Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID A-7130-2015
ORCID 0000-0002-8209-4770

dr inż. Monika Ostapiuk

Katedra Inżynierii Materiałowej
Liczba publikacji: 53
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(27)

1 Analiza mikro-CT zębów trzonowych wypełnianych kompozytem konwencjonalnym i wzmacnianym włóknem szklanym / Surowska Barbara, Ostapiuk Monika, Tarczydło Bożena // ENGINEERING OF BIOMATERIALS / INZYNIERIA BIOMATERIALOW - 2016, nr 137, s. 13-19 [MNiSW: 7]
2 Analiza porównawcza kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknami zawierających mikropory / Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara, Ostapiuk Monika // INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - 2012, nr 6, s. 655-658 [MNiSW: 7]
3 Analiza wpływu nieciągłości w odniesieniu do poziomu tłumienia w kompozytach polimerowych wzmacnianych włóknem szklanym / Bieniaś Jarosław, Ostapiuk Monika, Surowska Barbara, Beer-Lech Karolina // KOMPOZYTY - 2011, nr 1, vol. 0, s. 70-74 [MNiSW: 7]
4 Analysis of the bending and failure of fiber metal laminates based on glass and carbon fibers / Ostapiuk Monika, Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara // SCIENCE AND ENGINEERING OF COMPOSITE MATERIALS - 2017, nr 6, vol. 25, s. 1095-1106 [MNiSW: 15]
5 Characterization of GFRP interlayer as barrier layer in Al/CFRP laminate / Surowska Barbara, Ostapiuk Monika // COMPOSITES THEORY AND PRACTICE - 2017, nr 4, vol. 17, s. 232-237 [MNiSW: 11]
6 Charakterystyka mikrostrukturalna wybranych laminatów metalowo-włóknistych / Ostapiuk Monika, Surowska Barbara // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2012, nr 3, s. 262-265 [MNiSW: 4]
7 Comparative analysis of failure of AL/GFRP laminates after tensile strength test / Ostapiuk Monika, Surowska Barbara // COMPOSITES THEORY AND PRACTICE - 2015, nr 4, s. 259-265 [MNiSW: 11]
8 Corrosion resistance of Mg4AlZn alloy aircraft brackets produced by new forging methods / Dziubińska Anna, Ostapiuk Monika, Siemionek Ewa // PROCEDIA MANUFACTURING - 2018, vol. 15, s. 419-426
9 Electrical properties of aluminium-fibre reinforced composite laminates / Surowska Barbara, Ostapiuk Monika // COMPOSITES THEORY AND PRACTICE - 2016, nr 4, s. 223-229 [MNiSW: 11]
10 Experimental investigation on the influence of fibers orientation on the failure of carbon hybrid laminates / Majerski Krzysztof, Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław, Jakubczak Patryk, Ostapiuk Monika // AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY - 2014, nr 4, vol. 86, s. 307-311 [MNiSW: 15]
11 Failure analysis of poly (phenylene sulphide )/short glass fibre composite in bendin strength test / Ostapiuk Monika // INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - 2016, nr 5, s. 272-276 [MNiSW: 13]
12 Fractography and damage analysis of carbon/epoxy composites under static and dynamic loads at elevated temperatures / Bieniaś Jarosław, Ostapiuk Monika, Surowska Barbara // ACTA MECHANICA ET AUTOMATICA - 2012, nr 1, vol. 6, s. 17-20 [MNiSW: 5]
13 Identyfikacja nieciągłości w kompozytowych panelach sandwiczowych z wykorzystaniem mikrotomografii komputerowej / Ostapiuk Monika, Bieniaś Jarosław, Jakubczak Patryk, Surowska Barbara // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2012, nr 2, s. 93-97 [MNiSW: 4]
14 Identyfikacja porowatości w kompozytach węglowo i szklano/epoksydowych metodą mikrotomografii komputerowej / Majerski Krzysztof, Bieniaś Jarosław, Ostapiuk Monika // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2012, nr 2, s. 98-102 [MNiSW: 4]
15 The impact behavior of aluminum hybrid laminates / Jakubczak Patryk, Bieniaś Jarosław, Majerski Krzysztof, Ostapiuk Monika, Surowska Barbara // AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY - 2014, nr 4, vol. 86, s. 287-294 [MNiSW: 15]
16 Interface analysis of fiber metal laminates / Ostapiuk Monika, Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław // COMPOSITE INTERFACES - 2014, nr 4, vol. 21, s. 309-318 [MNiSW: 25]
17 Interrelationships Between Morphometric, Densitometric, and Mechanical Properties of Teeth in 5-Month-Old Polish Merino Sheep / Tatara Marcin, Szabelska Anna, Krupski Witold, Tymczyna Barbara, Łuszczewska-Sierakowska Iwona, Bieniaś Jarosław, Ostapiuk Monika // JOURNAL OF VETERINARY DENTISTRY - 2018, nr 2, vol. 35, s. 121-130 [MNiSW: 20]
18 Is the consumption of snail meat actually healthy? An analysis of the osteotropic influence of snail meat as a sole source of protein in growing rats / Radzki Radosław P., Bieńko Marek, Polak Paweł, Szkucik Krzysztof, Ziomek Monika , Ostapiuk Monika, Bieniaś Jarosław // JOURNAL OF ANIMAL PHYSIOLOGY AND ANIMAL NUTRITION - 2017, vol. 101, s. 1-7 [MNiSW: 30]
19 Materiały kompozytowe stosowane w przemyśle lotniczym / Bieniaś Jarosław, Pałka Krzysztof, Ostapiuk Monika, Beer-Lech Karolina, Surowska Barbara // TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE - 2011, nr 3, s. 70-75
20 Methods of ultrasonic testing, as an effective way of estimating durability and diagnosing operational capability of composite laminates used in aerospace industry / Bieniaś Jarosław, Jakubczak Patryk, Majerski Krzysztof, Ostapiuk Monika, Surowska Barbara // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2013, nr 3, vol. 15, s. 284-289 [MNiSW: 15]
21 Micro-ct analysis of bonding of conventional and glass fibre composite fillings / Surowska Barbara, Ostapiuk Monika, Tarczydło Bożena // ENGINEERING OF BIOMATERIALS / INZYNIERIA BIOMATERIALOW : [NUMER SPECJALNY] - 2016, nr 138, vol. 19, s. 39-39
22 Morphometric, densitometric and mechanical properties of mandibular deciduous teeth in 5-month-old Polish Merino sheep / Tatara Marcin, Szabelska Anna, Krupski Witold, Tymczyna Barbara, Łuszczewska-Sierakowska Iwona, Bieniaś Jarosław, Ostapiuk Monika // BMC VETERINARY RESEARCH - 2014, vol. 10, s. 1-14 [MNiSW: 40]
23 Numerical FEM analysis for the part of composite helicopter rotor blade / Dębski Hubert, Ostapiuk Monika // JOURNAL OF KONES - 2012, nr 1, vol. 19, s. 71-77 [MNiSW: 7]
24 Qualitative analysis of the margins of restorations made with different filling resins / Ostapiuk Monika, Tarczydło Bożena, Surowska Barbara, Orłowski Mirosław, Tymczyna Barbara, Bachanek Teresa, Rzepecka Anna, Mróz Anna // MICROSCOPY RESEARCH AND TECHNIQUE - 2018, nr 8, vol. 81, s. 823-831 [MNiSW: 25]
25 Structure characteristics in glass/aluminum hybrid laminates after bending strength test / Ostapiuk Monika, Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław, Majerski Krzysztof // COMPOSITES THEORY AND PRACTICE - 2013, nr 4, s. 237-240 [MNiSW: 8]
26 The tensile strength test of thermoplastic materials based on poly(butylene terephtalate) / Rzepecka Anna, Ostapiuk Monika // ITM WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2017, vol. 15 [MNiSW: 15]
27 Wytwarzanie i analiza strukturalna laminatów tytan-kompozyt wzmacniany włóknami węglowymi oraz szklanymi / Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara, Ostapiuk Monika // INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - 2012, nr 3, s. 210-214 [MNiSW: 7]

Projekty wynalazcze (2)

1 Sposób wytwarzania laminatu aluminium-węgiel-aluminium i laminat typu aluminium-węgiel-aluminium [ Zgłoszenie nr (21) 407557 ] / Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław, Trzciński Andrzej, Ostapiuk Monika, Jakubczak Patryk, Majerski Krzysztof // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 20, s. 11-11 [MNiSW: 2]
2 Sposób wytwarzania laminatu metalowo włóknistego oraz laminat metalowo-włóknisty [Zgłoszenie nr (21) 405708] / Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław, Trzciński Andrzej, Szaraniec Barbara, Jakubczak Patryk, Majerski Krzysztof, Ostapiuk Monika // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 9, s. 13-13 [MNiSW: 2]

Referaty (22)

1 Analysis of aluminium surface layer in evaluating the strength properties of Fiber Metal Laminates / Ostapiuk Monika, Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara, Jakubczak Patryk, Majerski Krzysztof // W: 9th AIRTEC 2014, International Congress, 28-30 october 2014, Frankfurt, Germany : [book of abstracts] - 2014, s. 129-130
2 Complexity of Fiber Metal Laminates vs low velocity impact resistance / Jakubczak Patryk, Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara, Ostapiuk Monika, Majerski Krzysztof // W: 7th International Conference "Supply on the Wings" Aerospace - a leading innovator, 6-8.11.2012, Frankfurt/Main, Germany - 2012, s. 30-30
3 Corrosion resistance of selected fiber metal laminates based on aluminium and titanium with carbon and glass fibers / Ostapiuk Monika, Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław // W: 20th International Conference on Composite Structures (ICCS20) - 2017
4 Corrosion resistance of selected Fibre Metal Laminates – investigation of mechanical properties / Ostapiuk Monika, Bieniaś Jarosław, Majerski Krzysztof, Surowska Barbara // W: AIRTEC 2013, International Aerospace Congress, 5-7 November 2013, Frankfurt/Main, Germany - 2013, s. 65-66
5 Czy mięso ślimaków jest zdrowe? Ocena wpływu spożycia różnych gatunków mięsa ślimaków, jako jedynego źródła białka, na układ kostny rosnących szczurów / Radzki Radosław P., Bieńko Marek, Polak Paweł, Radzka Agnieszka , Szkucik Krzysztof, Ostapiuk Monika // W: IV Ogólnopolska Konferencja „Innowacje w Praktyce” 23-24 listopada 2017 r., Lublin, Polska : [abstrakty] - 2017, s. 129-130
6 Degradation analysis of aluminium-based fiber metal laminates under corrosive conditions / Ostapiuk Monika, Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław // W: ICCS21 - 21st International Conference on Composite Structures, University of Bologna, 4-7 September 2018 : proceedings - 2018, s. 26-27
7 Failure analysis of fiber metal laminates after bending strength test / Surowska Barbara, Ostapiuk Monika, Bieniaś Jarosław, Majerski Krzysztof // W: 18th International Conference on Composite Structures ICCS18, 15-18 June 2015, Lisbon, Portugal: [program] - 2015, s. 80-80
8 Failure aspects of fiber metal laminates after low velocity and low energy impact / Bieniaś Jarosław, Jakubczak Patryk, Majerski Krzysztof, Ostapiuk Monika, Surowska Barbara // W: 19th International Conference on Composite Materials, 28 July – 2 August 2013, Montreal, Canada - 2013, s. 294-295
9 FEM simulation of bending aspect in fiber metal laminates / Ostapiuk Monika, Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław, Majerski Krzysztof // W: 18th International Conference on Composite Structures ICCS18, 15-18 June 2015, Lisbon, Portugal: [program] - 2015, s. 80-80
10 Fiber metal laminates and their properties / Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław, Majerski Krzysztof, Ostapiuk Monika, Jakubczak Patryk // W: 21th International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering – AMME’13, 23 -26 June 2013, Gliwice – Kraków, Poland - 2013, s. 128-128
11 Influence of fibers orientarion on the type of failure in Fiber Metal Laminates / Ostapiuk Monika, Majerski Krzysztof, Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara, Jakubczak Patryk // W: 7th International Conference "Supply on the Wings" Aerospace - a leading innovator, 6-8.11.2012, Frankfurt/Main, Germany - 2012, s. 29-29
12 Interface analysis of fibre metal laminates / Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław, Ostapiuk Monika // W: International Conference on Composite Interfaces, 6-8.09.2012r. , Kyoto, Japan - 2012, s. 1-4
13 Mikrostruktura kompozytów wzmacnianych nanocząsteczkami stosowanych w stomatologii zachowawczej / Ostapiuk Monika, Tarczydło Bożena, Orłowski Mirosław, Tymczyna Barbara, Zieliński Bartłomiej // W: IV Ogólnopolska Konferencja „Innowacje w Praktyce” 23-24 listopada 2017 r., Lublin, Polska : [abstrakty] - 2017, s. 125-126
14 Mikrostruktura wybranych laminatów typu FML / Ostapiuk Monika, Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław // W: Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Wpływ Młodych Naukowców na Osiagnięcia Polskiej Nauki – VII Edycja Dotyczy sesji: 6.12.2014 roku w Krakowie, 13.12.2014 w Łodzi : streszczenia - 2014, s. 356-356
15 The modification of electrical and electrochemical properties of aluminium – carbon fiber reinforced composite laminates by the insulating interlayers / Surowska Barbara, Ostapiuk Monika, Bieniaś Jarosław // W: International Conference on Composites/ICCE-25 - 2017
16 The modification of electrical and electrochemical properties of Aluminium-Carbon fibre reinforced composite laminates by the insulating interlayers / Ostapiuk Monika, Surowska Barbara // W: Euromat 2017, European Congress and Exhibition on Advanced Materials and Processes, 17-22.09.2017, Thessaloniki, Grecja - 2017
17 Połączenie aluminium z warstwami kompozytu polimerowego wzmacnianego włóknami, a odporność korozyjna / Ostapiuk Monika, Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara // W: 6 Krajowa Konferencja Nowe Materiały-Nowe Technologie w Przemyśle Okrętowym i Maszynowym, 24 - 28 maja 2015r., Międzyzdroje: [streszczenia referatów] - 2015, s. 154-154
18 Połączenie metalu z polimerem w laminatach typu FML / Ostapiuk Monika, Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara, Majerski Krzysztof // W: XIV Konferencja Naukowo-Techniczna "Polimery i Kompozyty Konstrukcyjne" , Kompozyty 2014, 7-10 października 2014, Gliwice – Istebna 2014 [książka streszczeń] - 2014
19 Structure characteristics in glass/aluminum hybrid laminates after bending strength test / Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara, Ostapiuk Monika, Majerski Krzysztof // W: XX Physical Metallurgy and Materials Science Conference “Advanced Materials and Technologies” - AMT’ 2013, 9-12 June 2013, Kudowa Zdrój - 2013, s. 67-67
20 Usuwanie zanieczyszczeń z elementów tekstylnych pojazdów samochodowych / Sander Przemysław, Ostapiuk Monika, Klepka Tomasz, Czyż Zbigniew, Bryłowski Paweł // W: IV Ogólnopolska Konferencja „Innowacje w Praktyce” 23-24 listopada 2017 r., Lublin, Polska : [abstrakty] - 2017, s. 131-132
21 Wpływ mikrostruktury warstwy wierzchniej stopu aluminium w ocenie właściwości materiału hybrydowego / Ostapiuk Monika, Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara, Majerski Krzysztof // W: IX Konferencja Naukowa: Inżynieria Powierzchni INPO 2014, 7-10 września 2014r., Wisła Jawornik - 2014, s. 33-34
22 X-Ray computed microtomography analysis of polimer foam structure deformation during compression / Surowska Barbara, Ostapiuk Monika, Bieniaś Jarosław, Pyrz R. // W: 6th International Conference on Advanced ComputationalEngineering and Experimenting – ACEX2012, 01-04 July, 2012,Istanbul, Turkey - 2012, s. 27-27

Rozdzialy(2)

1 Analiza porównawcza wybranych metod identyfikacji porowatości w kompozytach polimerowych / Ostapiuk Monika, Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara // W: Polimery i kompozyty konstrukcyjne : monografia; [Red:] Wróbel Gabriel - Cieszyn ; Gliwice: Wydawnictwo Logos Press, 2011, s. 350-351
2 Wytwarzanie, struktura i właściwości kompozytów metalowo-włóknistych / Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara, Ostapiuk Monika // W: Polimery i kompozyty konstrukcyjne : monografia; [Red:] Wróbel Gabriel - Cieszyn ; Gliwice: Wydawnictwo Logos Press, 2011, s. 24-25