Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Dr inż. Sławomir Tarkowski

Instytut Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii
s.tarkowski@pollub.pl
Liczba publikacji: 18
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(16)

1 Analiza dokładności oszacowania prędkości pojazdu na podstawie zapisu monitoringu / Tarkowski Sławomir, Rzążewski Michał // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2017, nr 12, s. 1357-1362 [MNiSW: 7]
2 Badanie dynamiki ruchu pojazdów komunikacji miejskiej w warunkach niewymuszonego ruchu / Tarkowski Sławomir, Siłuch Dariusz // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 12, s. 1-3 [MNiSW: 7]
3 Badanie rozkładu plamy świateł mijania współczesnych pojazdów / Tarkowski Sławomir // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2017, nr 12, s. 1345-1350 [MNiSW: 7]
4 Czynniki dynamiczne i ich wpływ na subiektywne poczucie komfortu w autobusach miejskich / Merkisz Jerzy, Tarkowski Sławomir // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 14, s. 169-178 [MNiSW: 4]
5 Dynamic Testing for ATV Vehicles in Linear Motion / Tarkowski Sławomir // THE ARCHIVES OF AUTOMOTIVE ENGINEERING -ARCHIWUM MOTORYZACJI - 2016, nr 3, vol. 73, s. 119-132 [MNiSW: 10]
6 Metody oceny poziomu komfortu dynamicznego w transporcie pasażerskim / Tarkowski Sławomir, Rybicka Iwona // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 12, s. 1-8 [MNiSW: 7]
7 Multi-faceted reconstruction of the causes of a traffic accident - a case study / Nieoczym Aleksander, Tarkowski Sławomir, Longwic Rafał // WULFENIA - 2016, nr 11, s. 47-56 [MNiSW: 25]
8 Opóźnienie hamowania pojazdów w róznych warunkach ruchu / Tarkowski Sławomir, Mikus Dawid // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 6, s. 438-441 [MNiSW: 7]
9 Pokładowe rejestratory parametrów ruchu i ich zastosowanie do oceny komfortu w autobusach miejskich / Merkisz Jerzy, Pielecha Jacek, Tarkowski Sławomir // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2012, nr 5, s. 300-305 [MNiSW: 4]
10 Przyspieszenie współczesnych motocykli i jego wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego / Tarkowski Sławomir // LOGISTYKA - 2015, nr 6, s. 1339-1345
11 Technika hamowania i konstrukcja układu hamulcowego oraz ich wpływ na opóźnienie hamowania rowerów / Tarkowski Sławomir, Rut Patrycja // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2017, nr 12, s. 1351-1356 [MNiSW: 7]
12 Wpływ jakości eksploatacji na dynamikę pojazdu / Tarkowski Sławomir // LOGISTYKA - 2015, nr 3, s. 4852-4858
13 Wpływ jakości źródeł światła i stanu technicznego reflektorów na rozkład plamy świateł mijania pojazdów samochodowych / Tarkowski Sławomir, Bieniek Paweł, Górski Krzysztof // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2017, nr 6, s. 434-439 [MNiSW: 7]
14 Wpływ wieku i stanu technicznego opon samochodowych na opóźnienie hamowania / Tarkowski Sławomir, Mikus Dawid, Lotko Wincenty // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2017, nr 6, s. 440-444 [MNiSW: 7]
15 Wybrane aspekty wykorzystania pokładowych urządzeń rejestrujących w pojazdach samochodowych / Merkisz Jerzy, Tarkowski Sławomir // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2011, nr 2, vol. 0, s. 50-58 [MNiSW: 15]
16 Wyznaczanie nacisków jednostkowych na podstawie odwzorowania geometrii powierzchni styku koła z podłożem / Śliczniak Tomasz, Tarkowski Sławomir // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2017, nr 12, s. 1-5 [MNiSW: 7]

Projekty wynalazcze (1)

1 Sposób pomiaru migdałków podniebiennych / Niedzielska Grażyna, Grzywna Leszek, Budzyński Piotr, Longwic Rafał, Tarkowski Sławomir // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, vol. 39, 23 (988), s. 4-4 [MNiSW: 2]

Rozdzialy(1)

1 Ocena przydatności modułu Multibody w Programie PC-Crash do rekonstrukcji wypadków pojazdów samochodowych - pieszy / Longwic Rafał, Sander Przemysław, Tarkowski Sławomir, Wróblewski Krzysztof // W: Współczesna kryminalistyka : wyzwania i zagrożenia; [Red:] Kwiatkowska- Wójcikiewicz Violetta, Zubańska Magdalena - Szczytno: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, 2015, s. 217-225