Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Mgr inż. Grzegorz Kłosowski

Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa
g.klosowski@pollub.pl
Liczba publikacji: 19
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(4)

1 Cloud manufacturing concept as a tool of multimodal manufacturing systems integration / Kłosowski Grzegorz // FOUNDATIONS OF MANAGEMENT - 2012, nr 1, vol. 4, s. 17-42 [MNiSW: 4]
2 Metody identyfikacji i ocena wpływu megatrendów na biznes lokalny i globalny / Bojar Ewa, Kłosowski Grzegorz // PRZEGLAD ORGANIZACJI - 2015, nr 12, s. 27-35 [MNiSW: 13]
3 Zarządzanie zasobami ludzkimi / Kłosowski Grzegorz, Paździor Artur, Rzemieniak Magdalena // PRZEGLAD ORGANIZACJI - 2017, nr 7, s. 44-50 [MNiSW: 13]
4 Zastosowanie symulacji komputerowej w sterowaniu przepływem produkcji mebli / Kłosowski Grzegorz // ZARZADZANIE PRZEDSIEBIORSTWEM - 2011, nr 2, s. 29-37 [MNiSW: 6]

Referaty (1)

1 Mechanical behaviour of hygrothermal conditioned fiber metal laminates / Surowska Barbara, Majerski Krzysztof, Bieniaś Jarosław, Kłosowski Grzegorz // W: ECCM16 - 16th European Conference on Composite Materials, 22-26 June 2014, Seville, Spain - 2014, s. 1-3

Rozdzialy(14)

1 Application of fuzzy logic and genetic algorithms in automated works transport organization / Gola Arkadiusz, Kłosowski Grzegorz // W: Distributed Computing and Artificial Intelligence, 14th International Conference; [Red:] Omatu Sigeru, Rodríguez Sara, Villarrubia Gabriel, Faria Pedro, Sitek Paweł, Prieto Javier - Cham: Springer International Publishing AG, 2017, s. 29-36 .- ( Advances in Intelligent Systems and Computing; nr 620)
2 Application of Fuzzy Logic Controller for Machine Load Balancing in Discrete Manufacturing System / Kłosowski Grzegorz, Gola Arkadiusz, Świć Antoni // W: Intelligent Data Engineering and Automated Learning – IDEAL 2015 : 16th International Conference Wroclaw, Poland, October 14–16, 2015; [Red:] Jackowski K., Burduk R., Walkowiak K., Woźniak M., Yin Hujun - Cham: Springer International Publishing, 2015, s. 256-263 .- (Lecture Notes in Computer Science, ISSN 0302-9743; nr 9375)
3 Application of fuzzy logic in assigning workers to production tasks / Kłosowski Grzegorz, Gola Arkadiusz, Świć Antoni // W: Distributed Computing and Artificial Intelligence : 13th International Conference [WOS]; [Red:] Omatu Sigeru, Semalat Ali , Bocewicz Grzegorz , Sitek Paweł , Nielsen Izabela , García-García Julián A. , Bajo Javier - Cham : Switzerland: Springer International Publishing, 2016, s. 505-513 .- (Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357) [MNiSW: 15]
4 Artificial inteligence techniques in cloud manufacturing / Kłosowski Grzegorz // W: Informatics methods as tools to solve industrial problems; [Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka - Lublin: Politechnka Lubelska, 2012, s. 7-19 [MNiSW: 5]
5 Cloud manufacturing as a new concept of industry / Kłosowski Grzegorz // W: New methods in intustrial engineering and production management; [Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka - Lublin: Politechnka Lubelska, 2012, s. 19-32
6 Enhancing the optimization capabilities of simulation software with OPTQUEST for arena rockwell / Kłosowski Grzegorz // W: Optimization of production processes; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 19-34 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
7 A fuzzy approach for works transport orders in discrete manufacturing systems / Kłosowski Grzegorz // W: Management and control of manufacturing processes; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011, s. 54-67 [MNiSW: 5]
8 Human resource selection for manufacturing system using petri nets / Kłosowski Grzegorz, Gola Arkadiusz, Świć Antoni // W: Theory and practice of industrial and production engineering; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2015, s. 132-140 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482; nr 791)
9 Integer linear programming in optimization of waste after cutting in the furniture manufacturing / Kłosowski Grzegorz, Kozłowski Edward, Gola Arkadiusz // W: Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance – ISPEM 2017 : proceedings of the First International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance ISPEM 2017; [Red:] Mazurkiewicz Dariusz, Burduk Anna - Cham ; Switzerland: Springer, 2017, s. 260-270 .- (Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; nr 637)
10 Mathematical models for manufacturing systems capacity planning and expansion – an overview / Gola Arkadiusz, Relich Marcin, Kłosowski Grzegorz, Świć Antoni // W: Theory and practice of industrial and production engineering; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2015, s. 125-131 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482; nr 791)
11 Modelowanie dyskretnego systemu produkcyjnego wg metody Kanban / Kłosowski Grzegorz // W: Innowacyjne metody w inżynierii produkcji; [Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 101-119 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
12 Risk-based estimation of manufacturing order costs with artificial intelligence / Kłosowski Grzegorz, Gola Arkadiusz // W: Proceedings of the 2016 Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FEDCSIS) [WOS]; [Red:] Ganzha Maria, Maciaszek L., Paprzycki Marcin - New York: IEEE, 2016, s. 729-732 .- ( Federated Conference on Computer Science and Information Systems, ISSN 2325-0348) [MNiSW: 15]
13 Zastosowanie metod symulacyjnych w logistyce produkcji / Kłosowski Grzegorz, Acosta Morena J. // W: Nauka-Biznes: zbiór raportów badawczych opracowanych przez pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych - przedstawicieli lubelskiego środowiska naukowego; Chełm: Chelmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS, 2011, s. 258-293
14 Zastosowanie sterownika rozmytego do zrównoważenia obciążenia maszyn w systemie produkcyjnym / Kłosowski Grzegorz // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Polkie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2015, s. 735-746