Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ORCID 0000-0003-4808-0516

mgr inż. Aleksander Robak

Katedra Mechaniki Budowli
a.robak@pollub.pl
Liczba publikacji: 41
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(28)

1 Analiza nośności stalowych pomostów rusztowań / Robak Aleksander // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 2, vol. 13, s. 357-365 [MNiSW: 3]
2 Analiza numeryczna konstrukcji rusztowania modułowego o nietypowym kształcie / Błazik-Borowa Ewa, Robak Aleksander, Pieńko Michał // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2011, nr 3, z. 58, vol. 276, s. 333-340 [MNiSW: 4]
3 Analysis of ledger-stand joints in the aluminum modular scaffold / Błazik-Borowa Ewa, Pieńko Michał, Robak Aleksander, Borowa A., Jamińska-Gadomska Paulina // ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING - 2017, nr 1, vol. 63, s. 17-31 [MNiSW: 15]
4 Badania uszkodzonych elementów ram rusztowań systemu fasadowego / Robak Aleksander // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 2, vol. 12, s. 267-274 [MNiSW: 3]
5 Budowa schematów statycznych rusztowań budowlanych. Cz. 1 / Pieńko Michał, Robak Aleksander // INŻYNIER BUDOWNICTWA - 2012, nr 1, vol. 91, s. 60-63
6 Budowa schematów statycznych rusztowań budowlanych. Cz. 2 / Błazik-Borowa Ewa, Pieńko Michał, Robak Aleksander // INŻYNIER BUDOWNICTWA - 2012, nr 2, vol. 92, s. 53-56
7 Examples Of Unusual Construction Scaffoldings Used For Renovation Works Of Historic Buildings / Robak Aleksander, Pieńko Michał, Błazik-Borowa Ewa // CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING REPORTS - 2015, nr 3, vol. 18, s. 115-120 [MNiSW: 9]
8 Forecasting of scaffolding work comfort parameters based on data from meteorological stations / Szer Iwona, Szer Jacek, Pieńko Michał, Robak Aleksander, Jamińska-Gadomska Paulina // WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING - 2018, nr 2, vol. 12, s. 78-84
9 Influence of exploitation damage on the capacity of scaffolding frame standards / Robak Aleksander, Błazik-Borowa Ewa, Bęc Jarosław // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 150012-1-150012-9 [MNiSW: 15]
10 Komunikacja na rusztowaniach budowlanych / Robak Aleksander, Pieńko Michał // LOGISTYKA - 2015, nr 4, s. 5469-5476
11 Możliwości prawne i techniczne wykorzystania rusztowań jako pochylni dla osób niepełnosprawnych / Błazik-Borowa Ewa, Pieńko Michał, Robak Aleksander // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 1, vol. 14, s. 5-14 [MNiSW: 6]
12 Możliwości wykonania projektów technicznych nietypowych deskowań / Pieńko Michał, Robak Aleksander // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2014, nr 10, s. 185-186 [MNiSW: 6]
13 Numerical models of scaffolding decks and their applications / Błazik-Borowa Ewa, Robak Aleksander // INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING - 2017, nr 7A, vol. 15, s. 979-989 [MNiSW: 15]
14 Numeryczne badania wytrzymałości pomostów umieszczanych na rusztowaniach / Robak Aleksander // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2011, nr 1, vol. 8, s. 67-81 [MNiSW: 2]
15 Przykłady nietypowych konstrukcji rusztowań / Pieńko Michał, Robak Aleksander // INZYNIERIA I BUDOWNICTWO - 2014, nr 9, s. 484-486 [MNiSW: 4]
16 Rozwiązania techniczne konstrukcji rusztowań przy budowie i remontach obiektów drogowych / Błazik-Borowa Ewa, Pieńko Michał, Robak Aleksander // MAGAZYN AUTOSTRADY. BUDOWNICTWO DROGOWO-MOSTOWE - 2015, nr 10, s. 56-59 [MNiSW: 5]
17 Rusztowania budowlane – przepisy a praktyka / Pieńko Michał, Robak Aleksander, Błazik-Borowa Ewa // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 2, vol. 15, s. 5-12 [MNiSW: 6]
18 Safety conditions analysis of scaffolding on construction sites / Pieńko Michał, Robak Aleksander, Błazik-Borowa Ewa, Szer Jacek // WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING - 2018, nr 2, vol. 12, s. 72-77
19 Scaffoldings used during the renovation of the metropolitan cathedral of st. john the baptist and st. john the evangelist in Lublin / Pieńko Michał, Robak Aleksander, Błazik-Borowa Ewa // CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING REPORTS - 2015, nr 4, vol. 19, s. 79-86 [MNiSW: 9]
20 Specjalne rusztowania budowlane do prac renowacyjnych obiektów zabytkowych / Błazik-Borowa Ewa, Robak Aleksander // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2012, nr 9 [MNiSW: 6]
21 Verification of the façade scaffolding computer model / Jamińska-Gadomska Paulina, Bęc Jarosław, Lipecki Tomasz, Robak Aleksander // ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING - 2018, nr 1, vol. 64, s. 41-53 [MNiSW: 15]
22 Wpływ niedokladności montażu rusztowań na bezpieczeństwo i wytężenie konstrukcji / Błazik-Borowa Ewa, Lipecki Tomasz, Bęc Jarosław, Robak Aleksander, Pieńko Michał, Jamińska-Gadomska Paulina // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2017, nr 7-8, s. 44-49 [MNiSW: 5]
23 Wybrane zagadnienia projektowania i badań nowych systemów rusztowań budowlanych / Robak Aleksander, Pieńko Michał, Błazik-Borowa Ewa // INZYNIERIA I BUDOWNICTWO - 2015, nr 7, s. 353-355 [MNiSW: 7]
24 Zalecenia normowe a praktyka inżynierska podczas budowy schematu statycznego rusztowań budowlanych – część I / Błazik-Borowa Ewa, Pieńko Michał, Robak Aleksander // RUSZTOWANIA - 2011, nr 1, vol. 24, s. 15-17
25 Zalecenia normowe a praktyka inżynierska podczas budowy schematu statycznego rusztowań budowlanych – część II / Błazik-Borowa Ewa, Pieńko Michał, Robak Aleksander // RUSZTOWANIA - 2011, nr 2, vol. 25, s. 16-19
26 Zalecenia normowe a praktyka inżynierska podczas budowy schematu statycznego rusztowań budowlanych – część III / Błazik-Borowa Ewa, Pieńko Michał, Robak Aleksander // RUSZTOWANIA - 2011, nr 2, vol. 26, s. 16-19
27 Zalecenia normowe a praktyka inżynierska podczas budowy schematu statycznego rusztowań budowlanych-część IV / Błazik-Borowa Ewa, Pieńko Michał, Robak Aleksander // RUSZTOWANIA - 2012, nr 1, vol. 27, s. 16-18
28 Zależności wybranych parametrów klimatycznych zmierzonych na rusztowaniach i stacjach meteorologicznych / Szer Iwona, Szer Jacek, Pieńko Michał, Robak Aleksander, Jamińska-Gadomska Paulina // INZYNIERIA I BUDOWNICTWO - 2018, nr 10, s. 514-518 [MNiSW: 7]

Projekty wynalazcze (3)

1 Stanowisko do badania odkształceń elementów poziomych obciążonych równomiernie [Zgłoszenie nr (21) 410025] / Pieńko Michał, Robak Aleksander // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 16, s. 34-34 [MNiSW: 2]
2 Stanowisko do badania odkształceń elementów poziomych obciążonych równomiernie [Patent nr (11) 222699 (21) 410025] / Pieńko Michał, Robak Aleksander // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 8, s. 2221-2221 [MNiSW: 30]
3 Stanowisko do badania siły działającej na stojak rusztowania [Zgłoszenie nr (21) 420473] / Robak Aleksander, Pieńko Michał // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 24, s. 36-36

Referaty (7)

1 Analysis of exploitation damages of the frame scaffolding / Robak Aleksander, Pieńko Michał, Błazik-Borowa Ewa, Bęc Jarosław, Szer Iwona // W: ICCEE 2018: 20th International Conference on Civil and Environmental Engineering, 01-02.02.2018, Melbourne, Australia - 2018
2 Forecasting of scaffolding work comfort parameters based on data from meteorological stations / Szer Iwona, Szer Jacek, Jamińska-Gadomska Paulina, Pieńko Michał, Robak Aleksander // W: ICCEE 2018: 20th International Conference on Civil and Environmental Engineering, 01-02.02.2018, Melbourne, Australia - 2018
3 Influence of exploitation damage on the capacity of scaffolding frame standards / Robak Aleksander, Błazik-Borowa Ewa, Bęc Jarosław // W: CMM2017 – 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics, 13-16 September 2017, Lublin, Poland : short papers - 2017, s. 33-34
4 Przykłady nietypowych rusztowań budowlanych wykorzystywanych do prac renowacyjnych obiektów zabytkowych / Robak Aleksander, Błazik-Borowa Ewa // W: Ogólnopolska Konferencja " Problemy Techniczno-Prawne Utrzymania Obiektów Budowlanych", 10-11 stycznia 2012, Warszawa - 2012, s. 235-239
5 Rusztowania budowlane - przepisy a praktyka / Pieńko Michał, Robak Aleksander, Błazik-Borowa Ewa // W: Ogólnopolska Konferencja "Problemy Techniczno-Prawne Utrzymania Obiektów Budowlanych" , 22-23.01.2016, Warszawa - 2016, s. 89-95
6 Rusztowania wykorzytywane do renowacji archikatedry św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lublinie / Pieńko Michał, Robak Aleksander, Błazik-Borowa Ewa // W: VIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych", Zielona Góra, 19-20 marca 2015 r. : materiały konferencyjne : streszczenia - 2015, s. 139-139
7 Safety conditions analysis of scaffolding on construction sites / Pieńko Michał, Robak Aleksander, Błazik-Borowa Ewa, Szer Jacek // W: ICCEE 2018: 20th International Conference on Civil and Environmental Engineering, 01-02.02.2018, Melbourne, Australia - 2018

Rozdzialy(3)

1 Dobór parametrow modelu numerycznego rygla aluminiowego rusztowania modułowego / Błazik-Borowa Ewa, Robak Aleksander, Pieńko Michał // W: Wybrane zagadnienia konstrukcji i materiałów budowlanych oraz geotechniki; [Red:] Dobiszewska Magdalena - Bydgoszcz: Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz 2015, 2015, s. 17-24
2 Technical factory affecting safety on a scaffolding / Błazik-Borowa Ewa, Bęc Jarosław, Robak Aleksander, Szulej Jacek, Wielgos Piotr, Szer Iwona // W: International Safety, Health, and People in Construction Conference “Towards better Safety, Health, Wellbeing, and Life in Construction” : conference proceedings; [Red:] Emuze Fidelis, Behm Mike - Bloemfontein: Department of Built Environment Central Universitty of Technology, 2017, s. 154-163
3 Wykorzystanie rusztowań do budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych / Błazik-Borowa Ewa, Pieńko Michał, Robak Aleksander // W: Wybrane zagadninia konstrukcji i materiałów budowlanych oraz geotechniki; [Red:] Dobiszewska Magdalena - Bydgoszcz: Wyanictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz 2015, 2015, s. 9-16