Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

mgr inż. Michał Biały

Katedra Termodynamiki, Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych
Liczba publikacji: 41
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(25)

1 Badania emisji spalin pojazdu wyposażonego w bezpośredni wtrysk gazu CNG / Grabowski Łukasz, Majczak Adam, Biały Michał // LOGISTYKA - 2015, nr 3, s. 1619-1628
2 Badania modelowe układu zasilania wodorem silnika z zapłonem iskrowym / Szlachetka Marcin, Siadkowska Ksenia, Magryta Paweł, Biały Michał // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 6132-6139 [MNiSW: 10]
3 Badania samochodu z zainstalowanym prototypem układu wytwarzania wodoru / Biały Michał, Grabowski Łukasz, Barański Grzegorz, Gęca Michał, Magryta Paweł, Majczak Adam // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2012, nr 10, s. 69-76 [MNiSW: 4]
4 Badania stanowiskowe wpływu dodatku wodoru do układu dolotowego silnika o zapłonie iskrowym na proces roboczy / Barański Grzegorz, Wendeker Mirosław, Gęca Michał, Biały Michał // COMBUSTION ENGINES / SILNIKI SPALINOWE - 2013, nr 3, s. 442-448 [MNiSW: 7]
5 Badania symulacyjne bezpośredniego wtrysku gazu ziemnego do komory spalania dwupaliwowego silnika o zapłonie samoczynnym / Biały Michał, Wendeker Mirosław // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 1876-1884 [MNiSW: 10]
6 Badania symulacyjne układu sterowania pracą silnika zasilanego benzyną z dodatkiem wodoru / Grabowski Łukasz, Magryta Paweł, Siadkowska Ksenia, Biały Michał // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 2121-2127 [MNiSW: 10]
7 Badania wytrzymałościowe iglicy wtryskiwacza CNG do zasilania silnika Diesla / Biały Michał, Magryta Paweł, Majczak Adam // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 1870-1875 [MNiSW: 10]
8 CFD numerical simulation of the indirect cooling system of an internal combustion engine / Biały Michał, Pietrykowski Konrad, Tulwin Tytus, Magryta Paweł // COMBUSTION ENGINES / SILNIKI SPALINOWE - 2017, nr 3, vol. 170, s. 8-18 [MNiSW: 13]
9 Crank-piston model of internal combustion engine using CAD/CAM/CAE in the MSC Adams / Biały Michał, Szlachetka Marcin // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2017, nr 1, vol. 13, s. 51-60 [MNiSW: 11]
10 Dobór siatki obliczeniowej na przykładzie symulacji naprężeń w tłoku silnika spalinowego w aspekcie czasochłonności obliczeń / Magryta Paweł, Biały Michał, Siadkowska Ksenia // LOGISTYKA - 2015, nr 3, s. 3001-3009
11 Identyfikacja spalania stukowego w silniku Wankla zasilanym paliwem wodorowym / Biały Michał, Wendeker Mirosław, Gęca Michał // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2012, nr 4 [MNiSW: 4]
12 The influence of load distribution in kinematic constraints of connecting rod on the results of the stress simulation / Magryta Paweł, Pietrykowski Konrad, Biały Michał, Szlachetka Marcin // COMBUSTION ENGINES / SILNIKI SPALINOWE - 2017, nr 3, vol. 170, s. 84-87 [MNiSW: 13]
13 Knocking combustion influence on the load of the piston-crank system using MSC ADAMS software / Biały Michał, Wendeker Mirosław, Szlachetka Marcin, Magryta Paweł // COMBUSTION ENGINES / SILNIKI SPALINOWE - 2013, nr 3, s. 421-427 [MNiSW: 7]
14 Model 3D-CFD procesu tworzenia mieszanki w silniku o zapłonie samoczynnym zasilanym sprężonym gazem ziemnym / Sochaczewski Rafał , Biały Michał, Gęca Michał // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 9835-9842 [MNiSW: 10]
15 Model autobusu miejskiego w programie AVL Cruise / Grabowski Łukasz, Gęca Michał, Biały Michał // COMBUSTION ENGINES / SILNIKI SPALINOWE - 2015, nr 3, vol. 162, s. 475-479 [MNiSW: 13]
16 Model silnika wodorowego wykorzystujący system AVL BOOST RT / Grabowski Łukasz, Pietrykowski Konrad, Wendeker Mirosław, Biały Michał, Stępniewski Andrzej // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2011, nr 10, s. 196-199 [MNiSW: 4]
17 Model wtryskiwacza do bezpośredniego wtrysku CNG w silniku Diesla / Czyż Zbigniew, Biały Michał // LOGISTYKA - 2015, nr 3, s. 881-888
18 Modeling the thermal loads in the subaru EJ25 engine / Wendeker Mirosław, Magryta Paweł, Majczak Adam, Biały Michał // JOURNAL OF KONES - 2011, nr 1, vol. 18, s. 683-688 [MNiSW: 7]
19 Opracowanie modelu układu wymiany ładunku silnika subaru EJ25 z zastosowaniem metody inżynierii odwrotnej (reverse engineering) / Wendeker Mirosław, Biały Michał, Majczak Adam // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 8, s. 101-106 [MNiSW: 4]
20 Pomiar ciśnienia w komorze spalania silnika Wankla przetwarzającego energię ze źródeł odnawialnych / Barański Grzegorz, Majczak Adam, Wendeker Mirosław, Biały Michał, Stępniewski Andrzej // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2011, nr 10, s. 63-68 [MNiSW: 4]
21 Samochody zasilane wodorem / Biały Michał, Wendeker Mirosław, Kamiński Zdzisław, Jakliński Piotr, Malec Agnieszka // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2011, nr 10, s. 71-76 [MNiSW: 4]
22 Stabilizacja ciśnienia wodoru w elektronicznie sterowanym reduktorze / Wendeker Mirosław, Barański Grzegorz, Pietrykowski Konrad, Biały Michał, Czarnigowski Jacek, Jakliński Piotr // COMBUSTION ENGINES / SILNIKI SPALINOWE - 2011, nr 3, s. 1-8 [MNiSW: 6]
23 Wizualizacja wtrysku benzyny zawierającej dodatek biopaliwa / Szlachetka Marcin, Barański Grzegorz, Stępniewski Andrzej, Biały Michał, Majczak Adam // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2011, nr 10, s. 412-419 [MNiSW: 4]
24 Wpływ podawania wodoru na poziom zadymienia spalin silnika samochodowego / Gęca Michał, Majczak Adam, Magryta Paweł, Barański Grzegorz, Grabowski Łukasz, Biały Michał // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2011, nr 10, s. 180-187 [MNiSW: 4]
25 Zmniejszenie emisji spalin silnika spalinowego po zastąpieniu benzyny wodorem / Sochaczewski Rafał , Jakliński Piotr, Wendeker Mirosław, Grabowski Łukasz, Biały Michał, Czarnigowski Jacek // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2011, nr 10, s. 393-397 [MNiSW: 4]

Projekty wynalazcze (5)

1 Reduktor ciśnienia gazu, zwłaszcza do systemów zasialnia silników spalinowych / Wendeker Mirosław, Czarnigowski Jacek, Duk Mariusz, Pietrykowski Konrad, Szlachetka Marcin, Biały Michał, Magryta Paweł, Klimkiewicz Jakub, Sochaczewski Rafał // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 13 (1004), s. 28-29 [MNiSW: 2]
2 Reduktor ciśnienia gazu, zwłaszcza do systemów zasilania silników spalinowych [patent nr 216421] / Wendeker Mirosław, Czarnigowski Jacek, Duk Mariusz, Pietrykowski Konrad, Sochaczewski Rafał , Szlachetka Marcin, Biały Michał, Magryta Paweł, Klimkiewicz Jakub // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 4, s. 835-835 [MNiSW: 25]
3 Sposób dwupaliwowego zasilania bezpośrednim wtryskiem sprężonego gazu ziemnego do silników o zapłonie samoczynnym [patent nr 217069] / Wendeker Mirosław, Barański Grzegorz, Sochaczewski Rafał , Biały Michał // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 6, s. 1407-1407 [MNiSW: 25]
4 Sposób dwupaliwowego zasilania bezpośrednim wtryskiem sprężonego gazu ziemnego do silników o zapłonie samoczynnym / Wendeker Mirosław, Barański Grzegorz, Sochaczewski Rafał , Biały Michał // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 1, s. 45-45 [MNiSW: 2]
5 Wtryskiwacz gazu, zwłaszcza do silników spalinowych [Patent nr (11) 223372 (21) 407839] / Wendeker Mirosław, Grabowski Łukasz, Gęca Michał, Szlachetka Marcin, Biały Michał, Magryta Paweł // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 10, s. 2797-2797 [MNiSW: 30]

Referaty (7)

1 Aerodynamic interference of propellers group with adjustable mutual position / Biały Michał, Skiba Krzysztof, Kamiński Zdzisław // W: ICAMAME 2016 : 18th International Conference on Aerospace, Mechanical, Automotive and Materials Engineering, 26-27 September 2016, San Francisco : [abstracts] - 2016
2 CFD model of the mixture formation process of the CNG direct injection engine / Biały Michał, Wendeker Mirosław, Magryta Paweł, Czyż Zbigniew, Sochaczewski Rafał // W: SAE 2014 International Powertrain, Fuels & Lubricants Meeting, 20-23, October 2014, Birmingham, United Kingdom : [abstracts] - 2014
3 Kinematics and dynamics analysis of crank-piston system of a high-power, nine-cylinder aircraft engine / Biały Michał, Pietrykowski Konrad, Sochaczewski Rafał // W: ICAMAME 2016 : 18th International Conference on Aerospace, Mechanical, Automotive and Materials Engineering - 2016
4 Nonuniformity of the piston motion in a radial aircraft engine / Pietrykowski Konrad, Biały Michał, Duk Mariusz // W: ICAMAME 2016 : 18th International Conference on Aerospace, Mechanical, Automotive and Materials Engineering, 26-27 September 2016, San Francisco : [abstracts] - 2016, s. [brak stron]-[brak stron]
5 Opposed piston engine crankshaft strength calculation using finite element method / Pietrykowski Konrad, Gęca Michał, Biały Michał // W: ICAMAME 2018 : 20th International Conference on Aerospace, Mechanical, Automotive and Materials, 26-28 April 2018, Kyoto, Japan - 2018
6 Simulation studies of SI engine that meets the Euro5 Standard, supply by gasoline with the hydrogen addition / Magryta Paweł, Wendeker Mirosław, Majczak Adam, Biały Michał, Siadkowska Ksenia // W: SAE 2014 International Powertrain, Fuels & Lubricants Meeting, 20-23, October 2014, Birmingham, United Kingdom : [abstracts] - 2014
7 The verification study of computational fluid dynamics model of the aircraft piston engine / Grabowski Łukasz, Pietrykowski Konrad, Biały Michał // W: ICAMAME 2016 : 18th International Conference on Aerospace, Mechanical, Automotive and Materials Engineering, 26-27 September 2016, San Francisco : [abstracts] - 2016

Rozdzialy(4)

1 Badania symulacyjne CFD wpływu aktywnego nadmuchu na siłę nośną profili lotniczych / Biały Michał, Czyż Zbigniew // W: Postęp w technikach wytwarzania i konstrukcji maszyn: wybrane zagadnienia problemowe; [Red:] Rudawska Anna, Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz - Lublin: Perfekta info, 2013, s. 146-154
2 The modelling of the external characteristics of the Wankel engine / Szlachetka Marcin, Biały Michał // W: AVL Simulation tools : practical applications; [Red:] Grabowski Łukasz, Pietrykowski Konrad, Wendeker Mirosław - Lublin: Politechnika Lubelska , 2012, s. 78-87
3 Możliwość zasilania benzyną samochodową tłokowych silników lotniczych / Biały Michał // W: Nowe trendy w naukach inżynieryjnych. T. 1, cz.3; [Red:] Kuczera Marcin - Kraków: CREATIVETIME, 2012, s. 127-135
4 Opracowanie modelu profilu lotniczego do badań metodą CFD w oprogramowaniu ANSYS fluent / Biały Michał // W: Młodzi naukowcy dla polskiej nauki. Cz.7: Nauki inżynieryjne. T. 1; [Red:] Kuczera Marcin - Kraków: CREATIVETIME, 2012, s. 139-144