Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID B-6384-2013

Mgr inż. Marcin Maciejewski

Instytut Elektroniki i Technik Informacyjnych
Liczba publikacji: 29
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(9)

1 Architektura aplikacji serwerowej systemu telemedycznego do zastosowań w monitoringu środowiskowym pacjenta / Surtel Wojciech, Maciejewski Marcin, Różalski Rafał // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2013, nr 4, s. 35-37 [MNiSW: 3]
2 Level-set image processing methods in medical image segmentation / Maciejewski Marcin, Surtel Wojciech, Maciejewska Barbara, Małecka-Masalska Teresa // BIO-ALGORITHMS AND MED-SYSTEMS - 2015, nr 1, vol. 11, s. 47-51 [MNiSW: 8]
3 Meteorological parameters and severity of acute pulmonary embolism episodes / Staśkiewicz Grzegorz, Czekajska-Chehab Elżbieta, Przegaliński Jerzy, Maciejewski Marcin, Pachowicz Marcin, Drop Andrzej // ANNALS OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE - 2011, nr 1, vol. 18, s. 127-130 [MNiSW: 25]
4 Model aplikacji na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym android do zastosowań w monitoringu środowiskowym pacjenta / Surtel Wojciech, Maciejewski Marcin, Cieślar Michał // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2013, nr 4, s. 38-40 [MNiSW: 3]
5 Research of alternative diagnostic features in intelligent computer-based cardiological decision support systems / Povoroznyuk A., Filatova A., Kovalenko Vladimir, Wójcik Waldemar, Maciejewski Marcin, Szatkowska Małgorzata, Tuleshova A. // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2017, nr 3, vol. 93, s. 125-128 [MNiSW: 14]
6 Rokowanie w najwcześniejszych stadiach ostrego zapalenia trzustki – rola parametrów biochemicznych i zmian histopatologicznych / Baj Jacek , Radzikowska Elżbieta, Maciejewski Marcin, Dąbrowski Andrzej, Torres K. // POLSKI PRZEGLAD CHIRURGICZNY - 2017, nr 2, vol. 89, s. 31-38 [MNiSW: 14]
7 Telemedical systems for home monitoring of patients with chronic conditions in rural environment / Maciejewski Marcin, Surtel Wojciech, Wójcik Waldemar, Masiak Jolanta, Dzida Grzegorz, Horoch Andrzej // ANNALS OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE - 2014, nr 1, vol. 21, s. 167-173 [MNiSW: 30]
8 Zastosowanie i ograniczenia technologii informacyjnych w diagnostyce medycznej / Maciejewski Marcin // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2015, nr 1, vol. 5, s. 66-72 [MNiSW: 7]
9 Zastosowanie metod poziomicowych do przetwarzania obrazów medycznych / Maciejewski Marcin, Surtel Wojciech // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2012, nr 4b, s. 46-47 [MNiSW: 2]

Projekty wynalazcze (1)

1 Sposób określania postawy pacjenta [Nr zgłoszenia (21) 403433] / Surtel Wojciech, Maciejewski Marcin // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 21, s. 35-35 [MNiSW: 2]

Referaty (9)

1 Application of frequency analysis in human posture diagnosis / Surtel Wojciech, Maciejewski Marcin, Maciejewska Barbara // W: Intellectual Systems for Decision Making and Problems of Computational Intelligence: Conference Proceedings (ISDMCI`2013), 20-24 May 2013, Yevpatoria, Ukraine - 2013, s. 23-24
2 Architecture of a server application for use in environmental patient monitoring / Surtel Wojciech, Maciejewski Marcin, Różalski Rafał // W: II Mižnarodna naukova konferenciâ - Vimirûvannâ, kontrol ta diagnostika v tehničnih sistemah, VKDTS-2013, Vinnicâ 29-31 žovtnâ 2013 - 2013, s. 279-279
3 Eksploracja Marsa - wyzwania i rozważania / Maciejewski Marcin // W: IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2017 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” : [abstrakty] - 2017, s. 34-34
4 Feature extraction in noisy ECG signals processing / Maciejewski Marcin // W: International Interdisciplinary PhD Workshop, IIPhDW 2015, 14-17 May 2015, Międzyzdroje : [book of abstracts] - 2015, s. 36-36
5 IoT compliant sensory platform for use in personal patient monitoring / Surtel Wojciech, Omiotek Zbigniew, Wójcik Waldemar, Maciejewski Marcin // W: International Conference on Change, Innovation, Informatics and Disruptive Technology ICCIIDT’16, 11-12.10.2016 London, 2016 - 2016, s. 15-24
6 Level-set image processing methods in medical image segmentation. / Maciejewski Marcin, Surtel Wojciech, Małecka-Massalska Teresa // W: NTAV/SPA 2012 - New Trends in Audio and Video sSignal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications, 27-29 September 2012, Łódź - 2012, s. 39-41
7 A model of a mobile android application for environmental patient monitoring / Surtel Wojciech, Maciejewski Marcin, Cieślar Michał // W: II Mižnarodna naukova konferenciâ - Vimirûvannâ, kontrol ta diagnostika v tehničnih sistemah, VKDTS-2013, Vinnicâ 29-31 žovtnâ 2013 - 2013, s. 278-278
8 New type of sensor for heart rhythm monitoring / Surtel Wojciech, Maciejewski Marcin, Małecka-Massalska Teresa // W: NTAV/SPA 2012 - New Trends in Audio and Video sSignal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications, 27-29 September 2012, Łódź - 2012, s. 157-159
9 Zastosowanie metod poziomicowych do przetwarzania obrazów medycznych / Maciejewski Marcin, Surtel Wojciech // W: Warsztaty Doktoranckie WD 2012 oraz Letnia Szkoła Metod Numerycznych, 9-11.07.2012, Lublin - 2012, s. 106-107

Rozdzialy(10)

1 Analiza zmienności warunków meteorologicznych jako czynnika ryzyka przy oznaczaniu prawdopodobieństwa klinicznego w diagnostyce zatorowości płucnej / Maciejewski Marcin, Maciejewska Barbara, Staśkiewicz Grzegorz // W: Inżynieria biomedyczna : wybrane obszary zastosowań; [Red:] Maciejewski Ryszard, Zubrzycki Jarosław - Lublin: Politechnika Lubelska , 2012, s. 21-39 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
2 A device for conducting a dynamic modes of UIAB therapy with automatic process testing / Barylo Hryhoriy I., Hotra Zenon Yu., Kozhukhar Oleksandr T., Ivakh Mariya S., Surtel Wojciech, Maciejewski Marcin // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2016 : conference [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S. - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2016, s. 1003133-1-1003133-9 .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10031) [MNiSW: 15]
3 Device to determine the level of peripheral blood circulation and saturation / Kozlovska T.I., Sander Sergii V., Zlepko Sergii M., Vasilenko Valentina B., Pavlov Volodymyr S., Dumenko Victoria P. , Klapouschak A., Maciejewski Marcin, Dzierżak Róża, Surtel Wojciech // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2016 : conference [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S. - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2016, s. [brak stron]-[brak stron] .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10031) [MNiSW: 15]
4 ECG parameter extraction and classification in noisy signals / Maciejewski Marcin, Dzida Grzegorz // W: Signal Processing : Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications (SPA) 2017 : conference [WOS]; New York: IEEE, 2017, s. 243-248 .- (Signal Processing Algorithms Architectures Arrangements and Applications, ISSN 2326-0262) [MNiSW: 15]
5 Human ECG indicators for fast screening and evaluation / Maciejewski Marcin, Dzierżak Róża, Surtel Wojciech, Saran Tomasz // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2016 : conference [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S. - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2016, s. [brak stron]-[brak stron] .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10031) [MNiSW: 15]
6 Human ECG signal parameters estimation during controlled physical activity / Maciejewski Marcin, Surtel Wojciech, Dzida Grzegorz // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2015 : conference [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2015, s. 1-4 .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 9662) [MNiSW: 15]
7 Improving the quality of the ECG signal by filtering in wavelet transform domain / Dzierżak Róża, Surtel Wojciech, Maciejewski Marcin, Dzida Grzegorz // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2016 : conference [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S. - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2016, s. [brak stron]-[brak stron] .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10031) [MNiSW: 15]
8 Processing of simultaneous biomedical signal data in circulatory system conditions diagnosis using mobile sensors during patient activity / Surtel Wojciech, Maciejewski Marcin, Maciejewska Barbara // W: 2013 Signal Processing Algorithms,Architectures, Arrangements,and Applications Conference Proceedings (SPA) [WOS]; IEEE, 2013, s. 163-167 [MNiSW: 10]
9 Wykorzystanie IT w medycynie - studium możliwości w świetle dostępnych technologii / Maciejewski Marcin, Domoń U. // W: Inżynieria biomedyczna - wybrane obszary zastosowań; [Red:] Maciejewski Ryszard, Zubrzycki Jarosław - Lublin: Politechnika Lubelska, 2012, s. 51-68
10 Wykorzystanie IT w medycynie – studium możliwości w świetle dostępnych technologii / Maciejewski Marcin, Domoń U. // W: Inżynieria biomedyczna : wybrane obszary zastosowań; [Red:] Maciejewski Ryszard, Zubrzycki Jarosław - Lublin: Politechnika Lubelska, 2012, s. 51-68