Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Dr inż. Henryk Banach

Katedra Napędów i Maszyn Elektrycznych
h.banach@pollub.pl
Liczba publikacji: 13
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(11)

1 Badanie sprawności układu przemiennik częstotliwości - indukcyjny silnik klatkowy / Banach Henryk // MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE - 2014, nr 3, vol. 103, s. 253-258 [MNiSW: 5]
2 Metoda wyznaczania optymalnych parametrów zasilania dla minimalizacji strat mocy w indukcyjnym silniku klatkowym / Banach Henryk // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 9a, vol. 88, s. 196-199 [MNiSW: 15]
3 Metoda wyznaczania optymalnych parametrów zasilania dla minimalizacji strat mocy w indukcyjnym silniku pierścieniowym / Banach Henryk // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 1a, vol. 89, s. 34-37 [MNiSW: 10]
4 Minimalizacja strat mocy w trófazowym synchronicznym silniku reluktancyjnym / Banach Henryk // MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE - 2012, nr 94, s. 139-143 [MNiSW: 5]
5 Modernizacja układu wentylacyjnego maszyn elektrycznych jako środek do ograniczania emisji hałasu / Banach Henryk // PRACE NAUKOWE INSTYTUTU MASZYN, NAPEDOW I POMIAROW ELEKTRYCZNYCH POLITECHNIKI WROCLAWSKIEJ. ZAGADNIENIA MASZYN, NAPEDOW I POMIAROW ELEKTRYCZNYCH, SERIA: STUDIA I MATERIALY - 2012, nr 32, vol. 66, s. 30-37 [MNiSW: 2]
6 Ograniczanie emisji hałasu na stanowiskach dydaktycznych do badania maszyn elektrycznych / Banach Henryk // MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE - 2011, nr 91, s. 135-139 [MNiSW: 5]
7 Praca optymalna indukcyjnego silnika klatkowego dużej mocy / Banach Henryk // MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE - 2013, nr 100, Cz.I, s. 1-4 [MNiSW: 5]
8 Praca optymalna obcowzbudnego silnika prądu stałego / Bartosik Grzegorz, Banach Henryk // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2017, nr 2, vol. 93, s. 10-12 [MNiSW: 14]
9 Sprawność maksymalna indukcyjnego silnika pierścieniowego / Banach Henryk // MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE - 2011, nr 92, s. 139-143 [MNiSW: 5]
10 Uogólniona metoda wyznaczania parametrów zasilania dla minimalizacji strat mocy w indukcyjnym silniku klatkowym / Banach Henryk // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 6, vol. 89, s. 139-142 [MNiSW: 10]
11 Współczynnik mocy i sprawność indukcyjnych silników jednofazowych w warunkach pracy optymalnej / Banach Henryk // MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE - 2015, nr 3, vol. 107, s. 167-172 [MNiSW: 7]

Monografie (1)

1 Minimalizacja strat mocy w indukcyjnych silnkach trójfazowych pracujących ze zmiennym obciążeniem / Banach Henryk[Red:] Banach Henryk.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 151 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)

Rozdzialy(1)

1 Voltage regulation in small transformers / Banach Henryk // W: International Symposium on Electrical Machines (SME 2017) [WOS]; [B.m.]: IEEE, 2017, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]