Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ORCID 0000-0001-9495-6457

mgr inż. Krzysztof Nepelski

Katedra Geotechniki
krzysztof.nepelski@pollub.edu.pl
Liczba publikacji: 14
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(12)

1 Analiza osiadania wybranych typów znaków osnowy geodezyjnej / Borowski Łukasz, Lal Agnieszka, Nepelski Krzysztof // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 3, vol. 16, s. 135-142 [MNiSW: 6]
2 Analiza wyznaczania konsystencji lessów lubelskich na podstawie wyników sondowań statycznych CPT / Nepelski Krzysztof, Lal Agnieszka, Franus Małgorzata // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 4, vol. 15, s. 183-194 [MNiSW: 6]
3 Identyfikacja parametrów geotechnicznych lessów lubelskich na podstawie sondowań statycznych CPT / Nepelski Krzysztof, Rudko Małgorzata // PRZEGLĄD NAUKOWY INŻYNIERIA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA - 2018, nr 2, vol. 27, s. 186-198 [MNiSW: 10]
4 The methodology of choice Cam-Clay model parameters for loess subsoil / Nepelski Krzysztof, Błazik-Borowa Ewa // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 030001-1-030001-7 [MNiSW: 15]
5 Numeryczne modelowanie oddziaływań wandalistycznych na kładce pieszo‑rowerowej / Nepelski Krzysztof, Lipecki Tomasz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2011, nr 1, vol. 8, s. 83-96 [MNiSW: 2]
6 Ocena nośności podłoża gruntowego pod fundamentem bezpośrednim w nawiązaniu do norm europejskich / Nepelski Krzysztof // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 3, vol. 12, s. 113-120 [MNiSW: 3]
7 Określanie nośności podłoza przy projektowaniu rusztowań / Nepelski Krzysztof, Błazik-Borowa Ewa // RUSZTOWANIA - 2017, nr 2, s. 11-13
8 Pomiary osiadania zespołu budynków mieszkalnych posadowionych na lessach / Nepelski Krzysztof, Borowski Łukasz // INZYNIERIA I BUDOWNICTWO - 2015, nr 7, s. 359-361 [MNiSW: 7]
9 Projektowanie fundamentów bezpośrednich według Eurokodu na tle polskiej normy / Nepelski Krzysztof // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2012, nr 10 [MNiSW: 3]
10 Weryfikacja parametrów podłoża gruntowego z wykorzystaniem analizy wstecznej na przykładzie wiaduktu drogowego / Nepelski Krzysztof // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 2, vol. 13, s. 39-48 [MNiSW: 3]
11 Wyznaczanie krytycznego obwodu kontrolnego w obliczeniach przebicia stopy fundamentowej wg Eurokodu 2 / Nepelski Krzysztof // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2015, nr 3, s. 58-60 [MNiSW: 8]
12 Zagospodarowanie Podzamcza w Lublinie – głos w dyskusji o budynku Nadstawna 2-4 / Borowski Łukasz, Skoczylas Olga, Nepelski Krzysztof // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 2, vol. 15, s. 101-111 [MNiSW: 6]

Referaty (1)

1 The methodology of choice Cam-Clay model parameters for loess subsoil / Nepelski Krzysztof, Błazik-Borowa Ewa // W: CMM2017 – 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics, 13-16 September 2017, Lublin, Poland : short papers - 2017, s. 19-20

Rozdzialy(1)

1 Verification of the building FEM model on the basis of natural vibration measurements / Błazik-Borowa Ewa, Lipecki Tomasz, Bęc Jarosław, Nepelski Krzysztof // W: 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics, Vol.1, Short papers; [Red:] Burczyński Tadeusz , Górski Jarosław, Kleiber Michał - 2015,