Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ORCID 0000-0002-0555-6097

mgr Rafał Panek

Laboratorium Budownictwa
r.panek@pollub.pl
Liczba publikacji: 50
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(30)

1 Analiza finansowa potencjalnego zastosowania mezoporowatych materiałów krzemianowych do oczyszczania spalin z ditlenku węgla w porównaniu do komercyjnej metody MEA / Koneczna Renata, Wdowin Magdalena, Panek Rafał, Lelek Łukasz, Żmuda Robert, Franus Wojciech // ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIA PAN - 2017, nr 98, s. 137-150 [MNiSW: 9]
2 Analiza możliwości oczyszczania gazów wylotowych z Hg0 i CO2 na zeolitach syntetycznych otrzymanych z popiołów lotnych / Wdowin Magdalena, Baran Paweł, Panek Rafał, Zarębska Katarzyna, Franus Wojciech // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2015, nr 2, vol. 17, s. 1306-1319 [MNiSW: 15]
3 Application of zeolites as fillers in mix asphalt / Woszuk Agnieszka, Bandura Lidia, Panek Rafał // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 1, vol. 14, s. 127-134 [MNiSW: 6]
4 Badania właściwości zeolitów otrzymywanych z popiołów lotnych pod kątem wykorzystania ich jako sorbentów CO 2 / Wdowin Magdalena, Panek Rafał, Franus Wojciech // POLITYKA ENERGETYCZNA -ENERGY POLICY JOURNAL - 2014, nr 4, vol. 17, s. 329-338 [MNiSW: 6]
5 Changes in the textural parameters of fly ash-derived Na-P1 zeolite during compaction processes / Panek Rafał, Wdowin Magdalena, Bandura Lidia, Wisła-Walsh Ewa, Gara Paweł, Franus Wojciech // MINERALOGIA - 2017, nr 1-4, vol. 48, s. 3-22 [MNiSW: 15]
6 Characterization of zeolites and their use as adsorbents of petroleum substances / Bandura Lidia, Franus Małgorzata, Panek Rafał, Woszuk Agnieszka, Franus Wojciech // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2015, nr 3, vol. 94, s. 323-327 [MNiSW: 15]
7 Cold plasma as an innovative construction method of voltammetric biosensor based on laccase / Malinowski Szymon, Wardak Cecylia, Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Herbert Peter Anthony Fry, Panek Rafał // SENSORS - 2018, nr 12, vol. 18, s. 1-13 [MNiSW: 30]
8 The conversion technology of fly ash into zeolites / Wdowin Magdalena, Franus Małgorzata, Panek Rafał, Bandura Lidia, Franus Wojciech // CLEAN TECHNOLOGIES AND ENVIRONMENTAL POLICY - 2014, nr 6, vol. 16, s. 1217-1223 [MNiSW: 25]
9 The conversion technology of fly ash into zeolites (vol 16, pg 1217, 2014) / Wdowin Magdalena, Franus Małgorzata, Panek Rafał, Bandura Lidia, Franus Wojciech // CLEAN TECHNOLOGIES AND ENVIRONMENTAL POLICY - 2015, nr 3, vol. 17, s. 819-819 [MNiSW: 25]
10 Experimental study of mercury removal from exhaust gases / Wdowin Magdalena, Wiatros-Motyka Małgorzata, Panek Rafał, Stevens Lee A, Franus Wojciech, Snape Colin E. // FUEL - 2014, vol. 128, s. 451-457 [MNiSW: 40]
11 Fly ash-derived MCM-41 as a low-cost silica support for polyethyleneimine in post-combustion CO2 capture / Panek Rafał, Wdowin Magdalena, Franus Wojciech, Czarna Dorota, Stevens Lee A, Deng Hui, Liu Junpeng, Sun Cheng-Gong , Liu Hao, Snape Colin E. // JOURNAL OF CO2 UTILIZATION - 2017, vol. 22, s. 81-90 [MNiSW: 40]
12 Influence of Dy doping on the properties of BiFeO3 / Dzik Jolanta, Feliksik Kamil, Pikula Tomasz, Panek Rafał, Rearak Michał // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2018, nr 3, vol. 63, s. 1351-1355 [MNiSW: 30]
13 Influence of the reaction time on the crystal structure of Na-P1 zeolite obtained from coal fly ash microspheres / Kunecki Piotr, Panek Rafał, Koteja Anna, Franus Wojciech // MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS - 2018, vol. 266, s. 102-108 [MNiSW: 35]
14 Instalacja pomiarowa do sorpcji rtęci z gazów na sorbentach stałych / Kunecki Piotr, Czarna-Juszkiewicz Dorota, Panek Rafał, Wdowin Magdalena // ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIA PAN - 2018, nr 104, s. 153-162 [MNiSW: 9]
15 Investigation of the sorption of mercury vapour from exhaust gas by an Ag-X zeolite / Wdowin Magdalena, Macherzyński Mariusz, Panek Rafał, Górecki Jerzy, Franus Wojciech // CLAY MINERALS - 2015, nr 1, vol. 50, s. 31-40 [MNiSW: 20]
16 Magnetic properties and magnetoelectric coupling enhancement in Bi5Ti3FeO15 ceramics / Pikula Tomasz, Dzik Jolanta, Guzdek P., Mitsiuk V.I., Surowiec Zbigniew, Panek Rafał, Jartych Elżbieta // CERAMICS INTERNATIONAL - 2017, nr 14, vol. 43, s. 11442-11449 [MNiSW: 40]
17 Mesoporous silica material MCM-41: Novel additive for warm mix asphalts / Woszuk Agnieszka, Panek Rafał, Madej Jarosław, Zofka Adam, Franus Wojciech // CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 2018, vol. 183, s. 270-274 [MNiSW: 40]
18 Method for introducing zeolites and MCM-41 into polypropylene melt-blown nonwovens / Brochacka Agnieszka, Zagawa Aleksandra , Panek Rafał, Madej Jarosław, Franus Wojciech // AUTEX RESEARCH JOURNAL - 2018 [MNiSW: 20]
19 Odpady energetyczne jako substraty w syntezie materiałów mezoporowatych / Stożek Beata, Panek Rafał, Kunecki Piotr, Wdowin Magdalena // ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIA PAN - 2016, nr 92, s. 163-170 [MNiSW: 9]
20 Preliminary results of usage possibilities of carbonate and zeolitic sorbents in CO2 capture / Wdowin Magdalena, Franus Wojciech, Panek Rafał // FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN - 2012, nr 12, vol. 21, s. 3726-3734 [MNiSW: 15]
21 Removal of phosphate from water by lanthanum-modified zeolites obtained from fly ash / Gościańska Joanna, Ptaszkowska-Koniarz Magdalena, Frankowski Marcin, Franus Małgorzata, Panek Rafał, Franus Wojciech // JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE - 2018, vol. 513, s. 72-81 [MNiSW: 30]
22 Synteza filipsytu z popiołów lotnych oraz jego potencjalne zastosowanie w inżynierii środowiska / Cadar Justyna , Czarna Dorota, Kunecki Piotr, Panek Rafał, Madej Jarosław, Lipiec Patrycja, Wdowin Magdalena, Franus Wojciech // ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIA PAN - 2018, nr 102, s. 171-182 [MNiSW: 9]
23 Synthesis of faujasite (FAU) and tschernichite (LTA) type zeolites as a potential direction of the development of lime Class C fly ash / Kunecki Piotr, Panek Rafał, Wdowin Magdalena, Franus Wojciech // INTERNATIONAL JOURNAL OF MINERAL PROCESSING - 2017, vol. 166, s. 69-78 [MNiSW: 30]
24 Synthesis of zeolites from fly ashes- the industrial scale / Bandura Lidia, Franus Wojciech, Panek Rafał, Wdowin Magdalena // GLOBAL JOURNAL ON ADVANCES PURE AND APPLIED SCIENCES - 2013, vol. 1, s. 574-579
25 Synthetic zeolites as potential sorbents of mercury from wastewater occurring during wet FGD processes of flue gas / Czarna Dorota, Baran Paweł, Kunecki Piotr, Panek Rafał, Żmuda Robert, Wdowin Magdalena // JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION - 2018, vol. 172, s. 2636-2645 [MNiSW: 40]
26 Synthetic zeolites from fly ash for an effective trapping of BTX in gas stream / Bandura Lidia, Panek Rafał, Franus Wojciech, Rotko Marek // MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS - 2016, vol. 223, s. 1-9 [MNiSW: 35]
27 The use of clinoptilolite and synthetic zeolites for removal of petroleum substances / Bandura Lidia, Panek Rafał, Franus Wojciech // VISNIK NACIONALNOGO UNIVERSITETU ''LVIVSKA POLITEHNIKA'' : TEORIÂ I PRAKTIKA BUDIVNICTVA - 2014, nr 781, s. 9-16
28 Wpływ wstępnej obróbki popiołu lotnego na efektywność syntezy zeolitów / Czarna-Juszkiewicz Dorota, Kunecki Piotr, Panek Rafał, Wdowin Magdalena // ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIA PAN - 2018, nr 105, s. 213-224 [MNiSW: 9]
29 Wykorzystanie popiołów lotnych i produktów ich transformacji do wychwytywania CO2 ze spalin / Panek Rafał, Franus Wojciech // BAROMETR REGIONALNY - 2015, nr 2, vol. 13, s. 131-133 [MNiSW: 14]
30 Zeolite adsorbents of selected diesel types / Franus Małgorzata, Bandura Lidia, Panek Rafał, Woszuk Agnieszka, Wdowin Magdalena // INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES - 2013, nr 2, vol. 6, s. 595-602

Monografie (1)

1 Application of fly ashderived zeolites as CO2 sorbents / Wdowin Magdalena, Franus Wojciech, Panek Rafał, Czarna Dorota, Stevens Lee A, Sun Cheng-Gong, Liu Hao, Snape Colin E.[Red:] Rydzewska Emilia.- Kraków: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 2016, 152 s.

Projekty wynalazcze (2)

1 Sposób spieniania asfaltu [Patent nr (11) 230908 (21) 423256] / Woszuk Agnieszka, Franus Wojciech, Panek Rafał, Zofka Adam // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 12, s. 4368-4368 [MNiSW: 30]
2 Sposób spieniania asfaltu [Zgłoszenie nr (21) 423256] / Woszuk Agnieszka, Franus Wojciech, Panek Rafał, Zofka Adam // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 6, s. 32-32

Referaty (9)

1 Application of synthetic zeolites for the removal of persistent organic compounds from landfill leachate / Czerwiński Jacek, Franus Małgorzata, Panek Rafał // W: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Technologia oczyszczania wody– aspekty techniczne, biologiczne i środowiskowe,3-5 grudnia 2013 r. Kijów : [książka streszczeń] - 2013, s. 108-109
2 Hydrothermal inversion of F class fly ash into synthetic zeolites / Panek Rafał, Franus Wojciech, Wdowin Magdalena // W: 4th International Symposium: Advanced Micro- and Mesoporous Materials, 6 - 9 September, 2011, Riviera, Bulgaria;[ book of abstracts] - 2011, s. 87-87
3 Modification of the lightweight aggregate with the use of spent clinoptilolite after sorption of petroleum substances / Franus Małgorzata, Panek Rafał, Wdowin Magdalena, Franus Wojciech // W: ZEOLITE 2014- 9th International Conference on the Occurence, Properties, and Utilization of Natural Zeolites, 8-13 june 2014, Belgrade, Serbia, [ Book of Abstracts ] - 2014, s. 71-72
4 Mössbauer spectroscopy studies of Fe-doped BaTiO3 ceramics / Jartych Elżbieta, Pikula Tomasz, Garbarz-Glos B., Panek Rafał // W: 12 Ogólnopolskie Seminarium Spektroskopii Mössbauerowskiej, 17-20 czerwca 2018, Goniądz : program i abstrakty - 2018, s. 15-15
5 Processing line for the synthesis of zeolites from fly ash / Franus Wojciech, Wdowin Magdalena, Panek Rafał // W: IZC- 17th International Zeolite Conference, July 7-12 2013, Moscow, Russia : book of abstracts - 2013, s. 146-146
6 The study room temperature ferromagnetic properties of Fe-doped ZnO powder / Grotel J, Siedliska Karolina, Pikula Tomasz, Panek Rafał, Jartych Elżbieta // W: 12 Ogólnopolskie Seminarium Spektroskopii Mössbauerowskiej, 17-20 czerwca 2018, Goniądz : program i abstrakty - 2018, s. 9-9
7 Testing of zeolites and other sorbents in hot mercury vapours and flue gases / Macherzyński Mariusz, Wdowin Magdalena, Górecki Jerzy, Uruski Łukasz, Panek Rafał, Franus Wojciech, Gołaś Janusz // W: ZEOLITE 2014- 9th International Conference on the Occurence, Properties, and Utilization of Natural Zeolites, 8-13 june 2014, Belgrade, Serbia, [ Book of Abstracts ] - 2014, s. 131-132
8 Usage possibilities of carbonate and zeolitic zeolitic sorbents in CO2 capture / Franus Wojciech, Wdowin Magdalena, Panek Rafał // W: International Conference on Carbon Reduction Technologies Caretech 2011, Poland, 19-22 September 2011 - 2011, s. 94-95
9 Wykorzystanie materiałów zeolitowych do usuwania BTEX z odcieków ze składowisk odpadów / Odrzywolski Adam, Panek Rafał, Franus Wojciech, Czerwiński Jacek // W: VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo- Szkoleniowa: Postęp w inżynierii Środowiska, Polańczyk, 19- 21 września 2013 - 2013, s. 83-83

Rozdzialy(8)

1 Badania morfologii powierzchni oraz właściwości fizykochemicznych popiołów lotnych modyfikowanych chitozanem / Adamczuk A., Kołodyńska Dorota, Bandura Lidia, Panek Rafał, Franus Wojciech // W: Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości. T.2; [Red:] Hubicki Zbigniew - Lublin: UMCS w Lublinie, Wydział Chemii, 2014, s. 1033-1037
2 Otrzymywanie, właściwości i zastosowanie sorbentów zeolitowych wytwarzanych z popiołów lotnych / Bandura Lidia, Panek Rafał, Franus Wojciech // W: Sorbenty mineralne: surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie; [Red:] Bajda Tomasz, Ratajczak Tadeusz, Rzepa Grzegorz - Kraków: Wydawnictwo AGH, 2013, s. 49-60
3 Popiół lotny jako substrat w syntezie zeolitów stosowanych do usuwania rtęci ze ścieków FGD – analiza porównawcza w stosunku do innych sorbentów metali ciężkich / Czarna-Juszkiewicz Dorota, Kunecki Piotr, Panek Rafał, Wdowin Magdalena // W: Energetyka na skalę XXI w. - osiągnięcia i perspektywy; [Red:] Maciąg Kamil, Maciąg Monika - Lublin: Wydwnicwo Naukowe TYGIEL sp. Z o.o., 2018, s. 129-150
4 SEM investigation of microstructures in hydration products of portland cement / Franus Wojciech, Panek Rafał, Wdowin Magdalena // W: 2nd International Multidisciplinary Microscopy and Microanalysis Congress [WOS]; [Red:] Polychroniadis Efstathios K., Oral Ahmet Yavuz , Ozer Mehmet - Cham ; Switzerland: Springer, 2015, s. 105-112 .- (Springer Proceedings in Physics, ISSN 0930-8989; nr 164) [MNiSW: 15]
5 SEM-EDS observation of structure changes in synthetic zeolites modified for CO2 capture needs / Wdowin Magdalena, Panek Rafał, Franus Wojciech // W: 2nd International Multidisciplinary Microscopy and Microanalysis Congress [WOS]; [Red:] Polychroniadis Efstathios K., Oral Ahmet Yavuz , Ozer Mehmet - Cham ; Switzerland: Springer, 2015, s. 97-103 .- (Springer Proceedings in Physics, ISSN 0930-8989; nr 164) [MNiSW: 15]
6 The use of scanning electron microscopy to identify zeolite minerals / Panek Rafał, Wdowin Magdalena, Franus Wojciech // W: 1st International Multidisciplinary Microscopy Congress (INTERM) [WOS]; [Red:] Oral Ahmet Yavuz , Ozer Mehmet, Polychroniadis Efstathios K. - Heidelberg: Springer, 2014, s. 45-50 .- (Springer Proceedings in Physics) [MNiSW: 10]
7 Wpływ procesów scalania na właściwości teksturalne materiału zeolitowego typu Na-P1 / Panek Rafał, Franus Wojciech // W: Sorbenty mineralne: surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie; [Red:] Bajda Tomasz, Hycnar Elżbieta - Kraków: Wydawnictwo AGH, Kraków, 2015, s. 239-252
8 Wykorzystanie popiołów lotnych i produktów ich transformacji do wychwytywania CO2 ze spalin / Panek Rafał // W: Wykorzystanie tufów zeolitowych w inżynierii środowiska; [Red:] Franus Wojciech, Pawłowski Artur - Lublin: Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2015, s. 51-73 .- (Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk; nr 121)