Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Dr hab. inż. Mykola Bevz

Katedra Konserwacji Zabytków
Liczba publikacji: 19
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(3)

1 Pam’âtki arhitekturi mìsta L’vova, zbudovanì iz zastosuvannâm romancementu / Bevz Mykola // NAUKOVO-POPUL’ÂRNIJ ŽURNAL NAŠA SPAŜINA - 2014, nr 1, s. 47-51
2 Problems of protection and restoration of historical monuments of L’viv built using Roman cement / Bevz Mykola // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 4, vol. 12, s. 177-188 [MNiSW: 3]
3 Zamek w Brodach : fazy rozwojowe fortyfikacji / Bevz Mykola, Okonchenko Olga // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 4, vol. 14, s. 5-18 [MNiSW: 6]

Monografie (3)

1 Derev’âni cerkvi karpats’kogo regionu Ukraїni i Pol’ŝi: [dokument elektroniczny] / Bevz Mykola[Red:] Bevz Mykola.- Lwów: [B.w.], 2014, 78 s.
2 Problemi doslìdženìa, zberežennâ ì restavracìï ob’ìêktvì kul’turnoï spadŝini: zbìrnik naukovih prac’ kafedri restavracìï ì rekonstrukcìï arhìtekturnih kompleksìv / Bevz Mykola[Red:] Bevz Mykola.- L'vìv: Nacìonal'nyj Universitet L′vivs′ka Politehnika, Vidavnictvo "Rastr-7", 2014,, 2014, 371 s.
3 Problemi doslìdženìa, zberežennâ ta restavracìï ìstoričnih fortifìkacìj. Zbìrnik naukovih prac. Čislo 6 / Bevz Mykola[Red:] Bevz Mykola.- L'vìv: Nacìonal'nyj Universitet L′vivs′ka Politehnika, Vidavnictvo "Rastr-7", 2014,, 2014, 86 s.

Referaty (4)

1 Bìblìografìcnì, ìkonografìcnì, ìstorìografìcnì, ìstoriko-kraêznavcì doslìdžennâ ta arhìvnì materìalli – osnova dlâ pìdgotovki nomìnacìjnogo dos’ê dlâ vkaûcennâ obêkta do spisku ìstoricnoї spadŝcini ÛNESKO / Bevz Mykola, Buko Andrzej, Gazda Lucjan, Łukomskij Jurij, Golub Stanisław // W: Zberežennâ Ìstoricnoї Zabudovi Centra Odesi Šlâhom Vklûcennâ do Osnovnogo Spisku Vsesvìtn’oї Spadŝcini ÛNESKO: Materiali II Mižnarodnoї Naukowo – Praktìcnoї Konferencìї, 24-26 cervnâ 2015 roku, Odesa - 2015, s. 138-143
2 Georadarnì doslìdżennâ arheologìcno - arhitekturnih reštok Holms′koї Katedri Presvâtoї Bogorodici XIII st. / Bevz Mykola, Gazda Lucjan // W: VI Vseukrinskaja Naukovyia Konferencїja. Sučasna Arhitekturna Osvìta. Arhitektura: Obraz, Estetika, Emocìjnìj Kontekst, 7-8 listopada 2013, Kiїv - 2013
3 Metodologìcnì aspekti zberežennâ ta regeneracìї zapovìdnih mìstobudìvnih ansam’lìv ì kompleksìv / Bevz Mykola, Szmygin Bogusław // W: Zberežennâ Ìstoricnoї Zabudovi Centra Odesi Šlâhom Vklûcennâ do Osnovnogo Spisku Vsesvìtn’oї Spadŝcini ÛNESKO: Materiali II Mižnarodnoї Naukowo – Praktìcnoї Konferencìї, 24-26 cervnâ 2015 roku, Odesa - 2015, s. 9-18
4 Znacennâ georadarnih doslìdžen arheologično-arhitekturnoj pamiatki ( na prikladi Holms′koj Katedri Presvâtoj Bogorodicì XIII ST) / Bevz Mykola, Gazda Lucjan // W: Seminarium naukowe polsko - ukraińskie : metody fizyczne w badaniach i konserwacji zabytków architektury i dzieł sztuki, 30 kwietnia 2014r., L'viv - Warszawa - Celestynów t: [ streszczenia referatów] - 2014, s. 4-6

Rozdzialy(9)

1 Archeological heritage in city center and architectural-urban development / Bevz Mykola // W: Architecture confrontation with the past; [Red:] Trocka-Leszczyńska Elżbieta , Przesmycka Elżbieta - Wrocław: Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe ATLA2, 54-058 Wrocław, ul. Samotna 8, 2014, s. 145-156
2 Baszta obronna w Wojciechowie: rozwarstwienie materiałowe i chronologiczne / Łabędź Olga, Milewska Iwona, Bevz Mykola // W: Problemi doslìdženìa, zberežennâ ta restavracìï ìstoričnih fortifìkacìj : zbìrnik naukovih prac. Čislo 7; Lwów: Nacìonal'nyj Universitet L′vivs′ka Politehnika, Vidavnictvo "Rastr-7", 2015, 2015, s. 392-393
3 Fortification as an origin of urban development of the south of Ukraine cities (eighteenth - nineteenth century) / Frolova Yuliya, Kocki Wojciech, Bevz Mykola, Kwiatkowski Bartłomiej // W: History Urbanism Resilience: Planning and Heritage vol.4; [Red:] Hein Carla - Delft: TU Deltf, 2016, s. 361-361 .- (International Planning History Society Proceedings)
4 Fortifìkacìjnì ob'êkti v Spisku svìtovoï spadŝini Ûnesko / Bevz Mykola, Bojko Svìtlana // W: Problemi doslìdženìa, zberežennâ ta restavracìï ìstoričnih fortifìkacìj : zbìrnik naukovih prac. Čislo 6; [Red:] Bevz Mykola - L'vìv: Nacìonal'nyj Universitet L′vivs′ka Politehnika, Vidavnictvo "Rastr-7", 2014,, 2014, s. 5-13
5 Invisible city: the archeological past in an urban future / Bevz Mykola // W: Tradition and heritage in the contemporary image of the city : monograph. Vol. 1, Fundamentals; [Red:] Jeleński Tomasz, Juchnowicz Stanisław, Woźniak-Szpakiewicz Ewelina - Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2015, s. 142-149
6 Militarne znaczenie mostów przez wieki / Karaś Sławomir, Słoma Jolanta, Bevz Mykola // W: Problemi doslìdženìa, zberežennâ ta restavracìï ìstoričnih fortifìkacìj : zbìrnik naukovih prac. Čislo 7; [Red:] Bevz Mykola - Lwów: Nacìonal'nyj Universitet L′vivs′ka Politehnika, Vidavnictvo "Rastr-7", 2015, 2015, s. 118-133
7 Polygonal fortification in european cities and designing of Lviv Citadel complex / Bevz Mykola, Pinnyazhko Taras // W: Fortyfikacje nowożytne w Polsce - badania,realizacje, projekty. Zagospodarowanie do współczesnych funkcji; [Red:] Narębski Lech - Torun: Urząd Marszałkowski Województa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu, 2013, s. 85-96
8 Problemi zberežennâ ì regeneracìї ìstoricnih mist Zahìdnoї Ukraїni / Bevz Mykola // W: Creative Urbanism: the 100th Anniversary of the Urban Planning Education at Lviv Polytechnic; [Red:] Cherkes Bohdan, Petryshyn Halina - Lwów: Lviv Polytechnic Publishing House , 2014, s. 447-454
9 Vidnajdennâ fundamentìv ta stìn katedral’nogo soboru XIII st. Presvâtoї Bogorodicì u Holmì / Bevz Mykola, Łukomskij Jurij // W: Hovkva krìz’ stolìttâ. Vipusk 3; Lwów: Vidavnictvo "Rastr-7",2014, 2014, s. 184-191