Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

dr inż. arch. Maciej Kłopotowski

Samodzielna Pracownia Architektoniczna
m.klopotowski@pollub.pl
Liczba publikacji: 5
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Monografie (1)

1 O terenach zieleni we współczesnym mieście / Kłopotowski Maciej[Red:] Kłopotowski Maciej, Gawryluk Dorota.- Białystok: Agencja Wydawnicza Ekopress, 2016, 162 s.- (Tożsamość Krajobrazu; nr 3)

Referaty (1)

1 Dotykowe modele architektoniczne w przestrzeni miejskiej. Cz. 2, Wytyczne projektowania / Kłopotowski Maciej // W: III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna Personalizowana “Genom-Człowiek-Świat-Zagrożenia”, 23-25 listopada 2016, Lublin : program i streszczenia - 2016

Rozdzialy(3)

1 Zieleń na terenie wielorodzinnych zespołów mieszkaniowych w Białymstoku. Cz. 1, Lata 1944- 1970 / Kłopotowski Maciej // W: O terenach zieleni we współczesnym mieście; [Red:] Kłopotowski Maciej, Gawryluk Dorota - Białystok: Agencja Wydawnicza Ekopress, 2016, s. 72-88 .- (Tożsamość Krajobrazu; nr 3)
2 Zieleń na terenie wielorodzinnych zespołów mieszkaniowych w Białymstoku. Cz. 2, Lata 1970- 1989 / Kłopotowski Maciej // W: O terenach zieleni we współczesnym mieście; [Red:] Kłopotowski Maciej, Gawryluk Dorota - Białystok: Agencja Wydawnicza Ekopress, 2016, s. 89-103 .- (Tożsamość Krajobrazu; nr 3)
3 Zieleń na terenie wielorodzinnych zespołów mieszkaniowych w Białymstoku. Cz. 3, Lata 1989-2016 / Kłopotowski Maciej // W: O terenach zieleni we współczesnym mieście; [Red:] Kłopotowski Maciej, Gawryluk Dorota - Białystok: Agencja Wydawnicza Ekopress, 2016, s. 104-114 .- (Tożsamość Krajobrazu; nr 3)