Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Mgr inż. Krzysztof Nepelski

Katedra Geotechniki
krzysztof.nepelski@pollub.edu.pl
Liczba publikacji: 10
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(9)

1 Analiza wyznaczania konsystencji lessów lubelskich na podstawie wyników sondowań statycznych CPT / Nepelski Krzysztof, Lal Agnieszka, Franus Małgorzata // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 4, vol. 15, s. 183-194 [MNiSW: 6]
2 Numeryczne modelowanie oddziaływań wandalistycznych na kładce pieszo‑rowerowej / Nepelski Krzysztof, Lipecki Tomasz // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2011, nr 1, vol. 8, s. 83-96 [MNiSW: 2]
3 Ocena nośności podłoża gruntowego pod fundamentem bezpośrednim w nawiązaniu do norm europejskich / Nepelski Krzysztof // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 3, vol. 12, s. 113-120 [MNiSW: 3]
4 Określanie nośności podłoza przy projektowaniu rusztowań / Nepelski Krzysztof, Błazik-Borowa Ewa // RUSZTOWANIA - 2017, nr 2, s. 11-13
5 Pomiary osiadania zespołu budynków mieszkalnych posadowionych na lessach / Nepelski Krzysztof, Borowski Łukasz // INZYNIERIA I BUDOWNICTWO - 2015, nr 7, s. 359-361 [MNiSW: 7]
6 Projektowanie fundamentów bezpośrednich według Eurokodu na tle polskiej normy / Nepelski Krzysztof // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2012, nr 10 [MNiSW: 3]
7 Weryfikacja parametrów podłoża gruntowego z wykorzystaniem analizy wstecznej na przykładzie wiaduktu drogowego / Nepelski Krzysztof // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 2, vol. 13, s. 39-48 [MNiSW: 3]
8 Wyznaczanie krytycznego obwodu kontrolnego w obliczeniach przebicia stopy fundamentowej wg Eurokodu 2 / Nepelski Krzysztof // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2015, nr 3, s. 58-60 [MNiSW: 8]
9 Zagospodarowanie Podzamcza w Lublinie – głos w dyskusji o budynku Nadstawna 2-4 / Borowski Łukasz, Skoczylas Olga, Nepelski Krzysztof // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 2, vol. 15, s. 101-111 [MNiSW: 6]

Rozdzialy(1)

1 Verification of the building FEM model on the basis of natural vibration measurements / Błazik-Borowa Ewa, Lipecki Tomasz, Bęc Jarosław, Nepelski Krzysztof // W: 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics, Vol.1, Short papers; [Red:] Burczyński Tadeusz , Górski Jarosław, Kleiber Michał - 2015,