Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Dr inż. Zbigniew Połecki

Katedra Sieci Elektrycznych i Zabezpieczeń
z.polecki@pollub.pl
Liczba publikacji: 21
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(6)

1 Analiza wpływu generacji wiatrowej na poziom rezerwy mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym / Połecki Zbigniew, Kacejko Piotr // RYNEK ENERGII - 2017, nr 1, s. 47-49 [MNiSW: 11]
2 Eksploatacja podsystemu wytwórczego w Polsce w latach 1995-2010. / Kaproń Henryk, Połecki Zbigniew // RYNEK ENERGII - 2012, nr 6, s. 3-9 [MNiSW: 10]
3 Minimalizacja kosztów zakupu energii elektrycznej odbiorcy przemysłowego / Połecki Zbigniew, Michalak Grzegorz // WIADOMOSCI ELEKTROTECHNICZNE - 2013, nr 3, s. 25-26 [MNiSW: 5]
4 Potrzeby inwestycyjne sektora elektroenergetycznego i możliwości ich sfinansowania przez koncerny energetyczne / Janik Wiesław, Kaproń Henryk, Paździor Artur, Połecki Zbigniew // RYNEK ENERGII - 2013, nr 2 , vol. 105, s. 23-28 [MNiSW: 9]
5 Wybrane aspekty ekonomiczne elektroenergetyki polskiej w latach 2010 - 2012 / Kaproń Henryk, Połecki Zbigniew // RYNEK ENERGII - 2013, nr 6, s. 27-34 [MNiSW: 9]
6 Wybrane aspekty ekonomiczne elektroenergetyki polskiej w latach 2012-2014 / Połecki Zbigniew, Kaproń Henryk, Kowal Iwona // RYNEK ENERGII - 2015, nr 6, s. 8-14 [MNiSW: 11]

Monografie (9)

1 Rynek energii : rozwój rynku a konkurencyjność gospodarki / Połecki Zbigniew[Red:] Połecki Zbigniew.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, 248 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
2 Rynek energii elektrycznej : aktualne problemy energetyki / Pijarski Paweł, Połecki Zbigniew[Red:] Pijarski Paweł, Połecki Zbigniew.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2018, 155 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
3 Rynek energii elektrycznej : aspekty prawne i ekonomiczne / Pijarski Paweł, Połecki Zbigniew[Red:] Pijarski Paweł, Połecki Zbigniew.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2016, 163 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
4 Rynek energii elektrycznej : bezpieczeństwo energetyczne Polski / Połecki Zbigniew[Red:] Połecki Zbigniew.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2016, 128 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
5 Rynek energii elektrycznej : energetyka rozproszona / Połecki Zbigniew[Red:] Połecki Zbigniew.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2016, 124 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
6 Rynek energii elektrycznej : polityka i ekonomia / Połecki Zbigniew, Pijarski Paweł[Red:] Połecki Zbigniew, Pijarski Paweł.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, 149 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
7 Rynek energii elektrycznej : rozwój i eksploatacja / Pijarski Paweł, Połecki Zbigniew[Red:] Pijarski Paweł, Połecki Zbigniew.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, 156 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
8 Rynek energii elektrycznej : rozwój i funkcjonowanie rynków energii / Połecki Zbigniew, Pijarski Paweł[Red:] Połecki Zbigniew, Pijarski Paweł.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2016, 148 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
9 Rynek energii elektrycznej : rozwój, polityka, ekonomia / Połecki Zbigniew, Pijarski Paweł[Red:] Połecki Zbigniew, Pijarski Paweł.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2018, 161 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)

Referaty (2)

1 Minimalizacja kosztów zakupu energii elektrycznej odbiorcy przemysłowego / Połecki Zbigniew, Michalak Grzegorz // W: 8 Konferencja Naukowo-Techniczna"Optymalizacja w Elektroenergetyce", 4 października 2012, Konstancin - Jeziorna - 2012, s. 159-163
2 Potrzeby inwestycyjne sektora elektroenergetycznego i możliwości ich sfinansowania przez koncerny energetyczne / Janik Wiesław, Kaproń Henryk, Paździor Artur, Połecki Zbigniew // W: 19 Konferencja Naukowo-Techniczna "Rynek Energii Elektrycznej" (REE 2013), 7-9 maja 2013 r., Kazimierz Dolny - 2013, s. 82-88

Rozdzialy(4)

1 Minimalizacja strat mocy czynnej w sieci przesyłowej –wybrane aspekty problematyki obliczeniowej / Wancerz Marek, Miller Piotr, Połecki Zbigniew // W: Optymalizacja w elektroenergetyce : IX Konferencja Naukowo-Techniczna, Optymalizacja w Elektroenergetyce; [B.m]: [B.w.], 2015, s. 69-76
2 Produkcja i zużycie energii elektrycznej w Polsce / Połecki Zbigniew, Kaproń Henryk // W: Sytuacja finansowa przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w Polsce; [Red:] Janik Wiesław - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 15-29 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
3 Stan wyposażenia technicznego elektrowni zawodowych / Kaproń Henryk, Połecki Zbigniew // W: Sytuacja finansowa przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w Polsce; [Red:] Janik Wiesław - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 48-53 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
4 Sytuacja i trendy rozwojowe polskiej elektroenergetyki / Połecki Zbigniew, Kaproń Henryk // W: Finansowanie rozwoju źródeł wytwórczych w krajowym systemie elektroenergetycznym; [Red:] Paździor Artur - Warszawa: CEDEWU, 2013, s. 33-52