Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

mgr inż. Tomasz Pałka

Katedra Podstaw Inżynierii Produkcji
Liczba publikacji: 20
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(14)

1 Analiza wybranych cech geometrycznych frezu w obróbce stopów aluminium / Pałka Tomasz // STAL, METALE & NOWE TECHNOLOGIE - 2016, nr 9-10, s. 50-54 [MNiSW: 3]
2 Badania porównawcze dokładności przedmiotów ze stali 15-5PH oraz 4330 wykonanych frezowaniem / Kuczmaszewski Józef, Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub, Pałka Tomasz, Mądry Janusz // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2017, nr 2, s. 24-27 [MNiSW: 7]
3 Głębokie wiercenie stopów lekkich. Wpływ wybranych sposobów chłodzenia i smarowania na chropowatość powierzchni / Pałka Tomasz // STAL, METALE & NOWE TECHNOLOGIE - 2016, nr 1-2, s. 58-60 [MNiSW: 3]
4 Inteligentna strategia frezowania naroży ze stopów tytanu / Pałka Tomasz // STAL, METALE & NOWE TECHNOLOGIE - 2017, nr 5-6, s. 54-56 [MNiSW: 3]
5 Studies on the effect of mill microstructure upon tool life during slot milling of TI6AL4V alloy parts / Kuczmaszewski Józef, Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub, Pałka Tomasz, Mądry Janusz // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2017, nr 4, vol. 19, s. 590-596 [MNiSW: 25]
6 Trendy rozwoju narzędzi w aplikacjach z sektora lotniczego / Pałka Tomasz // STAL, METALE & NOWE TECHNOLOGIE - 2017, nr 9-10, s. 24-25 [MNiSW: 3]
7 Wpływ geometrii ostrza na siły skrawania podczas frezowania stopów aluminium / Zaleski Kazimierz, Pałka Tomasz // MECHANIK - 2014, nr 8-9, s. 639-646 [MNiSW: 7]
8 Wpływ minimalnego smarowania na chropowatość powierzchni stopów magnezu po frezowaniu / Zaleski Kazimierz, Pałka Tomasz // MECHANIK - 2012, nr 8-9, s. 439-446 [MNiSW: 7]
9 Wpływ minimalnego smarowania na moment skrawania i chropowatość powierzchni w procesie wiercenia stopu aluminium / Zaleski Kazimierz, Pałka Tomasz // MECHANIK - 2015, nr 8-9, s. 213-221 [MNiSW: 11]
10 Wpływ minimalnego smarowania na moment skrawania podczas frezowania stopów magnezu / Zaleski Kazimierz, Pałka Tomasz // MECHANIK - 2013, nr 8-9, s. 581-588 [MNiSW: 6]
11 Wpływ powłoki ostrza skrawającego na chropowatość powierzchni podczas frezowania węglikowym frezem trzpieniowym / Pałka Tomasz // STAL, METALE & NOWE TECHNOLOGIE - 2017, nr 7-8, s. 46-48 [MNiSW: 3]
12 Wpływ średnicy frezu na jego zużycie podczas obróbki stopu tytanu Ti6AI4V / Kuczmaszewski Józef, Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub, Pałka Tomasz, Garwacki Rafał // MECHANIK - 2017, nr 3, s. 198-200 [MNiSW: 11]
13 Wpływ strategii zagłębiania na zużycie narzędzi podczas frezowania stopów tytanu / Pałka Tomasz // STAL, METALE & NOWE TECHNOLOGIE - 2016, nr 3-4, s. 60-62 [MNiSW: 3]
14 Wpływ sztywności przedmiotu obrabianego na wybrane wskaźniki skrawalności stali 17-4PH / Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub, Pałka Tomasz // MECHANIK - 2016, nr 8, s. 1166-1167 [MNiSW: 11]

Projekty wynalazcze (2)

1 Urządzenie do przechwytywania bezzałogowych statków powietrznych stwarzających potencjalne zagrożenie w kontrolowanej przestrzeni powietrznej [Patent nr (11) 229782 (21) 416482] / Lewartowicz Zbigniew, Zubrzycki Jarosław, Pietras Krzysztof, Kenig Jacek, Kacejko Piotr, Pikur Paweł, Pałka Tomasz, Lorenz Wojciech, Pietraszek Mariusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 8, s. 2960-2960 [MNiSW: 30]
2 Urządzenie do przechwytywania bezzałogowych statków powietrznych stwarzających potencjalne zagrożenie w kontrolowanej przestrzeni powietrznej [Zgłoszenie nr (21) 416482] / Lewartowicz Zbigniew, Zubrzycki Jarosław, Pietras Krzysztof, Kenig Jacek, Kacejko Piotr, Pikur Paweł, Pałka Tomasz, Lorenz Wojciech, Pietraszek Mariusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 20, s. 37-37

Rozdzialy(4)

1 Chłodzenie i smarowanie w obróbce skrawaniem stopów aluminium i magnezu / Zaleski Kazimierz, Pałka Tomasz // W: Obróbka skrawaniem stopów aluminium i magnezu; [Red:] Kuczmaszewski Józef, Zaleski Kazimierz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 159-174 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
2 Chropowatość powierzchni stopu aluminium po frezowaniu z minimalnym smarowaniem / Pałka Tomasz, Zaleski Kazimierz // W: Innowacyjne procesy wytwórcze; [Red:] Świć Antoni, Taranenko Victor - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 87-96 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
3 Narzędzia do obróbki skrawaniem stopów aluminium i magnezu / Zaleski Kazimierz, Pałka Tomasz // W: Obróbka skrawaniem stopów aluminium i magnezu; [Red:] Kuczmaszewski Józef, Zaleski Kazimierz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 105-116 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
4 Wpływ geometrii ostrza na siły skrawania podczas frezowania stopów aluminium / Zaleski Kazimierz, Pałka Tomasz // W: Obróbka skrawaniem : synergia nauki z przemysłem : VIII Szkoła Obróbki Skrawaniem; [Red:] Pajor Mirosław - Szczecin: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe, 2014, s. 639-648 .- (Szkoła Obróbki Skrawaniem; nr 8)