Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID B-6749-2017
ORCID 0000-0002-3849-5323

dr inż. Maciej Kowal

Katedra Dróg i Mostów
m.kowal@pollub.pl
Liczba publikacji: 37
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(21)

1 Betonowe obiekty mostowe. Zadanie 1 na S17 / Kowal Maciej // MOSTY - 2013, nr 4, s. 22-26
2 CFRP composite materials strengthening of flat steel elements to reduce the stresses in the steel / Łagoda Marek, Kowal Maciej // STRUCTURE AND ENVIRONMENT - 2014, nr 4, vol. 6, s. 5-11 [MNiSW: 3]
3 Droga ekspresowa S17 odcinek Kurów - Bogucin / Kowal Maciej // DROGOWNICTWO - 2013, nr 9, s. 282-286 [MNiSW: 4]
4 Ekspresowa droga do rozwoju / Kowal Maciej // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 5827-5835 [MNiSW: 10]
5 Graffiti na mostach / Karaś Sławomir, Kowal Maciej, Leniak-Tomczak Anna // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 1, vol. 15, s. 51-60 [MNiSW: 6]
6 Historia sączka, o którym wcześniej nikt nie pomyślał / Kowal Maciej // DROGOWNICTWO - 2012, nr 7-8, s. 260-263 [MNiSW: 5]
7 Modernizacja drogi krajowej nr 17 na odcinku Piaski–Łopiennik / Kowal Maciej // DROGOWNICTWO - 2011, nr 9, s. 278-282 [MNiSW: 5]
8 The Mycenaean bridges - technical evaluation trial / Karaś Sławomir, Kowal Maciej // DROGI I MOSTY/ROADS AND BRIDGES - 2015, nr 14, s. 285-302 [MNiSW: 11]
9 Numerical analyses of adhesive-bonded joints in steel I-beams reinforced with CFRP strips / Kowal Maciej, Hypki Mateusz // ITM WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2017, vol. 15 [MNiSW: 15]
10 Obiekty mostowe na odcinku drogi ekspresowej S17 Kurów-Bogucin / Kowal Maciej // DROGOWNICTWO - 2014, nr 1, vol. 69, s. 26-30 [MNiSW: 4]
11 Ochrona środowiska na drodze ekspresowej S17 / Kowal Maciej // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 1, vol. 13, s. 253-265 [MNiSW: 3]
12 Pozyskanie zabytkowego 100-letniego mostu do celów dydaktycznych / Błazik-Borowa Ewa, Karaś Sławomir, Kowal Maciej, Łagowski Sebastian, Szepietowski Zbigniew, Wysocka Anna // DROGOWNICTWO - 2015, nr 9, vol. 70, s. 296-301 [MNiSW: 5]
13 Protection against the Intrusion of Animals into Expressways in Poland / Kowal Maciej, Karaś Sławomir // ATINER'S CONFERENCE PAPER SERIES - 2016, nr 0, vol. 0, s. 1-15
14 Przejścia dla zwierząt na odcinku S17 między węzłami „Kurów Zachód” a „Lublin Felin” / Kowal Maciej, Karaś Sławomir // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 1, vol. 15, s. 71-80 [MNiSW: 6]
15 Skutki niewłaściwego utrzymania drogowych obiektów mostowych / Śledziewski Krzysztof, Kowal Maciej // DROGOWNICTWO - 2011, nr 6, s. 199-203 [MNiSW: 5]
16 Strengthening of steel structures with CFRP strips / Kowal Maciej, Łagoda Marek // DROGI I MOSTY/ROADS AND BRIDGES - 2017, nr 2, vol. 16, s. 85-99 [MNiSW: 11]
17 System zarządzania ruchem na drodze ekspresowej S17(12) / Kowal Maciej, Rij Wojciech, Ząbczyk Krzysztof // LOGISTYKA - 2015, nr 4, s. 4185-4194
18 Walory estetyczne drogi ekspresowej S17 / Kowal Maciej // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 1, vol. 13, s. 267-276 [MNiSW: 3]
19 Wpływ kształtu zakończenia skleiny na wytrzymałośc złącza stal-kompozyt FRP / Łagoda Marek, Kowal Maciej // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 2, vol. 12, s. 39-46 [MNiSW: 3]
20 Wzmacnianie konstrukcji stalowych materiałami kompozytowymi / Łagoda Marek, Kowal Maciej // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2011, nr 4, s. 58-61 [MNiSW: 6]
21 Wzmacnianie płaskich, zginanych elementów stalowych materiałami kompozytowymi FRP / Kowal Maciej, Łagoda Marek // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 2, vol. 13, s. 257-264 [MNiSW: 3]

Monografie (2)

1 Aesthetics of road structures / Dębiński Marcin, Jukowski Michał, Karaś Sławomir, Kowal Maciej, Leniak-Tomczak Anna[Red:] Karaś Sławomir.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, 168 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
2 Wzmacnianie elementów konstrukcji stalowych węglowymi taśmami kompozytowymi / Kowal Maciej.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2016, 161 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)

Referaty (4)

1 Mycenaean Bridges – In Situ Inventory and Static Analysis / Karaś Sławomir, Kowal Maciej // W: Transportation Abstracts : 2nd Annual International Conference on Transportation, 6-9 June 2016, Athens, Greece - 2016, s. 31-32
2 Protection against the animals intrusion on expressways in Poland / Kowal Maciej, Karaś Sławomir // W: Transportation Abstracts : 2nd Annual International Conference on Transportation, 6-9 June 2016, Athens, Greece - 2016, s. 38-38
3 Wybrane przepusty i przejścia dla zwierząt pod drogą ekspresową S17 / Kowal Maciej // W: XII Świąteczna Drogowo-Mostowa Żmigrodzka Konferencja Naukowo-Techniczna "Przepusty i przejścia dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej", Żmigród, 11-12.12.2013 r. - 2013, s. 43-52
4 Wzmacnianie płaskich elementów stalowych materiałami kompozytowymi FRP / Łagoda Marek, Kowal Maciej // W: Konferencja Naukowo - Techniczna - ZK 2014 Konstrukcje Metalowe, Kielce - Suchedniów, 2-4 lipca - 2014 - 2014, s. 173-176

Rozdzialy(10)

1 Analiza teoretyczna złącz klejowych w zginanych belkach stalowych wzmocnionych kompozytami FRP / Kowal Maciej, Łagoda Marek // W: Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego : wydanie jubileuszowe z okazji 75-lecia Profesora Wacława Szcześniaka; [Red:] Zbiciak Artur, Ataman Magdalena - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2015, s. 129-142
2 Basics and design / Śledziewski Krzysztof, Kowal Maciej // W: Bridges and ecological structures; [Red:] Śledziewski Krzysztof - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 99-119 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
3 Bridge as an environmental check-point / Karaś Sławomir, Kowal Maciej // W: Transportation Abstracts Annual International Conference on Transportation, 8-11 June 2015, Athens, Greece; [Red:] Papanikos Gregory T. - Kolonaki: 2015, s. 26-26
4 Maintenance of bridges / Kowal Maciej, Karaś Sławomir, Śledziewski Krzysztof, Jukowski Michał // W: Bridges and ecological structures; [Red:] Śledziewski Krzysztof - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 196-249 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
5 Modernizacja drogi krajowej nr 17 na odcinku Piaski–Łopiennik / Kowal Maciej // W: Ochrona środowiska i estetyka a rozwój infrastruktury drogowej : monografia; Lublin: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji, 2011, s. 162-176
6 Monitoring of environmental structures and facilities / Śledziewski Krzysztof, Czarnecka Wioleta, Karaś Sławomir, Kowal Maciej, Jukowski Michał // W: Bridges and ecological structures; [Red:] Śledziewski Krzysztof - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 149-195 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
7 Możliwości stosowania wstępnie sprężonych taśm CFRP do wzmacniania konstrukcji stalowych w aspekcie ich wytrzymałości zmęczeniowej / Kowal Maciej, Łagoda Grażyna, Łagoda Marek, Makarewicz Marek // W: Konstrukcje sprężone : Konferencja Naukowo-Techniczna KS2015, Kraków, 16-17 kwietnia 2015; Kraków: Politechnika Kakowska, 2015, s. 173-176
8 Ocena jakości złączy spawanych metodami 141 oraz 135 / Wrzyszcz Aneta, Szala Mirosław, Kowal Maciej // W: Nowoczesne materiały i technologie w technikach wytwarzania; [Red:] Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz - Lublin: Perfekta info Renata Markisz, 2017, s. 5-18
9 Structural forms of bridges and ecological objects / Kowal Maciej, Śledziewski Krzysztof // W: Bridges and ecological structures; [Red:] Śledziewski Krzysztof - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 9-71 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
10 Unnoticed mistake, the most expensive drain / Kowal Maciej // W: Bridges : tradition and future; [Red:] Podhorecki Adam, Nowak Andrzej - Bydgoszcz: University of Technology and Life Sciences Press, 2013, s. 155-164