Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID E-5808-2013
ORCID 0000-0001-9325-666X

dr hab. inż., prof. PL Grzegorz Golewski

Katedra Konstrukcji Budowlanych
g.golewski@pollub.pl
Liczba publikacji: 59
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(43)

1 Analiza odporności na pękanie betonów z dodatkiem popiołów lotnych i mikrokrzemionki / Gil Damian, Golewski Grzegorz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2016, nr 11, s. 116-117 [MNiSW: 8]
2 Analiza odporności na pękanie, przy trzecim modelu pękania betonów z dodatkiem popiołów lotnych / Golewski Grzegorz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 3, vol. 12, s. 145-152 [MNiSW: 3]
3 Analiza procesów pękania w kompozytach betonowych z dodatkiem popiołów lotnych / Golewski Grzegorz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2011, nr 10, s. 39-42 [MNiSW: 6]
4 Analiza rozkładu nanotwardości w warstwie stykowej kruszywo-zaczyn betonów z dodatkiem popiołów lotnych / Golewski Grzegorz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2016, nr 11, s. 38-39 [MNiSW: 8]
5 Analiza wytrzymałości na ściskanie betonów z dodatkiem krzemionkowych popiołów lotnych oraz nanodomieszki C-S-H / Szostak Bartosz, Golewski Grzegorz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2016, nr 11, s. 48-49 [MNiSW: 8]
6 An analysis of shear fracture toughness KIIc and microstructure in concretes containing fly-ash / Sadowski Tomasz, Golewski Grzegorz // CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 2014, vol. 51, s. 207-214 [MNiSW: 40]
7 An assessment of microcracks in the Interfacial Transition Zone of durable concrete composites with fly ash additives / Golewski Grzegorz // COMPOSITE STRUCTURES - 2018, vol. 200, s. 515-520 [MNiSW: 35]
8 Badania odporności na pękanie i wielkości mikrorys w betonie ze zmiennym dodatkiem pyłu krzemionkowego i popiołów lotnych / Gil Damian, Golewski Grzegorz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2017, nr 10, s. 12-14 [MNiSW: 8]
9 Badania odporności na pękanie kompozytów betonowych w młodym wieku z dodatkiem popiołów lotnych / Golewski Grzegorz // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2012, nr 3, s. 38-42 [MNiSW: 3]
10 Badanie promieniotwórczości naturalnej betonu z różnym dodatkiem krzemionkowego popiołu lotnego / Golewski Grzegorz // CEMENT WAPNO BETON - 2015, nr 2, vol. 20, s. 106-114 [MNiSW: 15]
11 Determination of fracture toughness in concretes containing siliceous fly ash during mode III loading / Golewski Grzegorz // STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS - 2017, nr 1, vol. 62, s. 1-9 [MNiSW: 20]
12 Effect of curing time the fracture toughness of fly ash concrete composites / Golewski Grzegorz // COMPOSITE STRUCTURES - 2018, vol. 185, s. 105-112 [MNiSW: 35]
13 Effect of fly ash addition on the fracture toughness of plain concrete at third model of fracture / Golewski Grzegorz // JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND MANAGEMENT - 2017, nr 5, vol. 23, s. 613-620 [MNiSW: 25]
14 Effect of nano admixture of CSH on selected strength parameters of concrete including fly ash / Szostak Bartosz, Golewski Grzegorz // IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING - 2018, vol. 416
15 Evaluation of morphology and size of cracks of the Interfacial Transition Zone (ITZ) in concrete containing fly ash (FA) / Golewski Grzegorz // JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS - 2018, vol. 357, s. 298-304 [MNiSW: 45]
16 A failure analysis of concrete composites incorporating fly ash during torsional loading / Sadowski Tomasz, Golewski Grzegorz // COMPOSITE STRUCTURES - 2018, vol. 183, s. 527-535 [MNiSW: 35]
17 The fracture toughness the K-IIIc of concretes with F fly ash (FA) additive / Golewski Grzegorz, Sadowski Tomasz // CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 2017, vol. 143, s. 444-454 [MNiSW: 40]
18 Generalized fracture toughness and compressive strength of sustainable concrete including low calcium fly ash / Golewski Grzegorz // MATERIALS - 2017, nr 12, vol. 10, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 35]
19 Green concrete composite incorporating fly ash with high strength and fracture toughness / Golewski Grzegorz // JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION - 2018, vol. 172, s. 218-226 [MNiSW: 40]
20 Improvement of fracture toughness of green concrete as a result of addition of coal fly ash. characterization of fly ash microstructure / Golewski Grzegorz // MATERIALS CHARACTERIZATION - 2017, vol. 134, s. 335-346 [MNiSW: 40]
21 Konstrukcja żelbetowego garażu naziemnego obliczanego jako ustrój płytowo-słupowy MES / Golewski Grzegorz // DROGOWNICTWO - 2011, nr 6, vol. 0, s. 204-208 [MNiSW: 5]
22 Korzyści ekologiczne i ekonomiczne z wykorzystania w betonie krzemionkowych popiołów lotnych i mikrokrzemionki zagęszczonej / Gil Damian, Golewski Grzegorz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2018, nr 10 [MNiSW: 8]
23 Korzyści środowiskowe z optymalnego wykorzystania popiolów lotnych w betonie / Golewski Grzegorz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2018, nr 10 [MNiSW: 8]
24 Macroscopic evaluation of fracture processes in fly ash concrete / Golewski Grzegorz, Sadowski Tomasz // SOLID STATE PHENOMENA - 2016, vol. 254, s. 188-193
25 Makroskopowa ocena pękania w betonach z popiołami lotnymi / Golewski Grzegorz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2015, nr 11, s. 210-212 [MNiSW: 8]
26 Measurement of fracture mechanics parameters of concrete containing fly ash thanks to use of Digital Image Correlation (DIC) method / Golewski Grzegorz // MEASUREMENT - 2019, vol. 135, s. 96-105
27 Numerical modelling crack propagation under Mode II fracture in plain concretes containing siliceous fly-ash additive using XFEM method / Golewski Grzegorz, Golewski Przemysław, Sadowski Tomasz // COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE - 2012, vol. 62, s. 75-78 [MNiSW: 30]
28 Numeryczne modelowanie pracy sprężonych stropowych płyt kanałowych z otworami / Golewski Przemysław, Golewski Grzegorz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2011, nr 5, vol. 0, s. 18-21 [MNiSW: 6]
29 Ocena promieniotwórczości naturalnej krzemionkowych popiołów lotnych i betonów z ich dodatkiem / Golewski Grzegorz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2014, nr 11, s. 30-32 [MNiSW: 6]
30 Odporność na pękanie a mikrostruktura w betonach z dodatkiem popiołów lotnych / Golewski Grzegorz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2013, nr 10, s. 28-30 [MNiSW: 6]
31 Odporność na pękanie przy skręcaniu betonu z popiołami lotnymi / Golewski Grzegorz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2016, nr 10, s. 28-29 [MNiSW: 8]
32 Potential of siliceous fly ash and silica fume as a substitute for binder in cementitious concretes / Gil Damian, Golewski Grzegorz // E3S WEB OF CONFERENCES - 2018, vol. 49, s. 1-8
33 Rozwiązania konstrukcyjne żelbetowych garaży wielostanowiskowych / Golewski Grzegorz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2015, nr 2, s. 17-19 [MNiSW: 8]
34 Specyfika kształtowania i wykonywania monolitycznych kielichowych stóp fundamentowych / Golewski Grzegorz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2012, nr 3, s. 57-60 [MNiSW: 6]
35 A study of mode III fracture toughness in young and mature concrete with flya ash additive / Golewski Grzegorz, Sadowski Tomasz // SOLID STATE PHENOMENA - 2016, vol. 254
36 Uogólniona odporność na pękanie betonu z poipiołami lotnymi / Golewski Grzegorz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2017, nr 10, s. 19-21 [MNiSW: 8]
37 Wpływ dodatku pyłu krzemionkowego (SF) i krzemionkowych popiołów lotnych (FA) na krytyczny współczynnik intensywności naprężeń betonu / Gil Damian, Golewski Grzegorz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2017, nr 7, s. 48-49 [MNiSW: 8]
38 Wykorzystanie programu T-FLEX w rozwiązywaniu zagadnień wytrzymałości materiałów / Golewski Grzegorz, Golewski Przemysław // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2012, nr 9, s. 14-20 [MNiSW: 3]
39 Wykorzystanie programu T-FLEX w rozwiązywaniu zagadnień wytrzymałości materiałów na przykładzie belki zginanej / Golewski Przemysław, Golewski Grzegorz // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 13, s. 37-46 [MNiSW: 4]
40 Zastosowanie nanowgłębnika Berkovicha do badań warstw stykowych w betonach z dodatkiem popiołów lotnych / Golewski Grzegorz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 2, vol. 13, s. 85-92 [MNiSW: 3]
41 Zastosowanie systemu aramis w badaniach odporności na pękanie kompozytów betonowych modyfikowanych dodatkiem popiołów lotnych / Golewski Grzegorz // KOMPOZYTY - 2011, nr 1, vol. 0, s. 3-8 [MNiSW: 7]
42 Żelbetowe belki podsuwnicowe / Golewski Grzegorz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2012, nr 10, s. 3-5 [MNiSW: 6]
43 Związek makroskopowej odporności na pękanie z wielkością mikrorys w betonach z dodatkiem popiołów lotnych / Golewski Grzegorz // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2016, nr 5, s. 25-27 [MNiSW: 5]

Monografie (2)

1 Procesy pękania w betonie z dodatkiem krzemionkowych popiołów lotnych / Golewski Grzegorz[Red:] Golewski Grzegorz.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, 314 s.
2 Reinforced concrete structures loaded dynamically / Golewski Grzegorz[Red:] Golewski Grzegorz.- Lublin: Poliechnika Lubelska, 2016, 114 s.

Projekty wynalazcze (2)

1 Urządzenie do badania odporności na pękanie betonu, zwłaszcza przy skręcaniu [Patent nr (11) 223460 (21) 404402] / Golewski Grzegorz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 10, s. 2806-2806 [MNiSW: 30]
2 Urządzenie do badania odporności na pękanie betonu, zwłaszcza przy skręcaniu [Zgłoszenie nr (21) 404402] / Golewski Grzegorz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 1, s. 35-35 [MNiSW: 2]

Referaty (10)

1 3-D crack propagation under fracture mode II in cement concrete containing fly-ash additive / Golewski Grzegorz, Golewski Przemysław, Sadowski Tomasz // W: 21st International Workshop on Computational Mechanics of Materials, August 22-24, 2011, University of Limerick, Ireland - 2011, s. 163-163
2 Analiza procesów pękania w betonach z dodatkiem popiołów lotnych w ich procesie dojrzewania / Golewski Grzegorz // W: 2 Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 4 Krajowa Konferencja Naukowa "Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych" 19-21 listopada 2014 r., Poznań - 2014
3 Crack paths propagation under Mode II fracture in concrete composites containing fly-ash additive / Golewski Grzegorz, Golewski Przemysław, Sadowski Tomasz // W: 4th International Conference on "Crack Paths" (CP 2012) Gaeta, Italy, 19 - 21 September, 2012 - 2012, s. 66-66
4 The effect of fly ash addition from hard coal combustion on the fracture processes of cement concretes / Golewski Grzegorz, Sadowski Tomasz // W: 3rd International Conference on Competitive Materials and Technology Processes Miskolc-Lillafüred, Hungary , October 6-10, 2014 : Book of Abstracts - 2014, s. 264-264
5 The examination of the fracture toughness of fly ash concretes with diverse content of additive / Golewski Grzegorz // W: ICCS20 - 20th International Conference on Composite Structures, 4-7 september 2017, Bologna, Italy : Proceedings - 2017, s. 133-133
6 Experimental investigation and numerical modeling fracture processes under Mode II in concrete composites containing fly-ash additive at early age / Golewski Grzegorz, Sadowski Tomasz // W: 4th International Conference on Advanced Materials and Structures (AMS 2011), Timisoara, Romania, OCT 27-28, 2011 - 2012, s. 158-163 [MNiSW: 10]
7 Macroscopic evaluation fracture processes in fly ash concrete / Golewski Grzegorz, Sadowski Tomasz // W: 6th International Conference on Advanced Materials and Structures (AMS 2015), 16-17 October 2015, Timisoara, Romania : [abstracts] - 2015, s. 22-22
8 Mode III fracture analysis of concretes containing fly ash / Golewski Grzegorz, Sadowski Tomasz // W: ICCS19 - 19th International Conference on Composite Structures, Porto, Portugalia, 5-8 September 2016 : proceedings - 2016, s. 24-25
9 The relationship between macroscopic fracture toughness and size of microcracks in concretes containing fly ash between 3rd and 365th days of curing / Golewski Grzegorz // W: ICCS20 - 20th International Conference on Composite Structures, 4-7 september 2017, Bologna, Italy : Proceedings - 2017, s. 143-143
10 A study of fracture toughness at Mode III in young and mature concrete with fly ash additive / Golewski Grzegorz, Sadowski Tomasz // W: 6th International Conference on Advanced Materials and Structures, 16-17 October 2015, Timisoara, Romania : [abstracts] - 2015, s. 21-21

Rozdzialy(2)

1 Analiza procesów pękania w betonach z dodatkiem popiołów lotnych w ich procesie dojrzewania / Golewski Grzegorz // W: Trwałe metody naprawcze w obiektach betonowych; [Red:] Błaszczyński Tomasz, Siewczyńska Monika - Wrocław: Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2015, s. 65-75
2 Fracture toughness of concrete containing fly ash / Golewski Grzegorz // W: Coal fly ash beneficiation : treatment of acid mine drainage with coal fly ash; [Red:] Akinyemi Segun A., Gitari Mugera W. - Rijeka, Croatia: In Tech, 2018, s. 171-198