Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Mgr inż. Paweł Pieśko

Katedra Podstaw Inżynierii Produkcji
p.piesko@pollub.pl
Liczba publikacji: 33
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(17)

1 Analiza porównawcza metod frezowania HSM, HPC oraz frezowania konwencjonalnego wysokokrzemowych stopów aluminium / Pieśko Paweł, Zagórski Ireneusz // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 7, s. 219-226 [MNiSW: 4]
2 Analiza stanu powierzchni po cięciu hydroabazywnym metalowych konstrukcji przekładkowych / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2016, nr 3, s. 50-55 [MNiSW: 7]
3 Analiza wpływu prędkości skrawania na odkształcenia po frezowaniu elementów cienkościennych wykonanych ze stopu EN AW-2024 / Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł, Zawada-Michałowska Magdalena // MECHANIK - 2016, nr 8-9, s. 1066-1067 [MNiSW: 11]
4 Badania porównawcze chropowatości powierzchni wybranych stopów magnezu po frezowaniu narzędziem pełnowęgikowym oraz pkd / Pieśko Paweł, Zagórski Ireneusz // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 8, s. 53-58 [MNiSW: 4]
5 Influence of machining strategies and technological history of semi-finished product on the deformation of thin-wall elements after milling / Zawada-Michałowska Magdalena, Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł, Łogin Waldemar // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 3, vol. 11, s. 289-296 [MNiSW: 10]
6 Influence of milling strategies of thin-walled elements on effectiveness of their manufacturing / Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł, Zawada-Michałowska Magdalena // PROCEDIA ENGINEERING [WOS] - 2017, nr 182, s. 381-386 [MNiSW: 15]
7 Klejenie w technologii szybkiego prototypowania / Kuczmaszewski Józef, Kłonica Mariusz, Pieśko Paweł, Zagórski Ireneusz // MECHANIK - 2015, nr 12, s. 117-120 [MNiSW: 11]
8 The Microstructure and Mechanical Properties of AZ31 Magnesium Alloy Aircraft Brackets Produced by a New Forging Technology / Dziubińska Anna, Gontarz Andrzej, Horzelska Karina, Pieśko Paweł // PROCEDIA MANUFACTURING [WOS] - 2015, vol. 2, s. 337-341 [MNiSW: 15]
9 Obróbka naroży wewnętrznych o małym promieniu zaokrąglenia / Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł, Doluk Elżbieta // MECHANIK - 2017, nr 5-6, s. 418-420 [MNiSW: 11]
10 Odkształcenia sprężyste struktury tworzywo epoksydowe - metal przy frezowaniu czołowym / Furmanowicz Agnieszka , Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2016, nr 4, s. 250-256 [MNiSW: 7]
11 State of residual stresses after the process of milling selected aluminium alloys / Kuczmaszewski Józef, Łogin Waldemar, Pieśko Paweł, Zagórski Ireneusz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 1, vol. 12, s. 63-73 [MNiSW: 10]
12 Surface roughness of thin-walled components made of aluminium alloy EN AW-2024 following different milling strategies / Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł, Zawada-Michałowska Magdalena // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 30, vol. 10, s. 150-158 [MNiSW: 10]
13 Usefulness of modal analysis for evaluation of milling process stability / Pieśko Paweł, Zawada-Michałowska Magdalena // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2017, nr 1, vol. 13, s. 75-84 [MNiSW: 11]
14 Wear of milling cutters resulting from high silicon aluminium alloy cast AISi21 CuNi machining / Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2014, nr 1, vol. 16, s. 37-41 [MNiSW: 15]
15 Wpływ dokładności wykonania elementów połączenia zatrzaskowego na przebieg montażu / Kuczmaszewski Józef, Łogin Waldemar, Pieśko Paweł, Sadowski Tomasz, Zawada-Michałowska Magdalena // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2017, nr 4, s. 27-31 [MNiSW: 7]
16 Wpływ parametrów technologicznych i rodzaju wiertła na dokładność obróbki otworów w węglowych kompozytach włóknistych / Pieśko Paweł, Zawada-Michałowska Magdalena // MECHANIK - 2017, nr 12, s. 1113-1115 [MNiSW: 11]
17 Wpływ rodzaju powłok frezów węglikowych na siły skrawania oraz chropowatość powierzchni przy frezowaniu stopu aluminium EN AW-6082 / Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł // MECHANIK - 2013, nr 10, s. 846-854 [MNiSW: 6]

Referaty (8)

1 Assesment of the accuracy of high-speed maching of thin-walled EN AW-2024 aluminium alloy elements using carbide milling cutter and with PCD blades / Zawada-Michałowska Magdalena, Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł, Łogin Waldemar // W: 5th International Scientific-Technical Conference manufacturing 2017 - 2017, s. [brak stron]-[brak stron]
2 Evaluation of the impact of the natural seasoning process on post-machining deformation of thin-walled elements made of aluminium alloy EN AW-2024 / Pieśko Paweł, Kuczmaszewski Józef, Zawada-Michałowska Magdalena // W: KOD 2018 - 10th International Conference on Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering: [książka abstraktów] - 2018, s. 260-262
3 Influence of machining strategies and technological history of semi-finished product on the deformation of thin-wall elements after milling / Zawada-Michałowska Magdalena, Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł, Łogin Waldemar // W: VII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe " Postęp w Technikach Wytwarzania i Konstrukcji Maszyn", 24-26 maja 2017, Nałęczów, Polska - 2017
4 Influence of pre-machining on post-machining deformation of thib-walled elements made of aluminium alloy EN AW-2024 / Zawada-Michałowska Magdalena, Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł // W: KOD 2018 - 10th International Conference on Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering: [książka abstraktów] - 2018, s. 256-257
5 Milling of thin-walled aviation elements – analysis of the model and verification tests / Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł, Włodarczyk Maciej // W: 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE “SUPPLY ON THE WINGS” AEROSPACE – THE GLOBAL INNOVATION DRIVER, NOVEMBER 2-4 2011, FRANKFURT/MAIN GERMANY - 2011, s. 25-25
6 Ocena dokładności wykonania elementów obrabianych mikronarzędziami / Zawada-Michałowska Magdalena, Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł // W: XX Konferencja Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, 26-28.02.2017, Zakopane - 2017
7 Przydatność analizy modalnej do oceny stabilności procesu frezowania / Pieśko Paweł, Zawada-Michałowska Magdalena // W: III Ogólnopolska Konferencja ''Innowacje w praktyce", 24-25.11.2016 r., Lublin : konferencja – warsztaty – wystawa – spotkania panelowe - 2016, s. 41-42
8 Wpływ dokładności wykonania elementów połączenia zatrzaskowego na przebieg montażu / Kuczmaszewski Józef, Łogin Waldemar, Pieśko Paweł, Sadowski Tomasz, Zawada-Michałowska Magdalena // W: IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Technika i Technologia Montażu Maszyn - TTMM 2017, Rzeszów-Czarna, 6-9 czerwca 2017 r. : [materiały konferencyjne] - 2017, s. 39-40

Rozdzialy(8)

1 Aluminium i jego stopy / Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł // W: Obróbka skrawaniem stopów aluminium i magnezu; [Red:] Kuczmaszewski Józef, Zaleski Kazimierz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 13-26 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
2 Analiza dokładności obróbki, frezami trzpieniowymi o zmiennej sztywności, tulei cienkościennych wykonanych z stopu AlMn1 / Pieśko Paweł, Zagórski Ireneusz // W: Innowacyjne procesy technologiczne; [Red:] Świć Antoni - Lublin: Poliechnika Lubelska, 2011, s. 33-46
3 Assessment of the accuracy of high-speed machining of thin-walled EN AW-2024 aluminium alloy elements using carbide milling cutter and with PCD blades / Kuczmaszewski Józef, Login Waldemar , Pieśko Paweł, Zawada-Michałowska Magdalena // W: Advances in manufacturing; [Red:] Hamrol Adam, Ciszak Olaf, Legutko Stanisław, Jurczyk Mieczysław - Cham ; Switzerland: Springer International Publishing Switzerland, 2017, s. 671-680 .- (LECTURE NOTES IN MECHANICAL ENGINEERING)
4 Frezowanie konstrukcji kieszeniowych frezami trzpieniowymi o różnej sztywności / Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł // W: Obróbka skrawaniem stopów aluminium i magnezu; [Red:] Kuczmaszewski Józef, Zaleski Kazimierz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 193-208 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
5 Obróbka elementów cienkościennych wykonywanych ze stopów aluminium i magnezu / Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł, Zagórski Ireneusz, Włodarczyk Maciej // W: Obróbka skrawaniem stopów aluminium i magnezu; [Red:] Kuczmaszewski Józef, Zaleski Kazimierz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 175-192 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
6 Ocena dokładności wykonania elementów obrabianych mikronarzędziami / Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł, Zawada-Michałowska Magdalena // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2017, s. 795-803
7 Skrawalność stopów aluminium i magnezu / Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł, Zagórski Ireneusz // W: Obróbka skrawaniem stopów aluminium i magnezu; [Red:] Kuczmaszewski Józef, Zaleski Kazimierz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 39-74 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
8 Wpływ parametrów technologicznych na wartość wybranych wskaźników skrawalności lotniczych stopów Al oraz Mg / Zagórski Ireneusz, Pieśko Paweł // W: Innowacyjne procesy technologiczne; [Red:] Świć Antoni - Lublin: Politechnika Lubelska , 2011, s. 19-32