Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

dr hab. inż., prof. PL Anna Halicka

Katedra Konstrukcji Budowlanych
a.halicka@pollub.pl
Liczba publikacji: 55
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(34)

1 Analiza przyczyn zarysowań cylindrycznego zbiornika żelbetowego ujawnionych podczas próby szczelności / Halicka Anna, Franczak-Balmas Dominika, Fronczyk Janusz // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2012, nr 4, s. 35-41 [MNiSW: 3]
2 Analiza właściwości cieplnych betonu z kruszywem z odpadów ceramiki sanitarnej / Zegardło Bartosz, Halicka Anna // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2011, nr 9, s. 39-49 [MNiSW: 2]
3 Badania żelbetowych belek zespolonych o przekroju teowym z różnie ukształtowanymi stykami / Jabłoński Łukasz, Halicka Anna // INZYNIERIA I BUDOWNICTWO - 2015, nr 7, s. 362-365 [MNiSW: 7]
4 Designing of cylindrical concrete tanks with regard to buckling and second order effects / Halicka Anna, Podgórski Jerzy // PROCEDIA ENGINEERING - 2017, vol. 193, s. 50-57
5 Detale projektowe jako jedna z przyczyn wad pierwotnych żelbetowych stropów w garażu wielostanowiskowym / Szerafin Jerzy, Halicka Anna // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 2, vol. 15, s. 13-18 [MNiSW: 6]
6 Dostrzec piękno w zniszczonym zabytkowym budynku / Banaszak Justyna, Halicka Anna // LUBELSKI INŻYNIER BUDOWNICTWA - 2011, nr 19, vol. 0, s. 14-17
7 Idee kształtujące innowacyjne wyzwania techniki budowlanej. Kierunki rozwoju / Czarnecki Lech, Deja Jan, Furtak Kazimierz, Halicka Anna, Kapliński Oleg, Kaszyńska Maria, Kruk Marcin, Kuczyński Krzysztof, Szczechowiak EdwardZa, Śliwiński Jacek // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2017, nr 7, s. 34-39 [MNiSW: 8]
8 Idee kształtujące innowacyjne wyzwania techniki budowlanej. W poszukiwaniu paradygmatu rozwoju budownictwa / Czarnecki Lech, Deja Jan, Furtak Kazimierz, Halicka Anna, Kapliński Oleg, Kaszyńska Maria, Kruk Marcin, Kuczyński Krzysztof, Szczechowiak Edward, Śliwiński Jacek // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2017, nr 7, s. 28-33 [MNiSW: 8]
9 Influence new-to-old concrete interface qualities on the behaviour of support zones of composite concrete beams / Halicka Anna // CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 2011, nr 10, vol. 25, s. 4072-4078 [MNiSW: 35]
10 Klasa szczelności a zbrojenie zbiornika / Halicka Anna, Jabłoński Łukasz // INZYNIERIA I BUDOWNICTWO - 2015, nr 3, s. 146-150 [MNiSW: 7]
11 Kompleksowa ocena techniczna budynku zabytkowego na przykładzie plebanii w Wojsławicach / Banaszak Justyna, Halicka Anna // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2011, nr 9, s. 51-68 [MNiSW: 2]
12 Microstructural differences in response of thermoresistant (ceramic) and standard (granite) concretes on heating. Studies using SEM and nonstandard approaches to microtomography and mercury intrusion porosimetry data / Franus Wojciech, Halicka Anna, Lamorski Krzysztof, Jozefaciuk Grzegorz // MATERIALS - 2018, nr 7, vol. 11, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 35]
13 O budownictwie na obszarach wiejskich / Halicka Anna // INZYNIERIA I BUDOWNICTWO - 2013, nr 9, s. 462-464 [MNiSW: 4]
14 O efekcie skali w jednorodnych i zespolonych elementach betonowych. Cz. 2, Badanie efektu skali w pomiarze przyczepności betonu „starego” i „nowego” metodą rozłupywania / Halicka Anna, Franczak-Balmas Dominika // CEMENT WAPNO BETON - 2014, nr 4, vol. 19, s. 262-266 [MNiSW: 15]
15 O efekcie skali w odniesieniu do jednorodnych i zespolonych elementów z betonu. Cz. 1 / Halicka Anna, Franczak-Balmas Dominika // CEMENT WAPNO BETON - 2013, nr 6, s. 387-396 [MNiSW: 20]
16 O historii budowy i uszkodzeniach żelbetowego zbiornika na wodę po 85 latach użytkowania / Halicka Anna, Franczak-Balmas Dominika, Jabłoński Łukasz // INZYNIERIA I BUDOWNICTWO - 2014, nr 9, s. 480-483 [MNiSW: 4]
17 O konstrukcjach żelbetowych na łamach „Inżynierii i Budownictwa” w latach 1938–1948 / Halicka Anna // INZYNIERIA I BUDOWNICTWO - 2018, nr 7-8, s. 365-370 [MNiSW: 7]
18 Odpady ceramiki sanitarnej jako kruszywo do betonów w konstrukcjach o wysokich wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa pożarowego / Halicka Anna, Ogrodnik Paweł, Zegardło Bartosz // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, nr 9, s. 1403-1412 [MNiSW: 4]
19 Odpady ceramiki sanitarnej jako kruszywo do betonu / Halicka Anna, Zegardło Bartosz // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2011, nr 7-8, vol. 0, s. 50-55 [MNiSW: 3]
20 Projektowanie konstrukcji budowlanych z uwagi na warunki pożarowe jako podstawa bezpieczeństwa ludzi i mienia w czasie pożaru obiektu budowlanego / Grabias Marek, Halicka Anna, Snela Małgorzata, Szerafin Jerzy // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 3, vol. 15, s. 21-28 [MNiSW: 6]
21 Projektowanie stropów gęstożebrowych w świetle norm europejskich / Halicka Anna, Jabłoński Łukasz // INZYNIERIA I BUDOWNICTWO - 2013, nr 2, s. 72-79 [MNiSW: 4]
22 Shear failure mechanism of composite concrete T-shaped beams / Halicka Anna, Jabłoński Łukasz // PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-STRUCTURES AND BUILDINGS - 2016, nr 1, vol. 169, s. 67-75 [MNiSW: 20]
23 Specyfikacja projektowania zbiorników na ciecze / Halicka Anna // INŻYNIER BUDOWNICTWA - 2014, nr 12, s. 82-88
24 Styk między betonami układanymi w różnym czasie - parametry i nośnośc według fib Model Code 2010 / Halicka Anna, Jabłoński Łukasz // INZYNIERIA I BUDOWNICTWO - 2015, nr 7, s. 346-350 [MNiSW: 7]
25 Uchybienia wykonawcze podczas remontu zbiorników na wodę wpływające na ich trwałość / Halicka Anna, Szerafin Jerzy // OCHRONA PRZED KOROZJA - 2016, nr 6, vol. 59, s. 218-221 [MNiSW: 12]
26 Using ceramic sanitary ware waste as concrete aggregate / Halicka Anna, Ogrodnik Paweł, Zegardło Bartosz // CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 2013, vol. 48, s. 295-305 [MNiSW: 40]
27 Uszkodzenia korozyjne żelbetowych zbiornikow wody pitnej po wieloletniej eksploatacji / Halicka Anna, Franczak-Balmas Dominika, Jabłoński Łukasz // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2014, nr 5, s. 37-39 [MNiSW: 4]
28 Właściwości betonu z kruszywem uzyskanym z odpadów ceramiki sanitarnej / Zegardło Bartosz, Halicka Anna // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2012, nr 11, s. 24-28 [MNiSW: 3]
29 Wpływ klasy szczelności na zbrojenie ścian żelbetowych zbiorników prostopadłosciennych / Halicka Anna, Jabłoński Łukasz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2015, nr 9, s. 50-52 [MNiSW: 8]
30 Wpływ wieku betonu na nośność styku w elementach zespolonych typu "beton-beton" / Halicka Anna, Franczak-Balmas Dominika // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2012, nr 1, s. 46-51 [MNiSW: 3]
31 Wstępna analiza możliwości zastosowania odpadów ceramiki sanitarnej jako kruszywa do betonów pracujących w wysokich temperaturach / Ogrodnik Paweł, Zegardło Bartosz, Halicka Anna // BEZPIECZENSTWO I TECHNIKA POZARNICZA - 2012, nr 1, vol. 25, s. 49-56 [MNiSW: 7]
32 Wybrane problemy konstrukcyjne rewaloryzacji klasztoru oo. Dominikanów w Lublinie / Halicka Anna, Ostańska Anna // INZYNIERIA I BUDOWNICTWO - 2013, nr 9, s. 465-468 [MNiSW: 4]
33 Zastosowanie odpadów ceramiki sanitarnej jako kruszywa w betonach odpornych na wysokie temperatury / Halicka Anna, Ogrodnik Paweł, Zegardło Bartosz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 3, vol. 12, s. 153-160 [MNiSW: 3]
34 Żelbetowe zbiorniki na materiały sypkie. Podstawy projektowania według norm europejskich / Halicka Anna // INŻYNIER BUDOWNICTWA - 2012, nr 1, s. 28-32

Monografie (6)

1 Budownictwo na obszarach wiejskich : nauka, praktyka, perspektywy / Halicka Anna[Red:] Halicka Anna.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 298 s.
2 Budownictwo na obszarach zurbanizowanych : nauka, praktyka, perspektywy / Halicka Anna[Red:] Halicka Anna.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, 340 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
3 Failures of concrete and masonry structures : identification of damage and causes / Halicka Anna, Grabias Marek.- Lublin: Poliechnika Lubelska, 2016, 124 s.
4 Projektowanie zbiorników żelbetowych: zbiorniki na ciecze. T.2 / Halicka Anna, Franczak-Balmas Dominika.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, 367 s. [MNiSW: 20]
5 Projektowanie zbiorników żelbetowych. T. 1 / Halicka Anna, Franczak-Balmas Dominika.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, 311 s. [MNiSW: 20]
6 Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej w latach 1965-2015 / Błazik-Borowa Ewa, Borecka Grażyna, Cichosz Joanna, Halicka Anna.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, 259 s.

Projekty wynalazcze (2)

1 Beton odporny na działanie wysokich temperatur / Halicka Anna, Świderczuk Marek, Zegardło Bartosz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 20 (1011), s. 13-14 [MNiSW: 2]
2 Beton odporny na działanie wysokich temperatur [patent nr 217367] / Halicka Anna, Świderczuk Marek, Zegardło Bartosz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 7, s. 1686-1686 [MNiSW: 25]

Referaty (3)

1 Designing of cylindrical concrete tanks with regard to buckling and second order effects / Halicka Anna, Podgórski Jerzy // W: 9th International Conference, AMCM'2017 - Analytical Models and New Concepts in Concrete and Masonry Structures : keynote lectures & abstracts, Gliwice, June 5-7, 2017 - 2017, s. 113-114
2 Uszkodzenia powstałe w czasie eksploatacji żelbetowych zbiorników i silosów / Halicka Anna // W: Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego : XIV Konferencja Naukowo-Techniczna, Kielce - Cedzyna, 11-13 maja 2016 roku - 2016, s. 173-181
3 Wpływ adhezji w styku na pracę statyczną i nośność żelbetowych elementów zespolonych o przekroju teowym / Jabłoński Łukasz, Halicka Anna // W: XI Konferencja Naukowa : Konstrukcje Zespolone, Zielona Góra, 29-30 czerwca 2017 : [materiały konferencyjne] - 2017, s. 81-82

Rozdzialy(10)

1 Analiza dynamiczna żelbetowej dzwonnicy wraz z oceną jej uszkodzeń korozyjnych / Halicka Anna, Podgórski Jerzy, Bocian Brygida, Jamińska-Gadomska Paulina // W: Monografia awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje; [Red:] Kaszyńska Maria - Szczecin: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2017, s. 385-396
2 Analiza wychylenia wieżowca z lat 60-tych XX w / Szerafin Jerzy, Halicka Anna, Fronczyk Janusz // W: Awarie budowlane : 27 Konferencja Naukowo-Techniczna, Szczecin-Międzyzdroje, 20-23 maja 2015; Szczecin: Wyawnicto Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2015, s. 703-710
3 Badania żelbetowych belek zespolonych o przekroju teowym z wariantowo usytuowanym stykiem / Jabłoński Łukasz, Halicka Anna // W: Jubileuszowa X Konferencja Naukowa : Konstrukcje Zespolone; [Red:] Biliński Tadeusz, Korentz Jacek - Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski , 2014, s. 207-216
4 Budownictwo na obszarach zurbanizowanych – nauka, praktyka, perspektywy / Halicka Anna // W: Budownictwo na obszarach zurbanizowanych : nauka, praktyka, perspektywy; [Red:] Halicka Anna - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 7-16 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
5 Historia budowy i uszkodzenia żelbetowego zbiornika wodociągowego z okresu międzywojennego XX wieku / Halicka Anna, Franczak-Balmas Dominika, Jabłoński Łukasz // W: Awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje : XXVI konferencja naukowo-techniczna, Szczecin-Międzyzdroje, 21-24 maja 2013; [Red:] Kaszyńska Maria - Szczecin: Wyawnicto Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2013, s. 667-674
6 Naprawa i remonty prostokątnych zbiorników na ciecze / Halicka Anna // W: Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych: konstrukcje żelbetowe. Tom I - Wykłady; Gliwice: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Gliwicach, 2014, s. 385-411
7 Nauka, praktyka i perspektywy budownictwa na obszarach wiejskich – podsumowanie / Halicka Anna // W: Budownictwo na obszarach wiejskich : nauka, praktyka, perspektywy; [Red:] Halicka Anna - Lublin: Poliechnika Lubelska, 2013, s. 293-298
8 Rating of Concrete Road Bridges with Static Proof Load Tests / Halicka Anna, Hordijk Dick A., Lantsoght Eva O.L. // W: SP-323: Evaluation of concrete bridge behavior through load testing - international perspectives; [Red:] Lantsoght Eva O.L., Okumus Pinar - Farmington Hills, Michigan, USA: America Concrete Institute, 2018, s. 3.1-3.16
9 Uszkodzenia powstałe w czasie eksploatacji żelbetowych zbiorników i silosów / Halicka Anna // W: Rzeczoznawstwo budowlane : diagnostyka i wzmacnianie obiektów budowlanych; [Red:] Runkiewicz Leonard, Goszczyńska Barbara - Kielce: Politechnika Świętokrzyska, 2016, s. 318-347 .- (Monografie, Studia, Rozprawy - Politechnika Świętokrzyska. Budownictwo; nr 83)
10 Wpływ wieku betonu na nośność styku w żelbetonowych elementach zespolonych / Franczak-Balmas Dominika, Halicka Anna // W: Konstrukcje zespolone. T. 9; [Red:] Biliński Tadeusz, Bryś Gerard, Płoszaj-Kobyłecka Bożena - Zielona Góra: 2011, s. 45-56