Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID B-4637-2013
ORCID 0000-0002-0094-2853

dr inż. Marek Niechaj

Katedra Napędów i Maszyn Elektrycznych
m.niechaj@pollub.pl
Liczba publikacji: 12
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(5)

1 Autonomiczny fotowoltaiczny system napędowy bez elektrycznego źródła buforowego z silnikiem indukcyjnym jednofazowym / Niechaj Marek // NAPĘDY I STEROWANIE - MIESIĘCZNIK NAUKOWO-TECHNICZNY - 2013, nr 9, s. 148-153 [MNiSW: 4]
2 Autonomiczny fotowoltaiczny system napędowy bez elektrycznego żródła buforowego z silnikiem indukcyjnym jednofazowym / Niechaj Marek // MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE - 2013, nr 1, vol. 98, s. 189-194 [MNiSW: 5]
3 Effective use of photovoltaic systems in polish conditions / Niechaj Marek // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2016, nr 5, vol. 17, s. 147-154 [MNiSW: 12]
4 Modeling of photovoltaic generator operating in stand-alone system without electric buffer source / Niechaj Marek // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 3, vol. 90, s. 215-218 [MNiSW: 10]
5 Modeling of Stand-alone Photovoltaic Drive System without Electric Buffer Source / Niechaj Marek // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 8, s. 25-28 [MNiSW: 14]

Projekty wynalazcze (5)

1 Sposób i układ obciążania generatora fotowoltaicznego w systemie współpracującym z siecią elektroenergetyczną [Nr zgłoszenia (21) 403881] / Niechaj Marek // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 24, s. 56-56 [MNiSW: 2]
2 Sposób i układ sterowania przekształtnikiem w autonomicznym systemie fotowoltaicznym z kondensatorem jako buforowym źródłem energii / Niechaj Marek // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 11, s. 51-51 [MNiSW: 2]
3 Sposób i układ sterowania przekształtnikiem w autonomicznym systemie fotowoltaicznym z kondensatorem jako buforowym źródłem energii [Patent nr (11) 221255 (21) 396984] / Niechaj Marek // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 3, s. 594-594 [MNiSW: 30]
4 Sposób określania maksymalnej mocy przyrządu fotowoltaicznego [Patent nr (11) 227068 (21) 404600] / Niechaj Marek // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 10, s. 348-348 [MNiSW: 30]
5 Sposób określania maksymalnej mocy przyrządu fotowoltaicznego [Zgłoszenie nr (21) 404600] / Niechaj Marek // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 2, s. 42-42 [MNiSW: 2]

Referaty (2)

1 Modeling of stand – alone photovoltaic drive system without electric buffer source / Niechaj Marek // W: 9th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation", NEET 2015, Zakopane, Poland, June 23 – 26, 2015 : [książka streszczeń] - 2015, s. 38-38
2 Modeling of the photovoltaic generator operating in stand-alone system without electric buffer source / Niechaj Marek // W: 8th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation"NEET 2013, Zakopane, Poland, June 18-21, 2013 : [książka streszczeń] - 2013, s. 70-70