Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Mgr inż. Krzysztof Jahołkowski

Katedra Napędów i Maszyn Elektrycznych
k.jaholkowski@pollub.pl
Liczba publikacji: 5
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(2)

1 Degradacja wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych przez zaawansowane utlenianie w warunkach kawitacji hydrodynamicznej. / Ozonek Janusz, Szulżyk-Cieplak Joanna, Piotrowicz Adam, Jahołkowski Krzysztof // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2014, nr 6, vol. 93, s. 1045-1050 [MNiSW: 15]
2 Zastosowanie ozonu i środowiska plazmy niskotemperaturowej do degradacji wybranych związków kancerogennych podczas produkcji asfaltu / Ozonek Janusz, Jahołkowski Krzysztof, Czerwiński Jacek, Piotrowicz Adam // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2012, nr 5, s. 920-925 [MNiSW: 15]

Referaty (2)

1 Application of low-temperature plasma for treatment of off-gases from bitumen production / Piotrowicz Adam, Jahołkowski Krzysztof, Ozonek Janusz // W: 8th International Conference ELMECO-8 " Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection " joint with 11th Seminar AoS-11 "Applications of Superconductors", September 28-October 1, Nałęczów, 2014 - 2014, s. 73-74
2 Application of ozone and low temperature plasma environment to reduction of selected carcinogenic compounds in asphalt industry off-gases / Ozonek Janusz, Jahołkowski Krzysztof, Czerwiński Jacek, Piotrowicz Adam // W: International Congress on Environmental Health (ICEH 2012), 29 May 1 June 2012, Lisbon, Portugal - 2012

Rozdzialy(1)

1 Degradacja związków odorotwórczych z przemysłu spożywczego metodą ozonowania / Piotrowicz Adam, Szulżyk-Cieplak Joanna, Ozonek Janusz, Jahołkowski Krzysztof // W: Air, heat and energy in buildings; Wrocław: Poliechnika Wrocławska, 2014, s. 147-152