Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID B-9765-2017
ORCID 0000-0002-9221-8335

mgr inż. Łukasz Jabłoński

Katedra Konstrukcji Budowlanych
Liczba publikacji: 15
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(12)

1 Badania żelbetowych belek zespolonych o przekroju teowym z różnie ukształtowanymi stykami / Jabłoński Łukasz, Halicka Anna // INZYNIERIA I BUDOWNICTWO - 2015, nr 7, s. 362-365 [MNiSW: 7]
2 Klasa szczelności a zbrojenie zbiornika / Halicka Anna, Jabłoński Łukasz // INZYNIERIA I BUDOWNICTWO - 2015, nr 3, s. 146-150 [MNiSW: 7]
3 Nieinwazyjne metody badań i identyfikacji materiałów oraz elementów konstrukcji eksploatowanych budynków / Górecki Marcin, Jabłoński Łukasz, Szerafin Jerzy // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2017, nr 11, s. 18-19 [MNiSW: 8]
4 Numerical analyses and laboratory testing of concrete composite T-shaped beams without interface adhesion / Jabłoński Łukasz // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 130009-1-130009-8 [MNiSW: 15]
5 O historii budowy i uszkodzeniach żelbetowego zbiornika na wodę po 85 latach użytkowania / Halicka Anna, Franczak-Balmas Dominika, Jabłoński Łukasz // INZYNIERIA I BUDOWNICTWO - 2014, nr 9, s. 480-483 [MNiSW: 4]
6 Projektowanie stropów gęstożebrowych w świetle norm europejskich / Halicka Anna, Jabłoński Łukasz // INZYNIERIA I BUDOWNICTWO - 2013, nr 2, s. 72-79 [MNiSW: 4]
7 Shear failure mechanism of composite concrete T-shaped beams / Halicka Anna, Jabłoński Łukasz // PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-STRUCTURES AND BUILDINGS - 2016, nr 1, vol. 169, s. 67-75 [MNiSW: 20]
8 Styk między betonami układanymi w różnym czasie - parametry i nośnośc według fib Model Code 2010 / Halicka Anna, Jabłoński Łukasz // INZYNIERIA I BUDOWNICTWO - 2015, nr 7, s. 346-350 [MNiSW: 7]
9 Uszkodzenia korozyjne żelbetowych zbiornikow wody pitnej po wieloletniej eksploatacji / Halicka Anna, Franczak-Balmas Dominika, Jabłoński Łukasz // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2014, nr 5, s. 37-39 [MNiSW: 4]
10 Wpływ klasy szczelności na zbrojenie ścian żelbetowych zbiorników prostopadłosciennych / Halicka Anna, Jabłoński Łukasz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2015, nr 9, s. 50-52 [MNiSW: 8]
11 Wpływ położenia styku na wysokości żelbetowych elementów zespolonych o przekroju teowym na stan graniczny zarysowania styku / Jabłoński Łukasz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 3, vol. 13, s. 95-102 [MNiSW: 3]
12 Zagadnienie ścinania w żelbetowych belkach zespolonych o przekroju teowym / Jabłoński Łukasz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2011, nr 9, s. 5-22 [MNiSW: 2]

Referaty (1)

1 Wpływ adhezji w styku na pracę statyczną i nośność żelbetowych elementów zespolonych o przekroju teowym / Jabłoński Łukasz, Halicka Anna // W: XI Konferencja Naukowa : Konstrukcje Zespolone, Zielona Góra, 29-30 czerwca 2017 : [materiały konferencyjne] - 2017, s. 81-82

Rozdzialy(2)

1 Badania żelbetowych belek zespolonych o przekroju teowym z wariantowo usytuowanym stykiem / Jabłoński Łukasz, Halicka Anna // W: Jubileuszowa X Konferencja Naukowa : Konstrukcje Zespolone; [Red:] Biliński Tadeusz, Korentz Jacek - Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski , 2014, s. 207-216
2 Historia budowy i uszkodzenia żelbetowego zbiornika wodociągowego z okresu międzywojennego XX wieku / Halicka Anna, Franczak-Balmas Dominika, Jabłoński Łukasz // W: Awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje : XXVI konferencja naukowo-techniczna, Szczecin-Międzyzdroje, 21-24 maja 2013; [Red:] Kaszyńska Maria - Szczecin: Wyawnicto Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2013, s. 667-674