Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ORCID 0000-0002-0626-5582

dr inż. Sławomir Karaś

Katedra Dróg i Mostów
s.karas@pollub.pl
Liczba publikacji: 58
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(38)

1 Analysis of dynamic stiffness of arch bridges by means of the first natural frequency / Karaś Sławomir, Wrobel Radosław // ITM WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2017, vol. 15 [MNiSW: 15]
2 Badania stuletniego betonu z mostu na ul. Zamojskiej w Lublinie / Karaś Sławomir, Klimek Beata // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 2, vol. 13, s. 109-118 [MNiSW: 3]
3 Badanie komfortu wibracyjnego schodów stalowych w nowej siedzibie NOSPR w Katowicach / Hypki Mateusz, Karaś Sławomir // INZYNIERIA I BUDOWNICTWO - 2015, nr 7, s. 371-375 [MNiSW: 7]
4 Bridge Graffiti - Aesthetical Assessment / Karaś Sławomir // AMERICAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE - 2017, nr 3, vol. 5, s. 108-112
5 The changes of bridge loads during the long-term period / Karaś Sławomir, Hypki Mateusz // KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING - 2015, nr 5, vol. 20, s. 1-7 [MNiSW: 20]
6 Dostosowanie obiektów mostowych na CMK do dużych prędkości pociągów w świetle badań teoretycznych i doświadczalnych / Karaś Sławomir, Krasnowski Andrzej // DROGI I MOSTY/ROADS AND BRIDGES - 2013, nr 4, vol. 12, s. 385-410 [MNiSW: 4]
7 Eurokody mostowe a mechanika / Karaś Sławomir, Czubacka Wioletta // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 2, vol. 12, s. 31-38 [MNiSW: 3]
8 Graffiti na mostach / Karaś Sławomir, Kowal Maciej, Leniak-Tomczak Anna // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 1, vol. 15, s. 51-60 [MNiSW: 6]
9 High speed rail - the current challenge to Polish rail transport / Karaś Sławomir, Krasnowski Andrzej // JOURNAL OF KONES - 2012, nr 3, vol. 19, s. 203-212 [MNiSW: 7]
10 Most 700-lecia Lublina - próbne obciążenie statyczne / Karaś Sławomir, Skulski Bartosz // DROGOWNICTWO - 2017, nr 7-8, s. 244-252 [MNiSW: 5]
11 Most Kultury / Gieroba Joanna, Karaś Sławomir, Skoczylas Olga // LUBELSKI INŻYNIER BUDOWNICTWA - 2014, nr 31, s. 21-23
12 Most w 3 miesiące i inne obiekty na budowanej drodze ekspresowej S19 / Karaś Sławomir, Miśkiewicz Rafał // DROGOWNICTWO - 2016, nr 10, s. 313-322 [MNiSW: 5]
13 Mosty w architekturze Bilbao / Karaś Sławomir // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2017, nr 1, s. 82-94 [MNiSW: 9]
14 Mosty w Turcji : od antyku do współczesności / Karaś Sławomir // DROGOWNICTWO - 2014, nr 5, s. 147-156 [MNiSW: 4]
15 Mosty zespolone na dźwigarach INP / Karaś Sławomir, Jukowski Michał // DROGOWNICTWO - 2018, nr 1, s. 13-23 [MNiSW: 5]
16 The Mycenaean bridges - technical evaluation trial / Karaś Sławomir, Kowal Maciej // DROGI I MOSTY/ROADS AND BRIDGES - 2015, nr 14, s. 285-302 [MNiSW: 11]
17 Nasunięcie przęsła Vierendeel’a w Lublinie / Karaś Sławomir, Kossowski Grzegorz // PRZEGLAD KOMUNIKACYJNY - 2013, nr 4, s. 16-24 [MNiSW: 4]
18 Norma PN-EN 13791 - pytania o definiowanie klasy wytrzymałości betonu / Karaś Sławomir // INŻYNIER BUDOWNICTWA - 2011, nr 10, s. 66-68
19 Nowy most łukowy w Szczebrzeszynie / Karaś Sławomir, Oskędra Bartłomiej, Skulski Bartosz // MOSTY - 2015, nr 6, s. 22-25
20 O metodzie Courbona / Karaś Sławomir // DROGOWNICTWO - 2011, nr 5, s. 172-176 [MNiSW: 5]
21 O porównaniu efektów obciążeń mostów drogowych wg PN-85/S-10030 i PN-EN-1991-2 / Karaś Sławomir, Dul Tomasz // DROGOWNICTWO - 2011, nr 12, s. 394-400 [MNiSW: 5]
22 Ocena wytrzymałości betonu według normy PN-EN 13791 / Karaś Sławomir, Miśkiewicz Rafał // DROGOWNICTWO - 2011, nr 2, s. 42-48 [MNiSW: 5]
23 Pierwszy most inż. M. Lutosławskiego w Lublinie / Karaś Sławomir, Skoczylas Olga // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 1, vol. 13, s. 113-125 [MNiSW: 3]
24 Pozyskanie zabytkowego 100-letniego mostu do celów dydaktycznych / Błazik-Borowa Ewa, Karaś Sławomir, Kowal Maciej, Łagowski Sebastian, Szepietowski Zbigniew, Wysocka Anna // DROGOWNICTWO - 2015, nr 9, vol. 70, s. 296-301 [MNiSW: 5]
25 Protection against the Intrusion of Animals into Expressways in Poland / Kowal Maciej, Karaś Sławomir // ATINER'S CONFERENCE PAPER SERIES - 2016, nr 0, vol. 0, s. 1-15
26 Przejścia dla zwierząt na odcinku S17 między węzłami „Kurów Zachód” a „Lublin Felin” / Kowal Maciej, Karaś Sławomir // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 1, vol. 15, s. 71-80 [MNiSW: 6]
27 Przyczynek do dyskusji nad Eurokodami / Karaś Sławomir // DROGOWNICTWO - 2014, nr 9, s. 293-299 [MNiSW: 4]
28 Ramowy wiadukt wspornikowy we wsi Prawda Stara / Karaś Sławomir, Hypki Mateusz // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 5201-5208 [MNiSW: 10]
29 Remont mostu inż. Mariana Lutosławskiego w Lublinie / Karaś Sławomir // DROGOWNICTWO - 2012, nr 5, s. 171-176 [MNiSW: 5]
30 Ścieżki powstawania technologii F. Hennebique’a / Karaś Sławomir // DROGOWNICTWO - 2013, nr 5, s. 159-165 [MNiSW: 4]
31 Solution of extended Kelvin-Voigt model / Karaś Sławomir // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2012, nr 1, vol. 10, s. 119-130 [MNiSW: 2]
32 Study of spatial development around the Lutoslawski bridge in Kalinowszczyzna, Lublin / Karaś Sławomir, Matskevich Sofya // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 1, vol. 15, s. 191-199 [MNiSW: 6]
33 Sustainable bridge design / Karaś Sławomir, Bohatkiewicz Janusz // PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2015, nr 1, vol. 10, s. 123-132 [MNiSW: 15]
34 Trwałość obiektów mostowych / Szcześniak Wacław, Karaś Sławomir // LOGISTYKA - 2015, nr 4, s. 5965-5973
35 Unique Hennebique Bridges in Lublin, Poland / Karaś Sławomir // AMERICAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE - 2013, nr 2, vol. 1, s. 47-51
36 The world’s oldest bridges - Mycenaean Bridges / Karaś Sławomir, Nien-Tsu Tuan // AMERICAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE - 2017, nr 6, vol. 5, s. 237-244
37 Współczynniki dynamiczne obciążeń kolejowych w PN-EN 1991-2 / Karaś Sławomir // DROGOWNICTWO - 2011, nr 4, s. 135-140 [MNiSW: 5]
38 Zabytkowy most w Lublinie wart odnowienia / Karaś Sławomir, Kupczyk Joanna // LUBELSKI INŻYNIER BUDOWNICTWA - 2017, nr 4, vol. 44, s. 17-20

Monografie (2)

1 Aesthetics of road structures / Dębiński Marcin, Jukowski Michał, Karaś Sławomir, Kowal Maciej, Leniak-Tomczak Anna[Red:] Karaś Sławomir.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, 168 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
2 Mosty inżyniera Mariana Lutosławskiego w Lublinie / Karaś Sławomir.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, 137 s.

Projekty wynalazcze (2)

1 Most - przejście dolne dla zwierząt [Zgłoszenie nr (21) 416618] / Karaś Sławomir // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 20, s. 25-25
2 Most-przejście dolne dla zwierząt [Patent nr (11) 228979 (21) 416618] / Karaś Sławomir // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 5, s. 1613-1613 [MNiSW: 30]

Referaty (7)

1 Dyskusja nad stanem technicznym XIII-wiecznej wieży w Stołpiu koło Chełma / Gazda Lucjan, Karaś Sławomir // W: MÌŽNARODNA NAUKOVA KONFERENCÌÂ: DOSLÌDŽENJA, ZBEREŽENNÂ Ì RESTAVRACÌÂ OBÊKTÌV KUL'TURNOЇSPADŠINI, LVIV, 22-24 BEREZNÂ 2012 - 2012, s. 8-10
2 Most na Kalinowszczyźnie- pierwszy most Mariana Lutosławskiego w Lublinie / Skoczylas Olga, Karaś Sławomir // W: Mìžnarodna naukovo- praktična vistavka- konferencìâ molodih učenih ta studentìv: Ìnnovacìï u Budìvnictvì, 20-22 listopada 2014r.,Luc’k: [ zbìrnik tez dopovìdej ] - 2014, s. 115-118
3 Mycenaean Bridges – In Situ Inventory and Static Analysis / Karaś Sławomir, Kowal Maciej // W: Transportation Abstracts : 2nd Annual International Conference on Transportation, 6-9 June 2016, Athens, Greece - 2016, s. 31-32
4 Oddziaływanie dynamiczne pociągów na projektowany budynek i ludzi usytuowany nad linią kolejową / Gnyp Krzysztof, Karaś Sławomir // W: Mìžnarodna naukovo- praktična vistavka- konferencìâ molodih učenih ta studentìv: Ìnnovacìï u Budìvnictvì, 20-22 listopada 2014r.,Luc’k: [ zbìrnik tez dopovìdej ] - 2014, s. 111-114
5 Protection against the animals intrusion on expressways in Poland / Kowal Maciej, Karaś Sławomir // W: Transportation Abstracts : 2nd Annual International Conference on Transportation, 6-9 June 2016, Athens, Greece - 2016, s. 38-38
6 Przyczyny degradacji płyt betonowych nawierzchni terminala kontenerowego / Karaś Sławomir, Firlej Stefan // W: Awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje : xxv konferencja naukowo-techniczna, szczecin-Międzyzdroje, 24-27 maja 2011. T. 2 - Szczecin, 2011, s. 1105-1112
7 Restauracja zabytkowego mostu w Lublinie / Karaś Sławomir, Gazda Lucjan // W: MÌŽNARODNA NAUKOVA KONFERENCÌÂ: DOSLÌDŽENJA, ZBEREŽENNÂ Ì RESTAVRACÌÂ OBÊKTÌV KUL'TURNOЇSPADŠINI, LVIV, 22-24 BEREZNÂ 2012 - 2012, s. 38-41

Rozdzialy(9)

1 After the historic bridge renovation in Lublin / Karaś Sławomir // W: Bridges : tradition and future; [Red:] Podhorecki Adam, Nowak Andrzej - University of Technology and Life Sciences Press: 2013, s. 141-154
2 Bridge as an environmental check-point / Karaś Sławomir, Kowal Maciej // W: Transportation Abstracts Annual International Conference on Transportation, 8-11 June 2015, Athens, Greece; [Red:] Papanikos Gregory T. - Kolonaki: 2015, s. 26-26
3 Classical and numerical methods in bridge design / Jukowski Michał, Śledziewski Krzysztof, Karaś Sławomir // W: Bridges and ecological structures; [Red:] Śledziewski Krzysztof - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 120-148 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
4 History of sustainable bridge solutions / Karaś Sławomir // W: Structural bridge engineering; [Red:] Shahidan Shahiron - [B.m]: InTech, 2016, s. 1-24
5 Historyczne lubelskie mosty żelbetowe / Karaś Sławomir, Jamińska-Gadomska Paulina // W: Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego : wydanie jubileuszowe z okazji 75-lecia Profesora Wacława Szcześniaka; [Red:] Zbiciak Artur, Ataman Magdalena - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2015, s. 117-142
6 Maintenance of bridges / Kowal Maciej, Karaś Sławomir, Śledziewski Krzysztof, Jukowski Michał // W: Bridges and ecological structures; [Red:] Śledziewski Krzysztof - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 196-249 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
7 Militarne znaczenie mostów przez wieki / Karaś Sławomir, Słoma Jolanta, Bevz Mykola // W: Problemi doslìdženìa, zberežennâ ta restavracìï ìstoričnih fortifìkacìj : zbìrnik naukovih prac. Čislo 7; [Red:] Bevz Mykola - Lwów: Nacìonal'nyj Universitet L′vivs′ka Politehnika, Vidavnictvo "Rastr-7", 2015, 2015, s. 118-133
8 Monitoring of environmental structures and facilities / Śledziewski Krzysztof, Czarnecka Wioleta, Karaś Sławomir, Kowal Maciej, Jukowski Michał // W: Bridges and ecological structures; [Red:] Śledziewski Krzysztof - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 149-195 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
9 Zrównoważony rozwój a drogi / Karaś Sławomir, Leniak-Tomczak Anna // W: Ochrona środowiska i estetyka a rozwój infrastruktury drogowej : monografia; [Red:] Rawski Władysław - Lublin: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji, 2011, s. 149-161