Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID X-1876-2018
ORCID 0000-0001-9364-2931

mgr inż. Justyna Gołębiowska

Instytut Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
Liczba publikacji: 18
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(11)

1 Analiza środowiskowa chłodziarki absorpcyjnej / Gołębiowska Justyna, Żelazna Agnieszka // TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE - 2013, nr 3, s. 9-11
2 Analiza środowiskowa wykorzystania chłodziarki absorpcyjnej zasilanej gazem do wytwarzania wody lodowej / Gołębiowska Justyna, Żelazna Agnieszka // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2012, nr 2, z. 59, vol. 283, s. 733-738 [MNiSW: 4]
3 Aspekty środowiskowe wykorzystania urządzeń do konwersji energii słonecznej / Żelazna Agnieszka, Gołębiowska Justyna, Pawłowski Artur // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2012, nr 2, z. 59, vol. 283, s. 907-912 [MNiSW: 4]
4 Aspekty środowiskowe zastosowania chłodziarki absorpcyjnej w układach klimatyzacyjnych / Gołębiowska Justyna, Żelazna Agnieszka, Pawłowski Artur // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2012, nr 1, vol. 6, s. 395-399 [MNiSW: 5]
5 Chłodziarka absorpcyjna w solarnych układach klimatyzacyjnych jako przykład nowoczesnej technologii dla zrównoważonego rozwoju / Gołębiowska Justyna // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2013, nr 2, vol. 15, s. 1216-1227 [MNiSW: 15]
6 Environmental assessment of different dewatering and drying methods on the basis of life cycle assessment / Gołębiowska Justyna, Żelazna Agnieszka, Pawłowski Artur // WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2014, nr 4, vol. 69, s. 783-788 [MNiSW: 20]
7 The impact of the solar collectors application and domestic hot water demand on unit conventional energy consumption in multi-family buildings / Gołębiowska Justyna, Cholewa Tomasz, Raczkowski Andrzej // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1988, s. 020040-1-020040-4 [MNiSW: 15]
8 The measures of sustainable development - a study based on the European monitoring of energy-related indicators / Żelazna Agnieszka, Gołębiowska Justyna // PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2015, nr 2, vol. 10, s. 169-177 [MNiSW: 15]
9 Sustainable development versus prospecting and extraction of shale gas / Duda Aneta, Gołębiowska Justyna, Żelazna Agnieszka // PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2016, nr 1, vol. 11, s. 177-180 [MNiSW: 15]
10 Wpływ parametrów prądu zasilającego wentylator na efekty chłodzenia układu z ogniwem Peltiera / Smoła Rafał, Gołębiowska Justyna, Żelazna Agnieszka // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2018, nr 1, vol. 12, s. 247-252 [MNiSW: 9]
11 Wpływ zastosowania kolektorów słonecznych na ekonomikę przygotowania ciepłej wody użytkowej / Gołębiowska Justyna // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2015, nr 3, s. 71-78 [MNiSW: 7]

Referaty (1)

1 Environmental analysis of heat generation in different power boilers for residential building in Poland / Żelazna Agnieszka, Gołębiowska Justyna // W: QUAESTI - Virtual Multidisciplinary Conference : the3rd Virtual Multidisciplinary Conference December 7 – 11, 2015 Zilina, Slovakia : proceedings - 2014, s. 464-467

Rozdzialy(6)

1 Analysis of solar collectors application and the influence of domestic hot water consumption on energy demand in multifamily buildings with implementation of LCA methodology / Gołębiowska Justyna, Żelazna Agnieszka // W: The role of exergy in energy and the environment; [Red:] Nižetić Sandro , Papadopoulos Agis - Cham: Springer, 2018, s. 1-889 .- (Green Energy and Technology)
2 Effect of the gas absorption chiller application for the production of chilled water / Gołębiowska Justyna, Pawłowski Artur // W: Environmental Engineering IV : Conference on Environmental Engineering IV [WOS]; [Red:] Pawłowski Artur, Dudzińska Marzenna, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2013, s. 483-488 [MNiSW: 10]
3 Environmental impacts from the materials used in drinking water installations / Żelazna Agnieszka, Gołębiowska Justyna, Jaromin Katarzyna // W: Vìsnik Nacìonal'nogo Unvìersitetu Vodnogo Gospodarstva Ta Prirodokoristuvannâ. Vipusk 1, Rìvne 2012; Rìvne: Nacìonal'nyj Universitet Vodnogo Gospodarstva Ta Prirodokorictuvannâ, 2012, s. 9-10
4 Implementation of thermoelectric module for cooling process of microscale experimental room / Gołębiowska Justyna, Żelazna Agnieszka, Zioło Paweł // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2017 : conference [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S., Linczuk Maciej - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2017, s. [brak stron]-[brak stron] .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10445) [MNiSW: 15]
5 Ocena wpływu klimatyzacji na środowisko za pomocą śladu węglowego / Gołębiowska Justyna // W: Diagnozowanie stanu środowiska:metody badawcze - prognozy : kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego : zbiór rozpraw; [Red:] Garbacz Jerzy - Bydgoszcz: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 2012, s. 267-272 .- (Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego )
6 Wpływ wybranych robót drogowych na zużycie materiałów, energii i stan środowiska / Gołębiowska Justyna // W: Wpływ sektora B+R na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki przez rozwój innowacji. T. 4; [Red:] Jegorow Dorota, Niedużak Andrzej - Chełm: 2012, s. 85-97