Publikacje pracowników PL
Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Mgr Beata Klimek

Katedra Konserwacji Zabytków
b.klimek@pollub.pl
Liczba publikacji: 31
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(20)

1 Badania stuletniego betonu z mostu na ul. Zamojskiej w Lublinie / Karaś Sławomir, Klimek Beata // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 2, vol. 13, s. 109-118 [MNiSW: 3]
2 Evaluation of the contact angle and frost resistance of hydrophobised heat-insulating mortars with polystyrene / Barnat-Hunek Danuta, Łagód Grzegorz, Klimek Beata // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2017, nr 1, vol. 1866, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]
3 Hydrofobizacja cegły ręcznie formowanej / Barnat-Hunek Danuta, Klimek Beata // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2012, nr 3, s. 19-20 [MNiSW: 6]
4 Hydrofobizowane tynki z zeolitem / Barnat-Hunek Danuta, Klimek Beata // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2016, nr 9, s. 14-16 [MNiSW: 8]
5 Influence of aggregate type and chemical admixtures on frost resistance of lightweight mortars / Klimek Beata, Widomski Marcin, Barnat-Hunek Danuta // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2017, vol. 1866, s. 040017-1-040017-6 [MNiSW: 15]
6 Influence of zeolite additive on the properties of plaster used for monumental salted walls / Klimek Beata, Barnat-Hunek Danuta, Franus Małgorzata // VISNIK NACIONALNOGO UNIVERSITETU ''LVIVSKA POLITEHNIKA'' : TEORIÂ I PRAKTIKA BUDIVNICTVA - 2014, nr 781, s. 72-78
7 Metody badań struktury zabytkowych zapraw budowlanych. Część I- Analiza makroskopowa, mikroskopia w świetle przechodzącym i mikroskopia skaningowa / Klimek Beata // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2012, nr 2, vol. 11, s. 113-120 [MNiSW: 2]
8 Metody badań zapraw historycznych–problematyka konserwatorska / Klimek Beata // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 2, vol. 14, s. 63-69 [MNiSW: 6]
9 Ocena efektywności preparatów na bazie kwasu ortokrzemowego do wzmacniania zabytkowych tynków / Klimek Beata, Barnat-Hunek Danuta // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2011, nr 9, s. 40-41 [MNiSW: 6]
10 Ocena efektywności preparatów na bazie kwasu ortokrzemowego do wzmacniania zabytkowych zapraw sztukatorskich typu lubelskiego / Barnat-Hunek Danuta, Klimek Beata // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 4, vol. 12, s. 71-81 [MNiSW: 3]
11 Problematyka konserwatorska zabytkowej stolarki drzwiowej i okiennej na wybranych przykładach Muzeum / Klimek Beata // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 3, vol. 14, s. 187-194 [MNiSW: 6]
12 Tynki ze styropianem z recyklingu / Barnat-Hunek Danuta, Klimek Beata // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2017, nr 9, s. 121-123 [MNiSW: 8]
13 The use of zeolite, lightweight aggregate and boiler slag in restoration renders / Barnat-Hunek Danuta, Siddique Rafat , Klimek Beata, Franus Małgorzata // CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 2017, vol. 142, s. 162-174 [MNiSW: 40]
14 Wpływ dodatku zeolitu na właściwości fizykomechaniczne tynków renowacyjnych / Barnat-Hunek Danuta, Klimek Beata, Franus Wojciech // IZOLACJE - 2014, nr 9, vol. 189, s. 58-64 [MNiSW: 4]
15 Wpływ dodatku zeolitu na właściwości fizykochemiczne tynków renowacyjnych / Barnat-Hunek Danuta, Klimek Beata // BAROMETR REGIONALNY - 2015, nr 2, vol. 13, s. 119-122 [MNiSW: 14]
16 Wpływ dodatku zeolitu na właściwości tynków do murów o wysokim stopniu zasolenia / Klimek Beata, Barnat-Hunek Danuta, Franus Małgorzata // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2015, nr 11, s. 222-224 [MNiSW: 8]
17 Wpływ oddziaływań środowiskowych na obiekty zabytkowe – na przykładzie mostku nad dawną „Głęboką Drogą” w Puławach / Klimek Beata // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 1, vol. 15, s. 213-222 [MNiSW: 6]
18 Wybrane sposoby zabezpieczania dekoracji sztukatorskich / Klimek Beata // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2014, nr 5, s. 108-109 [MNiSW: 6]
19 Wykorzystanie skaningowego mikroskopu elektronowego do badań malatury z kościoła w Radcze / Klimek Beata // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 4, vol. 12, s. 95-105 [MNiSW: 3]
20 Zabytkowa stolarka okienna i drzwiowa drewnianych chałup i zabudowy gospodarskiej na Lubelszczyźnie –wybrane przykłady z Muzeum Wsi Lubelskiej / Klimek Beata // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 3, vol. 14, s. 195-207 [MNiSW: 6]

Projekty wynalazcze (1)

1 Tynk renowacyjny [ Zgłoszenie nr (21) 410436 ] / Barnat-Hunek Danuta, Klimek Beata, Franus Wojciech // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 13, s. 20-20

Rozdzialy(10)

1 Metody badań zapraw sztukatorskich na przykładzie dekoracji Giovanniego Battisty Falconiego / Klimek Beata // W: Karta Krakowska 2000 - 10 lat później; [Red:] Kadłuczka Andrzej - Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2011, s. 301-311 .- (Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Architektura; nr 400)
2 Motor historical research methods: problems of restoration / Klimek Beata // W: Problemi doslìdženìa, zberežennâ ta restavracìï ìstoričnih fortifìkacìj : zbìrnik naukovih prac. Čislo 7; [Red:] Bevz Mykola - Lwów: Nacìonal'nyj Universitet L′vivs′ka Politehnika, Vidavnictvo "Rastr-7", 2015, 2015, s. 164-169
3 Nauczanie w zakresie ochrony i konserwacji zabytków na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej (2004-2014) / Szmygin Bogusław, Klimek Beata // W: Nauczanie i popularyzacja ochrony dziedzictwa; [Red:] Szmygin Bogusław - Warszawa: Polski Komitet Narodowy ICOMOS ; Politechnika Lubelska , 2014, s. 181-190
4 The problem of repairing the stone facades on an example of Donjon fortress Kłodzko = Problematyka napraw elewacji kamiennych na przykładzie Donżonu Twierdzy Kłodzko / Klimek Beata // W: Current issues in research, conservation and restoration of historic fortifications = Współczesne problemy badań, konserwacji i restauracji zabytkowych fortyfikacji; [Red:] Gardziński Zygmunt, Bevz Mykola - Chełm ; L'viv: The State School of Higher Education in Chelm ; Lviv Polytechnic National University, 2017, s. 113-122 .- (Collection of Scientific Articles, ISSN 2544-6517; nr 9)
5 Problemy konserwacji zapobiegawczej reliktów detali i dekoracji architektonicznych w zamkach pozostających w trwałej ruinie / Klimek Beata // W: Ochrona i konserwacja ruin zamkowych - wybrane problemy i przykłady; [Red:] Szmygin Bogusław, Molski Piotr - Lublin: Polski Komitet Narodowy ICOMOS ; Politechnika Lubelska ; Fundacja Rozwoju Politechniki Lubelskiej , 2013, s. 35-39
6 The ruins of the castle in Kazimierz Dolny - the issue of protection and restoration / Klimek Beata // W: Current issues in research, conservation and restoration of historic fortyfications : collection of scientific articles; [Red:] Bevz Mykola, Gardzinski Zygmunt - Chełm: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, 2016, s. 108-113
7 Zabezpieczenie lica murów obiektów zachowanych w formie trwałej ruiny - przegląd problematyki / Klimek Beata, Trochonowicz Maciej // W: Zamki w ruinie - zasady postępowania konserwatorskiego; [Red:] Szmygin Bogusław, Molski Piotr - Lublin ; Warszawa: Politechnika Lubelska ; Polski Komitet Narodowy ICOMOS, 2012, s. 129-138
8 Zamek w Ćmielowie – historia , dokumentacja i ocena stanu technicznego / Klimek Beata, Turowski Łukasz // W: Ochrona i konserwacja ruin zamkowych - wybrane problemy i przykłady; [Red:] Szmygin Bogusław, Molski Piotr - Warszawa-Lublin: Polski Komitet Narodowy ICOMOS ; Politechnika Lubelska ; Fundacja Rozwoju Politechniki Lubelskiej , 2013, s. 103-116
9 Zamek w Janowcu nad Wisłą – fazy budowy, przeprowadzone prace i ocena stanu technicznego poszczególnych części zamku / Klimek Beata // W: Ochrona i konserwacja ruin zamkowych - wybrane problemy i przykłady; [Red:] Szmygin Bogusław, Molski Piotr - Warszawa-Lublin: Polski Komitet Narodowy ICOMOS ; Politechnika Lubelska ; Fundacja Rozwoju Politechniki Lubelskiej , 2013, s. 89-101
10 Zamek w Liwie – historia , fazy budowy i ocena stanu technicznego / Klimek Beata, Miernicka Dorota // W: Ochrona i konserwacja ruin zamkowych - wybrane problemy i przykłady; [Red:] Szmygin Bogusław, Molski Piotr - Warszawa-Lublin: Polski Komitet Narodowy ICOMOS ; Politechnika Lubelska ; Fundacja Rozwoju Politechniki Lubelskiej , 2013, s. 117-127