Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ORCID 0000-0001-8746-8172

dr inż. Marcin Górecki

Katedra Konstrukcji Budowlanych
m.gorecki@pollub.pl
Liczba publikacji: 10
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(5)

1 Dźwigary mostowe ze środnikami z blach falistych w świetle badań eksperymentalnych / Górecki Marcin, Łagoda Grażyna, Łagoda Marek // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2012, nr 3/4, z. 59, vol. 283, s. 403-410 [MNiSW: 4]
2 Interpretacja niezgodności spawalniczych w złączu T-joint z podkładką podczas badań ultradźwiękowych / Górecki Marcin, Jordan Michał // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 4, vol. 15, s. 127-137 [MNiSW: 6]
3 Nieinwazyjne metody badań i identyfikacji materiałów oraz elementów konstrukcji eksploatowanych budynków / Górecki Marcin, Jabłoński Łukasz, Szerafin Jerzy // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2017, nr 11, s. 18-19 [MNiSW: 8]
4 Numerical analysis of beam with sinusoidally corrugated webs / Górecki Marcin, Pieńko Michał, Łagoda Grażyna // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 150009-1-150009-10 [MNiSW: 15]
5 Wzmocnienie stropu Kleina w świetle aktualnych norm / Górecki Marcin, Franczak-Balmas Dominika // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 4, vol. 14, s. 197-205 [MNiSW: 6]

Monografie (1)

1 Dźwigary mostowe o środnikach z blach falistych / Górecki Marcin.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, 146 s.

Referaty (2)

1 Hala stalowa z suwnicami w układzie odwróconym / Górecki Marcin, Snela Małgorzata // W: Konferncja Naukowo - Techniczna - ZK 2014 Konstrukcje Metalowe, Kielce - Suchedniów, 2-4 lipca - 2014, s. 131-134
2 Numerical analysis of beam with sinusoidally corrugated webs / Górecki Marcin, Pieńko Michał // W: CMM2017 – 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics, 13-16 September 2017, Lublin, Poland : short papers - 2017, s. 39-40

Rozdzialy(2)

1 Bridge girders with corrugated webs in the light of experimental tests / Górecki Marcin, Łagoda Grażyna, Łagoda Marek // W: Scientific problems of civil engineering : 58th Annual Scientific Conference, Rzeszów-Krynica, 16-21 September 2012 : proceedings; [Red:] Kozłowski Aleksander, Siwowski Tomasz, Ziemiański Leonard - Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2012, s. 298-299
2 Pilotujące badania doświadczalne stalowych dźwigarów ze środnikami z blach falistych o grubości 7mm / Górecki Marcin // W: Badania i analizy wybranych zagadnień z budownictwa - prace naukowe doktorantów; [Red:] Bzówka Joanna - Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2011, s. 287-295