Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID C-2237-2017
ORCID 0000-0002-0525-8321

dr inż. Tomasz Bulzak

Katedra Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej
Liczba publikacji: 130
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(85)

1 Analiza numeryczna kształtowania drążonych odkuwek z uzwojeniami ślimaka / Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2015, nr 11, s. 582-586 [MNiSW: 8]
2 Analiza numeryczna procesu obciskania obrotowego drążonego sworznia kulistego / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2015, nr 8, s. 563-568 [MNiSW: 7]
3 Analiza numeryczna procesu walcowania poprzeczno-klinowego wałka głównego / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2016, nr 8, s. 363-366 [MNiSW: 7]
4 Analiza numeryczna walcowania skośnego wałka drążonego ze stopu tytanu Ti6Al4V / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2015, nr 9, s. 599-603 [MNiSW: 7]
5 Analiza numeryczna walcowania wzdłużnego przedkuwki dźwigni ze stopu magnezu az31 / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2012, nr 11, s. 748-754 [MNiSW: 7]
6 Analiza procesu kształtowania pręta okrągłego z główki szyny kolejowej / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2016, nr 3, vol. 83, s. 91-95 [MNiSW: 7]
7 Analiza procesu kucia odkuwki piasty koła ze stopu AZ31 z przedkuwki kulistej / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2013, nr 4, s. 196-201 [MNiSW: 7]
8 Analiza procesu walcowania klinowego odkuwki wałka stopniowanego / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // MECHANIK - 2013, nr 11, s. 966-970 [MNiSW: 6]
9 Analiza stanu naprężenia i odkształcenia w procesie wyciskania śrubowego dla różnych współczynników wydłużenia / Bulzak Tomasz // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2014, nr 3, s. 110-114 [MNiSW: 7]
10 Analiza wpływu kształtu matrycy na przebieg procesu wyciskania wierteł krętych / Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2012, nr 8, s. 551-556 [MNiSW: 6]
11 Analysis of a cross wedge rolling process for producing drive shafts / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY - 2018, nr 9-12, vol. 94, s. 3075-3083 [MNiSW: 25]
12 Badania warunków tarcia w zakresie obróbki plastycznej na gorąco z wykorzystaniem smarów na bazie szkła / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2017, nr 8, s. 298-301 [MNiSW: 7]
13 Comparative analysis of forging rolling and cross-w edge rolling of forgings from titanium alloy Ti6Al4V / Tofil Arkadiusz, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // KEY ENGINEERING MATERIALS - 2016, vol. 687, s. 141-148
14 A cross wedge rolling process for forming 70 mm diameter balls from heads of scrap railway rails / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // PROCEDIA MANUFACTURING - 2017, vol. 11, s. 466-473
15 Cross-Wedge Rolling of Driving Shaft from Titanium Alloy Ti6Al4V / Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz // KEY ENGINEERING MATERIALS - 2016, vol. 687, s. 125-132
16 Designing of screw impressions in the helical rolling of balls / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING - 2014, nr 1, vol. 14, s. 104-113 [MNiSW: 25]
17 The effect of billet wall thickness on the rotary compression process for hollow parts / Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew // STROJNISKI VESTNIK-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING - 2015, nr 3, vol. 61, s. 149-156 [MNiSW: 20]
18 The effect of process parameters in helical rolling of balls on the quality of products and the forming process / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // MATERIALS - 2018, nr 11, vol. 11 [MNiSW: 35]
19 Effect of technological parameters on the rotary compression process / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2013, nr 3, vol. 15, s. 279-283 [MNiSW: 15]
20 Experimental study of rotary compression for hollow parts / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // METALURGIJA - 2015, nr 2, vol. 54, s. 419-422 [MNiSW: 25]
21 FEM simulation of the cross-wedge rolling process for a stepped shaft / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // STRENGTH OF MATERIALS - 2017, nr 4, vol. 49, s. 521-530 [MNiSW: 15]
22 The flat wedge rolling mill for forming balls from heads of scrap railway rails / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2018, nr 1, vol. 63, s. 5-12
23 Forming a lever preform made of aluminium alloy 2014 / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // METALURGIJA - 2014, nr 4, vol. 53, s. 505-508 [MNiSW: 25]
24 Forming of hollow shaft forging from titanium alloy Ti6Al4V by means of rotary compression / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2015, nr 1, vol. 60, s. 419-425 [MNiSW: 30]
25 Helical-wedge rolling of balls / Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz, Tofil Arkadiusz, Tomczak Janusz // KOVÁRENSTVÍ - 2013, nr 47, s. 84-87
26 The influence of hollow billet thickness in rotary compression / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY - 2016, nr 5, vol. 82, s. 1281-1291 [MNiSW: 25]
27 Innovative metal forming techniques developed at the Lublin University of Technology / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // SOLID STATE PHENOMENA - 2015, vol. 237, s. 209-214
28 An innovative method for forming balls by cross rolling / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // MATERIALS - 2018, nr 10, vol. 11, s. 1-15 [MNiSW: 35]
29 An innovative method for forming balls from scrap rail heads / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 31, vol. 10, s. 151-157 [MNiSW: 10]
30 An innovative method for producing balls from scrap rail heads / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz, Cyganek Zdzisław, Andrietti Stephane, Barbelet Mickael // INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY - 2018, nr 1-4, vol. 97, s. 893-901 [MNiSW: 25]
31 Innowacyjny proces kształtowania kul z główek złomowanych szyn kolejowych / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2015, nr 6, s. 387-392 [MNiSW: 7]
32 Kształtowanie odkuwki drążonego wałka uzębionego w procesie obciskania obrotowego / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2014, nr 2, s. 76-81 [MNiSW: 7]
33 A method for producing hollow shafts by rotary compression using a specially designed forging machine / Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2015, nr 3, vol. 60, s. 1745-1753 [MNiSW: 30]
34 Method for producing twist drills by extrusion using a three-slide forging press / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // KEY ENGINEERING MATERIALS - 2014, vol. 622-623, s. 129-135 [MNiSW: 8]
35 Modelowanie numeryczne procesu wyoblania wytłoczki stożkowej / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2013, nr 3, s. 138-142 [MNiSW: 7]
36 New extrusion process for producing twist drills using split dies / Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2017, nr 3, vol. 13, s. 55-63 [MNiSW: 11]
37 New forming possibilities in cross wedge rolling processes / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING - 2018, nr 1, vol. 18, s. 149-161 [MNiSW: 30]
38 Nowy sposób wyciskania wierteł krętych / Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2013, nr 8, s. 517-521 [MNiSW: 6]
39 Numeral analysis of a skew rolling process for producing axle shafts / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // COMPUTER METHODS IN MATERIALS SCIENCE/INFORMATYKA W TECHNOLOGII MATERIALOW - 2016, nr 2, vol. 16, s. 63-69
40 Numerical analysis of a skew rolling process for producing a stepped hollow shaft made of titanium alloy Ti6A14V / Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2016, nr 2A, vol. 61, s. 677-682
41 Numerical analysis of the cross wedge rolling process (CWR) for a stepped shaft / Pater Zbigniew, Tofil Arkadiusz, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // METALURGIJA - 2015, nr 1, vol. 54, s. 177-180 [MNiSW: 25]
42 Numerical analysis of the extrusion process of twist drills / Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew // ACTA METALLURGICA SLOVACA - 2013, nr 2, vol. 19, s. 132-140
43 Numerical analysis of the skew rolling process for main shafts / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // METALURGIJA - 2015, nr 4, vol. 54, s. 627-630 [MNiSW: 25]
44 Numerical analysis of the skew rolling process for rail axles / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2015, nr 1, vol. 60, s. 415-418 [MNiSW: 30]
45 Numerical and experimental analysis of a cross wedge rolling process for producing ball studs / Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING - 2017, nr 4, vol. 17, s. 729-337 [MNiSW: 30]
46 Numerical and experimental study on producing aluminum alloy 6061 shafts by cross wedge rolling using a universal rolling mill / Tofil Arkadiusz, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2015, nr 2, vol. 60, s. 801-807 [MNiSW: 30]
47 Numerical modeling of skew rolling process of twist drills / Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 10, vol. 32, s. 124-131 [MNiSW: 10]
48 Obciążenie matryc przy wyciskaniu wierteł krętych / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2015, vol. 3, s. 221-225 [MNiSW: 7]
49 Obciskanie obrotowe drążonych odkuwek ze stopu magnezu AZ31 / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2014, nr 8, s. 595-599 [MNiSW: 6]
50 Obciskanie obrotowe osiowosymetrycznych odkuwek drążonych / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2014, nr 7, s. 416-420 [MNiSW: 6]
51 Obciskanie obrotowe w walcach śrubowych odkuwek stopniowanych pierścieni / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2013, nr 11, s. 755-759 [MNiSW: 7]
52 Obciskanie obrotowe walcami mimośrodowymi odkuwek pierścieni / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2014, nr 2, s. 92-98 [MNiSW: 6]
53 Płynięcie metalu podczas wyciskania wierteł krętych dla różnych czynników tarcia / Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // TRIBOLOGIA - 2013, nr 3, s. 9-20 [MNiSW: 6]
54 Porównanie procesów ECAP wspomaganych skręcaniem / Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2014, nr 7, s. 476-481 [MNiSW: 6]
55 Próby doświadczalne obciskania obrotowego odkuwek drążonych ze stopu aluminium 6061 / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2015, nr 9, s. 589-594 [MNiSW: 7]
56 Próby mechanicznego dzielenia złomowanych szyn kolejowych / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2016, nr 8, s. 376-378 [MNiSW: 7]
57 Producing hollow drive shafts by rotary compression / Pater Zbigniew, Gontarz Andrzej, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING - 2015, nr 4, vol. 15, s. 917-924 [MNiSW: 30]
58 Prognozowanie wpływu konstrukcji walcarki ramowo-konsolowej na możliwości jej użytkowania / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // MECHANIK - 2014, nr 2, s. 100-104 [MNiSW: 7]
59 Projektowanie walców śrubowych do walcowania kul / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2017, nr 12, vol. 84, s. 534-537 [MNiSW: 7]
60 Przegląd metod kształtowania rowków wiórowych wierteł krętych ze stali narzędziowych / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // PRZEGLAD MECHANICZNY - 2013, nr 6, s. 15-21 [MNiSW: 5]
61 Przepychanie obrotowe wyrobów o zarysie śrubowym / Bartnicki Jarosław, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2013, nr 11, s. 689-691 [MNiSW: 7]
62 A rotary compression process for producing titanium alloy Ti6Al4V shafts / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // KEY ENGINEERING MATERIALS - 2016, vol. 687, s. 133-140
63 Stanowisko laboratoryjne do walcowania poprzeczno-klinowego w Politechnice Lubelskiej / Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2015, nr 11, s. 625-630 [MNiSW: 8]
64 Theoretical and experimental analysis of rotary compression of ball pins hollow forgings / Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 32, vol. 10, s. 109-117 [MNiSW: 10]
65 A theoretical and experimental analysis of rotary compression of hollow forgings formedover a mandrel / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // STRENGTH OF MATERIALS - 2017, nr 4, vol. 49, s. 555-564 [MNiSW: 15]
66 Theoretical and experimental research on forge rolling process of preforms from magnesium alloy AZ31 / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2015, nr 1, vol. 60, s. 437-443 [MNiSW: 30]
67 Thermo-mechanical analysis of a lever preform forming from magnesium alloy AZ31 / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2012, nr 4, vol. 57, s. 1211-1218 [MNiSW: 20]
68 Thermomechanical analysis of a helical-wedge rolling process for producing balls / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bartnicki Jarosław, Bulzak Tomasz // METALS - 2018, nr 11, vol. 8 [MNiSW: 30]
69 Walcowanie kuźnicze odkuwek drążonych ze stopu aluminium 6063 / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2014, nr 8, s. 523-527 [MNiSW: 6]
70 Walcowanie poprzeczno-klinowe kul bezpośrednio z główki szyny / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2015, nr 11, s. 555-559 [MNiSW: 8]
71 Walcowanie poprzeczno-klinowe odkuwek w uniwersalnej walcarce kuźniczej / Tofil Arkadiusz, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2015, nr 10, s. 655-660 [MNiSW: 7]
72 Walcowanie poprzeczno-klinowe. Możliwości wytwarzania wyrobów o złożonych kształtach / Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz // STAL, METALE & NOWE TECHNOLOGIE - 2015, nr 3-4, s. 78-79 [MNiSW: 3]
73 Walcowanie prętów o przekroju kołowym z główek złomowanych szyn kolejowych / Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2018, nr 9, vol. 85, s. 288-291 [MNiSW: 7]
74 Weryfikacja numeryczna nowej koncepcji walcowania poprzeczno-klinowego / Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2015, nr 8, s. 569-573 [MNiSW: 7]
75 Wpływ geometrii części chwytowej wiertła na przebieg procesu wyciskania / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2014, nr 6, s. 371-378 [MNiSW: 6]
76 Wpływ geometrii matrycy na przebieg procesu wyciskania wierteł krętych / Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2015, nr 7, s. 432-435 [MNiSW: 7]
77 Wpływ grubości ścianki wsadu na proces obciskania obrotowego na zimno odkuwek drążonych / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2017, nr 8, s. 342-346 [MNiSW: 7]
78 Wpływ kształtu narzędzia klinowego na przebieg procesu walcowania poprzecznego / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2018, nr 7, vol. 85, s. 204-207 [MNiSW: 7]
79 Wpływ kształtu obrzeża na przebieg procesu walcowania kul / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // MECHANIK - 2013, nr 3, s. 187-191 [MNiSW: 6]
80 Wpływ parametrów matrycy na geometrię wyciskanych wierteł krętych / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2016, nr 9, s. 390-292 [MNiSW: 7]
81 Wpływ parametrów technologicznych na przebieg procesu obciskania obrotowego wielostopniowego wałka drążonego / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2013, nr 8, s. 602-606 [MNiSW: 6]
82 Wpływ parametrów technologicznych walcowania śrubowego odkuwek kul na jakość wyrobów oraz przebieg procesu kształtowania / Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2018, nr 8, vol. 85, s. 274-277 [MNiSW: 7]
83 Wytwarzanie wierteł krętych w procesie wyciskania / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // OBROBKA PLASTYCZNA METALI - 2017, nr 3, vol. 28, s. 199-212 [MNiSW: 10]
84 Zastosowanie druku 3D w modelowaniu fizycznym procesu walcowania kątownika / Dąbrowski Michał, Dobromilski Rafał, Bulzak Tomasz, Wójcik Łukasz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2018, nr 3, vol. 85 [MNiSW: 7]
85 Zastosowanie wyciskania śrubowego w produkcji radiatorów / Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2014, nr 5, s. 233-239 [MNiSW: 7]

Monografie (1)

1 Wyciskanie wierteł krętych w matrycach dzielonych / Bulzak Tomasz[Red:] Bulzak Tomasz.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, 176 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)

Projekty wynalazcze (33)

1 Matryca dwuczęściowa do wyciskania wyrobów z rowkami śrubowymi [ Nr zgłoszenia 398570] / Bulzak Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 20 (1037), s. 9-9 [MNiSW: 2]
2 Matryca dwuczęściowa do wyciskania wyrobów z rowkami śrubowymi [Patent nr (11) 218814 (21) 398570] / Bulzak Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 1, s. 7-7 [MNiSW: 25]
3 Narzędzia i sposób do walcowania skośnego odkuwek kul [Zgłoszenie (21) 420346] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 21, s. 10-10
4 Narzędzia i sposób do walcowania skośnego odkuwek kul [Patent nr (11) 228587 (21) 420346] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 4, s. 1199-1199 [MNiSW: 30]
5 Narzędzie do obciaskania odkuwek drążonych [Zgłoszenie nr (21) 405863] / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 10, s. 10-10 [MNiSW: 2]
6 Narzędzie do obciskania odkuwek drążonych [Patent nr (11) 224904 (21) 405863] / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 2, s. 243-243 [MNiSW: 30]
7 Narzędzie do walcowania grzbietów narzędzi śrubowych [Patent nr (11) 224804 (21) 405531] / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 2, s. 243-243 [MNiSW: 30]
8 Narzędzie do walcowania grzbietów narzędzi śrubowych [Zgłoszenie nr (21) 405531] / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 8, s. 10-10 [MNiSW: 2]
9 Narzędzie do walcowania skośnego [Patent nr (11) 225773 (21) 407299] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 5, s. 1203-1203 [MNiSW: 30]
10 Narzędzie do walcowania skośnego [Patent nr (11) 225774 (21) 407300] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 5, s. 1203-1203 [MNiSW: 30]
11 Narzędzie do walcowania skośnego [Zgłoszenie nr (21) 407299] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 48, 18, s. 9-9 [MNiSW: 2]
12 Narzędzie do walcowania skośnego [Zgłoszenie nr (21) 407300] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 18, s. 9-10 [MNiSW: 2]
13 Narzędzie do walcowania skośnego kul [Zgłoszenie nr (21) 425814] / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 11-11
14 Narzędzie do walcowania śrubowych rowków wiórowych [Patent nr (11) 224803 (21) 405524] / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 2, s. 243-243 [MNiSW: 30]
15 Narzędzie do walcowania śrubowych rowków wiórowych [Zgłoszenie nr (21) 405524] / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 8, s. 9-9 [MNiSW: 2]
16 Narzędzie do wyciskania wierteł krętych [Zgloszenie nr (21) 416319] / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 19, s. 13-14
17 Narzędzie klinowe [Zgloszenie nr (21) 416318] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Tofil Arkadiusz, Bulzak Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 19, s. 13-13
18 Sposób i urządzenie do cięcia wzdłużnego szyn [Zgłoszenie nr (21) 408181] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Tofil Arkadiusz, Gontarz Andrzej, Bulzak Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 24, s. 8-8 [MNiSW: 2]
19 Sposób kształtowania plastycznego wałków ze ślimakami [Patent nr (11) 227320 (21) 411137] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 11, s. 3902-3902 [MNiSW: 30]
20 Sposób kształtowania plastycznego wałków ze ślimakami [Zgłoszenie nr (21) 411137] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 17, s. 12-12
21 Sposób kucia kul [ Zgłoszenie nr (21) 410232 ] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 12, s. 8-9
22 Sposób kucia kul [Patent nr (11) 224684 (21) 410232] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 1, s. 7-7 [MNiSW: 30]
23 Sposób kucia w matrycach zamkniętych, zwłaszcza stopniowanych wałków uzębionych [ Zgłoszenie nr (21) 420487] / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 17, s. 11-11
24 Sposób obciskania odkuwek drążonych [Patent nr (11) 223468 (21) 405864] / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 10, s. 2768-2768 [MNiSW: 30]
25 Sposób obciskania odkuwek drążonych [Zgłoszenie nr (21) 405864] / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 10, s. 9-10 [MNiSW: 2]
26 Sposób walcowania skośnego [Patent nr (11) 225772 (21) 407298] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 5, s. 1203-1203 [MNiSW: 30]
27 Sposób walcowania skośnego [Zgłoszenie nr (21) 407298] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 18, s. 9-9 [MNiSW: 2]
28 Sposób walcowania wierteł krętych [Patenr nr (11) 224802 (21) 405523] / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 2, s. 243-243 [MNiSW: 30]
29 Sposób walcowania wierteł krętych [Zgłoszenie nr (21) 405523] / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 8, s. 9-9 [MNiSW: 2]
30 Sposób wyciskania wierteł krętych w matrycy dwuczęściowej [ Nr zgłoszenia 398569] / Bulzak Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 20 (1037), s. 9-9 [MNiSW: 2]
31 Sposób wyciskania wierteł krętych w matrycy dwuczęściowej [Patent nr (11) 219193 (21) 398569] / Bulzak Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 3, s. 514-514 [MNiSW: 25]
32 Walcarka nawrotna [Patent nr (11) 224984 (21) 410189] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz, Bogusz Eugeniusz, Bogusz Paweł // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 2, s. 243-243 [MNiSW: 30]
33 Walcarka skośna [Zgłoszenie nr (21) 416274] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 15, s. 8-8

Referaty (5)

1 Effect of helical impression designing on the helical rolling process for producing balls / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // W: PRO-TECH-MA 2013, International Scientific Conference, 26 - 28 June 2013, Rzeszów-Bezmiechowa, Poland - 2013, s. 247-253
2 Extrusion by Vortex method / Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // W: PRO-TECH-MA 2013, International Scientific Conference, 26 - 28 June 2013, Rzeszów-Bezmiechowa, Poland - 2013, s. 39-43
3 Kształtowanie odkuwek kul z główek złomowanych szyn kolejowych w płaskoklinowej walcarce nawrotnej / Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew // W: X Jubileuszowe Seminarium Naukowe "Zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali- PLASTMET 2016 ", 22-25 listopada 2016 r. , Łańcut : [materiały konferencyjne] - 2016, s. 81-81
4 Numerical analysis of the extrusion process of twist drills / Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew // W: PRO-TECH-MA 2012, International Scientific Conference, 25-27.06.2012, Herľany, Slovakia - 2012, s. 72-79
5 Rotary compression of hollow stepped shafts forgings / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz, Gontarz Andrzej // W: AutoMetForm/SFU 2014: New Materials for Vehicle Components, 3-5 November 2014, Freiberg, Saxony - 2014, s. 231-234

Rozdzialy(6)

1 A cross wedge rolling process for producing ball pins in a double configuration / Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // W: Advanced metal forming processes in automotive industry : the 5 International Lower Silesia – Saxony Conference; [Red:] Gronostajski Zbigniew - Wrocław: Politechnika Wrocławska, 2016, s. 203-208
2 Effect of helical impression designing on the helical rolling process for producing balls / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // W: Progressive Technologies and Materials. 4; [Red:] Mucha Jacek - Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2013, s. 31-40 .- (Monographic Series)
3 Extrusion by Vortex method / Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // W: Progressive Technologies and Materials. 4; [Red:] Mucha Jacek - Rzeszów: Oficyna Wydawnicz Politechniki Rzeszowskiej, 2013, s. 7-16 .- (Monographic Series)
4 A rotary compression method for hollow worm shafts / Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew // W: Advanced metal forming processes in automotive industry : the 5 International Lower Silesia – Saxony Conference; [Red:] Gronostajski Zbigniew - Wrocław: Politechnika Wrocławska, 2016, s. 349-356
5 Teoretyczna analiza wyciskania elementów śrubowych / Bulzak Tomasz // W: Wybrane zagadnienia z budowy i eksploatacji maszyn = Selected issues from machine building and exploitation; [Red:] Gardyński Leszek, Szala Mirosław - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 21-33 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
6 Walcowanie poprzeczno-klinowe kul z główek złomowanych szyn / Pater Zbigniew, Gontarz Andrzej, Bulzak Tomasz // W: Polska metalurgia w latach 2011-2014; Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2014, s. 625-638