Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Mgr Bartłomiej Gęca

Katedra Zarządzania
Liczba publikacji: 6
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(4)

1 Analiza form wsparcia instytucji otoczenia biznesu dla sektora MSP na przykładzie województwa lubelskiego / Gęca Bartłomiej // ZARZĄDZANIE I FINANSE / JOURNAL OF MANAGEMENT AND FINANCE - 2012, vol. 10, s. 233-243 [MNiSW: 5]
2 Instytucje wspierające biznes a małe i średnie przedsiębiorstwa - ocena współpracy, ogranczenia oraz dalsze perspektywy rozwoju / Gęca Bartłomiej // ZARZĄDZANIE I FINANSE / JOURNAL OF MANAGEMENT AND FINANCE - 2013, nr 1, vol. 11, s. 123-138 [MNiSW: 7]
3 Wykorzystanie form wsparcia instytucji otoczenia biznesu przez małe i średnie przedsiębiorstwa w województwie lubelskim / Gęca Bartłomiej // STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH - 2013, nr 145, s. 91-104 [MNiSW: 7]
4 Zarządzanie ryzykiem jako element przemiany w administracji publicznej w sprawie zarządzaną organizację / Gęca Bartłomiej // ZESZYTY NAUKOWE. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE / POLITECHNIKA SLASKA - 2014, nr 73, s. 141-153 [MNiSW: 7]

Rozdzialy(2)

1 Kultura ryzyka jako system zachowań i wartości obecnych w organizacji zorientowanych na ryzyko / Gęca Bartłomiej // W: Przedsiębiorczość i zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy; [Red:] Mieszajkina Elena - Lublin: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, 2014, s. 53-64
2 Możliwości rozwoju przedsiębiorczości na Lubelszczyźnie dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych / Gęca Bartłomiej, Ławecki Marcin // W: Przedsiębiorczość i wiedza w kreowaniu rozwoju regionalnego; [Red:] Bojar Ewa, Mieszajkina Elena - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 63-76 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)