non-specific low back pain / Gawda Piotr, Dmoszyńska-Graniczka Magdalena, Pawlak Halina, Cybulski Marek, Kiełbus Michał, Majcher Piotr, Buczaj Agnieszka, Buczaj Marcin // ANNALS OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE - 2015, nr 1, vol. 22, s. 142-146 [MNiSW: 20]
4 The evolution of “Media Oriented Systems Transport” protocol / Sumorek Andrzej, Buczaj Marcin // TEKA KOMISJI MOTORYZACJI I ENERGETYKI ROLNICTWA PAN - 2014, nr 3, vol. 14, s. 115-120 [MNiSW: 6]
5 Increasing the ergonomics at the workstations of CCTV operators / Buczaj Marcin, Buczaj Agnieszka, Pawlak Halina // ECONTECHMOD : AN INTERNATIONAL QUARTERLY JOURNAL ON ECONOMICS OF TECHNOLOGY AND MODELLING PROCESSES - 2017, nr 1, vol. 6, s. 5-14 [MNiSW: 12]
6 Integracja systemów alarmowych z systemem BMS w obiektach logistycznych / Budzyński Daniel, Buczaj Marcin // LOGISTYKA - 2015, nr 3, s. 620-627
7 Integracja systemów sterowania i nadzoru w budynkach w aspekcie realizacji przez nie zadań systemów alarmowych / Buczaj Marcin // LOGISTYKA - 2011, nr 6 [MNiSW: 4]
8 Jednoczesne sterowanie ustawieniami wielu kamer PTZ w systemie monitoringu wizyjnego CCTV / Buczaj Marcin // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 4, vol. 90, s. 153-156 [MNiSW: 10]
9 Komputerowy system sterowania układem wentylacyjnym i odpylającym w młynie zbożowym / Buczaj Marcin, Buczaj Agnieszka // INZYNIERIA ROLNICZA - 2011, nr 1, vol. 0, s. 15-20 [MNiSW: 5]
10 Koncepcja zarządzanego przez mikrokomputer systemu alarmowego nadzorującego stan chronionego obiektu logistycznego / Buczaj Marcin // LOGISTYKA - 2012, nr 3, s. 211-218 [MNiSW: 4]
11 Kształtowanie się cen paliwa LPG oraz ich zmienność w porównaniu z paliwem U95 w latach 2002-2011 / Buczaj Marcin // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, nr 9, s. 1695-1702 [MNiSW: 4]
12 Model autonomicznej mobilnej platformy transportowej do przewozu ładunków w obiektach infrastruktury logistycznej / Buczaj Marcin, Panek Łukasz // LOGISTYKA - 2012, nr 3, s. 219-226 [MNiSW: 4]
13 Model energooszczędnej instalacji domowej w warunkach budownictwa wiejskiego / Horyński Marek, Styła Sebastian, Boguta Artur, Buczaj Marcin, Sumorek Andrzej // MOTROL. MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA - 2013, nr 1, vol. 15, s. 47-52 [MNiSW: 4]
14 Model funkcjonalny czujki światłowodowej do zabezpieczania okien i drzwi / Buczaj Marcin // LOGISTYKA - 2015, nr 3, s. 610-619
15 New elements in vehicle communication "media oriented systems transport" protocol / Sumorek Andrzej, Buczaj Marcin // TEKA KOMISJI MOTORYZACJI I ENERGETYKI ROLNICTWA PAN - 2012, nr 1, vol. 12, s. 275-279 [MNiSW: 6]
16 Opłacalność zastosowania LPG jako paliwa alternatywnego do zasilania pojazdów w latach 2002-2011 / Buczaj Marcin, Pietrzyk Wiktor // MOTROL. MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA - 2012, nr 5, vol. 14, s. 13-17 [MNiSW: 4]
17 Problems of searching for failures and interpretation of error codes (DTCs) in modern vehicles / Sumorek Andrzej, Buczaj Marcin // ECONTECHMOD : AN INTERNATIONAL QUARTERLY JOURNAL ON ECONOMICS OF TECHNOLOGY AND MODELLING PROCESSES - 2016, nr 3, vol. 5, s. 27-33 [MNiSW: 12]
18 Problemy komunikacji światłowodowej w systemach komunikacyjnych pojazdów / Sumorek Andrzej, Buczaj Marcin // TEKA KOMISJI MOTORYZACJI I ENERGETYKI ROLNICTWA PAN - 2011, vol. 11, s. 363-372 [MNiSW: 6]
19 Problemy pracy zdalnej w środowisku programistycznym dedykowanym do zadań pomiarowo-diagnostycznych / Sumorek Andrzej, Buczaj Marcin // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 10124-10132 [MNiSW: 10]
20 Program platform aiding PTZ cameras operator work in CCTV system- improvement in the scope of functionality and ergonomics of system use / Buczaj Marcin, Sumorek Andrzej, Buczaj Agnieszka // TEKA KOMISJI MOTORYZACJI I ENERGETYKI ROLNICTWA PAN - 2013, nr 1, vol. 13, s. 23-30 [MNiSW: 6]
21 Rynek alternatywnych źródeł zasilania pojazdów w Polsce. Ekopaliwa w świetle uwarunkowań prawnych UE / Buczaj Marcin // PALIWO I ENERGETYKA - 2013, nr 4, s. 52-55
22 Strefowa organizacja systemów alarmowych w aspekcie realizacji założonych zadań ochrony w obiektach budowlanych / Buczaj Marcin // ZABEZPIECZENIA - 2011, nr 5, vol. 0, s. 46-49
23 Studia podyplomowe / Buczaj Marcin // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2012, nr 2, s. 28-29
24 Study on the concentration of airbone respirable asbestos fibres in rural areas of the Lublin region in south-east Poland / Buczaj Agnieszka, Brzana W., Tarasińska J., Buczaj Marcin, Choina P. // ANNALS OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE - 2014, vol. 21, s. 639-643 [MNiSW: 30]
25 Światłowodowa czujka obwodowa do zabezpieczania okien i drzwi / Buczaj Marcin, Sumorek Andrzej // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 2375-2385 [MNiSW: 10]
26 Symulacja układów bezpieczeństwa czynnego pojazdów samochodowych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego / Styła Sebastian, Boguta Artur, Sumorek Andrzej, Horyński Marek, Buczaj Marcin // MOTROL. MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA - 2013, nr 1, vol. 15, s. 143-148 [MNiSW: 4]
27 System jednoczesnego sterowania ustawieniami kamer obrotowych systemu CCTV do zastosowania w nadzorze infrastruktury logistycznej / Buczaj Marcin // LOGISTYKA - 2011, nr 3, vol. 0, s. 215-222 [MNiSW: 4]
28 Systemy sterowania i nadzoru szyte na miarę / Buczaj Marcin // ZABEZPIECZENIA - 2012, nr 6, vol. 88, s. 20-24
29 Uniwersalna platforma pomiarowa dla środowiska LabVIEW / Sumorek Andrzej, Buczaj Marcin // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 6070-6079 [MNiSW: 10]
30 The use of labview environment for the building of the grain Dust control system in grain mill / Buczaj Marcin, Buczaj Agnieszka // ECONTECHMOD : AN INTERNATIONAL QUARTERLY JOURNAL ON ECONOMICS OF TECHNOLOGY AND MODELLING PROCESSES - 2012, nr 1, vol. 1, s. 21-26
31 The use of ultrasonic detectors in peripheral object protection for casement windows security / Buczaj Marcin // TEKA KOMISJI MOTORYZACJI I ENERGETYKI ROLNICTWA PAN - 2013, nr 1, vol. 13, s. 31-36 [MNiSW: 6]
32 The use of voice messages generators in the integrated control and supervision systems installed in laboratory rooms / Buczaj Marcin, Sumorek Andrzej // TEKA KOMISJI MOTORYZACJI I ENERGETYKI ROLNICTWA PAN - 2014, nr 3, vol. 14, s. 9-16 [MNiSW: 6]
33 Więcej światła – nowe rozwiązanie techniczne czujki do zabezpieczania okien i drzwi / Buczaj Marcin, Sumorek Andrzej // ZABEZPIECZENIA - 2016, nr 3, s. 56-59
34 Wirtualizacja układów sterowania obrotnicami kamer PTZ w wizyjnych systemach dozorowych / Buczaj Marcin // ZABEZPIECZENIA - 2015, nr 2, s. 40-45
35 Wpływ konfiguracji i sposobu integracji systemów alarmowych z systemami sterowania i zarządzania pracą urządzeń w budynkach na dobór wielkości zasilania rezerwowego / Buczaj Marcin // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 5, vol. 89, s. 278-280 [MNiSW: 10]
36 Wpływ składowych RGB materiału wideo na proces identyfikacji schorzeń układu pokarmowego / Buczaj Marcin, Sumorek Andrzej // ZESZYTY NAUKOWE WSEI SERIA TRANSPORT I INFORMATYKA - 2012, nr 2(1)
37 Wspomaganie pracy zasilacza rezerwowego systemu alarmowego przez ogniwa fotowoltaiczne / Buczaj Marcin // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 797-806 [MNiSW: 10]
38 Wykorzystanie generatorów komunikatów głosowych w zintegrowanych systemów sterowania i nadzoru opartych na rozproszonej strukturze decyzyjnej sterowników PLC / Buczaj Marcin, Sumorek Andrzej // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 2363-2374 [MNiSW: 10]
39 Wykorzystanie środowiska LabView do budowy systemu nadzoru kontrolującego parametry klimatyczne i techniczne w pomieszczeniach w gospodarstwie rolnym / Buczaj Marcin, Sumorek Andrzej // TEKA KOMISJI MOTORYZACJI I ENERGETYKI ROLNICTWA PAN - 2011, vol. 11, s. 18-28 [MNiSW: 6]
40 Wykorzystanie środowiska LabView w procesie dydaktycznym z zakresu sterowania ustawieniami kamer PTZ / Buczaj Marcin, Sumorek Andrzej, Horyński Marek, Styła Sebastian // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2013, nr 10, s. 1613-1623 [MNiSW: 4]
41 Zapomniane ultradźwięki - zastosowanie dopplerowskich czujek ruchu w systemach alarmowych w obiektach budowlanych / Buczaj Marcin // ZABEZPIECZENIA - 2011, nr 6, s. 68-71
42 Zarządzanie własnością intelektualną w jednostkach naukowych – staż na Słowacji / Buczaj Marcin // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2014, nr 1, vol. 35, s. 23-23
43 Zmienność cen gazu LPG i benzyny U95 w poszczególnych miesiącach roku w latach 2002-2012 / Buczaj Marcin // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2013, nr 3, s. 679-687 [MNiSW: 4]

Projekty wynalazcze (5)

1 Filtr hybrydowy zanieczyszczeń dielektrycznych [Nr zgłoszenia 402120] / Buczaj Marcin, Sumorek Andrzej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 13, s. 13-14 [MNiSW: 2]
2 Sposób i układ detekcji próby sforsowania wejść do obiektu zamkniętego [Zgłoszenie nr (21) 407607 ] / Buczaj Marcin // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 20, s. 38-39 [MNiSW: 2]
3 Układ detekcji próby wejścia do obiektu zamkniętego przez sforsowanie zamkniętych okien lub drzwi [ Zgłoszenie nr (21) 407608 ] / Buczaj Marcin // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 20, s. 39-39 [MNiSW: 2]
4 Układ do zabezpieczania, zwłaszcza okien i drzwi [Nr zgłoszenie 402121] / Buczaj Marcin, Sumorek Andrzej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 13, s. 36-37 [MNiSW: 2]
5 Układ do zabezpieczania, zwłaszcza okien i drzwi [Patent nr (11) 219425 (21) 402121] / Buczaj Marcin, Sumorek Andrzej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 4, s. 790-790 [MNiSW: 25]

Referaty (9)

1 Dobór języka programowania kontrolera PLC / Sumorek Andrzej, Buczaj Marcin, Horyński Marek, Boguta Artur, Styła Sebastian // W: 17th International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, TRANSCOMP 2013, Zakopane 2-5.12.2013 : [book of abstracts] - 2013, s. 375-375
2 Integration of supervision alarm system with the control and management systems in the electric equipment applied at buildings / Buczaj Marcin // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 163-163
3 Komputerowe i programowe wspomaganie procesu sterowania ustawieniami kamer PTZ w systemie monitoringy wizyjnego CCTV / Buczaj Marcin // W: Sympozjum "Ergonomia w Gospodarce Opartej na Wiedzy", Kazimierz Dolny, 24-25 września 2012 - 2012, s. 13-13
4 Simultaneous control of settings of multiple PTZ camera / Buczaj Marcin // W: 8th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation"NEET 2013, Zakopane, Poland, June 18-21, 2013 : [książka streszczeń] - 2013, s. 65-65
5 Supporting of power sources of decision-making devices and security system elements in building by photovoltaic cells / Buczaj Marcin // W: 8th International Conference ELMECO-8 " Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection " joint with 11th Seminar AoS-11 "Applications of Superconductors", September 28-October 1, Nałęczów, 2014 - 2014, s. 17-18
6 Uniwersalna platforma pomiarowa dla środowiska LabVIEW / Sumorek Andrzej, Buczaj Marcin // W: 11 Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans, Logistyka - Systemy Transportowe - Bezpieczeństwo w Transporcie, Szczyrk, 7-10 kwietnia 2014 r. : [książka streszczeń] - 2014, s. 764-764
7 Wspomaganie pracy zasilacza rezerwowego systemu alarmowego przez ogniwa fotowoltaiczne / Buczaj Marcin // W: 11 Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans, Logistyka - Systemy Transportowe - Bezpieczeństwo w Transporcie, Szczyrk, 7-10 kwietnia 2014 r. : [książka streszczeń] - 2014, s. 155-155
8 Wykorzystanie środowiska LabView w procesie dydaktycznym z zakresu sterowania ustawieniami kamer PTZ / Buczaj Marcin, Sumorek Andrzej, Horyński Marek, Styła Sebastian // W: 17th International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, TRANSCOMP 2013, Zakopane 2-5.12.2013 : [book of abstracts] - 2013, s. 78-78
9 Zmienność cen gazu LPG i benzyny U95 w poszczególnych miesiącach roku w latach 2002-2012 / Buczaj Marcin // W: 10 Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans Logistyka, Systemy transportowe, Bezpieczeństwo w transporcie, 16-19 kwietnia 2013, Szczyrk : [książka streszczeń] - 2013, s. 49-49

Rozdzialy(1)

1 Zdalne zarządzanie systemami kontroli i nadzoru nad stanem chronionego obiektu / Piechniak Piotr, Książek Adam, Buczaj Marcin // W: II Sympozjum naukowe elektryków i informatyków : materiały pokonferencyjne; [Red:] Filipek Piotr, Mazurek Paweł - Lublin: 2012, s. 101-102