Publikacje pracowników PL
Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID B-9954-2017

Dr inż. Agnieszka Bojanowska

Katedra Marketingu
a.bojanowska@pollub.pl
Liczba publikacji: 28
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(16)

1 Application of neural networks in CRM systems / Bojanowska Agnieszka // ITM WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2017, vol. 15, s. 2-6 [MNiSW: 15]
2 Działania marketingowe a etapy działań logistycznych na przykładzie rynku gier komputerowych / Bojanowska Agnieszka // MARKETING I RYNEK - 2017, nr 4, s. 14-21 [MNiSW: 9]
3 Ewolucja koncepcji SCM w kierunku budowania relacji z klientami / Bojanowska Agnieszka // SYSTEMY LOGISTYCZNE WOJSK - 2014, nr 40, s. 29-37 [MNiSW: 6]
4 Improving the competitiveness of enterprises through effective customer relationship management / Bojanowska Agnieszka // EKONOMIA I PRAWO - 2017, nr 4, vol. 16, s. 359-370 [MNiSW: 12]
5 Innowacje w marketingu usług turystycznych na wybranym przykładzie / Bojanowska Agnieszka, Dziedzic Milena // ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY EKONOMICZNO-SPOLECZNEJ W OSTROLECE - 2017, nr 1, s. 330-342 [MNiSW: 9]
6 Innowacje w relacjach z klientami banków komercyjnych w multimedialnej rzeczywistości sieci / Bojanowska Agnieszka, Kordulska Milena // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2015, nr 9, vol. 16, s. 53-65 [MNiSW: 14]
7 Media społecznościowe jako narzędzie zarządzania relacjami z klientami (CRM) / Bojanowska Agnieszka // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2017, nr 4, cz. 2, vol. 18, s. 299-312 [MNiSW: 14]
8 Miejsce zarządzania relacjami (CRM) w zarządzaniu działalnością marketingową w przedsiębiorstwie / Bojanowska Agnieszka // STUDIA I PRACE WYDZIALU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZADZANIA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO - 2015, nr 39, vol. 2, s. 249-260 [MNiSW: 9]
9 Miejsce zarządzania relacjami z klientami (CRM) w zarządzaniu działalnością marketingową w przedsiębiorstwie / Bojanowska Agnieszka // STUDIA I PRACE WYDZIALU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZADZANIA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO - 2015, nr 39, vol. 2, s. 149-260 [MNiSW: 9]
10 Nowoczesne kanały dystrybucji ubezpieczeń komunikacyjnych / Bojanowska Agnieszka, Wójcik Agata // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2015, nr 41, vol. 2, s. 423-434 [MNiSW: 9]
11 Projekt ogólnopolskiego badania rynkowego dotyczącego wykorzystania koncepcji CRM w sektorze MSP / Bojanowska Agnieszka // MARKETING I ZARZĄDZANIE - 2017, nr 3, s. 113-122 [MNiSW: 9]
12 Realizacja wybranych celów przedsiębiorstwa poprzez zarządzanie procesami logistycznymi / Bojanowska Agnieszka // LOGISTYKA - 2013, nr 5, s. 18-21 [MNiSW: 10]
13 Student jako klient gracz / Bojanowska Agnieszka // MARKETING I RYNEK - 2014, nr 11, s. 517-527 [MNiSW: 6]
14 Wpływ koncepcji CRM na działania marketingowe firmy / Bojanowska Agnieszka // ZESZYTY NAUKOWE SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE. POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING - 2013, nr 9, vol. 58, s. 66-75 [MNiSW: 8]
15 Wspomaganie działań prognostycznych w logistyce / Bojanowska Agnieszka // LOGISTYKA - 2011, nr 5, s. 1001-1008 [MNiSW: 4]
16 Wykorzystanie mediów społecznościowych w działalności marketingowej przedsiębiorstw / Bojanowska Agnieszka // MARKETING I RYNEK - 2018, nr 4, s. 77-88 [MNiSW: 9]

Monografie (4)

1 Informatics methods as tools to solve industrial problems / Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka[Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2012, 75 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska) [MNiSW: 5]
2 Innowacyjne metody w inżynierii produkcji / Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka[Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, 200 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
3 New methods in intustrial engineering and production management / Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka[Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka.- Lublin: Politechnka Lubelska, 2012, 97 s.- (Monografie-Politechnika Lubelska)
4 Zarządzanie relacjami z klientami w bankach udzielających kredytów hipotecznych / Bojanowska Agnieszka.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2012, 292 s. [MNiSW: 20]

Referaty (1)

1 Model of building relationships with customers via the use of mobile devices / Bojanowska Agnieszka // W: 8 International Conference on Applied Economics, Contemporary Issues in Economy - Market or Government ?, 18-19 June 2015 , Toruń - 2015, s. 46-58

Rozdzialy(7)

1 Computer system assistance of business decisions -example of customer relationship management / Bojanowska Agnieszka // W: New materials and IT technologies in production engineering; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011, s. 161-169 [MNiSW: 5]
2 Cooperation between CRM and ERP systems in enterprise / Bojanowska Agnieszka // W: Informatics methods as tools to solve industrial problems; [Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka - Lublin: Politechnka Lubelska, 2012, s. 21-30 [MNiSW: 5]
3 CRM na rynku gier wideo / Bojanowska Agnieszka // W: Innowacyjne metody w inżynierii produkcji; [Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 120-131 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
4 Lojalność klientów a realizacja ekonomicznych celów przedsiębiorstwa / Bojanowska Agnieszka // W: Współczesny konsument i organizacja w świetle nowych trendów rynkowych; [Red:] Rzemieniak Magdalena, Maciaszczyk Magdalena - Tarnobrzeg: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu , 2015, s. 25-38
5 Metody symulacyjne w CRM / Bojanowska Agnieszka // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Ofcyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2015, s. 613-621
6 Optimization for distribution process of technical gas using informatics technology / Bojanowska Agnieszka // W: Management and control of manufacturing processes; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011, s. 93-101 [MNiSW: 5]
7 Rola wirtualnego asystenta w e-biznesie / Bojanowska Agnieszka // W: Technologie informacyjne w technice i kształceniu; [Red:] Janczarek Marian, Lipski Jerzy - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 18-27