Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID A-7259-2013

dr Tomasz Cieplak

Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa
t.cieplak@pollub.pl
Liczba publikacji: 27
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(13)

1 The analysis of hardware optimization methods for improving capabilities and performance of X-ways forensics toolset / Cieplak Agnieszka, Malec Mirosław, Cieplak Tomasz // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 13, s. 142-153 [MNiSW: 4]
2 Applications of cloud conputing services in education- case study / Cieplak Tomasz, Malec Mirosław // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 24, vol. 8, s. 55-60 [MNiSW: 5]
3 Chmura obliczeniowa jako innowacyjne narzędzie IT wspomagania procesów logistycznych / Muryjas Piotr, Cieplak Tomasz // LOGISTYKA - 2015, nr 4, s. 5003-5012
4 Chmura obliczeniowa jako możliwość tworzenia zintegrowanych łańcuchów dostaw przez przedsiębiorstwa z sektora MŚP / Cieplak Tomasz, Małyszek Elżbieta // LOGISTYKA - 2015, nr 3, s. 5627-5632
5 Community-Driven Road Quality Assessment for Users and Territorial Government Organizations / Badurowicz Marcin, Montusiewicz Jerzy, Cieplak Tomasz // ROCZNIKI KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH - 2017, nr z. 46, s. 13-22 [MNiSW: 9]
6 Educational use of cloud computing and at-mega microcontroller - a case study of an alarm system / Cieplak Tomasz, Lecyk Dariusz, Cieplak Agnieszka // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 30, vol. 10, s. 24-31 [MNiSW: 10]
7 Monitoring of flood embankments with the use of tomographic systems with distributed architecture / Rymarczyk Tomasz, Cieplak Tomasz, Tchórzewski Paweł, Kłosowski Grzegorz, Sikora Jan // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 12, vol. 94, s. 170-173 [MNiSW: 14]
8 Non-destructive tests of lock tongues used in art-72 aircraft landing gear based on magnetic method / Malec Mirosław, Cieplak Tomasz, Walczuk Sławomir // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2013, nr 20, vol. 7, s. 23-28 [MNiSW: 5]
9 On-the-fly community-driven mobile accelerometer data analysis system for road quality assessment / Badurowicz Marcin, Cieplak Tomasz, Montusiewicz Jerzy // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2016, nr 4, vol. 12, s. 18-27 [MNiSW: 11]
10 The use of petri nets in decision support systems based on intelligent multiply source data analysis / Rymarczyk Tomasz, Kłosowski Grzegorz, Cieplak Tomasz // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2017, nr 4, s. 24-27 [MNiSW: 7]
11 Using microservices architecture as analytical system for electrical impedance tomography imaging / Cieplak Tomasz, Rymarczyk Tomasz, Kłosowski Grzegorz // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2018, nr 1, vol. 8, s. 52-55 [MNiSW: 7]
12 Video materials as a means of promotion and advertising of the fields of study / Cieplak Tomasz, Malec Mirosław, Jarmuł Łukasz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 31, vol. 10, s. 274-280 [MNiSW: 10]
13 The view of the technical and computer science specialization in the survey of their students / Malec Mirosław, Cieplak Tomasz, Magdalena Huskowska // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 16, vol. 6, s. 24-30 [MNiSW: 4]

Rozdzialy(14)

1 Analiza i monitorowanie danych produkcyjnych z wykorzystaniem strumieniowego przetwarzania danych / Cieplak Tomasz, Pizoń Jakub // W: Aplikacyjne metody obliczeniowe oraz zarządzanie danymi; [Red:] Pizoń Jakub, Nowak Beata - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2017, s. 91-99
2 The cloud computing stream analysis system for road artefacts detection / Badurowicz Marcin, Cieplak Tomasz, Montusiewicz Jerzy // W: Computer Networks : 23rd International Conference, CN 2016 [WOS]; [Red:] Gaj Piotr, Kwiecień Andrzej , Stera Piotr - Cham ; Switzerland: Springer International Publishing, 2016, s. 360-369 .- (Communications in Computer and Information Science, ISSN 1865-0929; nr 608) [MNiSW: 15]
3 Etapy analizy danych produkcyjnych w chmurze obliczeniowej z wykorzystaniem języka R / Pizoń Jakub, Lipski Jerzy, Cieplak Tomasz // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2017, s. 762-771
4 Introduction to basic integration of measurement devices with cloud computing services / Cieplak Tomasz, Muryjas Piotr // W: Theory and practice of industrial and production engineering; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2015, s. 34-41 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482; nr 791)
5 Koncepcja modelu wyceny wartości strumienia danych produkcyjnych / Pizoń Jakub, Lipski Jerzy, Cieplak Tomasz // W: Komputerowo wspomagane projektowanie procesów : aktualne zagadnienia badawcze; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, s. 68-80 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
6 Modele dojrzałości i potencjał rozwiązań Internetu rzeczy / Pizoń Jakub, Cieplak Tomasz, Kański Łukasz // W: Aplikacyjne metody obliczeniowe oraz zarządzanie danymi; [Red:] Pizoń Jakub, Nowak Beata - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2017, s. 81-90
7 Opracowanie stadium przypadku obszaru i możliwości zastosowań Cloud computing w małych iśrednich przedsiębiorstwach regionu łubelszczyzny / Cieplak Tomasz // W: Nauka-Biznes: zbiór raportów badawczych opracowanych przez pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych - przedstawicieli lubelskiego środowiska naukowego; Chełm: Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS, 2011, s. 486-504
8 The possibility of modification the product in aspect of its durability improvement exemplified by vascular clamps / Malec Mirosław, Cieplak Tomasz, Ławskawski Paweł // W: Maszyny i procesy produkcyjne; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Lublin: Poliechnika Lubelska, 2015, s. 28-44 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
9 Practical usage of cloud computing in computerinte-grated manufacturing / Cieplak Tomasz, Malec Mirosław // W: New methods in intustrial engineering and production management; [Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka - Lublin: Politechnka Lubelska, 2012, s. 7-18
10 Trendy w dziedzinie integracji i analizy dużych zbiorów danych w kontekście marketingowych rekomendacji internetowych / Cieplak Tomasz, Kłosowski Grzegorz, Kulisz Monika // W: Różnorodność zarządzania : wybrane aspekty metodologii badań w naukach o zarządzaniu; [Red:] Bojar Matylda, Gliszczyński Grzegorz, Mazur Barbara - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 73-86 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
11 Web Analytics. Analytical tools and their practical utilization in e-commerce environment-an e-store case study / Cieplak Tomasz, Wołoszyńska Aleksandra, Malec Mirosław // W: New materials and IT technologies in production engineering; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011, s. 148-160 [MNiSW: 5]
12 Wybór usług modelu chmury obliczeniowej do tworzenia obszaru komunikacyjnego w przedsiębiorstwie / Zając Ewelina, Cieplak Tomasz // W: Informatyczne systemy zarządzania. T. 3; [Red:] Bzdyra Krzysztof - Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2012, s. 131-146
13 Zastosowania maszyn uczących się w modelu chmury obliczeniowej / Cieplak Tomasz, Dudek Piotr, Malec Mirosław // W: Innowacyjne metody w inżynierii produkcji; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy, Bojanowska Agnieszka - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 25-37 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
14 Zastosowanie animacji komputerowej w procesie nauczania zagadnień technicznych / Malec Mirosław, Cieplak Tomasz, Niemczuk Justyna // W: Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych. T. 7; [Red:] Śniadkowski Mariusz - Lublin: Liber Duo, 2015, s. 28-50