Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID B-7565-2013

dr inż. Maciej Pańczyk

Instytut Informatyki
Liczba publikacji: 22
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(9)

1 Boundary element method application in wall dampness tomography / Pańczyk Maciej, Sikora Jan // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 3, vol. 92, s. 96-98 [MNiSW: 14]
2 Boundary element method modyfications for use in some impedance and optical tomography applications / Pańczyk Maciej, Sikora Jan // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2017, nr 1, vol. 7, s. 154-160 [MNiSW: 7]
3 Comparison of decay function and mapped infinite boundary elements usage in optical mammography / Pańczyk Maciej // PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE - 2012, nr 260, s. 227-239 [MNiSW: 5]
4 Decay function infinite boundary element application in optical tomography / Pańczyk Maciej, Sikora Jan // PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE - 2012, nr 256, s. 355-367 [MNiSW: 5]
5 Effective use of modern hardware the example of selected numerical libraries implemmentation in boundary element method / Pańczyk Maciej // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2013, nr 12, vol. 150, s. 462-463 [MNiSW: 10]
6 Improving computation efficiency by parallel programming / Pańczyk Maciej // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2013, nr 3, vol. 141, s. 398-406 [MNiSW: 10]
7 A new imaging algorithm for electric capacitance tomography / Pańczyk Maciej, Sikora Jan // PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE - 2016, nr 274, vol. 63, s. 27-41 [MNiSW: 6]
8 Wykorzystanie algorytmów przetwarzania języka naturalnego do monitorowania treści mediów internetowych / Pańczyk Maciej, Smołka Jakub // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 8321-8330 [MNiSW: 10]
9 Zastosowanie bibliotek numerycznych w obliczeniach MEB / Król Krzysztof, Pańczyk Maciej // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2014, nr 3, s. 46-49 [MNiSW: 3]

Monografie (1)

1 Brzegowe elementy nieskończone : podstawy analizy obszarów nieograniczonych metodą elementów brzegowych / Pańczyk Maciej, Sikora Jan.- Warszawa: Instytut Elektrotechniki, 2014, 124 s.

Referaty (7)

1 Comparison of decay function and mapped infinite boundary elements usage in optical mammography / Pańczyk Maciej // W: Warsztaty Doktoranckie WD 2012 oraz Letnia Szkoła Metod Numerycznych, 9-11.07.2012, Lublin - 2012, s. 80-81
2 GPGPU calculations improvement in BEM / Król Krzysztof, Pańczyk Maciej // W: International Interdisciplinary PhD Workshop 2013 Proceedings September 8‐11, 2013 Brno, Czech Republic - 2013, s. 232-236
3 GPGPU calculations usage in BEM / Król Krzysztof, Pańczyk Maciej, Sugurova L., Suleimenov Batrbek // W: 8th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation"NEET 2013, Zakopane, Poland, June 18-21, 2013 : [książka streszczeń] - 2013, s. 121-121
4 Infinite boundary elements usage in optical mammography / Pańczyk Maciej, Sikora Jan // W: 7th World Congress on Industrial Process Tomography, WCIPT7, 2-5 September 2013, Krakow, Poland - 2013, s. 460-469
5 Podobieństwa elektrycznej tomografii impedancyjnej i elektrycznej tomografii pojemnościowej w aspekcie hybrydowego tomografu impedancyjno-pojemnościowego / Pańczyk Maciej, Sikora Jan // W: Konferencja Naukowa WD 2016 "New technologies & their applications", Lublin, 11-13 czerwca 2016r. : [książka streszczeń] - 2016, s. 146-147
6 Selected problems of wall dampness tomographic measurements / Pańczyk Maciej, Pańczyk Beata, Sikora Jan // W: International Interdisciplinary PhD Workshop, IIPhDW 2015, 14-17 May 2015, Międzyzdroje : [book of abstracts] - 2015, s. 54-54
7 Zastosowanie bibliotek numerycznych w obliczeniach MEB / Król Krzysztof, Pańczyk Maciej // W: Warsztaty Doktoranckie WD 2013 - Wybrane metody modelowania i symulacji, Warszawa - Poronin 2013 - 2013, s. 97-98

Rozdzialy(5)

1 Colobot game as learning tool for object-oriented programming / Pańczyk Beata, Pańczyk Maciej // W: EDULEARN 15 : 7th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 6th-8th of July, 2015 : conference proceedings [WOS]; IATED Academy, 2015, s. 114-122 .- (EDULEARN15 Proceedings, ISSN 2340-1117) [MNiSW: 15]
2 Comparison of the inverse problem solutions for a 2D damp wall multilayer and nonhomogenous models / Pańczyk Maciej, Rymarczyk Tomasz, Sikora Jan // W: 2018 International Interdisciplinary PhD Workshop (IIPhDW); [B.m.]: IEEE, 2018, s. 81-84
3 Hybrid boundary element method applied for diffusion tomography problems / Sikora Jan, Pańczyk Maciej, Wieleba Paweł // W: Computer Vision in Robotics and Industrial Applications; [Red:] Nowakowski J., Sankowski Dominik - [Hackensack] New Jersey: World Scientific Publishing , 2014, s. 197-229 .- (Series in Computer Vision )
4 Infinite boundary elements / Sikora Jan, Wójcik Waldemar, Pańczyk Maciej, Kotyra Andrzej // W: Modelling and optimization; [Red:] Sikora Jan, Wójcik Waldemar - Lublin: Lublin University of Technology, 2011, s. 325-363 .- (Monografie-Politechnika Lubelska)
5 Porównywanie narzędzi do debugowania programów w językach C/C++ w środowisku LINUX / Hawrylak Paweł, Pańczyk Maciej // W: Technologie programistyczne; [Red:] Laskowski Maciej, Mazurek Paweł, Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 28-84 .- (Problemy Współczesnej Inżynierii)