Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID B-7753-2017

Dr inż. Jerzy Kukiełka

Katedra Dróg i Mostów
jerzy.kukielka@pollub.pl
Liczba publikacji: 22
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(7)

1 Cechy mechaniczne matryc cementowych i cementowo-asfaltowych z dodatkiem miału gumowego / Kukiełka Jerzy // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 3, vol. 16, s. 53-63 [MNiSW: 6]
2 Dotychczasowe i przyszłe możliwości prognozowania ruchu na drogach krajowych Lubelszczyzny / Kukiełka Jan, Kukiełka Jerzy, Ziemiński Piotr // DROGOWNICTWO - 2012, nr 11, s. 377-381 [MNiSW: 5]
3 Mieszanki mineralno-asfaltowe o obniżonej temperaturze produkcji z dodatkiem zeolitów / Kukiełka Jerzy, Woszuk Agnieszka, Franus Wojciech // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 4, vol. 13, s. 161-168 [MNiSW: 3]
4 Mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjne (MMCE) modyfikowane miałem gumowym / Kukiełka Jerzy, Dębiński Marcin // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 1, vol. 15, s. 115-121 [MNiSW: 6]
5 Planowanie i projektowanie dróg ekspresowych w Polsce / Kukiełka Jerzy, Kukiełka Jan // DROGOWNICTWO - 2011, nr 12, s. 379-383 [MNiSW: 5]
6 Prognozowanie ruchu na drogach krajowych / Kukiełka Jerzy // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2012, nr 1, vol. 10, s. 131-144 [MNiSW: 2]
7 Recykling głeboki na zimno nawierzchni asfaltowych dróg samorządowych / Kukiełka Jerzy // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2014, nr 12, s. 11-13 [MNiSW: 6]

Monografie (1)

1 Nawierzchnie asfaltowe dróg samorządowych / Kukiełka Jerzy.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 207 s.- (Monografie – Politechnika Lubelska)

Projekty wynalazcze (11)

1 Mieszanka betonu asfaltowo-cementowego do podbudów nawierzchni asfaltowych [Zgłoszenie nr (21) 412072] / Kukiełka Jerzy, Kukiełka Jan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 22, s. 26-26
2 Mieszanka do podbudów nawierzchni asfaltowych [Patent nr (11) 229275 (21) 410929] / Kukiełka Jerzy // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 6, s. 1948-1948 [MNiSW: 30]
3 Mieszanka do podbudów nawierzchni asfaltowych [Zgłoszenie nr (21) 410929] / Kukiełka Jerzy // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 15, s. 26-27
4 Mieszanka kompozytowa do nawierzchni drogowych [Nr zgłoszenia 400999] / Kukiełka Jerzy, Kukiełka Jan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 8, s. 36-36 [MNiSW: 2]
5 Mieszanka kompozytowa do nawierzchni drogowych [Patent nr (11) 221579 (21) 400999] / Kukiełka Jerzy, Kukiełka Jan // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 4, s. 899-899 [MNiSW: 30]
6 Skrzyżowania sąsiadujące ulic równorzędnych / Jakóbczak Antoni, Kukiełka Jerzy // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 20 (1011), s. 19-20 [MNiSW: 2]
7 Skrzyżowania sąsiadujące ulic równorzędnych [Patent nr (11) 221004 (21) 394273] / Jakóbczak Antoni, Kukiełka Jerzy // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 2, s. 286-286 [MNiSW: 30]
8 Sposób naprawy pęknięć nawierzchni asfaltowych [Nr zgłoszenia 400998] / Kukiełka Jerzy, Kukiełka Jan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 8, s. 36-36 [MNiSW: 2]
9 Sposób naprawy pęknięć nawierzchni asfaltowych [Patent nr (11) 223725 (21) 400998] / Kukiełka Jerzy, Kukiełka Jan // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 10, s. 2792-2792 [MNiSW: 30]
10 Sposób wykonywania wzmocnień podłoża gruntowego / Kukiełka Jerzy // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 1 (992), s. 25-25 [MNiSW: 2]
11 Sposób wykonywania wzmocnień podłoza gruntowego [Patent nr (11) 218447 (21) 391572] / Kukiełka Jerzy // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 12, s. 3219-3219 [MNiSW: 25]

Rozdzialy(3)

1 The effect of zeolite addition at a temperature compaction of asphalt mixes / Woszuk Agnieszka, Kukiełka Jerzy, Franus Wojciech // W: Visnik Nacionalnogo Universitetu ''Lvivska Politehnika'' : teoriâ i praktika budivnictva; Lwów: Politechnika Lwowska, 2014, s. 221-229 .- (Visnik Nacionalnogo Universitetu ''Lvivska Politehnika'', ISSS 0321-0499 )
2 Infrastruktura transportu lubelszczyzny a planowanie przestrzenne / Kukiełka Jan, Kukiełka Jerzy // W: Rozwój nauki jako czynnik rozwoju Polski Wschodniej; [Red:] Niewczas Andrzej - Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiii i Innowacji, 2011, s. 53-67
3 Planowanie i projektowanie dróg ekspresowych a ochrona środowiska i walorów krajobrazowych Polski / Kukiełka Jerzy, Kukiełka Jan // W: Ochrona środowiska i estetyka a rozwój infrastruktury drogowej : monografia; [Red:] Rawski Władysław - Lublin: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji, 2011, s. 201-211