Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Dr inż. Krzysztof Kolano

Katedra Napędów i Maszyn Elektrycznych
k.kolano@pollub.pl
Liczba publikacji: 19
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(9)

1 Analysis of the effect of elements insulating passenger lift-door-driving motor upon the level of generated sound / Kolano Krzysztof, Lonkwic Paweł // PROBLEMY EKSPLOATACJI. MAINTENANCE PROBLEMS / JOURNAL OF MACHINE CONSTRUCTION AND MAINTENANCE - 2014, nr 1, vol. 92, s. 33-44 [MNiSW: 5]
2 Calculation of the brushless dc motor shaft speed with allowances for incorrect alignment of sensors / Kolano Krzysztof // METROLOGY AND MEASUREMENT SYSTEMS - 2015, nr 3, vol. 22, s. 393-402 [MNiSW: 20]
3 Napęd drzwi kabinowych dźwigu osobowego z wysokowydajnym silnikiem BLDC / Kolano Krzysztof // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 11b [MNiSW: 15]
4 Praca układu napędowego drzwi kabinowych z silnikiem synchronicznym przy zasilaniu awaryjnym / Kolano Krzysztof // MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE - 2013, nr 1, vol. 98, s. 251-254 [MNiSW: 5]
5 Stanowisko do analizy wpływu błędów rozmieszczenia czujników położenia wału silnika BLDC na jego pracę / Kolano Krzysztof // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 8, vol. 92, s. 62-65 [MNiSW: 14]
6 Wpływ dokładności montażu 3-kanałowego enkodera inkrementalnego na pracę silnika BLDC sterowanego sinusoidalnie / Kolano Krzysztof, Malinowska Iwona, Lonkwic Paweł // MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE - 2015, nr 1, s. 95-99 [MNiSW: 7]
7 Wybrane parametry geometryczne obciążki w układzie jedno sprężynowym / Kolano Krzysztof, Lonkwic Paweł, Szydło Kamil // DOZOR TECHNICZNY - 2013, nr 4, s. 83-86
8 Wykorzystanie baterii superkondensatorów w układzie napędowym drzwi kabinowych z silnikiem BLDC / Kolano Krzysztof, Kolano Krzysztof // MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE - 2015, nr 1, s. 89-93 [MNiSW: 7]
9 Zastosowanie czujników fotooptycznych w torze pomiaru prędkości i położenia wirnika silnika BLDC / Kolano Krzysztof // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 4, vol. 90, s. 169-172 [MNiSW: 10]

Projekty wynalazcze (6)

1 Sposób i układ do zwiększenia efektywności energetycznej [Nr zgłoszenia 401431] / Kolano Krzysztof // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 10, s. 35-35 [MNiSW: 2]
2 Sposób i układ magazynowania ciepła albo chłodu w pojazdach z napędem elektrycznym [Patent nr (11) 227463 (21) 416882] / Zieliński Dariusz, Jarzyna Wojciech, Kolano Krzysztof // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 12, s. 4274-4274 [MNiSW: 30]
3 Sposób i układ maksymalizacji mocy generatora fotowoltaicznego współpracującego z siecią elektroenergetyczną zasilającego elektryczny silnik prądu przemiennego / Kolano Krzysztof // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, vol. 39, 25 (990), s. 42-42 [MNiSW: 2]
4 Sposób i układ zasilania urządzeń elektrycznych o impulsowym poborze energii [Zgłoszenie nr (21) 412244] / Kolano Krzysztof // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 23, s. 31-31
5 Sposób pomiaru prędkości obrotowej silnika elektrycznego [Nr zgłoszenia 401430] / Kolano Krzysztof // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 10, s. 30-30 [MNiSW: 2]
6 Sposób pomiaru prędkości obrotowej silnika elektrycznego [Patent nr (11) 223772 (21) 401430] / Kolano Krzysztof // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 10, s. 2809-2809 [MNiSW: 30]

Referaty (2)

1 High-performance and power-efficient motor control for vehicle / Kolano Krzysztof, Filipek Piotr, Zieliński D. // W: 8th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation"NEET 2013, Zakopane, Poland, June 18-21, 2013 : [książka streszczeń] - 2013, s. 134-134
2 The use of an incremental encoder for speed measurement circuit and determining the rotor position of a BLDC motor / Kolano Krzysztof // W: 8th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation"NEET 2013, Zakopane, Poland, June 18-21, 2013 : [książka streszczeń] - 2013, s. 79-79

Rozdzialy(2)

1 Lift door follow-up drive system with a PMSM motor / Kolano Krzysztof // W: International Symposium on Electrical Machines (SME 2017) [WOS]; New York: IEEE, 2017, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]
2 Parameterisation of an electric vehicle drive for maximising the energy recovery factor / Kolano Krzysztof, Litwin Mateusz // W: Environmental engineering V [WOS]; [Red:] Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2017, s. 273-277 [MNiSW: 15]