Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

dr inż. Dariusz Wołos

Instytut Technologicznych Systemów Informacyjnych
Liczba publikacji: 17
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(7)

1 Analysis of typical structures of dynamic systems of machining of elastic-deformable shafts with low rigidity / Świć Antoni, Gola Arkadiusz, Wołos Dariusz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 3, vol. 12, s. 1-9 [MNiSW: 10]
2 Automatyczne urządzenie do oceny stanu technicznego rozpylaczy rolniczych / Parafiniuk Stanisław, Sawa Józef, Wołos Dariusz // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 10, s. 39-48 [MNiSW: 4]
3 Dobór czasu próbkowania dla szeregu czasowego temperatury rejestrowanej podczas magazynowania ziarna żyta / Samociuk Waldemar, Wołos Dariusz // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 9, s. 125-133 [MNiSW: 4]
4 A method for increasing the economical effectiveness of the low rigidity shafts machining process / Świć Antoni, Gola Arkadiusz, Wołos Dariusz // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2014, nr 11, vol. 161, s. 469-477 [MNiSW: 10]
5 Method of control of machining accuracy of low-rigidity elastic-deformable shafts / Świć Antoni, Wołos Dariusz, Litak Grzegorz // LATIN AMERICAN JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES - 2014, nr 2, vol. 11, s. 260-278 [MNiSW: 25]
6 Micro-geometry surface modelling in the process of low-rigidity elastic-deformable shafts turning / Świć Antoni, Gola Arkadiusz, Wołos Dariusz, Opielak Marek // IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF MECHANICAL ENGINEERING - 2017, nr 2, vol. 42, s. 159-167 [MNiSW: 25]
7 Sterowanie dokładnością obróbki wałków o małej sztywności / Świć Antoni, Wołos Dariusz // IM INZYNIERIA MASZYN - 2014, nr 1, vol. 19, s. 62-77 [MNiSW: 4]

Monografie (1)

1 Modelowanie i sterowanie obróbką ubytkową osiowosymetrycznych części o małej sztywności / Świć Antoni, Taranenko Victor, Abakumow Aleksandr, Taranenko Gieorgij, Wołos Dariusz.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, 265 s.- (Monografie – Politechnika Lubelska)

Projekty wynalazcze (6)

1 Konik obrabiarki [patent 212961] / Taranenko Victor, Świć Antoni, Wołos Dariusz, Taranenko Gieorgij // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 12, s. 2897-2897 [MNiSW: 25]
2 Konik obrabiarki [patent nr 211537] / Taranenko Victor, Świć Antoni, Wołos Dariusz, Taranenko Gieorgij // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 5, s. 1073-1073 [MNiSW: 25]
3 Konik obrabiarki [patent nr 213606] / Taranenko Victor, Świć Antoni, Wołos Dariusz, Taranenko Gieorgij, Szabelski Jakub // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 4, s. 851-851 [MNiSW: 25]
4 Konik obrabiarki [patent nr 214058] / Taranenko Victor, Świć Antoni, Wołos Dariusz, Taranenko Gieorgij, Szabelski Jakub // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 6, s. 1426-1426 [MNiSW: 25]
5 Zawór zwrotny do okresowej zmiany kierunku przepływu cieczy lub gazów [Nr prawa ochronnego dla wzoru użytkowego (11) 69032] / Parafiniuk Stanisław, Sawa Józef, Wołos Dariusz, Świć Antoni // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [O] - 2017, 4, s. 848-848 [MNiSW: 15]
6 Zawór zwrotny do okresowej zmiany kierunku przepływu cieczy lub gazów [Nr zgłoszenia wzoru użytkowego (21) 123911] / Parafiniuk Stanisław, Sawa Józef, Wołos Dariusz, Świć Antoni // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 20, s. 56-56

Rozdzialy(3)

1 Accuracy control in the machining of low rigidity shafts / Świć Antoni, Wołos Dariusz, Zubrzycki Jarosław, Opielak Marek, Gola Arkadiusz, Taranenko Victor // W: Industrial and service robotics : 13th International Conference on Industrial, Service and Humanoid Robotics (ROBTEP) : Conference [WOS]; [Red:] Hajduk Mikulas, Koukolová Lucia - Stafa-Zurich ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2014, s. 357-367 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 613) [MNiSW: 10]
2 Bezpieczeństwo maszyn zgodne z dyrektywą maszynową 2006/42/WE – procedury oceny zgodności z wymaganiami / Samociuk Waldemar, Samociuk Dorota, Wołos Dariusz, Krzysiak Zbigniew // W: Maszyny i procesy produkcyjne; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, s. 58-70 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
3 Statystyczne sterowanie procesem krojenia buraka cukrowego z wykorzystaniem aplikacji InTouch / Samociuk Waldemar, Wołos Dariusz // W: Systemy technologiczne w inżynierii produkcji; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 16-33 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)