Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID B-3816-2013

Mgr inż. Marcin Badurowicz

Instytut Informatyki
Liczba publikacji: 31
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(18)

1 Community-Driven Road Quality Assessment for Users and Territorial Government Organizations / Badurowicz Marcin, Montusiewicz Jerzy, Cieplak Tomasz // ROCZNIKI KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH - 2017, nr z. 46, s. 13-22 [MNiSW: 9]
2 Economic aspects of cloud computing / Badurowicz Marcin, Szymczyk Tomasz // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2013, nr 4, vol. 142, s. 262-265 [MNiSW: 10]
3 Generic midi devices as new input for specialized software / Badurowicz Marcin, Skulimowski Stanisław // JOURNAL OF TECHNOLOGY AND EXPLOITATION IN MECHANICAL ENGINEERING - 2016, nr 1, vol. 2, s. 42-52
4 Komputerowe wykrywanie przeciążeń w transporcie przesyłek / Badurowicz Marcin // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 150-155 [MNiSW: 10]
5 Modele matematyczne optymalizacji tras w transporcie medycznym / Miłosz Marek, Badurowicz Marcin, Złomaniec Paweł // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 7524-7533 [MNiSW: 10]
6 MVC architectural pattern in mobile web-applications / Badurowicz Marcin // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2011, nr 6, vol. 120, s. 305-309 [MNiSW: 10]
7 Near Field Communication in mobile applications / Badurowicz Marcin, Łukasik Edyta // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2014, nr 2, vol. 152, s. 450-453 [MNiSW: 10]
8 On-the-fly community-driven mobile accelerometer data analysis system for road quality assessment / Badurowicz Marcin, Cieplak Tomasz, Montusiewicz Jerzy // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2016, nr 4, vol. 12, s. 18-27 [MNiSW: 11]
9 Pomiar przyspieszenia w globalnym układzie współrzędnych z użyciem urządzeń mobilnych / Skublewska-Paszkowska Maria, Smołka Jakub, Łukasik Edyta, Badurowicz Marcin // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 9646-9655 [MNiSW: 10]
10 Rozszerzenie możliwości obliczeniowych środowiska FEMM za pomocą języka LUA / Czerwiński Dariusz, Badurowicz Marcin // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 2922-2928 [MNiSW: 10]
11 Tilt-based predictive text input concept for mobile devices / Badurowicz Marcin, Skulimowski Stanisław, Prończuk-Omiotek Anna // JOURNAL OF TECHNOLOGY AND EXPLOITATION IN MECHANICAL ENGINEERING - 2017, nr 1, vol. 3, s. 34-42
12 Two-dimensional barcodes in mobile applications / Badurowicz Marcin // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2012, nr 6, vol. 132, s. 346-350 [MNiSW: 10]
13 Urządzenia mobilne jako rejestratory przyspieszenia / Smołka Jakub, Skublewska-Paszkowska Maria, Badurowicz Marcin, Łukasik Edyta // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2015, nr 1, vol. 5, s. 49-52 [MNiSW: 7]
14 Virtual road concept as a tool for road quality research / Badurowicz Marcin, Montusiewicz Jerzy // ITM WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2017, vol. 15 [MNiSW: 15]
15 Wykorzystanie kodów dwuwymiarowych i urządzeń mobilnych do identyfikacji produktów / Badurowicz Marcin // LOGISTYKA - 2012, nr 3, s. 43-46 [MNiSW: 4]
16 Wykorzystanie kodów dwuwymiarowych w zarządzaniu dokumentami / Badurowicz Marcin // ROCZNIKI KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH - 2014, nr 33, s. 11-20 [MNiSW: 6]
17 Wykrywanie wybranych środków uspokojenia ruchu z wykorzystaniem urządzeń mobilnych / Badurowicz Marcin, Montusiewicz Jerzy // LOGISTYKA - 2015, nr 4, s. 2292-2300
18 Zalety rozwiązań cloudcomputing w systemach telekomunikacyjnych / Badurowicz Marcin, Łukasik Edyta // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 1546-1551 [MNiSW: 10]

Monografie (2)

1 Programowanie aplikacji dla systemu Windows Phone / Badurowicz Marcin, Pańczyk Beata.- Lublin: Politechnka Lubelska, 2014, 102 s.- (Podręczniki - Politechnika Lubelska)
2 Programowanie obiektowe : język C# / Pańczyk Beata, Badurowicz Marcin.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 166 s.

Referaty (5)

1 Gamification in higher education : a case study / Laskowski Maciej, Badurowicz Marcin // W: MakeLearn 2014 : Human Capital without Borders; Knowledge and Learning for Quality of Life : Proceedings of the Management, Knowledge and Learning International Conference 2014; 25–27 June 2014, Portorož, Slovenia - 2014, s. 971-975
2 Komputerowe wykrywanie przeciążeń w transporcie przesyłek / Badurowicz Marcin // W: 11 Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans, Logistyka - Systemy Transportowe - Bezpieczeństwo w Transporcie, Szczyrk, 7-10 kwietnia 2014 r. : [książka streszczeń] - 2014, s. 78-78
3 Metody analizy skupień w usuwaniu nadsegmentacji obrazów barwnych / Smołka Jakub, Badurowicz Marcin // W: ICT YOUNG 2012 Konferencja dla studentów i doktorantów - 2012, s. 293-298
4 Rozproszone systemy kontroli wersji w procesie tworzenia oprogramowania / Badurowicz Marcin // W: ICT YOUNG 2011 Konferencja dla studentów i doktorantów - 2011, s. 413-418
5 Urządzenia mobilne jako rejestratory przyspieszenia / Smołka Jakub, Skublewska-Paszkowska Maria, Badurowicz Marcin, Łukasik Edyta // W: Warsztaty Doktoranckie WD 2014,Biały Dunajec,8-10 września 2014 - 2014, s. 117-119

Rozdzialy(6)

1 The cloud computing stream analysis system for road artefacts detection / Badurowicz Marcin, Cieplak Tomasz, Montusiewicz Jerzy // W: Computer Networks : 23rd International Conference, CN 2016 [WOS]; [Red:] Gaj Piotr, Kwiecień Andrzej , Stera Piotr - Cham ; Switzerland: Springer International Publishing, 2016, s. 360-369 .- (Communications in Computer and Information Science, ISSN 1865-0929; nr 608) [MNiSW: 15]
2 Ekonomiczne aspekty chmur obliczeniowych / Badurowicz Marcin // W: Technologie mobilne, przetwarzanie w chmurze obliczeniowej - nowe narzędzia, nowe możliwości; [Red:] Wit Bogdan, Juszczyk Marta - Lublin: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2012, s. 149-160 [MNiSW: 4]
3 Identifying road artefacts with mobile devices / Badurowicz Marcin, Montusiewicz Jerzy // W: Information and Software Technologies, ICIST 2015 [WOS]; [Red:] Dregvaite Giedre, Damasevicius Robertas - Berlin, Germany: Springer, 2015, s. 504-514 .- (Communications in Computer and Information Science, ISSN 1865-0929; nr 538) [MNiSW: 15]
4 Informational vector of food security / Zinchuk Tatiana, Badurowicz Marcin // W: Information processing : actual reaserch problems in Eastern Europe; [Red:] Kozieł Grzegorz - Lublin: Politechnika Lubelska , 2013, s. 57-65
5 Institutionalization of financial and industrial groups within modern economic system / Umantsiv Yuriy , Badurowicz Marcin // W: International finance : actual research problems in Eastern Europe; [Red:] Plechawska-Wójcik Małgorzata, Zavorotniy Roman Igorevich - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 59-71 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
6 Wearable Sensors as Feedback Method in Virtual Reality Anti-Stress Therapy / Skulimowski Stanisław, Badurowicz Marcin // W: International Conference on Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection with Seminar Applications of Superconductors (ELMECO & AoS) 2017 [WOS]; New York: IEEE, 2017, s. 1-4 [MNiSW: 15]