Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID A-7331-2011
ORCID 0000-0002-1639-5743

dr hab. inż., prof. PL Wojciech Jarzyna

Katedra Napędów i Maszyn Elektrycznych
w.jarzyna@pollub.pl
Liczba publikacji: 57
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(16)

1 Active suppression of nonlinear composite beam vibrations by selected control algorithms / Warmiński Jerzy, Bocheński Marcin, Jarzyna Wojciech, Filipek Piotr, Augustyniak Michał // COMMUNICATIONS IN NONLINEAR SCIENCE AND NUMERICAL SIMULATION - 2011, nr 5, vol. 16, s. 2237-2248 [MNiSW: 40]
2 Application of a fuzzy PI controller in regulation of active piezoelectric composite structure / Jarzyna Wojciech, Augustyniak Michał, Wójcik Adam // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 10a, vol. 88, s. 298-301 [MNiSW: 15]
3 Cold storage-supported air conditioning system in urban transport vehicles / Jarzyna Wojciech, Zieliński Dariusz, Aftyka Michał, Fatyga Karol // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2016, nr 5, vol. 17, s. 120-127 [MNiSW: 12]
4 Doktoranci zaskakują na Targach Aktywności Osób Niepełnosprawnych / Jarzyna Wojciech // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2014, nr 1, s. 31-31
5 A hybrid seven-level inverter using low voltage devices and operation with single DC-link / Yadav Apurv Kumar , Gopakumar K., Krishna raj R., Loganathan Umanand , Bhattacharya Subhashish , Jarzyna Wojciech // IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS - 2019, s. 1-9
6 The influence of control algorithms on the effectiveness of vibration reduction of an active composite beam / Bocheński Marcin, Augustyniak Michał , Ostrowski Mariusz, Jarzyna Wojciech // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 8, s. 166-169 [MNiSW: 14]
7 Modelling and Simulation of 3 Blade Helicopter's Rotor Model / Latalski Jarosław, Bocheński Marcin, Warmiński Jerzy, Jarzyna Wojciech, Augustyniak Michał // ACTA PHYSICA POLONICA A - 2014, nr 6, vol. 125, s. 1380-1383 [MNiSW: 15]
8 Nagrody i wyróżnienia dla doktorantów / Jarzyna Wojciech // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2014, nr 1, s. 31-31
9 PD and LQR controllers applied to vibration damping of an active composite beam / Jarzyna Wojciech, Augustyniak Michał , Bocheński Marcin, Warmiński Jerzy // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 10b, vol. 88, s. 128-131 [MNiSW: 15]
10 Redukcja drgań belki za pomocą piezoelektrycznego kompozytowego siłownika MFC / Jarzyna Wojciech, Augustyniak Michał, Bocheński Marcin, Warmiński Jerzy // MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE - 2015, nr 4, vol. 108, s. 83-87 [MNiSW: 7]
11 Redukcja drgań obiektu nieliniowego z regulatorem proporcjonalno - różniczkującym o strukturze MRAS / Ostrowski Mariusz, Jarzyna Wojciech // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2016, nr 1, s. 51-54 [MNiSW: 7]
12 Synchronization of voltage frequency converters with the grid in the presence of notching / Jarzyna Wojciech, Lipnicki Piotr, Zieliński Dariusz // COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING - 2015, nr 3, vol. 34, s. 657-673 [MNiSW: 15]
13 Technological development of wind energy and compliance with the requirements for sustainable development / Jarzyna Wojciech, Pawłowski Artur, Viktarovich Nadzeya // PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2014, nr 1, vol. 9, s. 167-177 [MNiSW: 20]
14 Warunki wyboru turbin i układu generatorów elektrowni wiatrowych / Jarzyna Wojciech // RYNEK ENERGII - 2011, nr 4, vol. 95, s. 102-106 [MNiSW: 10]
15 Wdrożenia przemysłowe mottem prac badawczych Katedry Napędów i Maszyn Elektrycznych / Jarzyna Wojciech, Zieliński Dariusz // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2014, nr 2, s. 5-8 [MNiSW: 3]
16 Zastosowanie modelu dwuliniowego i metody obserwatorów odprzęgających do identyfikacji parametrów maszyny elektrycznej / Jarzyna Wojciech // MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE - 2014, nr 4, vol. 104, s. 207-211 [MNiSW: 5]

Projekty wynalazcze (9)

1 Sposób i układ do badań przekształtników sieciowych rozproszonych źródeł generacji energii elektrycznej [Patent nr (11) 224668 (21) 407835] / Zieliński Dariusz, Jarzyna Wojciech, Filipek Piotr // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 1, s. 26-26 [MNiSW: 30]
2 Sposób i układ do badań przekształtników sieciowych rozproszonych źródeł generacji i energii elektrycznej [Zgłoszenie nr (21) 407835] / Zieliński Dariusz, Jarzyna Wojciech, Filipek Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 2, s. 47-47 [MNiSW: 2]
3 Sposób i układ magazynowania ciepła albo chłodu w pojazdach z napędem elektrycznym [Patent nr (11) 227463 (21) 416882] / Zieliński Dariusz, Jarzyna Wojciech, Kolano Krzysztof // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 12, s. 4274-4274 [MNiSW: 30]
4 Sposób i układ magazynowania ciepła albo chłodu w pojazdach z napędem elektrycznym [Zgłoszenie nr (21) 416882] / Zieliński Dariusz, Jarzyna Wojciech, Filipek Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 25, s. 15-15
5 Sposób i układ wykorzystania akumulatorów trakcyjnych w trolejbusach [Patent nr (11) 230531 (21) 421489] / Hołyszko Piotr, Jarzyna Wojciech, Zieliński Dariusz, Kwaśny Łukasz, Fatyga Karol // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 11, s. 4006-4006 [MNiSW: 30]
6 Sposób i układ wykorzystania akumulatorów trakcyjnych w trolejbusach [Zgłoszenie nr [21] 421489] / Hołyszko Piotr, Jarzyna Wojciech, Zieliński Dariusz, Kwaśny Łukasz, Fatyga Karol // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 4, s. 20-20
7 Układ do transportu energii pomiędzy pojazdami elektrycznymi [Zgłoszenie nr (21) 424195] / Zieliński Dariusz, Mroczek Bartłomiej, Fatyga Karol, Kwaśny Łukasz, Jarzyna Wojciech, Krysiewicz Arkadiusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 10, s. 15-15
8 Układ i sposób wspomagania zasobnika energii elektrycznej [Zgłoszenie nr (21) 422876] / Zieliński Dariusz, Mroczek Bartłomiej, Fatyga Karol, Kwaśny Łukasz, Jarzyna Wojciech, Zielińska Katarzyna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 8, s. 55-55
9 Układ i sposób zwiększania prądu zwarciowego przekształtników AC/DC [Zgłoszenie nr (21) 422877] / Zieliński Dariusz, Mroczek Bartłomiej, Fatyga Karol, Kwaśny Łukasz, Jarzyna Wojciech, Zielińska Katarzyna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 8, s. 55-55

Referaty (20)

1 Aktywne tłumienie drgań lekkich struktur kompozytowych z zastosowaniem elementów aktywnych oraz nieliniowego sterowania / Warmiński Jerzy, Mitura Andrzej, Bocheński Marcin, Jarzyna Wojciech, Augustyniak Michał // W: II Kongres Mechaniki Polskiej 29-31 Sierpnia 2011, Poznań : książka streszczeń - Poznań, 2011, s. 41-41
2 Analysis of active vibration suppression by application of macro fiber composite / Warmiński Jerzy, Mitura Andrzej, Bocheński Marcin, Kaźmir Tomasz, Jarzyna Wojciech, Filipek Piotr // W: 19th French-Polish Seminar of Mechanics : book of abstracts, 8-11 June 2011 University of Perpignan, France - 2011, s. 0-0
3 Analysis of grid codes requirements and ther technical implementation for wind power plants / Jarzyna Wojciech, Lipnicki Piotr // W: VII Lubuska Konferencja Naukowo-Techniczna "Innowacyjne Materiały i Technologie w Elektrotechnice ; Nauka dla przemysłu, Przemysł dla nauki i - Mitel 2012, 18-20 kwietnia, Przyłęsk k. Gorzowa Wielkopolskiego - 2012, s. 91-92
4 Application of model reference adaptive system in natural frequency identification of an active beam composite structure / Jarzyna Wojciech, Warmiński Jerzy, Augustyniak Michał, Bocheński Marcin // W: UKSim-AMSS 8th European Modelling Symposium, EMS 2014, Pisa, Italy, 21-23 October 2014 - 2014, s. 495-500
5 Bariery rozwoju energetyki wiatrowej / Jarzyna Wojciech // W: Warsztaty Doktoranckie WD 2014,Biały Dunajec,8-10 września 2014 - 2014, s. 44-49
6 The comparison of Polish grid codes to certain European standards and resultant differences for WPP requirements / Jarzyna Wojciech, Lipnicki Piotr // W: 15th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE),2-6 September 2013 - 2013
7 Efektywność tłumienia drgań aktywnej belki kompozytowej z nieliniowym regulatorem NSC / Jarzyna Wojciech, Warmiński Jerzy, Bocheński Marcin, Augustyniak Michał // W: VII Lubuska Konferencja Naukowo-Techniczna "Innowacyjne Materiały i Technologie w Elektrotechnice ; Nauka dla przemysłu, Przemysł dla nauki i - Mitel 2012, 18-20 kwietnia, Przyłęsk k. Gorzowa Wielkopolskiego - 2012, s. 71-72
8 Evaluation of suppression methods used for reduction of vibrations of the active composite beam / Jarzyna Wojciech, Augustyniak Michał, Warmiński Jerzy, Bocheński Marcin // W: International Conference on Frontiers in Computer Education (ICFCE 2011), DEC 01-02, 2011, Macao, PEOPLES R CHINA - 2012 [MNiSW: 10]
9 Grid synchronization of voltage frequency converters in the presence of SCR commutation distortions / Zieliński Dariusz, Lipnicki Piotr, Jarzyna Wojciech // W: EPNC 2014 : XXIII Symposium Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits, July 2-4, 2014, Pilsen, Czech Republic - 2014, s. 153-154
10 Grid synchronization of voltage frequency converters in the presence of thyristor commutation distortions / Jarzyna Wojciech // W: XXIII International Sympozjum on ELECTROMAGNETIC PHENOMENA IN NONLINEAR CIRCUITS ,EPNC 2014 , 2-4 July2014,Pilsen,Czech Republic - 2014, s. 57-58
11 The influence of control algorithms on the effectiveness of vibration reduction of an active composite beam / Bocheński Marcin, Augustyniak Michał, Ostrowski Mariusz, Jarzyna Wojciech // W: 9th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation", NEET 2015, Zakopane, Poland, June 23 – 26, 2015 : [książka streszczeń] - 2015, s. 156-156
12 Jubileusz 50-lecia Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej / Jarzyna Wojciech // W: Warsztaty Doktoranckie WD 2014,Biały Dunajec,8-10 września 2014 - 2014, s. 14-21
13 Microscopic methods of examining the state of metal and alloy surfaces / Jarzyna Wojciech, Augustyniak Michał // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 167-167
14 Modelling and simulation of 3 blade helicopter rotor model / Latalski Jarosław, Warmiński Jerzy, Bocheński Marcin, Jarzyna Wojciech, Augustyniak Michał // W: 8th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation"NEET 2013, Zakopane, Poland, June 18-21, 2013 : [książka streszczeń] - 2013, s. 155-155
15 A numerical study of an autoparametric system with electromagnetic energy harvester / Mitura Andrzej, Kęcik Krzysztof, Warmiński Jerzy, Jarzyna Wojciech, Lenci Stefano // W: ECCOMAS Thematic Conference on Multibody Dynamics 2015, 29 June – 2 July 2015, Barcelona, Spain - 2015, s. 609-615
16 Ocena wybranych algorytmów synchronizacji przekształtników sieciowych podczas zapadów napięcia / Jarzyna Wojciech, Zieliński Dariusz, Lipnicki Piotr // W: VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Innowacyjne Materiały i Technologie w Elektrotechnice i-MITEL-2014, 9-11 kwietnia 2014, Lubniewice - 2014
17 Optimization of NSC controller in two-dimensional parameters space / Mitura Andrzej, Warmiński Jerzy, Bocheński Marcin, Kaźmir Tomasz, Augustyniak Michał, Jarzyna Wojciech // W: PROCEEDINGS OF THE 7TH EUROPEAN NONLINEAR DYNAMICS CONFERENCE (ENOC 2011) - 2011
18 PD and LQR controllers applied to vibration damping of an active composite beam / Jarzyna Wojciech, Augustyniak Michał // W: 7th International Conference "Electromagnetic Devices And Processes In Environment Protection" Elmeco-7 Joint With 10th Seminar "Applications Od Superconductors" AoS-10, 28-30.09.2011, Nałęczów - 2011, s. 61-62
19 Properties and control of 3 blade helicopter rotor model / Augustyniak Michał, Jarzyna Wojciech, Bocheński Marcin, Latalski Jarosław, Warmiński Jerzy // W: 8th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation"NEET 2013, Zakopane, Poland, June 18-21, 2013 : [książka streszczeń] - 2013, s. 156-156
20 State control with LQR algorithms applied in vibration damping of cantilever beam / Jarzyna Wojciech, Augustyniak Michał, Warmiński Jerzy, Bocheński Marcin // W: 15th International Power Electronics and Motion Control Conference, EPE-PEMC 2012 ECCE Europe, Novi Sad, Serbia,04-06 September,2012 - 2012, s. DS1c 8-1-DS1c 8-5 [MNiSW: 10]

Rozdzialy(12)

1 Analysis of energy consumption of public transport in Lublin / Dziubiński Mieczysław, Siemionek Ewa, Drozd Artur, Kołodziej Sławomir, Jarzyna Wojciech // W: Environmental engineering V [WOS]; [Red:] Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2017, s. 293-298 [MNiSW: 15]
2 Battery-supported trolleybus traction network-a component of the municipal smart grid / Jarzyna Wojciech, Zieliński Dariusz, Hołyszko Piotr // W: Environmental engineering V [WOS]; [Red:] Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2017, s. 287-292 [MNiSW: 15]
3 Cost-effectiveness terms of a wind energy investment / Jarzyna Wojciech, Filipek Piotr // W: Environmental Engineering IV : Conference on Environmental Engineering IV [WOS]; [Red:] Pawłowski Artur, Dudzińska Marzenna, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2013, s. 489-493 [MNiSW: 10]
4 Evaluation of suppression methods used for reduction of vibrations of the active composite beam / Jarzyna Wojciech, Augustyniak Michał, Warmiński Jerzy, Bocheński Marcin // W: Frontiers in Computer Education; Berlin: Springer-Verlag, 2012, s. 709-716 .- (Advances in Intelligent and Soft Computing)
5 Financial evaluation of heat and electrical energy cogeneration in Polish household / Filipek Piotr, Jarzyna Wojciech // W: Environmental Engineering IV : Conference on Environmental Engineering IV [WOS]; [Red:] Pawłowski Artur, Dudzińska Marzenna, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2013, s. 495-498 [MNiSW: 10]
6 A Hybrid Seven Level Inverter Topology Formed by Cascading T-Type and Active Neutral Point Clamped Inverter for Induction Motor Drives / Yadav Apurv Kumar , Gopakumar K., Krishna raj R., Loganathan Umanand , Bhattacharya Subhashish , Jarzyna Wojciech // W: IECON 2018 - 44th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society; IEEE , 2018, s. 4423-4428
7 The impact of converter's synchronization during FRT voltage recovery in two-phase short circuits / Jarzyna Wojciech, Zieliński Dariusz // W: Selected Problems of Electrical Engineering and Electronics (WZEE) 2015 [WOS]; New York: IEEE, 2015, s. 1-6 [MNiSW: 15]
8 Koncepcja zastosowania materiałów piezoelektrycznych do tłumienia drgań turbin elektrowni wiatrowych / Charlak Michał, Jarzyna Wojciech, Augustyniak Michał // W: 43 Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków-Rytro, 27-30 09 2015; [Red:] Pacyna Jerzy - 2015,
9 Reduction of voltage and power oscillation in the two-phase shorting of a grid inverter / Jarzyna Wojciech, Zieliński Dariusz, Zielińska Katarzyna, Fatyga Karol // W: 19th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE'17 ECCE Europe) 2017 [WOS]; New York: IEEE, 2017, .- ( European Conference on Power Electronics and Applications, ISSN: 2325-0313 ) [MNiSW: 15]
10 Short-circuit current surge following the use of a synchronous compensator in island operation of a static inverte / Zielińska Katarzyna, Zieliński Dariusz, Jarzyna Wojciech // W: International Symposium on Electrical Machines (SME 2018); [B.m.]: IEEE, 2018, s. 319-326
11 A thirteen level twenty-four sided polygonal voltage space vector structure for drives / Krishna raj R., Gopakumar K., Yadav Apurv Kumar , Umanand L., Malinowski Mariusz, Jarzyna Wojciech // W: IECON 2018 - 44th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society; [B.m.]: IEEE , 2018, s. 4441-4446
12 Wybrane możliwości zastosowania materiałów piezoelektrycznych do sterowania pracą elektrowni wiatrowej / Charlak Michał, Jarzyna Wojciech, Augustyniak Michał // W: Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej : 42 Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków-Rytro, 23-26.09.2014 : [monografia]; [Red:] Pacyna Jerzy - Kraków: AKAPIT, 2014, s. 339-344