Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID B-1075-2013

dr inż. Czesław Kozak

Katedra Urzadzeń Elektrycznych i Techniki Wysokich Napięć
c.kozak@pollub.pl
Liczba publikacji: 50
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(16)

1 Dwuetapowe formowanie dwukrzemianu tytanu / Żukowski Paweł, Karwat Czesław, Kozak Czesław, Kolos Vladimir V., Markevich Maria I., Stelmakh Viaczeslav F., Chaplanov Arkadij M. // ELEKTRONIKA : KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA - 2011, nr 11, s. 74-75 [MNiSW: 6]
2 Effect of Cu Negative Ion Implantation on Physical Properties of Zn 1- x Mn x Te Films / Pogrebnjak A.D., Shypylenko A.P., Amekura H., Takeda Y., Opanasyuk A.S., Kurbatov D.I. , Kolotova I.A. , Klymov O.V., Kozak Czesław // ACTA PHYSICA POLONICA A - 2013, nr 5, vol. 123, s. 939-942 [MNiSW: 15]
3 Formation and characterization of nanostructured composite coatings on the TiN phase / Komarov F. F., Konstantinov S.V., Pogrebnjak A.D., Pilko V. V., Kozak Czesław, Opielak Marek // ACTA PHYSICA POLONICA A - 2014, nr 6, vol. 125, s. 1292-1295 [MNiSW: 15]
4 Formation of perspective composite coatings by ion-beam assisted deposition / Karwat Czesław, Kozak Czesław, Kiszczak K., Komarov F.F., Pilko V. V., Pogrebnjak A.D. // ACTA PHYSICA POLONICA A - 2013, nr 5, vol. 123, s. 800-803 [MNiSW: 15]
5 Hydrogen profiling in rapidly solidified Al-Fe alloy foils / Tashlykova-Bushkevich Iya , Kozak Czesław // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 3b, vol. 89, s. 318-320 [MNiSW: 10]
6 Influence of thermal annealing and deposition conditions on structure and physical-mechanical properties of multilayered nanosized TiN/ZrN coatings / Pogrebnjak A.D., Bondar O. V., Erdybaeva N.K., Plotnikov S.V, Turbin P.V., Grankin S.S., Stolbovoy Vladimir A., Sobol O.V., Kolesnikov D. A., Kozak Czesław // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2015, nr 12, vol. R.91, s. 228-232 [MNiSW: 14]
7 Irradiation resistance, microstructure and mechanical properties of nanostructured (TiZrHfVNbTa)N coatings / Pogrebnjak A.D., Yakuschenko I.V., Bondar O. V., Bresnev Vyacheslav M., Oyoshi K., Ivasishin O.R., Amekura H., Takeda Y., Opielak Marek, Kozak Czesław // JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS - 2016, vol. 679, s. 155-163 [MNiSW: 35]
8 Measurement stand for study properties of isolation materials using polarization method / Żukowski Paweł, Kołtunowicz Tomasz, Kozak Czesław, Kierczyński Konrad, Rogalski Przemysław // DEVICES AND METHODS OF MEASUREMENTS - 2014, nr 1, vol. 8, s. 5-9
9 Mechanical properties of Zn-Ni-SiO2 coating deposited under X-ray irradiation / Poliak N.I. , Anishchik V.M., Valko N.G., Karwat Czesław, Kozak Czesław, Opielak Marek // ACTA PHYSICA POLONICA A - 2014, nr 6, vol. 125, s. 1415-1417 [MNiSW: 15]
10 Morphotropic phase boundary in Bi 1-x Ca x Fe 1-x/2 Nb x/2 O 3 multiferroics / Troyanchuk I.O, Tereshko N.V, Karpinsky D.V, Fedotova Vera V., Kopcewicz M., Kozak Czesław // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 3b, vol. 89, s. 264-266 [MNiSW: 10]
11 Ocena stanu izolacji transformatorów w czasie eksploatacji na podstawie wyników badań rezystancji izolacji / Karwat Czesław, Kozak Czesław // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 11b, vol. 88, s. 255-256 [MNiSW: 15]
12 Physical and mechanical properties of nanostructured (Ti-Zr-Nb)N coatings obtained by vacuum-arc deposition method / Pogrebnjak A.D., Maksakova Olga, Kozak Czesław, Kołtunowicz Tomasz, Grankin S.S., Bondar O. V., Eskermesov Didar, Drozdenko Aleksey, Petrov Sergey, Erdybaeva N.K. // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 8, vol. R.92, s. 180-183 [MNiSW: 14]
13 Protective coatings based on Zr-Ti-Si-N their physical and mechanical properties and mechanical propperties and phase composition / Kirik G.V., Kozak Czesław, Opielak Marek // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 10a, vol. 88, s. 319-321 [MNiSW: 15]
14 Structure and mechanical properties of Nb−Al−N nanocomposite films as a function of the deposition parameters / Ivashchenko V.I., Rogoz V.M. , Skrynskiy P.L., Kozak Czesław, Opielak Marek // HIGH TEMPERATURE MATERIAL PROCESSES - 2015, nr 2, vol. 19, s. 179-187
15 Wpływ biegunowości napięcia stałego na wartość energii łuku elektrycznego palącego się na stykach łącznika W10 / Kozak Czesław, Sebok Milan, Kucera Matej // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 4a, vol. 88, s. 96-98 [MNiSW: 15]
16 Wpływ oddziaływania łuku elektrycznego na powierzchnie stykowe łączników W10 w zależności od roziązań konstrukcyjnych styków / Kozak Czesław // MECHANIZACJA I AUTOMATYZACJA GORNICTWA - 2011, nr 7, vol. 0, s. 95-98 [MNiSW: 4]

Projekty wynalazcze (13)

1 Dźwig niskoenergetyczny szybkobieżny, zwłaszcza osobowy [patent nr 213971] / Kozak Czesław, Karwat Czesław, Mączka Wacław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 5, s. 1115-1115 [MNiSW: 25]
2 Silnik parowy turborotacyjny [ Nr zgłoszenia 401766] / Mączka Wacław, Karwat Czesław, Kozak Czesław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 12, s. 31-31 [MNiSW: 2]
3 Silnik parowy turborotacyjny [ Patent nr (11) 219983 (21) 401766 ] / Mączka Wacław, Karwat Czesław, Kozak Czesław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 8, s. 1795-1795 [MNiSW: 25]
4 Silnik parowy turborotacyjny do generatora elektrycznego elektrowni [patent nr 213495] / Mączka Wacław, Karwat Czesław, Kozak Czesław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 3, s. 556-556 [MNiSW: 25]
5 Sposób oceny szybkości degradacji powłok ochronnych styków łączników aparatowych niskiego napięcia [Nr patentu 214902] / Żukowski Paweł, Karwat Czesław, Kozak Czesław, Kolasik Mariusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 9, s. 2239-2239 [MNiSW: 25]
6 Sposób określenia energii łuku elektrycznego łącznika aparaturowego niskiego napięcia metodą impulsową dla prądu stałego lub przemiennego / Żukowski Paweł, Karwat Czesław, Kozak Czesław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 13 (1004), s. 37-38 [MNiSW: 2]
7 Sposób określenia energii łuku elektrycznego łącznika aparaturowego niskiego napięcia metodą impulsową dla prądu stałego lub przemiennego [ Patent nr (11) 219962 (21) 393199 ] / Karwat Czesław, Kozak Czesław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 8, s. 1798-1799 [MNiSW: 25]
8 Układ do zwiększania trwałości łącznika stykowego prądu stałego z zastosowaniem łącznika pomocniczego i prostownika [ Zgłoszenie nr (21) 412212 ] / Żukowski Paweł, Kozak Czesław, Rogalski Przemysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 1, s. 23-23
9 Układ do zwiększania trwałości łącznika stykowego prądu stałego z zastosowaniem łącznika pomocniczego i prostownika [Patent nr (11) 224157 (21) 412212] / Żukowski Paweł, Kozak Czesław, Rogalski Przemysław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 11, s. 3117-3117 [MNiSW: 30]
10 Układ do zwiększania trwałości łącznika stykowego prądu stałego z zastosowaniem łączników pomocniczych [Zgłoszenie nr (21) 412211] / Żukowski Paweł, Kozak Czesław, Rogalski Przemysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 1, s. 23-23
11 Układ do zwiększania trwałości łącznika stykowego prądu stałego z zastosowaniem tyrystorowego układu przełączania biegunowości i prostownika [ Zgłoszenie nr (21) 412215 ] / Żukowski Paweł, Kozak Czesław, Rogalski Przemysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 1, s. 23-24
12 Układ do zwiększania trwałości łącznika stykowego prądu stałego z zastosowaniem tyrystorowego układu przełączania biegunowości i prostownika [Patent nr (11) 224158 (21) 412215] / Żukowski Paweł, Kozak Czesław, Rogalski Przemysław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 11, s. 3117-3117 [MNiSW: 30]
13 Układ zwiększania trwałości łącznika stykowego prądu stałego z zastosowaniem łączników pomocniczych [Patent (11) 224156 (21) 412211] / Żukowski Paweł, Kozak Czesław, Rogalski Przemysław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 11, s. 3117-3117 [MNiSW: 30]

Referaty (16)

1 Analiza rozkładu temperatury łącznika W10 z zastosowaniem termowizji / Kozak Czesław, Krzysiak Jakub // W: XVIII Sympozjum Naukowo-Technicznego SEMAG 2012, Szklarska Poręba, 28 - 30 maja 2012 - 2012, s. 89-94
2 Analysis of oil flow thru electrotechnical pressbord / Rogalski Przemysław, Kozak Czesław // W: 10th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and Their Industrial Implementation (NEET 2017), 27-30 June 2017, Zakopane : [book of abstrcts] - 2017, s. 110-110
3 Characteristics of ion-plasma coatings AlN-TiB 2 (TiSi 2 ) after annealing (900, 1300)ºС / Demianenko Artem A., Belovol K.O., Opielak Marek, Kozak Czesław // W: 10th International Conference ION Implantation and Other Applications of IONS and Elektrons - ION 2014, Kazimierz Dolny, Poland, June 23–26, 2014 : [book of abstracts] - 2014, s. 89-89
4 Effect of Cu negative ion implantation on optical and physical properties of Zn1-xMnxTe films / Kozak Czesław, Amekura H., Ivashchenko M.M., Kolotova I.A. , Kurbatov D.I. , Opanasyuk A.S., Pogrebnjak A.D., Shypylenko A.P., Takeda Y. // W: IX International Conference on Ion Implantation and Other Applications of Ions and Electrons, 25-28 June, 2012, Kazimierz Dolny - 2012, s. 94-94
5 The effect of direct voltage polarity on the value of electric arc burning on the W-10 switch contacts / Kozak Czesław // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 188-188
6 Formation and characterization of nanostructured composite coatings based of the TiN phase / Komarov F. F., Pilko V. V., Konstantinov S.V., Burmakov A.P., Zaykov V.A., Kozak Czesław // W: 8th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation"NEET 2013, Zakopane, Poland, June 18-21, 2013 : [książka streszczeń] - 2013, s. 49-49
7 Formation of perspective composite coatings by ion-beam assisted deposition. / Komarov F.F., Pilko V. V., Pogrebnjak A.D., Karwat Czesław, Kiszczak K., Kozak Czesław // W: IX International Conference on Ion Implantation and Other Applications of Ions and Electrons, 25-28 June, 2012, Kazimierz Dolny - 2012, s. 77-77
8 Implantation of au-ions into the nanostructured (TiZrHfVNbTa)N coatings and its influence on the microstructure and properties of the coatings / Pogrebnjak A.D., Yakuschenko I.V., Bondar O. V., Beresnev V.M., Oyoshi K., Ivasishin O.R., Amekura H., Takeda Y., Opielak Marek, Kozak Czesław // W: 22nd International Symposium on Metastable, Amorphous and Nanostructured Materials, 13-17 July, 2015, Paris, France : [book of abstracts] - 2015, s. 405-405
9 Influence of adsorption of the different chemical nature gas particles on the thermoelectric parameters of semiconductor indium and tin oxide thin films / Luhin V., Zarapin Vitaly, Zharsky Ivan, Kozak Czesław // W: 8th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation"NEET 2013, Zakopane, Poland, June 18-21, 2013 : [książka streszczeń] - 2013, s. 83-83
10 Microstructural evolution during annealing of rapidly solidified Al-Ge alloys / Kozak Czesław, Shepelevich V.G., Tashlykova-Bushkevich Iya // W: 8th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation"NEET 2013, Zakopane, Poland, June 18-21, 2013 : [książka streszczeń] - 2013, s. 124-124
11 Morphotropic phase boundary in Bi1-xCaxFe1-x/2Nbx/2O3 multiferroics / Troyanchuk I.O, Tereshko N.V, Karpinsky D.V, Fedotova V.V., Kozak Czesław // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 44-44
12 Nanoscale surface analysis of rapidly solidified Al-Fe alloys / Tashlykova-Bushkevich Iya , Kozak Czesław // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 132-132
13 Nickel-platinum compound silicide formation on silicon by IBAD / Komarov F., Milchanin O., Kovaleva T., Konopljanik I., Solovjov J, Kiszczak K., Żukowski Paweł, Karwat Czesław, Kozak Czesław // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 53-53
14 Producing of adaptive gradient nanostructured coatings AIN-TiB2-TiSi2 using magnetron sputtering / Pshyk A.V., Coy E, Pogrebnjak A.D., Załęski K., Peplińska B, Jurga S, Nowaczyk G, Opielak Marek, Kozak Czesław, Rogalski Przemysław // W: 22nd International Symposium on Metastable, Amorphous and Nanostructured Materials, 13-17 July, 2015, Paris, France : [book of abstracts] - 2015, s. 407-407
15 Research of insulating oil percolation in electrical pressboard / Rogalski Przemysław, Kozak Czesław, Opielak Marek, Sebok Milan // W: 2018 IEEE 8th International Conference on Nanomaterials : Application & Properties (NAP - 2018) : program - 2018
16 Transmission of light ions through anodic alumina nanochannels / Komarov F. F., Kamyshan A. , Hryshyn P., Kozak Czesław // W: 10th International Conference ION Implantation and Other Applications of IONS and Elektrons - ION 2014, Kazimierz Dolny, Poland, June 23–26, 2014 : [book of abstracts] - 2014, s. 70-70

Rozdzialy(5)

1 The activation energy of DC conductivity of pressboard impregnated with insulating oil / Kierczyński Konrad, Rogalski Przemysław, Kozak Czesław // W: 9th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation", NEET 2015, Zakopane, Poland, June 23 – 26, 2015 : [książka streszczeń]; [Red:] Kołtunowicz Tomasz - Lublin: Lublin University of Technology, 2015, s. 135-135
2 Peculiarities of light ion transmission through anodic alumina nanochannels / Komarov F., Kamyshan A. , Hryshyn P., Kozak Czesław // W: 5th International Conference on Radiation Interaction with Materials: Fundamentals and Applications 2014 [WOS]; [Red:] Grigonis A., Silinskas M., Laukaitis G., Vengalis B., Pranevicius L.L., Naujokaitis R., Galdikas A., Onufrijevs P. - Kaunas, Lithuania: Kaunas Univ Technology Press, 2014, s. 226-229 .- (Radiation Interaction with Materials and Its Use in Technologies, ISSN 1822-508X) [MNiSW: 10]
3 Research of insulating oil percolation in electrical pressboard using optical registration / Rogalski Przemysław, Kozak Czesław // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2016 : conference [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S. - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2016, .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10031) [MNiSW: 15]
4 Statistical analysis of oil percolation through pressboard measured by optical recording / Rogalski Przemysław, Kozak Czesław // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2017 : conference [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S., Linczuk Maciej - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2017, s. [brak stron]-[brak stron] .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10445) [MNiSW: 15]
5 Statystical analysis of transformer oil penetration speed through elektrotechnical pressboard / Rogalski Przemysław, Kozak Czesław, Lebedynskyi Ihor // W: Proceedings of the 2017 IEEE 7th International Conference Nanomaterials: Application & Properties (NAP-2017) [WOS]; [Red:] Pogrebnjak A.D. - New York: IEEE, 2017, [MNiSW: 15]