Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ORCID 0000-0002-9653-8539

dr inż. Michał Pieńko

Katedra Mechaniki Budowli
m.pienko@pollub.pl
Liczba publikacji: 51
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(32)

1 Analiza deformacji jednoelementowego układu węzłowego rusztowania modułowego / Pieńko Michał // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 2, vol. 13, s. 349-356 [MNiSW: 3]
2 Analiza deformacji układów węzłowych rusztowań budowlanych / Pieńko Michał // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 1, vol. 12, s. 267-274 [MNiSW: 3]
3 Analiza numeryczna konstrukcji rusztowania modułowego o nietypowym kształcie / Błazik-Borowa Ewa, Robak Aleksander, Pieńko Michał // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2011, nr 3, z. 58, vol. 276, s. 333-340 [MNiSW: 4]
4 Analiza właściwości zeolitu jako suplementu cementu na podstawie badań własnych i innych realizowanych na świecie / Szulej Jacek, Pieńko Michał, Franus Wojciech, Ogrodnik Paweł // LOGISTYKA - 2015, nr 4, s. 6052-6059
5 Analysis of ledger-stand joints in the aluminum modular scaffold / Błazik-Borowa Ewa, Pieńko Michał, Robak Aleksander, Borowa A., Jamińska-Gadomska Paulina // ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING - 2017, nr 1, vol. 63, s. 17-31 [MNiSW: 15]
6 Badania numeryczne nośności węzłów w modułowym systemie rusztowań budowlanych / Pieńko Michał // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2011, nr 1, vol. 8, s. 47-65 [MNiSW: 2]
7 Budowa schematów statycznych rusztowań budowlanych. Cz. 1 / Pieńko Michał, Robak Aleksander // INŻYNIER BUDOWNICTWA - 2012, nr 1, vol. 91, s. 60-63
8 Budowa schematów statycznych rusztowań budowlanych. Cz. 2 / Błazik-Borowa Ewa, Pieńko Michał, Robak Aleksander // INŻYNIER BUDOWNICTWA - 2012, nr 2, vol. 92, s. 53-56
9 Examples Of Unusual Construction Scaffoldings Used For Renovation Works Of Historic Buildings / Robak Aleksander, Pieńko Michał, Błazik-Borowa Ewa // CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING REPORTS - 2015, nr 3, vol. 18, s. 115-120 [MNiSW: 9]
10 Forecasting of scaffolding work comfort parameters based on data from meteorological stations / Szer Iwona, Szer Jacek, Pieńko Michał, Robak Aleksander, Jamińska-Gadomska Paulina // WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING - 2018, nr 2, vol. 12, s. 78-84
11 Komunikacja na rusztowaniach budowlanych / Robak Aleksander, Pieńko Michał // LOGISTYKA - 2015, nr 4, s. 5469-5476
12 Metodyka badania parametrów środowiskowych w otoczeniu pracowników na rusztowaniu / Szer Iwona, Szer Jacek, Jabłoński Marek, Pieńko Michał, Błazik-Borowa Ewa, Hola Bożena, Czarnocki Krzysztof // FIZYKA BUDOWLI W TEORII I PRAKTYCE - 2018, nr 1, vol. 10, s. 35-40
13 Możliwości prawne i techniczne wykorzystania rusztowań jako pochylni dla osób niepełnosprawnych / Błazik-Borowa Ewa, Pieńko Michał, Robak Aleksander // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 1, vol. 14, s. 5-14 [MNiSW: 6]
14 Możliwości wykonania projektów technicznych nietypowych deskowań / Pieńko Michał, Robak Aleksander // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2014, nr 10, s. 185-186 [MNiSW: 6]
15 Numerical analysis of beam with sinusoidally corrugated webs / Górecki Marcin, Pieńko Michał, Łagoda Grażyna // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 150009-1-150009-10 [MNiSW: 15]
16 Numerical analysis of load-bearing capacity of modular scaffolding nodes / Pieńko Michał, Błazik-Borowa Ewa // ENGINEERING STRUCTURES - 2013, vol. 48, s. 1-9 [MNiSW: 40]
17 Przykłady nietypowych konstrukcji rusztowań / Pieńko Michał, Robak Aleksander // INZYNIERIA I BUDOWNICTWO - 2014, nr 9, s. 484-486 [MNiSW: 4]
18 Przykłady zastosowań rusztowań modułowych podczas prac w obiektach przemysłowych / Kaczor Tomasz, Pieńko Michał, Błazik-Borowa Ewa // RUSZTOWANIA - 2013, nr 1, s. 19-22
19 Rozwiązania techniczne konstrukcji rusztowań przy budowie i remontach obiektów drogowych / Błazik-Borowa Ewa, Pieńko Michał, Robak Aleksander // MAGAZYN AUTOSTRADY. BUDOWNICTWO DROGOWO-MOSTOWE - 2015, nr 10, s. 56-59 [MNiSW: 5]
20 Rusztowania budowlane – przepisy a praktyka / Pieńko Michał, Robak Aleksander, Błazik-Borowa Ewa // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 2, vol. 15, s. 5-12 [MNiSW: 6]
21 Safety conditions analysis of scaffolding on construction sites / Pieńko Michał, Robak Aleksander, Błazik-Borowa Ewa, Szer Jacek // WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING - 2018, nr 2, vol. 12, s. 72-77
22 Scaffoldings used during the renovation of the metropolitan cathedral of st. john the baptist and st. john the evangelist in Lublin / Pieńko Michał, Robak Aleksander, Błazik-Borowa Ewa // CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING REPORTS - 2015, nr 4, vol. 19, s. 79-86 [MNiSW: 9]
23 Verification of the numerical model of insert-type joint of scaffolding in relation to experimental research / Pieńko Michał, Błazik-Borowa Ewa // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 080003-1-080003-6 [MNiSW: 15]
24 Wpływ niedokladności montażu rusztowań na bezpieczeństwo i wytężenie konstrukcji / Błazik-Borowa Ewa, Lipecki Tomasz, Bęc Jarosław, Robak Aleksander, Pieńko Michał, Jamińska-Gadomska Paulina // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2017, nr 7-8, s. 44-49 [MNiSW: 5]
25 Wstępne badania parametrów dynamicznych i materiałowych elementów żelbetowych z dodatkiem tufów zeolitowych / Szulej Jacek, Pieńko Michał, Franus Wojciech // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 2, vol. 13, s. 317-324 [MNiSW: 3]
26 Wybrane zagadnienia projektowania i badań nowych systemów rusztowań budowlanych / Robak Aleksander, Pieńko Michał, Błazik-Borowa Ewa // INZYNIERIA I BUDOWNICTWO - 2015, nr 7, s. 353-355 [MNiSW: 7]
27 Wykorzystanie rusztowań budowlanych do prac na wysokości podczas remontów obiektów przemysłowych / Pieńko Michał, Błazik-Borowa Ewa // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2012, nr 10, s. 58-60 [MNiSW: 6]
28 Zalecenia normowe a praktyka inżynierska podczas budowy schematu statycznego rusztowań budowlanych – część I / Błazik-Borowa Ewa, Pieńko Michał, Robak Aleksander // RUSZTOWANIA - 2011, nr 1, vol. 24, s. 15-17
29 Zalecenia normowe a praktyka inżynierska podczas budowy schematu statycznego rusztowań budowlanych – część II / Błazik-Borowa Ewa, Pieńko Michał, Robak Aleksander // RUSZTOWANIA - 2011, nr 2, vol. 25, s. 16-19
30 Zalecenia normowe a praktyka inżynierska podczas budowy schematu statycznego rusztowań budowlanych – część III / Błazik-Borowa Ewa, Pieńko Michał, Robak Aleksander // RUSZTOWANIA - 2011, nr 2, vol. 26, s. 16-19
31 Zalecenia normowe a praktyka inżynierska podczas budowy schematu statycznego rusztowań budowlanych-część IV / Błazik-Borowa Ewa, Pieńko Michał, Robak Aleksander // RUSZTOWANIA - 2012, nr 1, vol. 27, s. 16-18
32 Zależności wybranych parametrów klimatycznych zmierzonych na rusztowaniach i stacjach meteorologicznych / Szer Iwona, Szer Jacek, Pieńko Michał, Robak Aleksander, Jamińska-Gadomska Paulina // INZYNIERIA I BUDOWNICTWO - 2018, nr 10, s. 514-518 [MNiSW: 7]

Monografie (1)

1 Scaffoldings / Błazik-Borowa Ewa, Pieńko Michał.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, 124 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)

Projekty wynalazcze (3)

1 Stanowisko do badania odkształceń elementów poziomych obciążonych równomiernie [Zgłoszenie nr (21) 410025] / Pieńko Michał, Robak Aleksander // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 16, s. 34-34 [MNiSW: 2]
2 Stanowisko do badania odkształceń elementów poziomych obciążonych równomiernie [Patent nr (11) 222699 (21) 410025] / Pieńko Michał, Robak Aleksander // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 8, s. 2221-2221 [MNiSW: 30]
3 Stanowisko do badania siły działającej na stojak rusztowania [Zgłoszenie nr (21) 420473] / Robak Aleksander, Pieńko Michał // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 24, s. 36-36

Referaty (12)

1 Analysis of exploitation damages of the frame scaffolding / Robak Aleksander, Pieńko Michał, Błazik-Borowa Ewa, Bęc Jarosław, Szer Iwona // W: ICCEE 2018: 20th International Conference on Civil and Environmental Engineering, 01-02.02.2018, Melbourne, Australia - 2018
2 Analysis of numerical model parameters of modular scaffolding node loaded with shearing force / Pieńko Michał, Błazik-Borowa Ewa // W: PCM-CMM-2015 – 3rd Polish Congress of Mechanics & 21st Computer Methods in Mechanics September 8th–11th 2015, Gdańsk, Poland : [streszczenia] - 2015, s. 129-130
3 Evaluation of surveying inventory of façade scaffolding conducted during ORKWIZ project / Borowski Łukasz, Pieńko Michał, Wielgos Piotr // W: GEOMATICS 2017 : book of abstracts - 2017, s. 90-90
4 Forecasting of scaffolding work comfort parameters based on data from meteorological stations / Szer Iwona, Szer Jacek, Jamińska-Gadomska Paulina, Pieńko Michał, Robak Aleksander // W: ICCEE 2018: 20th International Conference on Civil and Environmental Engineering, 01-02.02.2018, Melbourne, Australia - 2018
5 Numerical analysis of beam with sinusoidally corrugated webs / Górecki Marcin, Pieńko Michał // W: CMM2017 – 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics, 13-16 September 2017, Lublin, Poland : short papers - 2017, s. 39-40
6 Rusztowania budowlane - przepisy a praktyka / Pieńko Michał, Robak Aleksander, Błazik-Borowa Ewa // W: Ogólnopolska Konferencja "Problemy Techniczno-Prawne Utrzymania Obiektów Budowlanych" , 22-23.01.2016, Warszawa - 2016, s. 89-95
7 Rusztowania wykorzytywane do renowacji archikatedry św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lublinie / Pieńko Michał, Robak Aleksander, Błazik-Borowa Ewa // W: VIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych", Zielona Góra, 19-20 marca 2015 r. : materiały konferencyjne : streszczenia - 2015, s. 139-139
8 Safety conditions analysis of scaffolding on construction sites / Pieńko Michał, Robak Aleksander, Błazik-Borowa Ewa, Szer Jacek // W: ICCEE 2018: 20th International Conference on Civil and Environmental Engineering, 01-02.02.2018, Melbourne, Australia - 2018
9 Verification of numerical model of insert-type joint of scaffolding in relation of experimental research / Pieńko Michał, Błazik-Borowa Ewa // W: CMM2017 – 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics, 13-16 September 2017, Lublin, Poland : short papers - 2017, s. 21-22
10 The verification of the numerical model of a modular scaffolding node based on laboratory tests / Pieńko Michał, Błazik-Borowa Ewa // W: CMM2013 – 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics, 27–31 August 2013, Poznań, Poland - 2013, s. 5-6
11 Wind flow around a church - full scale measurements / Jamińska-Gadomska Paulina, Lipecki Tomasz, Pieńko Michał, Podgórski Jerzy // W: 8th International Symposium on Environmental Effects on Buildings and People : actions, influences, interactions, discomfort : EEBP8, October 3-5, 2018, Krakow-Tyniec, Poland : book of keynote lectures and abstracts - 2018, s. 51-52
12 Wykorzystanie rusztowań budowlanych do prac na wysokości podczas remontów obiektów przemysłowych / Pieńko Michał, Błazik-Borowa Ewa // W: Ogólnopolska Konferencja " Problemy Techniczno-Prawne Utrzymania Obiektów Budowlanych", 10-11 stycznia 2012, Warszawa - 2012, s. 181-186

Rozdzialy(3)

1 Dobór parametrow modelu numerycznego rygla aluminiowego rusztowania modułowego / Błazik-Borowa Ewa, Robak Aleksander, Pieńko Michał // W: Wybrane zagadnienia konstrukcji i materiałów budowlanych oraz geotechniki; [Red:] Dobiszewska Magdalena - Bydgoszcz: Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz 2015, 2015, s. 17-24
2 Evaluation of Inventory Surveying of Facade Scaffolding Conducted During ORKWIZ Project / Borowski Łukasz, Pieńko Michał, Wielgos Piotr // W: Baltic Geodetic Congress (BGC Geomatics) 2017 [WOS]; New York: IEEE, 2017, s. 189-192 [MNiSW: 15]
3 Wykorzystanie rusztowań do budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych / Błazik-Borowa Ewa, Pieńko Michał, Robak Aleksander // W: Wybrane zagadninia konstrukcji i materiałów budowlanych oraz geotechniki; [Red:] Dobiszewska Magdalena - Bydgoszcz: Wyanictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz 2015, 2015, s. 9-16