Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Dr inż. Agata Czarnigowska

Katedra Inżynierii Procesów Budowlanych
a.czarnigowska@pollub.pl
Liczba publikacji: 36
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(23)

1 Asphalt-aggregate mix handling process of porous pavement rehabilitation project / Czarnigowska Agata, Tokarski Zbigniew // CZASOPISMO TECHNICZNE - 2014, nr 6, vol. 111, s. 93-100 [MNiSW: 6]
2 Badanie procesów logistycznych przedsięwzięc drogowych / Sobotka Anna, Pawluś Dorota, Wałach Daniel, Czarnigowska Agata // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2012, nr 3/III, vol. 283, z. 59, s. 113-120 [MNiSW: 4]
3 Decision model for selecting supply sources of road construction aggregates / Jaśkowski Piotr, Sobotka Anna, Czarnigowska Agata // INZINERINE EKONOMIKA-ENGINEERING ECONOMICS - 2014, nr 1, vol. 25, s. 13-20 [MNiSW: 20]
4 Estimating distribution parameters of schedule activity duration on the basis of risk related to expected project conditions / Jaśkowski Piotr, Biruk Sławomir, Czarnigowska Agata // THE INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES (IJBMS) - 2011, nr 1, vol. 3, s. 299-307 [MNiSW: 4]
5 Evaluating surrogate measures of construction project schedule robustness / Jaśkowski Piotr, Biruk Sławomir, Czarnigowska Agata // THE INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES (IJBMS) - 2011, nr 2, vol. 3, s. 263-272 [MNiSW: 4]
6 Innovation management in the construction supply chain / Sobotka Anna, Wałach Daniel, Czarnigowska Agata // INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES - 2013, nr 1, vol. 2, s. 231-238
7 Metoda planowania i kontrolowania realizacji przedsięwzięc budowlanych: studium przypadku / Czarnigowska Agata, Sobotka Anna // GORNICTWO I GEOINZYNIERIA - 2011, nr 1, vol. 35, s. 37-56 [MNiSW: 5]
8 Minimizing Project Cost by Integrating Subcontractor Selection Decisions with Scheduling / Biruk Sławomir, Jaśkowski Piotr, Czarnigowska Agata // IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING - 2017, vol. 245, s. 1-7
9 Model decyzyjny w zaopatrzeniu budowy drogi w kruszywo / Sobotka Anna, Jaśkowski Piotr, Czarnigowska Agata, Wałach Daniel // ARCHIWUM INSTYTUTU INZYNIERII LADOWEJ - 2012, nr 13, s. 311-317 [MNiSW: 1]
10 Modeling contractor's bidding decisions / Biruk Sławomir, Jaśkowski Piotr, Czarnigowska Agata // PROCEDIA ENGINEERING [WOS] - 2017, vol. 182, s. 91-98 [MNiSW: 15]
11 Modelling contractor’s bidding decision / Biruk Sławomir, Jaśkowski Piotr, Czarnigowska Agata // ENGINEERING MANAGEMENT IN PRODUCTION AND SERVICES - 2017, nr 1, vol. 9, s. 64-73 [MNiSW: 11]
12 Optimization of aggregate supplies for road projects / Sobotka Anna, Jaśkowski Piotr, Czarnigowska Agata // PROCEDIA -SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES - 2012, vol. 48, s. 838-846 [MNiSW: 9]
13 Procesy logistyczne przedsięwzięć drogowych / Czarnigowska Agata, Jaśkowski Piotr, Sobotka Anna, Wałach Daniel // MAGAZYN AUTOSTRADY. BUDOWNICTWO DROGOWO-MOSTOWE - 2012, nr 12, s. 16-22
14 Programy rewitalizacji osiedli z zabudową prefabrykowaną na przykładzie Frankfuru nad Odrą / Czarnigowska Agata, Ostańska Anna // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2011, nr 11, vol. 82, s. 63-67 [MNiSW: 3]
15 Project performance reporting and prediction: extensions of earned value management / Czarnigowska Agata, Jaśkowski Piotr, Biruk Sławomir // THE INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES (IJBMS) - 2011, nr 1, vol. 3, s. 11-20 [MNiSW: 4]
16 Przewidywalność kosztu przedsięwzięć drogowych / Czarnigowska Agata, Sobotka Anna // MAGAZYN AUTOSTRADY. BUDOWNICTWO DROGOWO-MOSTOWE - 2011, nr 10, s. 60-64
17 Scheduling material transporation for highway repaving project / Tokarski Zbigniew, Sobotka Anna, Czarnigowska Agata // PROCEDIA -SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES - 2012, vol. 48, s. 847-856 [MNiSW: 9]
18 Selecting roadworks equipment fleets using simulation technique / Jaśkowski Piotr, Czarnigowska Agata, Tokarski Zbigniew // ACADEMIC JOURNAL OF SCIENCE - 2013, nr 1, vol. 2, s. 193-200
19 Simulation for selecting road works equipment / Jaśkowski Piotr, Czarnigowska Agata, Tokarski Zbigniew, Sobotka Anna // BALTIC JOURNAL OF ROAD AND BRIDGE ENGINEERING - 2015, nr 3, vol. 10, s. 216-223 [MNiSW: 20]
20 Time–cost relationship for predicting construction duration / Czarnigowska Agata, Sobotka Anna // ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING - 2013, nr 4, vol. 13, s. 518-526 [MNiSW: 20]
21 Unit rate-based cost estimating-input and methods / Czarnigowska Agata // CZASOPISMO TECHNICZNE - 2014, nr 5, vol. 111, s. 95-103 [MNiSW: 6]
22 Updating linear schedules with lowest cost: a linear programming model / Biruk Sławomir, Jaśkowski Piotr, Czarnigowska Agata // IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING - 2017, vol. 245, s. 1-9
23 Zależność czas-koszt w przewidywaniu czasu realizacji budowy / Czarnigowska Agata, Sobotka Anna // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 1, vol. 12, s. 23-31 [MNiSW: 3]

Monografie (2)

1 Decision-making in construction project management : Problems and methods / Biruk Sławomir, Bucoń Robert, Czarnigowska Agata, Jaśkowski Piotr, Rogalska Magdalena, Rzepecki Łukasz, Tomczak Michał.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, 145 s.- (Monografie – Politechnika Lubelska)
2 Zarządzanie łańcuchami dostaw w budownictwie. Wybrane metody i modele w budownictwie drogowym / Sobotka Anna, Jaśkowski Piotr, Czarnigowska Agata, Pawluś Dorota, Wałach Daniel[Red:] Sobotka Anna.- Kraków: Wydawnictwa AGH, 2014, 254 s.

Referaty (7)

1 Aggregateu supply decision model for roadworks / Sobotka Anna, Jaśkowski Piotr, Czarnigowska Agata, Wałach Daniel // W: CC2012 Creative Construction Conference, June 30-July 3, 2012, Budapest, Hungary - 2012, s. 646-655
2 Assessing construction supply chains: search for the best configuration / Jaśkowski Piotr, Sobotka Anna, Czarnigowska Agata // W: 6th International Conference on Engineering, Project, and Production Management (EPPM 2015) , 2-4 September 2015, Queensland Australia - 2015, s. 195-204
3 Aviation regulations and project management: developing a new system for an aircraft piston engine / Czarnigowski Jacek, Czarnigowska Agata // W: 6th International Conference on Engineering, Project, and Production Management (EPPM 2015) , 2-4 September 2015, Queensland Australia - 2015, s. 185-194
4 Selecting material supply channels for construction projects: a decision model / Jaśkowski Piotr, Sobotka Anna, Czarnigowska Agata // W: International Scientific Conference : People, Buildings and Environment 2014 (PBE2014) , 15-17 October 2014, Kroměříž, Czech Republic - 2014, s. 112-123
5 Supply chain of a highway repaving project – case study of A2 / Tokarski Zbigniew, Sobotka Anna, Pawluś Dorota, Czarnigowska Agata // W: CC2012 Creative Construction Conference, June 30-July 3, 2012, Budapest, Hungary - 2012, s. 667-677
6 Survey on Projects Supply Chain in Polish Road Construction / Sobotka Anna, Wałach Daniel, Pawluś Dorota, Czarnigowska Agata // W: CC2012 Creative Construction Conference, June 30-July 3, 2012, Budapest, Hungary - 2012, s. 636-645
7 Time-cost relationship for predicting construction duration / Czarnigowska Agata, Sobotka Anna // W: EPPM 2012, 3rd International Conference on Engineering, Project and Production Management, 10-11 September 2012, Brighton, United Kingdom - 2012, s. 1-12

Rozdzialy(4)

1 Przewidywalność kosztu przedsięwzięć drogowych / Czarnigowska Agata, Sobotka Anna // W: Organizacja przedsięwzięć budownictwa drogowego; [Red:] Tokarski Zbigniew - Bydgoszcz: Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w Bydgoszczy, 2011, s. 131-142
2 Rehabilitation of public and semi-public space of housing estates: the case of Lubartow / Ostańska Anna, Czarnigowska Agata // W: Sustainable Built Environment Conference 2016 in Hamburg : Strategies, Stakeholders, Success factors, 7th - 11th March 2016 ; Conference Proceeding; Hamburg: Karlsruhe Institute of Technology (KIT) ZEBAU - Centre for Energy, Construction, Architecture and the Environment GmbH, Hamburg, 2016, s. 972-981
3 Solar collectors in a prefabricated housing estate: lessons learnt after four years of operation / Ostańska Anna, Czarnigowska Agata // W: Sustainable Built Environment Conference 2016 in Hamburg : Strategies, Stakeholders, Success factors, 7th - 11th March 2016 ; Conference Proceeding; Hamburg: Karlsruhe Institute of Technology (KIT) ZEBAU - Centre for Energy, Construction, Architecture and the Environment GmbH, Hamburg, 2016, s. 1060-1067
4 Survey on logistic processes of road projects / Sobotka Anna, Pawluś Dorota, Wałach Daniel, Czarnigowska Agata // W: Scientific problems of civil engineering : 58th Annual Scientific Conference, Rzeszów-Krynica, 16-21 September 2012 : proceedings; [Red:] Kozłowski Aleksander, Siwowski Tomasz, Ziemiański Leonard - Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2012, s. 192-193