Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID A-6882-2013

dr Edward Kozłowski

Katedra Metod Ilościowych w Zarządzaniu
Liczba publikacji: 40
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(13)

1 Application of survival function in robust scheduling of production jobs / Sobaszek Łukasz, Gola Arkadiusz, Kozłowski Edward // ANNALS OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS [ACSIS] - 2017, vol. 11, s. 575-578
2 Change organization in random time / Kozłowski Edward // MANAGEMENT:SCIENCE AND EDUCATION - 2012, nr 1, vol. 1, s. 28-30
3 Identification of linear system in random time / Kozłowski Edward // INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY - 2012, nr 2, vol. 1, s. 103-108
4 Job-shop scheduling with machine breakdown prediction under completion time constraint / Sobaszek Łukasz, Gola Arkadiusz, Kozłowski Edward // ANNALS OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS [ACSIS] - 2018, vol. 15, s. 437-440
5 Model of production control in Just-in-Time delivery system conditons / Kozłowski Edward, Gola Arkadiusz, Świć Antoni // ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2014, nr 1, vol. 38, s. 77-88 [MNiSW: 6]
6 A non-destructive system based on electrical tomography and machine learning to analyze the moisture of buildings / Rymarczyk Tomasz, Kłosowski Grzegorz, Kozłowski Edward // SENSORS - 2018, nr 18, s. 3-21 [MNiSW: 30]
7 Optymalizacja wielokryterialna w procesie produkcji mebli / Kłosowski Grzegorz, Kozłowski Edward // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2017, nr 4, s. 101-106 [MNiSW: 7]
8 A predictive model of multi-stage production planning for fixed time orders / Kozłowski Edward, Terkaj Walter, Gola Arkadiusz, Hajduk Mikulas, Świć Antoni // MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING REVIEW - 2014, nr 3, vol. 5, s. 23-32 [MNiSW: 8]
9 Przyczyny nieprzestrzegania przepisów przez kierowców zawodowych / Gil Leszek, Kryczka Marek, Ignaciuk Piotr, Kozłowski Edward, Cholewiński Sławomir // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 11, s. 63-66 [MNiSW: 7]
10 Rozwój transportu samochodowego w Polsce w latach 2011-2015 / Gil Leszek, Kozłowski Edward, Paul Karol, Olejnik Krzysztof // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 8, s. 58-62 [MNiSW: 7]
11 Stabilization of linear systems in random horizon via control / Kozłowski Edward // CONTROL AND CYBERNETICS - 2013, nr 2, vol. 42, s. 527-541 [MNiSW: 10]
12 The use of stationary tests for analysis of monitored residual processes / Kosicka Ewelina, Kozłowski Edward, Mazurkiewicz Dariusz // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2015, nr 4, vol. 17, s. 604-609 [MNiSW: 20]
13 Water demand forecasting by trend and harmonic analysis / Kozłowski Edward, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Mazurkiewicz Dariusz // ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING - 2018, nr 1, vol. 18, s. 140-148 [MNiSW: 30]

Monografie (3)

1 Analiza i identyfikacja szeregów czasowych / Kozłowski Edward.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, 272 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
2 Optymalne sterowanie dyskretnymi systemami stochastycznymi / Kozłowski Edward.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, 192 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
3 Probability in action / Banek Tadeusz, Kozłowski Edward[Red:] Banek Tadeusz, Kozłowski Edward.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, 134 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)

Referaty (2)

1 Model of production control in Just-in-time delivery system condiotions / Kozłowski Edward, Gola Arkadiusz, Świć Antoni // W: INTELTRANS 2013, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Wiedza i Zarządzanie Przedsięwzięciami w Inżynierii Produkcji”, październik 2013, Kraków - 2013, s. 97-108
2 Optymalne sterowanie liniowo-kwadratowe z losowym horyzontem o rozkładzie Poissone'a / Kozłowski Edward // W: XVII Krajowa Konferencja Automatyki - KKA'2011, Kielce - Cedzyna 19-22.06.2011 R. - Kielce, 2011, s. 191-202

Rozdzialy(22)

1 Algorithm of a multiple method for predicting values of residual processes / Kosicka Ewelina, Mazurkiewicz Dariusz, Kozłowski Edward // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2017, s. 560-571
2 Application of a multidimensional scaling method to identify the factors influencing on reliability of deep wells / Kozłowski Edward, Mazurkiewicz Dariusz, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // W: Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance : ISPEM 2018 : Advances in Intelligent Systems and Computing; [Red:] Burduk Anna, Chlebus Edward, Nowakowski Tomasz, Tubis Agnieszka - Springer Verlag, 2019, s. 56-65
3 Application of Holt-Winters method in water consumption prediction / Kozłowski Edward, Mazurkiewicz Dariusz, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2018, s. 627-634
4 Application of least angle regression methods for image reconstruction in EIT / Rymarczyk Tomasz, Adamkiewicz Przemysław, Kozłowski Edward // W: 2018 International Interdisciplinary PhD Workshop (IIPhDW); [B. m.]: IEEE , 2018, s. 169-171
5 Application of survival function in robust scheduling of production jobs / Sobaszek Łukasz, Gola Arkadiusz, Kozłowski Edward // W: Proceedings of the 2017 Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FEDCSIS) [WOS]; [Red:] Ganzha Maria, Maciaszek M., Paprzycki M. - New York: IEEE, 2017, s. 575-578 .- (Federated Conference on Computer Science and Information Systems, 2325-0348) [MNiSW: 15]
6 Binary linear programming as a decision-making aid for water intake operators / Kozłowski Edward, Mazurkiewicz Dariusz, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // W: Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance – ISPEM 2017 : proceedings of the 1st International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance ISPEM 2017 [WOS]; [Red:] Burduk Anna, Mazurkiewicz Dariusz - Cham ; Switzerland: Springer, 2018, s. 199 -208 .- (Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; nr 637) [MNiSW: 15]
7 Coupling in dynamical systems and its propabilistic consequences / Banek Tadeusz, Kozłowski Edward // W: Probability in action; [Red:] Banek Tadeusz, Kozłowski Edward - Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, s. 19-30 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
8 Deterministic versus stochastic in the free horizon LQG problem / Banek Tadeusz, Kozłowski Edward // W: Aktualne problemy automatyki i robotyki; [Red:] Malinowski Krzysztof, Józefczyk Jerzy, Świątka Jerzy - Warszawa: Akademicka Oficyna Wydzwnicza EXIT, 2014, s. 94-101
9 Differences between LQC withdeterministic and random horizons / Kozłowski Edward // W: Informatics methods as tools to solve industrial problems; [Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka - Lublin: Politechnika Lubelska, 2012, s. 63-75 [MNiSW: 5]
10 Differences between optimal routes for linear quadratic problems with fixed and optimally stopped horizon / Kozłowski Edward // W: Probability in action. Vol. 2; [Red:] Łagodowski Zbigniew - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 33-45
11 Effect of machine failure prediction on selected parameters of manufacturing schedule in a job-shop environment / Sobaszek Łukasz, Gola Arkadiusz, Kozłowski Edward // W: Proceedings of the 2017 International Conference on Economics and Management Innovations (ICEMI 2017); [Red:] Yue Xiao-Guang , McAleer Michael - Malezja: Volcson Press SDN BHD, 2017, s. 320-324
12 Integer linear programming in optimization of waste after cutting in the furniture manufacturing / Kłosowski Grzegorz, Kozłowski Edward, Gola Arkadiusz // W: Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance – ISPEM 2017 : proceedings of the 1st International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance ISPEM 2017 [WOS]; [Red:] Mazurkiewicz Dariusz, Burduk Anna - Cham ; Switzerland: Springer, 2018, s. 260-270 .- (Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; nr 637) [MNiSW: 15]
13 Intelligent systems of forecasting the failure of machinery park and supporting fulfilment of orders of spare parts / Kosicka Ewelina, Kozłowski Edward, Mazurkiewicz Dariusz // W: Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance – ISPEM 2017 : proceedings of the 1st International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance ISPEM 2017 [WOS]; [Red:] Burduk Anna, Mazurkiewicz Dariusz - Cham ; Switzerland: Springer, 2018, s. 54-63 .- (Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; nr 637; nr 637) [MNiSW: 15]
14 Model prognostyczny planowania terminów realizacji zamówień / Raczyńska Jolanta, Kozłowski Edward, Gola Arkadiusz // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2018, s. 487-497
15 Module for prediction of technological operation times in an intelligent job scheduling system / Sobaszek Łukasz, Gola Arkadiusz, Kozłowski Edward // W: Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance- ISPEM 2018: International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance ; [Red:] Burduk Anna, Chlebus Edward, Nowakowski Tomasz, Tubis Agnieszka - Cham ; Switzerland: Springer, 2018, s. 234-243 .- (Advances in Intelligent Systems and Computing; nr 835)
16 Optimal production planning for a randon horizon / Gola Arkadiusz, Kozłowski Edward // W: Theory and practice of industrial and production engineering; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2015, s. 63-69 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 791)
17 Optimal route and control for the LQG problem / Kozłowski Edward // W: Probability in action; [Red:] Banek Tadeusz, Kozłowski Edward - Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, s. 41-50
18 Optimal route determining for LQ problem with optimally stopped horizon / Kozłowski Edward // W: 20th International Conference on Methods and models in Automation and Robotics (MMAR) - 2015 [WOS]; 2015, s. 553-557 .- (Browse Conference Publication) [MNiSW: 15]
19 Optimal stopping areas for discrete time linear quadratic control problem / Kozłowski Edward // W: 22nd International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR 2017) [WOS]; New York: IEEE , 2017, s. 503-507 [MNiSW: 15]
20 Optimal stopping of controlled linear stochastic systems / Kozłowski Edward // W: 21st International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR) - 2016 [WOS]; New York: IEEE, 2016, s. 172-179 [MNiSW: 15]
21 Problem of optimal route determining for linear systems with fixed horizon / Kozłowski Edward // W: Advances in systems science : proceedings of the International Conference on Systems Science 2013 (ICSS 2013) ; [Red:] Świątek Jerzy, Grzech Adam, Świątek Paweł, Tomczak Jakub M. - Heidelberg: Springer, 2013, s. 643-652 .- (Advances in Intelligent Systems and Computing )
22 Wyznaczanie optymalnych nakładów na prewencję strat operacyjnych w bankach komercyjnych / Kozłowski Edward // W: Nowe zjawiska na rynku finansowym; [Red:] Gruszecki Tomasz, Bednarz Jacek - Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012, s. 208-219