Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

mgr inż. Jacek Caban

Politechnika Lubelska
Liczba publikacji: 56
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(33)

1 Alternative fuels for diesel engines / Caban Jacek, Gniecka Agata, Holeša Lukáš // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2013, nr 20, vol. 7, s. 70-74 [MNiSW: 5]
2 Analiza stabilności wyboczeniowej toru bezstykowego / Caban Jacek, Gardyński Leszek // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, nr 11-12, s. 81-84 [MNiSW: 4]
3 Analiza wpływu zużycia szyny 49E1 na wartość wskaźnika wytrzymałości na zginanie / Caban Jacek, Gardyński Leszek, Samborski Sylwester // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2013, nr 1, s. 57-60 [MNiSW: 4]
4 Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS. Cz. 1 / Caban Jacek, Droździel Paweł, Winiarski Grzegorz // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, nr 9, s. 105-111 [MNiSW: 4]
5 Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS. Cz. 2 / Caban Jacek, Droździel Paweł, Winiarski Grzegorz // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, nr 9, s. 113-119 [MNiSW: 4]
6 Analysis of impact of residua component when forecasting the demand of passengers by means of unidimensional time sequences of additive type / Liśćak Stefan, Holeša Lukáš , Caban Jacek // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2013, nr 3, s. 1139-1150 [MNiSW: 4]
7 Application of the vibration signal in the diagnosis of the valve clearance of an internal combustion engine / Jedliński Łukasz, Caban Jacek, Krzywonos Leszek, Wierzbicki Sławomir, Brumerčík František // VIBROENGINEERING PROCEDIA - 2014, vol. 3, s. 14-19
8 Badania elektrycznych parametrów procesu rozruchu silnika o zapłonie samoczynnym / Caban Jacek // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2015, nr 3, s. 79-85 [MNiSW: 7]
9 Badania emisji hałasu i natężenia ruchu w mieście / Rymarz Joanna, Caban Jacek, Droździel Paweł // ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDOW / POLITECHNIKA WARSZAWSKA - 2012, nr 3, s. 127-133 [MNiSW: 4]
10 Badania emisji pojazdów z silnikami o zapłonie samoczynnym w wybranej SKP-ŽU w Žilinie na Słowacji / Caban Jacek, Droździel Paweł, Liscak Stefan , Šarkan Bronislav // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 938-945 [MNiSW: 10]
11 Badania płynu hamulcowego w samochodach osobowych / Caban Jacek, Holeša Lukáš , Jachymek Marcin, Opielak Marek, Stopa Piotr, Šarkan Branislav, Vrábel Ján // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2013, nr 10, s. 1183-1192 [MNiSW: 4]
12 Badania uszkodzeń wałów korbowych w trakcyjnych silnikach o zapłonie samoczynnym / Caban Jacek, Gardyński Leszek, Wrona Rafał // ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH IM. GEN T. KOŚCIUSZKI / SCIENTIFIC JOURNAL OF THE MILITARY UNIVERSITY OF LAND FORCES - 2013, nr 3, vol. 169, s. 77-87 [MNiSW: 4]
13 Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym i drogowym / Caban Jacek, Grygiel Dominik, Komsta Henryk // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2013, nr 3, s. 1151-1158 [MNiSW: 4]
14 Charakterystyka pojazdów samochodowych przeznaczonych do transportu paliw gazowych / Caban Jacek, Komsta Henryk, Vrábel Ján // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2013, nr 10, s. 1193-1201 [MNiSW: 4]
15 Determination of the influence of the stiffness of the diesel engine suspension cushions in the terrain car / Caban Jacek, Gardyński Leszek // JOURNAL OF POLISH CIMAC - 2012, nr 2, vol. 70, s. 7-16 [MNiSW: 6]
16 Evacuation systems of screw-type water turbines in small hydropower plant / Caban Jacek, Gardyński Leszek // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2013, nr 19, vol. 7, s. 20-26 [MNiSW: 5]
17 Inteligentne pojazdy w transporcie drogowym / Caban Jacek, Droździel Paweł, Kalašová Alica // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 2503-2511 [MNiSW: 10]
18 Jakość płynu hamulcowego a bezpieczeństwo w ruchu drogowym / Caban Jacek, Droździel Paweł // LOGISTYKA - 2014, nr 5, s. 197-203 [MNiSW: 10]
19 Komputerowa analiza ruchu tłoka w jednocylindrowym silniku spalinowym / Caban Jacek, Droździel Paweł, Winiarski Grzegorz // LOGISTYKA - 2012, nr 3, s. 262-268 [MNiSW: 4]
20 Measurement of fuel consumption of a road motor vehicle by outdoor driving testing / Šarkan Branislav, Holeša Lukáš , Caban Jacek // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2013, nr 19, vol. 7, s. 70-74 [MNiSW: 5]
21 Ocena działania łożyska ślizgowego w maszynie przepływowej / Caban Jacek, Gardyński Leszek // ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDOW / POLITECHNIKA WARSZAWSKA - 2011, nr 5, vol. 86, s. 19-28 [MNiSW: 4]
22 Problemy eksploatacyjne węzłów łożyskowych turbin wodnych / Caban Jacek, Gardyński Leszek // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2011, nr 10, s. 99-105 [MNiSW: 4]
23 Projekt konstrukcyjny wagi przemysłowej / Winiarski Grzegorz, Caban Jacek, Filipek Przemysław // LOGISTYKA - 2011, nr 6, s. 3943-3950 [MNiSW: 4]
24 Przyczyny zdarzeń drogowych i stan bezpieczeństwa w miejskim ruchu drogowym na przykładzie MPK w Lublinie / Caban Jacek, Opielak Marek, Rybicka Iwona // ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDOW / POLITECHNIKA WARSZAWSKA - 2012, nr 3, s. 21-28 [MNiSW: 4]
25 The quality of the brake components and its impact on the basic parameters of braking / Vrábel Ján, Jagelčák Juraj, Rievaj V., Caban Jacek // MTM MACHINES TECHNOLOGIES MATERIALS - 2014, nr 6, s. 6-8
26 Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce i na Słowacji w latach 2002 – 2013 / Caban Jacek, Droździel Paweł // LOGISTYKA - 2014, nr 5, s. 204-210 [MNiSW: 10]
27 Stan bezpieczeństwa transportu drogowego z w Polsce i na Słowacji w porównaniu innymi krajami UE / Caban Jacek, Vrábel Ján, Droździel Paweł // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2013, nr 3, s. 1129-1139 [MNiSW: 4]
28 The state of road transport safety in Poland, Slovakia and Ukrainne / Caban Jacek, Droździel Paweł, Krzywonos Leszek, Liščak Štefan // SUČASNÌ TEHNOLOGÌÏ V MAŠINOBUDUVANNÌ TA TRANSPORTÌ - 2014, nr 1, s. 12-16
29 Transport drogowy w gospodarce Polski / Komsta Henryk, Droździel Paweł, Caban Jacek // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 5610-5615 [MNiSW: 10]
30 Vehicle tire pressure monitoring systems / Caban Jacek, Droździel Paweł, Barta Dalibor, Liščak Štefan // DIAGNOSTYKA - 2014, nr 3, vol. 15, s. 11-14 [MNiSW: 7]
31 Wybrane aspekty stanu bezpieczeństwa w transporcie drogowym / Caban Jacek, Droździel Paweł, Liščak Štefan // ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDOW / POLITECHNIKA WARSZAWSKA - 2012, nr 3, s. 13-20 [MNiSW: 4]
32 Wybrane materiały konstrukcyjne w budowie pojazdów samochodowych / Caban Jacek, Droździel Paweł, Seńko Jarosław // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 946-953 [MNiSW: 10]
33 Zastosowanie kodów GS1 i QR w transporcie / Caban Jacek, Komsta Henryk // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 954-959 [MNiSW: 10]

Referaty (21)

1 Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS. Cz. 1 / Caban Jacek, Droździel Paweł, Winiarski Grzegorz // W: 16 Międzynarodowa Konferencja Naukowa TransComp "Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu", 3-6 grudnia 2012, Zakopane - 2012, s. 105-111
2 Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS. Cz. 2 / Caban Jacek, Droździel Paweł, Winiarski Grzegorz // W: 16 Międzynarodowa Konferencja Naukowa TransComp "Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu", 3-6 grudnia 2012, Zakopane - 2012, s. 113-119
3 Analysis of impact of residua component when forecasting the demand of passengers by means of unidimensional time sequences of additive type / Liśćak Stefan, Holeša Lukáš , Caban Jacek // W: 10 Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans Logistyka, Systemy transportowe, Bezpieczeństwo w transporcie, 16-19 kwietnia 2013, Szczyrk : [książka streszczeń] - 2013, s. 151-151
4 Badania emisji pojazdów z silnikami o zapłonie samoczynnym w wybranej SKP-ŽU w Žilinie na Słowacji / Caban Jacek, Droździel Paweł, Liščak Štefan, Šarkan Bronislav // W: 11 Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans, Logistyka - Systemy Transportowe - Bezpieczeństwo w Transporcie, Szczyrk, 7-10 kwietnia 2014 r. : [książka streszczeń] - 2014, s. 171-171
5 Badania płynu hamulcowego w samochodach osobowych / Caban Jacek, Holeša Lukáš , Jachymek Marcin, Opielak Marek, Šarkan Branislav, Vrábel Ján // W: 17th International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, TRANSCOMP 2013, Zakopane, Poland, 2-5.12.2013 : [book of abstracts] - 2013, s. 81-81
6 Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym i drogowym / Caban Jacek, Grygiel Dominik, Komsta Henryk // W: 10 Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans Logistyka, Systemy transportowe, Bezpieczeństwo w transporcie, 16-19 kwietnia 2013, Szczyrk : [książka streszczeń] - 2013, s. 53-53
7 Charakterystyka pojazdów samochodowych przeznaczonych do transportu paliw gazowych / Caban Jacek, Komsta Henryk, Vrábel Ján // W: 17th International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, TRANSCOMP 2013, Zakopane, Poland, 2-5.12.2013 : [book of abstracts] - 2013, s. 82-82
8 The forecasting of passengers public transport demand / Holeša Lukáš , Liščak Štefan, Caban Jacek // W: 10th European Conference of Young Research and Scientific Workers,TRANSCOM 2013, 24-26 June 2013, Žilina, Slovak Republic - 2013, s. 61-64
9 Integration of public transport as a chance for its development / Caban Jacek, Droździel Paweł, Krzywonos Leszek, Gniecka-Caban Agata // W: VII. Medzinárodná Vedecká Konferencia, Diagnostika Podniku, Controlling a Logistika, 16-17 april 2014, Žilina - 2014, s. 26-32
10 Inteligentne pojazdy w transporcie drogowym / Caban Jacek, Droździel Paweł, Kalašová Alica // W: 18th International Conference Computer Systems Aided Science Industry and Transport, TRANSCOMP 2014, Zakopane, Poland, 1-4.12.2014 : conference proceedings - 2014, s. 19-19
11 The methods of the determination of glycol-based brake fluids / Caban Jacek, Holeša Lukáš // W: Progressive Directions for Mechanical Engineering, Device Building Transportation Industries and Ecology : Materials of the Scientific International Technical Conference of Students, Postgraduate and Young Scientists, 20-23 of May 2013, Sevastopol - 2013, s. 65-66
12 Možnosti merania mernej efektívnej spotreby paliva v prevádzke cestných vozidiel / Šarkan Branislav, Jagelčák Juraj, Skrúcaný Tomáš, Caban Jacek // W: Recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů, QUAERE 2014 vol. IV, 26. – 30. května 2014, Hradec Králové, Česká Republika - 2014, s. 1427-1433
13 Research on the brake fluid testers / Caban Jacek, Droździel Paweł, Holeša Lukáš , Šarkan Branislav, Vrábel Ján // W: 10th European Conference of Young Research and Scientific Workers,TRANSCOM 2013, 24-26 June 2013, Žilina, Slovak Republic - 2013, s. 15-18
14 Selected aspects of automation of internal transport / Caban Jacek, Droździel Paweł // W: 15th International Scientific Conference „Automation in Production Planning and Manufacturing”, 19 -21 May 2014, Žilina – Oščadnica, Slovak Republic - 2014, s. 42-45
15 Some results of test stand investigation of diesel engine start-up process / Caban Jacek, Droździel Paweł, Kordos Paweł // W: 18th International Scientific Conference „Armament and Technics of Land Forces”, 7-8.11.2012r., Liptovský Mikuláš, Slovakia - 2012, s. 8-14
16 Stan bezpieczeństwa transportu drogowego z w Polsce i na Słowacji w porównaniu innymi krajami UE / Caban Jacek, Vrábel Ján, Droździel Paweł // W: 10 Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans Logistyka, Systemy transportowe, Bezpieczeństwo w transporcie, 16-19 kwietnia 2013, Szczyrk : [książka streszczeń] - 2013, s. 52-52
17 Stand for investigation of the single-cylinder diesel engine start-up process / Caban Jacek, Droździel Paweł, Winiarski Grzegorz // W: XLIII. International Science Conference of Czech and Slovak University Departments and Institutions Dealing With the Research of Combustion Engines, september 5-7, 2012, Roztoky - Prague, Czech Republic - 2012, s. 1-8
18 Systemy monitorujące ciśnienie w oponach pojazdów / Caban Jacek, Droździel Paweł, Barta Dalibor, Liščak Štefan // W: IX International Science-Technical Conference Automotive Safety 2014, Problemy bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych, Rajecke Teplice, 8-10 April 2014 - 2014, s. 60-66
19 Transport drogowy w gospodarce Polski / Komsta Henryk, Droździel Paweł, Caban Jacek // W: 18th International Conference Computer Systems Aided Science Industry and Transport, TRANSCOMP 2014, Zakopane, Poland, 1-4.12.2014 : conference proceedings - 2014, s. 47-47
20 Wybrane materiały konstrukcyjne w budowie pojazdów samochodowych / Caban Jacek, Droździel Paweł, Seńko Jarosław // W: 11 Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans, Logistyka - Systemy Transportowe - Bezpieczeństwo w Transporcie, Szczyrk, 7-10 kwietnia 2014 r. : [książka streszczeń] - 2014, s. 172-172
21 Zastosowanie kodów GS1 i QR w transporcie / Caban Jacek, Komsta Henryk // W: 11 Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans, Logistyka - Systemy Transportowe - Bezpieczeństwo w Transporcie, Szczyrk, 7-10 kwietnia 2014 r. : [książka streszczeń] - 2014, s. 173-173

Rozdzialy(2)

1 The State of road transport safety in Czech Republic, Poland and SIovakia / Caban Jacek, Droździel Paweł // W: Transport bridge Europe-Asia; Tbilisi: Gergian Technical University, 2014, s. 109-114
2 Znaczenie mechatroniki w technice / Caban Jacek, Winiarski Grzegorz, Filipek Przemysław // W: TYGIEL 2011 - czyli jak rozwijać naukę?; Lublin: Politechnka Lubelska, 2011, s. 300-303