Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Dr inż. Katarzyna Czop

Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa
Liczba publikacji: 15
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(8)

1 Dzielenie się wiedzą w przedsiębiorstwie / Czop Katarzyna, Mietlicka Diana // EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIEBIORSTWA - 2011, nr 6 [MNiSW: 8]
2 Entrepreneurship and innovativeness: in search of the interrelationships / Czop Katarzyna, Leszczyńska Agnieszka // INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION AND LEARNING - 2011, nr 2, vol. 10, s. 156-175
3 Postive organizational scholarschip - Nowy nurt w naukach o zarządzniu / Czop Katarzyna // STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH - 2012, nr 118, s. 243-258 [MNiSW: 7]
4 Poziom zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa a zaangażowanie organizacyjne pracowników / Czop Katarzyna, Leszczyńska Agnieszka // ORGANIZACJA I KIEROWANIE - 2012, nr 3, s. 27-41 [MNiSW: 8]
5 Prorozwojowe zachowania pracowników a zdolność organizacji do zmian / Czop Katarzyna // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2013, nr 12, cz. 2, vol. 14, s. 9-22 [MNiSW: 8]
6 Rola i kompetencje menedżerów w organizacji zorientowanej na uczenie się / Czop Katarzyna // ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU - 2011, nr 34, s. 149-158 [MNiSW: 5]
7 Wprowadzanie zmian w organizacji – nowe perspektywy i wyzwania dla współczesnych menedżerów / Czop Katarzyna // ROCZNIKI EKONOMII I ZARZADZANIA - 2016, nr 2, vol. 8, s. 69-85 [MNiSW: 6]
8 Zdolność organizacji do zmian i jej wpływ na proces zarządzania zmianą / Czop Katarzyna // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZESTOCHOWSKIEJ ZARZADZANIE - 2016, nr 24, vol. 2, s. 69-81 [MNiSW: 7]

Rozdzialy(7)

1 Kompleksowe metody zarządzania produkcją i przedsiębiorstwem / Czop Katarzyna // W: Nowoczesne zarządzanie produkcją : ujęcie procesowe; [Red:] Szatkowski Kazimierz - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, s. 441-488
2 Koszty logistyki - wybrane aspekty ewidencyjne i zarządcze / Czop Katarzyna // W: Innowacyjne metody w inżynierii produkcji; [Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 154-166 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
3 Nowoczesne koncepcje planowania i sterowania produkcją / Czop Katarzyna // W: Nowoczesne zarządzanie produkcją : ujęcie procesowe; [Red:] Szatkowski Kazimierz - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, s. 368-405
4 Rola zarządzania zasobami lidzkimi w kształtowaniu zaangażowania organizacyjnego oraz prorozwojowych zachowań pracowników / Czop Katarzyna // W: Nauka-Biznes: zbiór raportów badawczych opracowanych przez pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych - przedstawicieli lubelskiego środowiska naukowego; 2011, s. 632-656
5 Wiedza i kapitał intelektualny przedsiębiorstwa a zdolność organizacji do wprowadzania innowacji / Czop Katarzyna // W: Wpływ sektora B+R na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki przez rozwój innowacyjności. T. 2; [Red:] Jegorow Dorota, Niedużak Andrzej - Chełm: Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS, 2012, s. 88-104
6 Wprowadzenie do zarządzania procesami produkcyjnymi / Czop Katarzyna, Gola Arkadiusz, Małyszek Elżbieta, Szatkowski Kazimierz // W: Nowoczesne zarządzanie produkcją : ujęcie procesowe; [Red:] Szatkowski Kazimierz - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, s. 17-36
7 Zdolność organizacji do wprowadzania zmian / Czop Katarzyna // W: Przedsiębiorczość i wiedza w kreowaniu rozwoju regionalnego; [Red:] Bojar Ewa, Mieszajkina Elena - Lublin: Politechnka Lubelska, 2014, s. 19-27 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)