Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID A-6965-2013

dr inż. Agnieszka Żelazna

Instytut Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
Liczba publikacji: 28
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(15)

1 Analiza środowiskowa chłodziarki absorpcyjnej / Gołębiowska Justyna, Żelazna Agnieszka // TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE - 2013, nr 3, s. 9-11
2 Analiza środowiskowa wykorzystania chłodziarki absorpcyjnej zasilanej gazem do wytwarzania wody lodowej / Gołębiowska Justyna, Żelazna Agnieszka // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2012, nr 2, z. 59, vol. 283, s. 733-738 [MNiSW: 4]
3 Aspekty środowiskowe wykorzystania urządzeń do konwersji energii słonecznej / Żelazna Agnieszka, Gołębiowska Justyna, Pawłowski Artur // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2012, nr 2, z. 59, vol. 283, s. 907-912 [MNiSW: 4]
4 Aspekty środowiskowe zastosowania chłodziarki absorpcyjnej w układach klimatyzacyjnych / Gołębiowska Justyna, Żelazna Agnieszka, Pawłowski Artur // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2012, nr 1, vol. 6, s. 395-399 [MNiSW: 5]
5 Environmental assessment of different dewatering and drying methods on the basis of life cycle assessment / Gołębiowska Justyna, Żelazna Agnieszka, Pawłowski Artur // WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2014, nr 4, vol. 69, s. 783-788 [MNiSW: 20]
6 The influence of collector type on emission indicators in solar system life cycle assessment / Żelazna Agnieszka // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2013, nr 1, vol. 15, s. 258-271 [MNiSW: 15]
7 The influence of selected factors on PV systems environmental indicators / Żelazna Agnieszka, Zdyb Agata, Pawłowski Artur // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 722-732 [MNiSW: 15]
8 Korzyści środowiskowe z wykorzystania systemów solarnych na przykładzie budynku jednorodzinnego / Żelazna Agnieszka, Pawłowski Artur // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2011, nr 2, vol. 5, s. 649-654 [MNiSW: 5]
9 Life cycle assessment of production of black locust logs and straw pellets for energy purposes / Żelazna Agnieszka, Kraszkiewicz Artur, Przywara Artur, Łagód Grzegorz, Suchorab Zbigniew, Werle Sebastian, Ballester Javier , Nosek Radovan // ENVIRONMENTAL PROGRESS & SUSTAINABLE ENERGY - 2018, nr 5, vol. 37, s. 1-8 [MNiSW: 25]
10 The measures of sustainable development - a study based on the European monitoring of energy-related indicators / Żelazna Agnieszka, Gołębiowska Justyna // PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2015, nr 2, vol. 10, s. 169-177 [MNiSW: 15]
11 Ocena efektów środowiskowych termomodernizacji na przykładzie budynku jednorodzinnego. / Żelazna Agnieszka // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2012, vol. 14, s. 729-740 [MNiSW: 15]
12 Porównanie wybranych paneli fotowoltaicznych na podstawie bilansu materiałowo-energetycznego w ich cyklu życia / Żelazna Agnieszka, Zdyb Agata, Pawłowski Artur // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2014, nr 3/2, z. 61, vol. 31, s. 557-564 [MNiSW: 5]
13 Sustainable development versus prospecting and extraction of shale gas / Duda Aneta, Gołębiowska Justyna, Żelazna Agnieszka // PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2016, nr 1, vol. 11, s. 177-180 [MNiSW: 15]
14 Systemy fotowoltaiczne w budynkach - model pracy w warunkach klimatycznych Lublina a aspekty środowiskowe / Żelazna Agnieszka // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2015, nr 2, vol. 5, s. 64-71 [MNiSW: 7]
15 Water content measurement of building materialis using surface TDR probe / Suchorab Zbigniew, Sobczuk Henryk, Żelazna Agnieszka // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING. A - 2011, nr 7, vol. 18, s. 877-886 [MNiSW: 7]

Monografie (2)

1 Computer aided designing of sanitary installation / Żelazna Agnieszka, Suchorab Zbigniew.- Lublin: Poliechnika Lubelska, 2013, 117 s.
2 Ocena zrównoważoności systemów solarnych oparta na analizie cyklu życia / Żelazna Agnieszka.- Lublin: Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2016, 184 s.- (Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska)

Referaty (5)

1 Carbon footprint of solar systems working in polish climate conditions. / Żelazna Agnieszka, Pawłowski Artur, Zdyb Agata // W: QUAERE 2013, vol. III, 20-24 kvĕtna 2013, Hradec Králové, Česká republika. - 2013, s. 2689-2695
2 Environmental analysis of heat generation in different power boilers for residential building in Poland / Żelazna Agnieszka, Gołębiowska Justyna // W: QUAESTI - Virtual Multidisciplinary Conference : the3rd Virtual Multidisciplinary Conference December 7 – 11, 2015 Zilina, Slovakia : proceedings - 2014, s. 464-467
3 The environmental analysis of insulation materials in the context of sustainable buildings / Żelazna Agnieszka, Pawłowski Artur // W: 8th International Conference Environmental Engineering, May 19–20, 2011, Vilnius, Lithuania - 2011, s. 825-829
4 The environmental effects of solar system usage in detached house / Żelazna Agnieszka, Pawłowski Artur // W: 1st International Conference on Building Sustainability Assessment, 23rd to 25th of May 2012, Porto - 2012, s. 719-723
5 Ocena efektów środowiskowych termomodernizacji na przykładzie budynku jednorodzinnego / Żelazna Agnieszka // W: 10 Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat Kompleksowe i Szczegółowe Problemy Inżynierii Środowiska, 26-29 maja 2011, Koszalin-Darłówko - 2011

Rozdzialy(6)

1 Analiza środowiskowa słonecznego systemu podgrzewu ciepłej wody użytkowej dla budynku wielorodzinnego / Żelazna Agnieszka, Pawłowski Artur // W: Polska Inżynieria Środowiska : prace. T. 2; [Red:] Dudzińska Marzenna, Pawłowski Artur - Lublin: Politechnika Lubelska, 2012, s. 339-344 .- (Monografie - Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska; nr 100)
2 Analysis of solar collectors application and the influence of domestic hot water consumption on energy demand in multifamily buildings with implementation of LCA methodology / Gołębiowska Justyna, Żelazna Agnieszka // W: The role of exergy in energy and the environment; [Red:] Nižetić Sandro , Papadopoulos Agis - Cham: Springer, 2018, s. 1-889 .- (Green Energy and Technology)
3 Budownictwo zrównoważone - wprowadzenie kryteriów ekologicznych jako innowacja w branży budowlanej / Żelazna Agnieszka // W: Wpływ sektora B+R na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki przez rozwój innowacji. T. 4; [Red:] Jegorow Dorota, Niedużak Andrzej - Chełm: 2012, s. 21-37
4 Environmental impacts from the materials used in drinking water installations / Żelazna Agnieszka, Gołębiowska Justyna, Jaromin Katarzyna // W: Vìsnik Nacìonal'nogo Unvìersitetu Vodnogo Gospodarstva Ta Prirodokoristuvannâ. Vipusk 1, Rìvne 2012; Rìvne: Nacìonal'nyj Universitet Vodnogo Gospodarstva Ta Prirodokorictuvannâ, 2012, s. 9-10
5 Implementation of thermoelectric module for cooling process of microscale experimental room / Gołębiowska Justyna, Żelazna Agnieszka, Zioło Paweł // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2017 : conference [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S., Linczuk Maciej - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2017, s. [brak stron]-[brak stron] .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10445) [MNiSW: 15]
6 Life cycle assessment of solar hot water system for multifamily house / Żelazna Agnieszka, Pawłowski Artur // W: Environmental Engineering IV : Conference on Environmental Engineering IV [WOS]; [Red:] Pawłowski Artur, Dudzińska Marzenna, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2013, s. 479-482 [MNiSW: 10]