Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Prof. dr hab. inż. Jerzy Lipski

Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa
j.lipski@pollub.pl
Liczba publikacji: 39
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(2)

1 Optimisation of milling parameters using neural network / Lipski Jerzy, Zaleski Kazimierz // ITM WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2017, vol. 15, s. 1-6 [MNiSW: 15]
2 Perspectives for Fog Computing in Manufacturing / Pizoń Jakub, Lipski Jerzy // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2016, nr 3, vol. 12, s. 37-46 [MNiSW: 11]

Monografie (14)

1 Błędy obróbki skrawaniem i ich prognozowanie z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych / Józwik Jerzy, Lipski Jerzy.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, 219 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
2 Computer aided production engineering / Świć Antoni, Lipski Jerzy[Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 136 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
3 Diagnostyka procesów wytwarzania / Lipski Jerzy[Red:] Lipski Jerzy.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 172 s.
4 Informatics methods as tools to solve industrial problems / Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka[Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2012, 75 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska) [MNiSW: 5]
5 Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich / Orłowski Cezary, Lipski Jerzy, Loska Andrzej.- Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, 333 s. [MNiSW: 4]
6 Innowacyjne metody w inżynierii produkcji / Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka[Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, 200 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
7 Innowacyjne technologie w inżynierii produkcji / Lipski Jerzy, Santarek Krzysztof, Świć Antoni, Piekarski Wiesław, Dudziak Agnieszka, Stoma Monika, Paszek Alfred, Wittbrodt Piotr.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, 121 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
8 Management and control of manufacturing processes / Świć Antoni, Lipski Jerzy[Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni.- Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011, 181 s. [MNiSW: 5]
9 New materials and IT technologies in production engineering / Świć Antoni, Lipski Jerzy[Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni.- Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011, 169 s. [MNiSW: 5]
10 New methods in intustrial engineering and production management / Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka[Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka.- Lublin: Politechnka Lubelska, 2012, 97 s.- (Monografie-Politechnika Lubelska)
11 Optimization of production processes / Świć Antoni, Lipski Jerzy[Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 135 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
12 Projektowanie i sterowanie procesami / Janczarek Marian, Lipski Jerzy[Red:] Janczarek Marian, Lipski Jerzy.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 146 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
13 Systemy technologiczne w inżynierii produkcji / Świć Antoni, Lipski Jerzy[Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 199 s.- (Monografie – Politechnika Lubelska)
14 Technologie informacyjne w technice i kształceniu / Janczarek Marian, Lipski Jerzy[Red:] Janczarek Marian, Lipski Jerzy.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 137 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)

Rozdzialy(23)

1 Correction of the cutting tool path for milling operations with circural interpolation / Lipski Jerzy, Kulisz Monika // W: Informatics methods as tools to solve industrial problems; [Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka - Lublin: Politechnika Lubelska, 2012, s. 41-50 [MNiSW: 5]
2 Etapy analizy danych produkcyjnych w chmurze obliczeniowej z wykorzystaniem języka R / Pizoń Jakub, Lipski Jerzy, Cieplak Tomasz // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2017, s. 762-771
3 Identification and simulation of milling process / Lipski Jerzy, Kulisz Monika // W: Management and control of manufacturing processes; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011, s. 102-113 [MNiSW: 5]
4 Informacyjne technologie informatyczne wspomagające procesy wytwarzania / Lipski Jerzy // W: Innowacyjne technologie w inżynierii produkcji [2016]; [Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni, Dudziak Agnieszka, Paszek Alfred, Piekarski Wiesław, Santarek Krzysztof, Stoma Monika, Wittbrodt Piotr - Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, s. 57-81 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
5 Internet rzeczy w zastosowaniu do sterowania produkcją / Lipski Jerzy // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Polskie Twarzystwo Zrządzania Produkcją, 2015, s. 755-766
6 Kompensacja błędów obróbki w procesach frezowania / Lipski Jerzy // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2014, s. 772-781
7 Koncepcja modelu wyceny wartości strumienia danych produkcyjnych / Pizoń Jakub, Lipski Jerzy, Cieplak Tomasz // W: Komputerowo wspomagane projektowanie procesów : aktualne zagadnienia badawcze; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, s. 68-80 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
8 Manufacturing process support using artificial intelligence / Pizoń Jakub, Lipski Jerzy // W: Theory and practice of industrial and production engineering; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2015, s. 89-95 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 791)
9 Modele wspomagania projektowania materiałowego CAMD / Lipski Jerzy // W: Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich ; [Red:] Orłowski Cezary, Lipski Jerzy, Loska Andrzej - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, s. 169-184 [MNiSW: 4]
10 Modelling on the ballizing process of holes in workpieces made of C45 steel / Zaleski Kazimierz, Lipski Jerzy // W: Management and control of manufacturing processes; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011, s. 114-124 [MNiSW: 5]
11 Modelowanie i symulacja procesu frezowania / Lipski Jerzy, Kulisz Monika // W: Systemy technologiczne w inżynierii produkcji; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 59-70 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
12 Modelowanie zjawisk nieliniowych w procesie frezowania / Kulisz Monika, Lipski Jerzy // W: Innowacyjne metody w inżynierii produkcji; [Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 64-77 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
13 Możliwości zastosowań technologii internetu rzeczy dla szeregowania zadań produkcyjnych / Pizoń Jakub, Lipski Jerzy // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2016, s. 854-862
14 System wspomagania doboru parametrów technologicznych z zastosowaniem modelowania sieciami neuronowymi / Lipski Jerzy, Zaleski Kazimierz, Skoczylas Agnieszka // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2017, s. 720-731
15 Systemy CAD i ich architektura / Lipski Jerzy // W: Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich ; [Red:] Orłowski Cezary, Lipski Jerzy, Loska Andrzej - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, s. 225-242 [MNiSW: 4]
16 Systemy CAM i ich architektura / Lipski Jerzy // W: Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich ; [Red:] Orłowski Cezary, Lipski Jerzy, Loska Andrzej - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, s. 243-255 [MNiSW: 4]
17 Systemy CAMD i ich architektura / Lipski Jerzy // W: Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich ; [Red:] Orłowski Cezary, Lipski Jerzy, Loska Andrzej - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, s. 256-263 [MNiSW: 4]
18 Sztuczna inteligencja w inżynierii produkcji / Lipski Jerzy, Pizoń Jakub // W: Innowacyjne metody w inżynierii produkcji; [Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 11-24 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
19 Wspomaganie projektowania i konstruowania systemów technicznych / Lipski Jerzy // W: Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich ; [Red:] Orłowski Cezary, Lipski Jerzy, Loska Andrzej - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, s. 119-147 [MNiSW: 4]
20 Wspomaganie wytwarzania w systemach technologicznych / Lipski Jerzy // W: Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich ; [Red:] Orłowski Cezary, Lipski Jerzy, Loska Andrzej - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, s. 148-149 [MNiSW: 4]
21 Wyznaczanie parametrów skrawania przy ograniczeniach siłowych z zastosowaniem modelu sieci neuronowej / Lipski Jerzy, Kulisz Monika, Zagórski Ireneusz // W: Współczesne technologie w inżynierii produkcji; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, s. 20-31 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
22 Zadania i pytania kontrolne / Lipski Jerzy // W: Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich ; [Red:] Orłowski Cezary, Lipski Jerzy, Loska Andrzej - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, s. 222-224 [MNiSW: 4]
23 Zastosowanie chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwie / Lipski Jerzy // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2013, s. 1194-1204