Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Mgr inż. Justyna Gołębiowska

Instytut Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
Liczba publikacji: 12
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(6)

1 Analiza środowiskowa chłodziarki absorpcyjnej / Gołębiowska Justyna, Żelazna Agnieszka // TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE - 2013, nr 3, s. 9-11
2 Analiza środowiskowa wykorzystania chłodziarki absorpcyjnej zasilanej gazem do wytwarzania wody lodowej / Gołębiowska Justyna, Żelazna Agnieszka // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2012, nr 2, z. 59, vol. 283, s. 733-738 [MNiSW: 4]
3 Aspekty środowiskowe wykorzystania urządzeń do konwersji energii słonecznej / Żelazna Agnieszka, Gołębiowska Justyna, Pawłowski Artur // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2012, nr 2, z. 59, vol. 283, s. 907-912 [MNiSW: 4]
4 Aspekty środowiskowe zastosowania chłodziarki absorpcyjnej w układach klimatyzacyjnych / Gołębiowska Justyna, Żelazna Agnieszka, Pawłowski Artur // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2012, nr 1, vol. 6, s. 395-399 [MNiSW: 5]
5 Chłodziarka absorpcyjna w solarnych układach klimatyzacyjnych jako przykład nowoczesnej technologii dla zrównoważonego rozwoju / Gołębiowska Justyna // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2013, nr 2, vol. 15, s. 1216-1227 [MNiSW: 15]
6 Environmental assessment of different dewatering and drying methods on the basis of life cycle assessment / Gołębiowska Justyna, Żelazna Agnieszka, Pawłowski Artur // WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2014, nr 4, vol. 69, s. 783-788 [MNiSW: 20]

Rozdzialy(6)

1 Effect of the gas absorption chiller application for the production of chilled water / Gołębiowska Justyna, Pawłowski Artur // W: Environmental Engineering IV : Conference on Environmental Engineering IV [WOS]; [Red:] Pawłowski Artur, Dudzińska Marzenna, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2013, s. 483-488 [MNiSW: 10]
2 Environmental impacts from the materials used in drinking water installations / Żelazna Agnieszka, Gołębiowska Justyna, Jaromin Katarzyna // W: Vìsnik Nacìonal'nogo Unvìersitetu Vodnogo Gospodarstva Ta Prirodokoristuvannâ. Vipusk 1, Rìvne 2012; Rìvne: Nacìonal'nyj Universitet Vodnogo Gospodarstva Ta Prirodokorictuvannâ, 2012, s. 9-10
3 Implementation of thermoelectric module for cooling process of microscale experimantal room / Gołębiowska Justyna, Żelazna Agnieszka, Zioło Paweł // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2017 : conference [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S., Linczuk Maciej - Bellingham ; USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2017, .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10445) [MNiSW: 15]
4 Implementation of thermoelectric module for cooling process of microscale experimental room / Gołębiowska Justyna, Żelazna Agnieszka, Zioło Paweł // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2017 : conference [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S., Linczuk Maciej - Bellingham ; USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2017, s. [brak stron]-[brak stron] .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10445) [MNiSW: 15]
5 Ocena wpływu klimatyzacji na środowisko za pomocą śladu węglowego / Gołębiowska Justyna // W: Diagnozowanie stanu środowiska:metody badawcze - prognozy : kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego : zbiór rozpraw; [Red:] Garbacz Jerzy - Bydgoszcz: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 2012, s. 267-272 .- (Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego )
6 Wpływ wybranych robót drogowych na zużycie materiałów, energii i stan środowiska / Gołębiowska Justyna // W: Wpływ sektora B+R na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki przez rozwój innowacji. T. 4; [Red:] Jegorow Dorota, Niedużak Andrzej - Chełm: 2012, s. 85-97