Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Dr hab. inż. Kazimierz Krupa

Katedra Finansów i Rachunkowości
Liczba publikacji: 2
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Monografie (1)

1 Wybrane akceleratory kapitału intelektualnego / Krupa Kazimierz.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012, 170 s. [MNiSW: 20]

Rozdzialy(1)

1 Ubiquitous ICT i U-City / Krupa Kazimierz, Bojar Matylda, Żminda Tomasz, Krupa Wojciech, Skotnyy Pavlo // W: Recenzovaný zborník vedeckých prác k riešeniu projektov MVP č. 23320262, 2330263, 2330264; Košice: Ekonomická Univerzita v Bratislave, 2012, s. 102-108