Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Dr inż. Piotr Filipek

Katedra Napędów i Maszyn Elektrycznych
piotr.filipek@pollub.pl
Liczba publikacji: 29
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(8)

1 Active suppression of nonlinear composite beam vibrations by selected control algorithms / Warmiński Jerzy, Bocheński Marcin, Jarzyna Wojciech, Filipek Piotr, Augustyniak Michał // COMMUNICATIONS IN NONLINEAR SCIENCE AND NUMERICAL SIMULATION - 2011, nr 5, vol. 16, s. 2237-2248 [MNiSW: 40]
2 Estimation of the running costs of autonomous energy sources in trolleybuses / Hołyszko Piotr, Filipek Piotr // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2016, nr 5, vol. 17, s. 101-106 [MNiSW: 12]
3 Kogeneracja energii w budynku mieszkalnym / Filipek Piotr, Wroński A. // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 4, vol. 89, s. 332-334 [MNiSW: 10]
4 Measurement and analysis of transmission losses in the supply system of electrified transport / Bartłomiejczyk Mikołaj, Hołyszko Piotr, Filipek Piotr // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2016, nr 5, vol. 17, s. 64-71 [MNiSW: 12]
5 Ocena przewodzonych zagrożeń elektromagnetycznych prototypowej spawarki inwertorowej / Mazurek Paweł, Wac-Włodarczyk Andrzej, Filipek Piotr, Serwin Sebastian, Błażejewska Angelika // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 12b, vol. 88, s. 198-200 [MNiSW: 15]
6 Optimal energy source for an environmentally-friendly go-kart / Filipek Piotr, Ostrowski Mariusz // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2016, nr 5, vol. 17, s. 90-95 [MNiSW: 12]
7 VI Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków / Mazurek Paweł, Laskowski Maciej, Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr, Kociubiński Andrzej // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2016, nr 1, s. 27-28
8 Wybrane zagadnienia modyfikacji kompozycji klejowych epoksydowych / Rudawska Anna, Filipek Piotr, Kowalska Beata // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2016, nr 2, vol. 22, s. 91-99 [MNiSW: 7]

Monografie (10)

1 Elektrotechnologie / Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr, Mazurek Paweł, Laskowski Maciej[Red:] Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr, Mazurek Paweł, Laskowski Maciej.- Lublin: Poliechnika Lubelska, 2014, 144 s.- (Problemy Współczesnej Inżynierii)
2 I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków / Filipek Piotr, Mazurek Paweł[Red:] Filipek Piotr, Mazurek Paweł.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, 142 s.- (Konferencje-Politechnika Lubelska)
3 II Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków : materiały pokonferencyjne / Filipek Piotr, Mazurek Paweł[Red:] Filipek Piotr, Mazurek Paweł.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2012, 167 s.- (Konferencje - Politechnika Lubelska)
4 Problemy współczesnej inżynierii. T. 1, Elektrotechnika / Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr, Mazurek Paweł, Laskowski Maciej[Red:] Filipek Piotr, Kołtunowicz Tomasz, Laskowski Maciej, Mazurek Paweł.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 154 s.- (Problemy Współczesnej Inżynierii)
5 Problemy współczesnej inżynierii. T. 2, Informatyka / Mazurek Paweł, Laskowski Maciej, Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr[Red:] Mazurek Paweł, Laskowski Maciej, Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 189 s.- (Problemy Współczesnej Inżynierii)
6 Technologie informacyjne / Mazurek Paweł, Laskowski Maciej, Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr[Red:] Mazurek Paweł, Laskowski Maciej, Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, 134 s.- (Współczesne Technologie Informatyczne)
7 Technologie programistyczne / Laskowski Maciej, Mazurek Paweł, Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr[Red:] Laskowski Maciej, Mazurek Paweł, Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, 158 s.- (Współczesne Technologie Informatyczne)
8 Wybrane zagadnienia z elektrotechniki i robotyki / Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr, Mazurek Paweł, Laskowski Maciej[Red:] Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr, Mazurek Paweł, Laskowski Maciej.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, 178 s.- (Problemy Współczesnej Inżynierii)
9 Wybrane zagadnienia z inżynierii biomedycznej / Mazurek Paweł, Filipek Piotr, Kołtunowicz Tomasz, Kociubiński Andrzej, Laskowski Maciej[Red:] Mazurek Paweł, Filipek Piotr, Kołtunowicz Tomasz, Kociubiński Andrzej, Laskowski Maciej.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2016, 127 s.- (Problemy Współczesnej Inżynierii)
10 Wybrane zagadnienia z inżynierii elektrycznej i mechatronicznej / Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr, Kociubiński Andrzej, Mazurek Paweł, Laskowski Maciej[Red:] Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr, Kociubiński Andrzej, Mazurek Paweł, Laskowski Maciej.- Lublin: Politechnika Lublska, 2016, 152 s.- (Problemy Współczesnej Inżynierii)

Projekty wynalazcze (3)

1 Sposób i układ do badań przekształtników sieciowych rozproszonych źródeł generacji energii elektrycznej [Patent nr (11) 224668 (21) 407835] / Zieliński Dariusz, Jarzyna Wojciech, Filipek Piotr // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 1, s. 26-26 [MNiSW: 30]
2 Sposób i układ do badań przekształtników sieciowych rozproszonych źródeł generacji i energii elektrycznej [Zgłoszenie nr (21) 407835] / Zieliński Dariusz, Jarzyna Wojciech, Filipek Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 2, s. 47-47 [MNiSW: 2]
3 Sposób i układ magazynowania ciepła albo chłodu w pojazdach z napędem elektrycznym [Zgłoszenie nr (21) 416882] / Zieliński Dariusz, Jarzyna Wojciech, Filipek Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 25, s. 15-15

Referaty (3)

1 Analysis of active vibration suppression by application of macro fiber composite / Warmiński Jerzy, Mitura Andrzej, Bocheński Marcin, Kaźmir Tomasz, Jarzyna Wojciech, Filipek Piotr // W: 19th French-Polish Seminar of Mechanics : book of abstracts, 8-11 June 2011 University of Perpignan, France - 2011, s. 0-0
2 The cogeneration of energy in house building / Filipek Piotr // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 159-159
3 High-performance and power-efficient motor control for vehicle / Kolano Krzysztof, Filipek Piotr, Zieliński D. // W: 8th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation"NEET 2013, Zakopane, Poland, June 18-21, 2013 : [książka streszczeń] - 2013, s. 134-134

Rozdzialy(5)

1 Analiza pracy systemu fotowoltaicznego zasilającego podgrzewacz wody / Grądz Żaklin, Filipek Piotr // W: Wybrane zagadnienia z elektrotechniki i robotyki; [Red:] Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr, Mazurek Paweł, Laskowski Maciej - Lublin: Poliechnika Lubelska, 2015, s. 126-133 .- (Problemy Współczesnej Inżynierii)
2 Cost-effectiveness terms of a wind energy investment / Jarzyna Wojciech, Filipek Piotr // W: Environmental Engineering IV : Conference on Environmental Engineering IV [WOS]; [Red:] Pawłowski Artur, Dudzińska Marzenna, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2013, s. 489-493 [MNiSW: 10]
3 Financial evaluation of heat and electrical energy cogeneration in Polish household / Filipek Piotr, Jarzyna Wojciech // W: Environmental Engineering IV : Conference on Environmental Engineering IV [WOS]; [Red:] Pawłowski Artur, Dudzińska Marzenna, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2013, s. 495-498 [MNiSW: 10]
4 Ocena pracy systemu klimatyzacji i oświetlenia LED zasilonych z modułów PV oraz sieci elektroenergetycznej / Grądz Żaklin, Filipek Piotr // W: Elektrotechnologie; [Red:] Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr, Mazurek Paweł, Laskowski Maciej - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 116-124 .- (Problemy Współczesnej Inżynierii)
5 Panel sterujący do lekkiego osobowego pojazdu z napędem elektrycznym / Wiśniewski Emil, Dobroczyński Mateusz, Filipek Piotr // W: II Sympozjum naukowe elektryków i informatyków : materiały pokonferencyjne; [Red:] Filipek Piotr, Mazurek Paweł - Lublin: Politechnika Lubelska , 2012, s. 145-149