Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID K-4423-2012
ORCID 0000-0002-2935-5003

dr inż. Arkadiusz Gola

Instytut Technologicznych Systemów Informacyjnych
a.gola@pollub.pl
Liczba publikacji: 133
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(45)

1 Actual trends in manufacturing systems development / Gola Arkadiusz, Świć Antoni // TECHNOLOGICAL COMPLEXES [ТЕХНОЛОГІЧНІ КОМПЛЕКСИ] - 2016, nr 1, vol. 13, s. 14-23
2 Agile manufacturing and commerce. The impact of 3D printing on mrkets and business processes / Gola Arkadiusz, Wiechetek Łukasz // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2018, nr 5, cz. 1, vol. 19, s. 99-116 [MNiSW: 14]
3 Algorytm generowania ścieżek technologicznych w procesie doboru obrabiarek / Gola Arkadiusz, Świć Antoni // ZARZADZANIE PRZEDSIEBIORSTWEM - 2011, nr 1, s. 8-16 [MNiSW: 6]
4 Analysis of typical structures of dynamic systems of machining of elastic-deformable shafts with low rigidity / Świć Antoni, Gola Arkadiusz, Wołos Dariusz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 3, vol. 12, s. 1-9 [MNiSW: 10]
5 Application of survival function in robust scheduling of production jobs / Sobaszek Łukasz, Gola Arkadiusz, Kozłowski Edward // ANNALS OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS [ACSIS] - 2017, vol. 11, s. 575-578
6 Computational intelligence in control of AGV multimodal systems / Kłosowski Grzegorz, Gola Arkadiusz, Tibouttowa Amila // IFAC-PapersOnLine - 2018, nr 11, vol. 51, s. 1421-1427
7 Computer aided FMS machine tools subsystem of multicriteria analysis / Gola Arkadiusz, Montusiewicz Jerzy, Świć Antoni // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2011, nr 1, vol. 7, s. 18-29
8 Computer-aided machine tool selection for focused flexibility manufacturing systems using economical criteria / Gola Arkadiusz, Świć Antoni // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2011, nr 10, vol. 124, s. 383-389 [MNiSW: 10]
9 Computer-aided production task scheduling / Sobaszek Łukasz, Gola Arkadiusz // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2015, nr 4, vol. 11, s. 58-69 [MNiSW: 11]
10 Creating robust schedules based on previous production processes / Sobaszek Łukasz, Gola Arkadiusz, Świć Antoni // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2014, nr 8, vol. 158, s. 488-495 [MNiSW: 10]
11 Design of storage subsystem of flexible manufacturing system using the computer simulation method / Gola Arkadiusz, Świć Antoni // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2013, nr 4, s. 312-318 [MNiSW: 10]
12 Economic analysis of casing parts production in a flexible manufacturing system / Świć Antoni, Gola Arkadiusz // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2013, nr 3, s. 526-533 [MNiSW: 10]
13 Economic aspects of manufacturing systems design / Gola Arkadiusz // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2014, nr 6, vol. 156, s. 205-212 [MNiSW: 10]
14 Economic optimisation of robotized manufacturing system structure for machining of casing components for electric micromachines / Świć Antoni, Gola Arkadiusz, Zubrzycki Jarosław // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2016, nr 1, vol. 175, s. 443-448
15 Economical analysis of manufacturing systems configuration in the aspect of their productivity / Gola Arkadiusz, Świć Antoni // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2014, nr 12, vol. 162, s. 385-394 [MNiSW: 10]
16 Elementy komputerowo wspomaganego procesu sterowania produkcją z wykorzystaniem kart kanbann / Gola Arkadiusz, Korzan Anna // INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA - 2011, nr 2, s. 39-51
17 Genetic-based approach to production planning with manufacturing cost minimization / Gola Arkadiusz // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2014, nr 3, vol. 153, s. 496-503 [MNiSW: 10]
18 Implementation of MS Access software for casing-class manufacturing features saving / Gola Arkadiusz, Sobaszek Łukasz // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2014, nr 2, vol. 10, s. 44-56 [MNiSW: 6]
19 Increasing the reliability of flood embankments with neural imaging method / Kłosowski Grzegorz, Rymarczyk Tomasz, Gola Arkadiusz // APPLIED SCIENCES-BASEL - 2018, nr 9, vol. 8 [MNiSW: 25]
20 Job-shop scheduling with machine breakdown prediction under completion time constraint / Sobaszek Łukasz, Gola Arkadiusz, Kozłowski Edward // ANNALS OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS [ACSIS] - 2018, vol. 15, s. 437-440
21 Kierunki rozwoju robotyki / Sobaszek Łukasz, Gola Arkadiusz, Świć Antoni // TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE - DODATEK: AUTOMATYKA I OPROGRAMOWANIA - 2017, nr 6/dod.2, s. 23-28
22 Koncepcja zastosowania narzędzi predykcji w projektowaniu harmonogramów odpornych / Sobaszek Łukasz, Świć Antoni, Gola Arkadiusz // ZARZADZANIE PRZEDSIEBIORSTWEM - 2016, nr 2, s. 20-26 [MNiSW: 7]
23 A method for increasing the economical effectiveness of the low rigidity shafts machining process / Świć Antoni, Gola Arkadiusz, Wołos Dariusz // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2014, nr 11, vol. 161, s. 469-477 [MNiSW: 10]
24 A method for modelling the flow of objects to be machined in FMS using enterprise dynamics / Osak-Sidoruk Marta, Gola Arkadiusz, Świć Antoni // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2014, nr 3, vol. 10, s. 46-56 [MNiSW: 6]
25 Method of achieving accuracy of thermo-mechanical treatment of low-rigidity shafts / Świć Antoni, Draczew Aleksandr, Gola Arkadiusz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 29, vol. 10, s. 62-70 [MNiSW: 10]
26 A method of qualification of parts for production in flexible manufacturing system / Świć Antoni, Gola Arkadiusz // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2013, nr 11, vol. 149, s. 576-585 [MNiSW: 10]
27 Micro-geometry surface modelling in the process of low-rigidity elastic-deformable shafts turning / Świć Antoni, Gola Arkadiusz, Wołos Dariusz, Opielak Marek // IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF MECHANICAL ENGINEERING - 2017, nr 2, vol. 42, s. 159-167 [MNiSW: 25]
28 Model adaptacyjnego algorytmu wspomagania decyzji w systemie utrzymania ruchu / Kosicka Ewelina, Mazurkiewicz Dariusz, Gola Arkadiusz // ZARZADZANIE PRZEDSIEBIORSTWEM - 2016, nr 4, s. 29-35 [MNiSW: 7]
29 Model of production control in Just-in-Time delivery system conditons / Kozłowski Edward, Gola Arkadiusz, Świć Antoni // ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2014, nr 1, vol. 38, s. 77-88 [MNiSW: 6]
30 Modelling and simulation of production flow in job-shop production system with enterpris dynamics software / Gola Arkadiusz, Wiechetek Łukasz // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2017, nr 4, vol. 13, s. 87-97 [MNiSW: 11]
31 Modelling of characteristics of turning of shafts with low rigidity / Świć Antoni, Gola Arkadiusz, Hajduk Mikulas // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2016, nr 3, vol. 12, s. 61-73 [MNiSW: 11]
32 Modelowanie podsystemu obrabiarek w ESP części klasy korpus z wykorzystaniem programu Enterprise Dynamics / Gola Arkadiusz, Osak-Sidoruk Marta // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 6, s. 66-73 [MNiSW: 4]
33 A multiple-criteria approach to machine-tool selection for focused flexibility manufacturing systems / Gola Arkadiusz, Świć Antoni, Kramar Vadim // MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING REVIEW - 2011, nr 4, vol. 2, s. 21-32 [MNiSW: 4]
34 New interactive technologies for meeting the needs and achieving profit, the study on the use of augmented reality in marketing / Gola Arkadiusz, Wiechetek Łukasz // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2017, nr 4, vol. 18, s. 395-409 [MNiSW: 14]
35 Numerical simulation studies on the process of machining of shafts with low rigidity / Świć Antoni, Gola Arkadiusz // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2016, nr 2, vol. 12, s. 42-53 [MNiSW: 11]
36 Organizacja przestrzeni składowania dla potrzeb magazynowania środków ochrony roślin / Gola Arkadiusz, Świć Antoni, Sobaszek Łukasz // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2018, nr 5, s. 690-694 [MNiSW: 15]
37 A predictive model of multi-stage production planning for fixed time orders / Kozłowski Edward, Terkaj Walter, Gola Arkadiusz, Hajduk Mikulas, Świć Antoni // MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING REVIEW - 2014, nr 3, vol. 5, s. 23-32 [MNiSW: 8]
38 Problemy wspomagania decyzji w systemach utrzymania ruchu / Kosicka Ewelina, Mazurkiewicz Dariusz, Gola Arkadiusz // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2016, nr 4, vol. 6, s. 49-52 [MNiSW: 7]
39 Reconfigurable manufacturing systems as a way of long-term economic capacity management / Gola Arkadiusz, Świć Antoni // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2015, nr 4, vol. 166, s. 15-22
40 RMS – system of the future or new trend in csience ? / Gola Arkadiusz, Konczal Weronika // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2013, nr 20, vol. 7, s. 35-41 [MNiSW: 5]
41 Survival analysis method as a tool for predicting machine failures / Sobaszek Łukasz, Gola Arkadiusz // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2016, nr 3, vol. 177, s. 421-428
42 Technical and organizational improvements of packaging production process / Rudawska Anna, Čuboňova Nadežda , Pomarańska Kamila, Stančeková Dana , Gola Arkadiusz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 30, vol. 10, s. 182-192 [MNiSW: 10]
43 Technology of heat treating-straightening of long shafts with low rigidity / Świć Antoni, Draczew Aleksandr, Gola Arkadiusz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 31, vol. 10, s. 207-214 [MNiSW: 10]
44 Zastosowanie ewolucyjnego systemu analizy wielokryterialnej do wariantowania rozwiązań w procesie doboru obrabiarek w ESP części klasy korpus / Gola Arkadiusz, Montusiewicz Jerzy // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 7, s. 76-85 [MNiSW: 4]
45 Zastosowanie symulacji komputerowych w projektowaniu podsystemu magazynowania ESP z wykorzystaniem programu Enterprise Dynamics / Gola Arkadiusz, Osak-Sidoruk Marta // INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA - 2012, nr 3, s. 23-36

Monografie (10)

1 Information support for integrated flexible manufacturing systems / Świć Antoni, Gola Arkadiusz, Banaszak Zbigniew, Krestianpol Olena, Lozynskyi Vasyl, Palchevskyi Bogdan, Pavlysh Volodymyr.- Lutsk: Vezha-Print, 2014, 343 s.
2 Innowacyjne technologie w inżynierii produkcji / Świć Antoni, Gola Arkadiusz[Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, 144 s.- (Monografie – Politechnika Lubelska)
3 Komputerowo wspomagane projektowanie procesów : aktualne zagadnienia badawcze / Świć Antoni, Gola Arkadiusz[Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, 135 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
4 Komputerowo zintegrowane projektowanie elastycznych systemów produkcyjnych / Palchevskyi Bogdan, Świć Antoni, Pavlysh Volodymyr, Banaszak Zbigniew, Gola Arkadiusz, Krestianpol Olena, Lozynskyi Vasyl.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, 376 s.- (Monografie – Politechnika Lubelska)
5 Logistyka w jednostkach administracyjnych / Gola Arkadiusz, Rudawska Anna[Red:] Gola Arkadiusz, Rudawska Anna.- Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, 132 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
6 Logistyka w jednostkach gospodarczych / Rudawska Anna, Gola Arkadiusz[Red:] Rudawska Anna, Gola Arkadiusz.- Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, 134 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
7 Maszyny i procesy produkcyjne / Świć Antoni, Gola Arkadiusz[Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, 145 s.- (Monografie – Politechnika Lubelska)
8 Techniczno-organizacyjne aspekty projektowania procesów i urządzeń / Świć Antoni, Gola Arkadiusz[Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, 148 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
9 Theory and practice of industrial and production engineering / Świć Antoni, Gola Arkadiusz[Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz.- Pfäffikon: Trans Tech Publications, 2015, 362 s.- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 791)
10 Współczesne technologie w inżynierii produkcji / Świć Antoni, Gola Arkadiusz[Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, 139 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)

Referaty (8)

1 Analiza konfiguracji systemów produkcyjnych w aspekcie bilansowania zdolności produkcyjnej / Gola Arkadiusz // W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przemysł i systemy transportowe” : [książka abstraktów] - 2018, s. 24-25
2 Analysis of straight turning systems for low-rigidity shafts in the elastic-plastic state / Świć Antoni, Gola Arkadiusz, Smidova Natalia // W: 16th IFAC Symposium on Inormation Control Problems in Manufacturing - INCOM, 11-13 June 2018, Bergamo Italy : [book of abstracts] - 2018, s. 44-44
3 Computational intelligence in control of AGV multimodal systems / Kłosowski Grzegorz, Gola Arkadiusz, Thibbotuwawa Amila // W: 16th IFAC Symposium on Inormation Control Problems in Manufacturing - INCOM, 11-13 June 2018, Bergamo Italy : [book of abstracts] - 2018, s. 73-73
4 The Implementation of genetic agorithms in choosing transport routes with constraints / Gola Arkadiusz, Deryło K. // W: Progressive Directions for Mechanical Engineering, Device Building Transportation Industries and Ecology : Materials of the Scientific International Technical Conference of Students, Postgraduate and Young Scientists, 20-23 of May 2013, Sevastopol - 2013, s. 63-66
5 Importancia del turismo internacional en la región de Lublin (Polonia) / Słoniec Jolanta, Kulisz Monika, Gola Arkadiusz // W: I Seminario Internacional de Investigación Científica en Turismo MUDET, Cuenca, Spain, 26-27 de septiembre - 2018
6 Model of production control in Just-in-time delivery system condiotions / Kozłowski Edward, Gola Arkadiusz, Świć Antoni // W: INTELTRANS 2013, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Wiedza i Zarządzanie Przedsięwzięciami w Inżynierii Produkcji”, październik 2013, Kraków - 2013, s. 97-108
7 Optimization problem of scheduling on the example of material supply / Gola Arkadiusz, Konczal W // W: Progressive Directions for Mechanical Engineering, Device Building Transportation Industries and Ecology : Materials of the Scientific International Technical Conference of Students, Postgraduate and Young Scientists, 20-23 of May 2013, Sevastopol - 2013, s. 4-5
8 Planirovanie proizvodstva s isnol′zovaniem genetičeskogo algoritma / Gola Arkadiusz, Osak-Sidoruk M. // W: Progressive Directions for Mechanical Engineering, Device Building Transportation Industries and Ecology : Materials of the Scientific International Technical Conference of Students, Postgraduate and Young Scientists, 20-23 of May 2013, Sevastopol - 2013, s. 6-7

Rozdzialy(70)

1 Accuracy control in the machining of low rigidity shafts / Świć Antoni, Wołos Dariusz, Zubrzycki Jarosław, Opielak Marek, Gola Arkadiusz, Taranenko Victor // W: Industrial and service robotics : 13th International Conference on Industrial, Service and Humanoid Robotics (ROBTEP) : Conference [WOS]; [Red:] Hajduk Mikulas, Koukolová Lucia - Stafa-Zurich ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2014, s. 357-367 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 613) [MNiSW: 10]
2 Algorytm doboru robotów dla podsystemu transportu i manipulacji w zautomatyzowanych elastycznych systemach wytwarzania / Skrzypczyński Dawid, Stamirowski Jerzy, Gola Arkadiusz // W: Innowacyjne metody w inżynierii produkcji; [Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 50-63 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
3 Algorytm predykcji awarii oraz implementacji redundantych zabezpieczeń czasowych jako narzędzie odpornego szeregowania zadań / Sobaszek Łukasz, Gola Arkadiusz, Świć Antoni // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2018, s. 498-509
4 Analiza awaryjności parku maszynowego wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego z wykorzystaniem narzedzi predykcji / Sobaszek Łukasz, Gola Arkadiusz, Świć Antoni // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2016, s. 638-650
5 Analiza błędów przy ocenie wskaźnika OEE na przykładzie linii rozlewu butelkowego / Gola Arkadiusz, Kosicka Ewelina, Daniewski Kamil, Mazurkiewicz Dariusz // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2016, s. 558-569
6 Analiza długości cyklu produkcyjnego partii wyrobów w kontekście bilansowania zdolności produkcyjnej systemu wytwórczego / Gola Arkadiusz // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2018, s. 420-431
7 Analiza i ocena systemu kształcenia w krajach afrykańskich na przykładzie Universite Sidi Mohamed ben Abdellah w Fezie w Maroko / Kulig Aneta, Gola Arkadiusz // W: Region i edukacja a procesy rozwojowe; [Red:] Bojar Ewa, Żminda Tomasz, Bis Jakub - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 159-170
8 Analiza konfiguracji linii produkcyjnych na podstawie modeli symulacyjnych / Danilczuk Wojciech, Cechowicz Radosław, Gola Arkadiusz // W: Informatyczne systemy zarządzania. T. 5; [Red:] Bzdyra Krzysztof - Koszalin: Politechnika Koszalińska, 2014, s. 25-42
9 Analiza mobilności studentów i pracowników politechniki lubelskiej w ramach programu Erasmus w latach 2009–2012 / Sobot Jagoda, Gola Arkadiusz // W: Region i edukacja a procesy rozwojowe; [Red:] Bojar Ewa, Żminda Tomasz, Bis Jakub - Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, s. 145-158
10 Analiza możliwości i projekt reorganizacji wdrożenia innowacji procesowej poprzez reorganizację procesów projektowych i technologicznych w przedsiębiorstwie produkcyjnym zgodnie a filozofią Lean Manufacturing / Gola Arkadiusz // W: Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy - transfer wiedzy w województwie lubelskim : publikacja podsumowująca projekt; [Red:] Szewczuk-Stępień Marzena, Dymek Łukasz, Maj Maciej - Lublin: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, 2013, s. 155-155
11 Analiza poziomu współpracy w obszarze nauka - biznes na przykładzie pracowników naukowo - dydaktycznych Politechniki Lubelskiej / Gola Arkadiusz, Kaniewska-Pawik Ilona, Świć Antoni // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T.2; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Polskie Towarzysto Zarządzania Produkcją, 2015, s. 863-876
12 Analiza problemu job-shop z uwzględnieniem zakłóceń procesu produkcyjnego / Sobaszek Łukasz, Gola Arkadiusz, Świć Antoni // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2014, s. 658-669
13 Analiza procesu zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie branży maszynowej w aspekcie wdrożenia systemu lean manufacturing / Gola Arkadiusz // W: Nauka-Biznes: zbiór raportów badawczych opracowanych przez pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych - przedstawicieli lubelskiego środowiska naukowego; Chełm: Chelmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS, 2011, s. 211-234
14 Analysis of the process of turning of low-rigidity shafts / Świć Antoni, Taranenko Victor, Gola Arkadiusz // W: Theory and practice of industrial and production engineering; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2015, s. 238-245 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 791)
15 Application of fuzzy logic and genetic algorithms in automated works transport organization / Gola Arkadiusz, Kłosowski Grzegorz // W: Distributed Computing and Artificial Intelligence, 14th International Conference [WOS]; [Red:] Omatu Sigeru, Rodríguez Sara, Villarrubia Gabriel, Faria Pedro, Sitek Paweł, Prieto Javier - Cham ; Switzerland: Springer International Publishing AG, 2018, s. 29-36 .- (Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; nr 620) [MNiSW: 15]
16 Application of Fuzzy Logic Controller for Machine Load Balancing in Discrete Manufacturing System / Kłosowski Grzegorz, Gola Arkadiusz, Świć Antoni // W: Intelligent Data Engineering and Automated Learning – IDEAL 2015 : 16th International Conference Wroclaw, Poland, October 14–16, 2015; [Red:] Jackowski K., Burduk R., Walkowiak K., Woźniak M., Yin Hujun - Cham: Springer International Publishing, 2015, s. 256-263 .- (Lecture Notes in Computer Science, ISSN 0302-9743; nr 9375)
17 Application of fuzzy logic in assigning workers to production tasks / Kłosowski Grzegorz, Gola Arkadiusz, Świć Antoni // W: Distributed Computing and Artificial Intelligence : 13th International Conference [WOS]; [Red:] Omatu Sigeru, Semalat Ali , Bocewicz Grzegorz , Sitek Paweł , Nielsen Izabela , García-García Julián A. , Bajo Javier - Cham : Switzerland: Springer International Publishing, 2016, s. 505-513 .- (Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357) [MNiSW: 15]
18 Application of OEE coefficient for manufacturing lines reliability improvement / Gola Arkadiusz, Nieoczym Aleksander // W: MSMI 2017 - 4th International Conference on Management Science and Management Innovation : proceedings [WOS]; [Red:] Hui-Ming Wee - Suzhou ; China: Atlantis Press, 2017, s. 185-188 .- (Advances in Economics, Business and Management Research, ISSN 2352-5428; nr 31) [MNiSW: 15]
19 Application of survival function in robust scheduling of production jobs / Sobaszek Łukasz, Gola Arkadiusz, Kozłowski Edward // W: Proceedings of the 2017 Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FEDCSIS) [WOS]; [Red:] Ganzha Maria, Maciaszek M., Paprzycki M. - New York: IEEE, 2017, s. 575-578 .- (Federated Conference on Computer Science and Information Systems, 2325-0348) [MNiSW: 15]
20 Control of accuracy of forming elastic-deformable shafts with low rigidity / Świć Antoni, Gola Arkadiusz // W: Distributed Computing and Artificial Intelligence, 14th International Conference [WOS]; [Red:] Omatu Sigeru, Rodríguez Sara, Villarrubia Gabriel, Faria Pedro, Sitek Paweł - Cham ; Switzerland: Springer International Publishing AG, 2018, s. 107-114 .- (Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; nr 620) [MNiSW: 15]
21 Directions of manufacturing systems' evolution from the flexibility level point of view / Gola Arkadiusz, Świć Antoni // W: Innovations in management and production engineering; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2012, s. 226-238
22 Doskonalenie procesu produkcyjnego z zastosowaniem metody FMEA na przykładzie przedsiębiorstwa z branży cukierniczej / Płaza Milena, Gola Arkadiusz, Świć Antoni // W: Wybrane problemy z zakresu przemysłu spożywczego : teoria i praktyka; [Red:] Stoma M., Dudziak A., Kobus Z. - Lublin: Towarzystwo Wydawnictw Naukowych LIBROPOLIS, 2016, s. 138-148
23 Dylematy wyznaczania wielkości partii produkcyjnej w przedsiębiorstwach z sektora MŚP / Kulisz Monika, Gola Arkadiusz // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2017, s. 624-635
24 Dynamic system modeling of shaft machining process in elastic deformable condition / Gola Arkadiusz, Świć Antoni // W: Robotics and manufacturing systems; [Red:] Koukolová Lucia, Świć Antoni - Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, s. 171-184 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
25 Dynamic system of grinding of low-rigidity shafts / Świć Antoni, Taranenko Victor, Gola Arkadiusz, Opielak Marek // W: Theory and practice of industrial and production engineering; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2015, s. 281-289 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 791)
26 Effect of machine failure prediction on selected parameters of manufacturing schedule in a job-shop environment / Sobaszek Łukasz, Gola Arkadiusz, Kozłowski Edward // W: Proceedings of the 2017 International Conference on Economics and Management Innovations (ICEMI 2017); [Red:] Yue Xiao-Guang , McAleer Michael - Malezja: Volcson Press SDN BHD, 2017, s. 320-324
27 Ekonomiczne aspekty doboru robotów przemysłowych dla elastycznych systemów produkcyjnych / Skrzypczyński Dawid, Gola Arkadiusz // W: Zarządzanie i marketing; [Red:] Krzysztofek Anna - Kraków: AT Wydawnictwo, 2014, s. 265-271
28 Eliminacja strat w zakresie efektywności wykorzystania parku maszynowego - case study na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa z obszaru Lubelszczyzny / Rozwałka Olga, Gola Arkadiusz, Sobaszek Łukasz // W: Wybrane problemy z zakresu przemysłu spożywczego : teoria i praktyka; [Red:] Stoma M., Dudziak A., Kobus Z. - Lublin: Towarzystwo Wydawnictw Naukowych LIBROPOLIS, 2016, s. 159-171
29 Human resource selection for manufacturing system using petri nets / Kłosowski Grzegorz, Gola Arkadiusz, Świć Antoni // W: Theory and practice of industrial and production engineering; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2015, s. 132-140 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482; nr 791)
30 Identyfikacja problemów i doskonalenie procesu produkcji wyrobów cukierniczych z wykorzystaniem wybranych narzędzi zarządzania jakością i lean manufacturing / Płaza Milena, Gola Arkadiusz // W: Techniczno-organizacyjne aspekty projektowania procesów i urządzeń; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 7-19 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
31 Integer linear programming in optimization of waste after cutting in the furniture manufacturing / Kłosowski Grzegorz, Kozłowski Edward, Gola Arkadiusz // W: Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance – ISPEM 2017 : proceedings of the 1st International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance ISPEM 2017 [WOS]; [Red:] Mazurkiewicz Dariusz, Burduk Anna - Cham ; Switzerland: Springer, 2018, s. 260-270 .- (Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; nr 637) [MNiSW: 15]
32 Intensity function in evaluation of production process stability / Sobaszek Łukasz, Gola Arkadiusz // W: 3rd International Conference on Social Science (ICSS 2016); Pennsylvania, U.S.A.: DEStech Publications, Inc., 2016, s. 898-904 .- (DEStech Transactions on Social Science, Education and Human Science, ISSN 2475-0042)
33 Kierunki rozwoju robotyki w aspekcie projektowania współczesnych systemów produkcyjnych / Sobaszek Łukasz, Gola Arkadiusz, Świć Antoni // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2017, s. 460-471
34 A Knowledge-Based Approach to Product Concept Screening / Relich Marcin, Świć Antoni, Gola Arkadiusz // W: Distributed Computing and Artificial Intelligence, 12th International Conference [WOS]; 2015, s. 341-348 .- (Advances in Intelligent Systems and Computing) [MNiSW: 15]
35 Komputerowo wspomagany dobór obrabiarek w ESP części klasy korpus z wykorzystaniem systemu <<OPTSELECT>> / Gola Arkadiusz, Świć Antoni // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2011, s. 397-409
36 Koncepcja zastosowania metody analizy przeżycia dla potrzeb predykcji zakłócen procesu produkcyjnego / Sobaszek Łukasz, Gola Arkadiusz // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Towarzstwo Zarządzania Produkcją, 2015, s. 622-634
37 Logistyczne dylematy organizacji przepływu produkcji / Gola Arkadiusz, Małyszek Elżbieta, Sobaszek Łukasz // W: Techniczno-organizacyjne aspekty projektowania procesów i urządzeń; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, s. 52-65 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
38 Mathematical modelling the assembly cell operation in the context of increasing its reliability / Nieoczym Aleksander, Gola Arkadiusz // W: Intelligent Computing and Information Engineering (ICIE 2017) : conference proceedings ; [Red:] Cao Yong, Wu Qu - Malezja: Volcson Press SDN BHD, 2017, s. 124-132
39 Mathematical models for manufacturing systems capacity planning and expansion – an overview / Gola Arkadiusz, Relich Marcin, Kłosowski Grzegorz, Świć Antoni // W: Theory and practice of industrial and production engineering; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2015, s. 125-131 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482; nr 791)
40 Method of representation and saving casing-class parts’ constructional knowledge using MS Access System / Gola Arkadiusz // W: New materials and IT technologies in production engineering; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011, s. 78-89 [MNiSW: 5]
41 Model prognostyczny planowania terminów realizacji zamówień / Raczyńska Jolanta, Kozłowski Edward, Gola Arkadiusz // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2018, s. 487-497
42 Modelling characteristics turning processing for want of management by a elastic deformed condition / Świć Antoni, Zubrzycki Jarosław, Gola Arkadiusz // W: Automation and Robotics in Production Engineering; [Red:] Świć Antoni, Zubrzycki Jarosław - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2016, s. 109-114 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 844)
43 Module for prediction of technological operation times in an intelligent job scheduling system / Sobaszek Łukasz, Gola Arkadiusz, Kozłowski Edward // W: Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance- ISPEM 2018: International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance ; [Red:] Burduk Anna, Chlebus Edward, Nowakowski Tomasz, Tubis Agnieszka - Cham ; Switzerland: Springer, 2018, s. 234-243 .- (Advances in Intelligent Systems and Computing; nr 835)
44 Module of generation of technological paths in the program of computer aided machine-tools selection in casing -class FMS / Gola Arkadiusz // W: Management and control of manufacturing processes; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011, s. 68-79 [MNiSW: 5]
45 Multi – criteria decision support in maintenance of machine park / Kosicka Ewelina, Mazurkiewicz Dariusz, Gola Arkadiusz // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2016, s. 584-593
46 Ocena logistycznej obsługi klientów w transporcie miejskim / Małyszek Elżbieta, Gola Arkadiusz, Milanowska Ewelina // W: Energia i środowisko w produkcji, zarządzaniu i logistyce - wybrane problemy; [Red:] Piekarski Wiesław - Lublin: Towarzytwo Wydawnictw Naukowych LIBROPOLIS, 2016, s. 131-142
47 Optimal production planning for a randon horizon / Gola Arkadiusz, Kozłowski Edward // W: Theory and practice of industrial and production engineering; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2015, s. 63-69 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 791)
48 Organizacja gospodarki magazynowej części zamiennych na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego / Graca Daria, Gola Arkadiusz, Sobaszek Łukasz // W: Wybrane problemy z zakresu przemysłu spożywczego : teoria i praktyka; [Red:] Stoma M., Dudziak A., Kobus Z. - Lublin: Towarzystwo Wydawnictw Naukowych LIBROPOLIS, 2016, s. 19-29
49 Perspective and methods of human-industrial robots cooperation / Sobaszek Łukasz, Gola Arkadiusz // W: Theory and practice of industrial and production engineering; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2015, s. 178-183 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 791)
50 Preditive scheduling as a part of intelligent job scheduling system / Sobaszek Łukasz, Gola Arkadiusz, Świć Antoni // W: Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance – ISPEM 2017 : proceedings of the 1st International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance ISPEM 2017 [WOS]; [Red:] Mazurkiewicz Dariusz, Burduk Anna - Cham ; Switzerland: Springer, 2018, s. 358-367 .- (Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; nr 637) [MNiSW: 15]
51 Problematyka projektowania inteligentnego systemu predykcyjno-decyzyjnego dla potrzeb służb utrzymywania ruchu / Kosicka Ewelina, Gola Arkadiusz // W: Komputerowo wspomagane projektowanie procesów : aktualne zagadnienia badawcze; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 111-120 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
52 Procesy produkcji w zautomatyzowanych systemach produkcyjnych (ZSP) / Gola Arkadiusz // W: Nowoczesne zarządzanie produkcją : ujęcie procesowe; [Red:] Szatkowski Kazimierz - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, s. 170-225
53 Projektowanie zagregowanych planów produkcyjnych z wykorzystaniem algorytmów genetycznych / Gola Arkadiusz, Świć Antoni // W: Metody i techniki ksztaltowania procesów produkcyjnych; [Red:] Matuszek Józef - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2016, s. 87-100
54 Risk-based estimation of manufacturing order costs with artificial intelligence / Kłosowski Grzegorz, Gola Arkadiusz // W: Proceedings of the 2016 Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FEDCSIS) [WOS]; [Red:] Ganzha Maria, Maciaszek L., Paprzycki Marcin - New York: IEEE, 2016, s. 729-732 .- ( Federated Conference on Computer Science and Information Systems, ISSN 2325-0348) [MNiSW: 15]
55 Ścieżka rozwoju pracowniczego jako czynnik wzrostu efektywności eksploatacyjnej parku maszynowego / Kosicka Ewelina, Mazurkiewicz Dariusz, Gola Arkadiusz // W: Wyzwania zarządzania zasobami ludzkimi; [Red:] Mendryk Iwona - Lublin: [B.w.], 2016, s. 287-297
56 Selected problems of modern manufacturing systems design and operation / Gola Arkadiusz, Sobaszek Łukasz, Świć Antoni // W: Robotics and manufacturing systems; [Red:] Koukolová Lucia, Świć Antoni - Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, s. 56-68 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
57 Simulation based analysis of reconfigurable manufacturing system configurations / Gola Arkadiusz, Świć Antoni // W: Automation and Robotics in Production Engineering; [Red:] Świć Antoni, Zubrzycki Jarosław - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2016, s. 50-59 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 844)
58 Simulation of prduction flow using Matlab system / Gola Arkadiusz, Sobaszek Łukasz // W: Optimization of production processes; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 64-74
59 Sterowanie przepływem produkcji w zautomatyzowanych systemach produkcyjnych / Gola Arkadiusz // W: Nowoczesne zarządzanie produkcją : ujęcie procesowe; [Red:] Szatkowski Kazimierz - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, s. 406-440
60 Strategie planowania zdolności produkcyjnych współczesnych systemów wytwórczych / Gola Arkadiusz // W: Inżynieria produkcji, zarządzanie procesami produkcyjnymi; [Red:] Matuszek Józef, Matuszka Józef - Bielsko-Biała: Wydanictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 2018, s. 9-22
61 Szeregowanie zadań produkcyjnych z uwzględnieniem dwuczynnikowej niepewności procesu / Sobaszek Łukasz, Gola Arkadiusz, Świć Antoni // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2017, s. 686-699
62 Virtual designing of robotic workstations / Sobaszek Łukasz, Gola Arkadiusz, Varga Jozef // W: Automation and Robotics in Production Engineering; [Red:] Świć Antoni, Zubrzycki Jarosław - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2016, s. 31-37 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 844)
63 Wprowadzenie do zarządzania procesami produkcyjnymi / Czop Katarzyna, Gola Arkadiusz, Małyszek Elżbieta, Szatkowski Kazimierz // W: Nowoczesne zarządzanie produkcją : ujęcie procesowe; [Red:] Szatkowski Kazimierz - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, s. 17-36
64 Współpraca nauka – biznes w inżynierii produkcji – problemy i wyzwania / Gola Arkadiusz, Świć Antoni // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2013, s. 1277-1288
65 Wybrane problemy planowania produkcji wieloasortymentowej o popycie sezonowym / Gola Arkadiusz // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2014, s. 528-539
66 Wybrane zastosowania pakietu STATISTICA do analizy danych w przedsiębiorstwie / Gola Arkadiusz // W: Modele inżynierii teleinformatyki : wybrane zastosowania. [T.] 9; [Red:] Bzdyra Krzysztof - 2014, s. 15-33
67 Wykorzystanie współczynnika OEE do analizy funkcjonowania linii produkcyjnych / Nieoczym Aleksander, Gola Arkadiusz // W: Komputerowo wspomagane projektowanie procesów : aktualne zagadnienia badawcze; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 55-67 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
68 Zastosowanie Matlaba w szeregowaniu zadań produkcyjnych / Sobaszek Łukasz, Gola Arkadiusz // W: Technologie informacyjne w technice i kształceniu; [Red:] Janczarek Marian, Lipski Jerzy - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 102-114
69 Zastosowanie metody SMED w procesie przezbrojenia prasy spęczającej / Mazurek Milena, Pilip Agata, Gola Arkadiusz, Świć Antoni // W: Wybrane problemy z zakresu przemysłu spożywczego : teoria i praktyka; [Red:] Stoma M., Dudziak A., Kobus Z. - Lublin: Towarzystwo Wydawnictw Naukowych LIBROPOLIS, 2016, s. 127-137
70 Związki zawodowe jako istotny podmiot dialogu społecznego w organizacji / Gola Arkadiusz // W: Szkoła dialogu społecznego - w teorii i praktyce; [Red:] Cichorzewska Marzena, Król Marian , Czarnocki Cezary - Lublin: Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ "Solidarność", 2014, s. 47-63