Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID A-6471-2013

dr Przemysław Kowalik

Katedra Metod Ilościowych w Zarządzaniu
Liczba publikacji: 20
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(9)

1 Implementacja metody wskaźników pojemności informacyjnej (metody Hellwiga) w arkuszach kalkulacyjnych / Kowalik Przemysław // ROLA INFORMATYKI W NAUKACH EKONOMICZNYCH I SPOLECZNYCH. INNOWACJE I IMPLIKACJE INTERDYSCYPLINARNE - 2011, vol. 2, s. 186-194 [MNiSW: 2]
2 Metoda najmniejszych kwadratów w arkuszach kalkulacyjnych - modele nieliniowe transformowalne do postaci liniowej / Kowalik Przemysław // ROLA INFORMATYKI W NAUKACH EKONOMICZNYCH I SPOLECZNYCH. INNOWACJE I IMPLIKACJE INTERDYSCYPLINARNE - 2012, s. 173-183 [MNiSW: 2]
3 Metoda unitaryzacji zerowanej w arkuszach kalkulacyjnych / Kowalik Przemysław // ROLA INFORMATYKI W NAUKACH EKONOMICZNYCH I SPOLECZNYCH. INNOWACJE I IMPLIKACJE INTERDYSCYPLINARNE - 2011, vol. 1, s. 204-209 [MNiSW: 2]
4 Metoda wskaźników pojemności informacyjnej Hellwiga jako zadanie nieliniowego programowania binarnego / Kowalik Przemysław // ROLA INFORMATYKI W NAUKACH EKONOMICZNYCH I SPOLECZNYCH. INNOWACJE I IMPLIKACJE INTERDYSCYPLINARNE - 2013, vol. 2, s. 215-224 [MNiSW: 4]
5 Minimalizacja kosztu mieszanek komponentów dostępnych w opakowaniach o ustalonych pojemnościach. / Kowalik Przemysław // ROLA INFORMATYKI W NAUKACH EKONOMICZNYCH I SPOLECZNYCH. INNOWACJE I IMPLIKACJE INTERDYSCYPLINARNE - 2013, nr 2, s. 251-259 [MNiSW: 4]
6 O poprawnym formułowaniu zadań optymalnego rozkroju / Kowalik Przemysław // ROLA INFORMATYKI W NAUKACH EKONOMICZNYCH I SPOLECZNYCH. INNOWACJE I IMPLIKACJE INTERDYSCYPLINARNE - 2012, vol. 2, s. 184-193 [MNiSW: 2]
7 O zasadach konstruowania taryf w pasażerskim transporcie kolejowym / Kowalik Przemysław // ROLA INFORMATYKI W NAUKACH EKONOMICZNYCH I SPOLECZNYCH. INNOWACJE I IMPLIKACJE INTERDYSCYPLINARNE - 2012, vol. 2, s. 160-167 [MNiSW: 2]
8 Optymalizacja cen przejazdu w przypadku współistnienia taryf dystansowych i relacyjnych / Kowalik Przemysław // ROLA INFORMATYKI W NAUKACH EKONOMICZNYCH I SPOLECZNYCH. INNOWACJE I IMPLIKACJE INTERDYSCYPLINARNE - 2013, nr 1, s. 255-261 [MNiSW: 4]
9 Wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych do wyboru zmiennych objaśniających przy pomocy metody wskaźników pojemności informacyjnej ( metody Hellwiga) / Kowalik Przemysław // ROLA INFORMATYKI W NAUKACH EKONOMICZNYCH I SPOLECZNYCH. INNOWACJE I IMPLIKACJE INTERDYSCYPLINARNE - 2012, vol. 2, s. 168-178 [MNiSW: 2]

Rozdzialy(11)

1 Analiza promocyjnych taryf przewozowych w regionalnym kolejowym ruchu pasażerskim w województwie lubelskim / Kowalik Przemysław // W: Region i edukacja a procesy rozwojowe; [Red:] Bojar Ewa, Żminda Tomasz, Bis Jakub - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 48-59
2 Błędy w konstrukcji oferty specjalnej "Bilet okulski" przewoźnika kolejowego przewozy regionalne Sp. z o.o. / Kowalik Przemysław // W: Badania i rozwój naukowców w Polsce; [Red:] Olkiewicz Przemysław, Drewniak Magdalena , Bortochowska Dorota - Waleńczów: Intellect Magdalena Drewniak, 2016, s. 88-99
3 Minimalizacja kosztu mieszanek jako zadanie programowania liniowego całkowitoliczbowego / Kowalik Przemysław // W: Ludzie nauki w kręgu interdyscyplinarnych badań; [Red:] Kruzel Robert, Balina Rafał, Tańska Halina, Ejdys Stanisław, Drewniak Magdalena - Waleńczów: Wydawictwo Naukowe Intellect, 2018, s. 21-32
4 On an implementation of the method of capacity of information bearers (the Hellwig method) in spreadsheets / Kowalik Przemysław // W: Probability in action; [Red:] Banek Tadeusz, Kozłowski Edward - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 31-40
5 Optymalizacja składu mieszanek ze względnymi normami zawartości składników oraz nieciągłymi przedziałami liniowymi funkcjami kosztów / Kowalik Przemysław // W: Wyzwania współczesnej nauki. Cz. 3; [Red:] Ejdys Stanisław, Balina Rafał, Szul Tomasz, Drewniak Magdalena , Balina Marta - Waleńczów: Wydawictwo Naukowe Intellect, 2018, s. 94-107
6 Selection of independent variables in econometric models as a binary programming problem and its application to spreadsheet-based calculations / Kowalik Przemysław // W: Probability in action. Vol. 3; [Red:] Przysucha Bartosz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, s. 127-138 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
7 Test braku subaddytywności dystansowych taryf przewozowych na przykładzie przewoźnika kolejowego przewozy regionalne sp. z o.o. / Kowalik Przemysław // W: Wkład naukowców w rozwój polskiej nauki; [Red:] Drewniak Magdalena , Woźniak M., Becker-Pestka Daria - Waleńczow: Intellect Magdalena Drewniak, 2016, s. 134-145
8 Uwagi do Rozporządzenia (WE) Nr 1371/2007 dotyczące minimalnego zakresu informacji dostarczanych przed podróżą przez przedsiębiorstwa kolejowe lub sprzedawców biletów / Kowalik Przemysław // W: Rynek kolejowy - współczesne prawne i sektorowe uwarunkowania ochrony konkurencji i konsumenta; [Red:] Pawełczyk Mirosław - Warszawa: Wydawnictwo IUS Publicum, 2017, s. 95-117
9 Wpływ podatku od dochodów kapitałowych na stopę oprocentowania netto depozytów bankowych / Kowalik Przemysław // W: Otoczenie a wartość biznesu; [Red:] Miszczuk Magdalena, Sosińska-Wit Małgorzata - Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, s. 54-66 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
10 Zasady konstrukcji taryf w kolejowych przewozach pasażerskich jako przyczyna naruszenia interesów pasażerów / Kowalik Przemysław // W: Rynek kolejowy : prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania; [Red:] Pawełczyk Mirosław - Warszawa: Wydawnictwo IUS Publicum, 2017, s. 189-206
11 Zastosowanie nieliniowego programowania binarnego do wyboru zmiennych objaśniających metodą wskaźników pojemności informacyjnej Hellwiga / Kowalik Przemysław // W: Natura i uwarunkowania ryzyka; [Red:] Staniec Iwona - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2014, s. 284-295