Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID C-9422-2017
ORCID 0000-0001-6329-5780

mgr inż. Dominika Franczak-Balmas

Katedra Konstrukcji Budowlanych
Liczba publikacji: 13
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(9)

1 Analiza przyczyn zarysowań cylindrycznego zbiornika żelbetowego ujawnionych podczas próby szczelności / Halicka Anna, Franczak-Balmas Dominika, Fronczyk Janusz // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2012, nr 4, s. 35-41 [MNiSW: 3]
2 Analiza wpływu szorstkości powierzchni styku jako parametru kształtującego nośność styku zespolonych elementów betonowych / Franczak-Balmas Dominika // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 3, vol. 16, s. 125-134 [MNiSW: 6]
3 Analiza wpływu wytrzymałości betonów składowych jako czynnika kształtującego nośność niezbrojonego styku zespolonych elementów betonowych / Franczak-Balmas Dominika // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 4, vol. 15, s. 53-61 [MNiSW: 6]
4 O efekcie skali w jednorodnych i zespolonych elementach betonowych. Cz. 2, Badanie efektu skali w pomiarze przyczepności betonu „starego” i „nowego” metodą rozłupywania / Halicka Anna, Franczak-Balmas Dominika // CEMENT WAPNO BETON - 2014, nr 4, vol. 19, s. 262-266 [MNiSW: 15]
5 O efekcie skali w odniesieniu do jednorodnych i zespolonych elementów z betonu. Cz. 1 / Halicka Anna, Franczak-Balmas Dominika // CEMENT WAPNO BETON - 2013, nr 6, s. 387-396 [MNiSW: 20]
6 O historii budowy i uszkodzeniach żelbetowego zbiornika na wodę po 85 latach użytkowania / Halicka Anna, Franczak-Balmas Dominika, Jabłoński Łukasz // INZYNIERIA I BUDOWNICTWO - 2014, nr 9, s. 480-483 [MNiSW: 4]
7 Uszkodzenia korozyjne żelbetowych zbiornikow wody pitnej po wieloletniej eksploatacji / Halicka Anna, Franczak-Balmas Dominika, Jabłoński Łukasz // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2014, nr 5, s. 37-39 [MNiSW: 4]
8 Wpływ wieku betonu na nośność styku w elementach zespolonych typu "beton-beton" / Halicka Anna, Franczak-Balmas Dominika // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2012, nr 1, s. 46-51 [MNiSW: 3]
9 Wzmocnienie stropu Kleina w świetle aktualnych norm / Górecki Marcin, Franczak-Balmas Dominika // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 4, vol. 14, s. 197-205 [MNiSW: 6]

Monografie (2)

1 Projektowanie zbiorników żelbetowych: zbiorniki na ciecze. T.2 / Halicka Anna, Franczak-Balmas Dominika.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, 367 s. [MNiSW: 20]
2 Projektowanie zbiorników żelbetowych. T. 1 / Halicka Anna, Franczak-Balmas Dominika.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, 311 s. [MNiSW: 20]

Rozdzialy(2)

1 Historia budowy i uszkodzenia żelbetowego zbiornika wodociągowego z okresu międzywojennego XX wieku / Halicka Anna, Franczak-Balmas Dominika, Jabłoński Łukasz // W: Awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje : XXVI konferencja naukowo-techniczna, Szczecin-Międzyzdroje, 21-24 maja 2013; [Red:] Kaszyńska Maria - Szczecin: Wyawnicto Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2013, s. 667-674
2 Wpływ wieku betonu na nośność styku w żelbetonowych elementach zespolonych / Franczak-Balmas Dominika, Halicka Anna // W: Konstrukcje zespolone. T. 9; [Red:] Biliński Tadeusz, Bryś Gerard, Płoszaj-Kobyłecka Bożena - Zielona Góra: 2011, s. 45-56