Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ORCID 0000-0003-4559-6111

prof. dr hab. inż. arch. Petro Rychkov

Katedra Konserwacji Zabytków
p.rychkov@pollub.pl
Liczba publikacji: 55
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(11)

1 Cerkva Ìoanna Predtečì u selì Zaborolʹ: sproba renovacìï ta problema morfologìčnoï avtentičnostì / Rychkov Petro, Smolìns'ka Ol'ga // VÌSNIK HARKÌVSʹKOÏ DERŽAVNOÏ AKADEMÌÏ DIZAJNU Ì MISTECTV - 2015, nr 1, s. 96-101
2 Hramovaâ arhitektura Vol’ini v sostave Rossijskoj Imperii (1795 – 1914 g.) / Rychkov Petro // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 1, vol. 11, s. 104-127 [MNiSW: 9]
3 Kartografia Równego z XVIII i XIX wieku / Rychkov Petro // KWARTALNIK ARCHITEKTURY I URBANISTYKI - 2011, nr 1, s. 3-26 [MNiSW: 3]
4 Klasztor oo. Bernardynów w Dubnie w świetle mało znanych źródeł archiwalnych / Rychkov Petro // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 4, vol. 12, s. 205-217 [MNiSW: 3]
5 Konkurs 1928 roku na projekty cerkwi prawosławnych w Drugiej Rzeczypospolitej: w poszukiwaniu nowej identyczności architektonicznej / Rychkov Petro, Mykhaylyshyn Olga // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 4, vol. 12, s. 189-204 [MNiSW: 3]
6 Kronika architektury Wołynia / Rychkov Petro // MONITOR WOŁYŃSKI - 2015, nr 10, vol. 138, s. 11-11
7 The market place in Korets town: from classicist creation to spatial dissolution / Rychkov Petro // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2017, nr 1, vol. 13, s. 15-22 [MNiSW: 9]
8 Natural materiality: water as an active element of the gardens by denis mcclair at Volhynia / Rychkov Petro, Lushnikova Nataliya // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 2, vol. 11, s. 52-62 [MNiSW: 9]
9 Niemirów na Podolu – zapomniany eksperyment urbanistyczny doby stanisławowskiej / Rychkov Petro // KWARTALNIK ARCHITEKTURY I URBANISTYKI - 2015, nr 2, vol. LX, s. 5-15 [MNiSW: 11]
10 Renowacja drewnianej cerkwi św. Ioanna w Zaborolu pod Równem w kontekście Nurtów neowernakularnych / Rychkov Petro, Smolińska Olga // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 3, vol. 14, s. 225-234 [MNiSW: 6]
11 Synergy of contemporary architecture and materials science / Rychkov Petro, Lushnikova Nataliya // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 1, vol. 16, s. 109-118 [MNiSW: 6]

Hasła(1)

1 Uspens’kìj sobor / Rychkov Petro // W: Encìklopedìa ìstorìї Ukraїnì; Kijów: Naukova dumka, 2013, s. 249-250

Monografie (6)

1 Arhìtekturna spadŝina Volinì : zbìrnik naukovih prac. Vipusk 3 / Rychkov Petro[Red:] Rychkov Petro.- Rìvne: Nacìonal'nyj Universitet Vodnogo Gospodarstva Ta Prirodokorictuvannâ, 2012, 315 s.
2 Arhìtekturna spadŝina Volinì : zbìrnik naukovih prac. Vipusk 4 / Rychkov Petro[Red:] Rychkov Petro.- Rìvne: Nacìonal'nyj Universitet Vodnogo Gospodarstva Ta Prirodokorictuvannâ, 2014, 141 s.
3 Arhìtekturna spadŝina Volinì : zbìrnik naukovih prac. Vipusk 5 / Rychkov Petro[Red:] Rychkov Petro.- Rìvne: Nacìonal'nyj Universitet Vodnogo Gospodarstva Ta Prirodokorictuvannâ, 2016, 194 s.
4 Derev’ânì cerkvi Rìvnens′koї Oblastì : arhìtekturna spadŝina : Ìlûstrovanij katalog / Rychkov Petro[Red:] Rychkov Petro.- Rivne: Institut Ukraїns'kogo Modernizmu, 2017, 159 s.
5 Doors & windows : wystawa fotograficzna / Rychkov Petro.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, 19 s.
6 Non omnis moriar. Arhitektura v kulturnìj pracì knâzìv Ostroz′kih / Rychkov Petro.- Rìvne: Nacìonal'nyj Universitet Vodnogo Gospodarstva Ta Prirodokorictuvannâ, 2011, 141 s.

Referaty (4)

1 Arhìtektura cerkvi Sv. Trìjcì Dirmans’kogo Monastirâ u svìtì arhìvnoї grafikì / Rychkov Petro // W: Dermans’ka Ta Mizočka Zemlâ v Zagal’noevropejs’komu Vimìrì : naukovij zbìrnik : materìali Vseukraїns’koї Istorìko – Kraeznavčoї, 03 červnâ 2018 roku, s. Derman’ Druga - 2018, s. 34-43
2 Regular market squares in the history of West-Ukrainian urban planning / Rychkov Petro // W: Creative Urbanism 2013- International Scientific Conference, City of Lviv, May 24-25 2013, Book of abstracts - 2013, s. 135-135
3 Semiotics of material and its colour in wooden sacral architecture of historical Volhynia: past and present / Rychkov Petro, Lushnikova Nataliya // W: 3rd International Scientific Conference - COLOUR-CULTURE-SCIENCE, 23-24 November 2016, Cracow, Poland: Book of abstracts - 2016, s. 86-86
4 Wooden sacral architecture of historical Volhynia within the context of world sacral heritage / Rychkov Petro, Lushnikova Nataliya , Smolińska Olga // W: 19th General Assembly of the Experts :HERITAGE for PLANET EARTH 2017 “Smart Travel, Smart Architecture, Heritage and its Enjoyment for Dialogue”, 11-13 March, 2017 , Florence, Italy : workbook, abstracts book - 2017, s. 90-91

Rozdzialy(33)

1 Aktualˊna problematyka v doslìdžennì arhìtekturnoï spadŝini na ukraïnsˊko-polˊsˊomu ìstoričnomu pograniččì / Rychkov Petro // W: Ukraïnsˊko - polˊsˊkì arhìtekturnì vizìï: poglâd krìzˊ časi ta epohi; Charków: Charkowski Uniwersytet Gospodarki Miejskiej im. Beketowa, 2016, s. 203-212
2 Al’bom kraêvidìv Volinì “ Genrika Pejera âk džerelo arhìtekturoï ìstorìografìï ” / Rychkov Petro // W: Arhìtekturna spadŝina Volinì : zbìrnik naukovih prac. Vipusk 4; Rìvne : Nacìonal'nyj Universitet Vodnogo Gospodarstva Ta Prirodokorictuvannâ, 2014, s. 48-63
3 Architektura sakralna miedzywojennego Wołynia: tradycja a współczesność / Rychkov Petro // W: Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni : architektura pierwszej połowy XX wieku i jej ochrona w Gdyni i w Europie; [Red:] Sołtysik Maria Jolanta, Hirsch Robert - Gdynia: Urząd Miasta, 2011, s. 85-90
4 Arhìtekturnij kompleks Tovaristva Ìsusa u Vìnnicì / Rychkov Petro // W: Vìnnic’kì muri. Poglâd krìz vìki; Vìnnicâ: VMGO "Rozvitok", 2011, s. 7-24
5 Badania dziedzictwa urbanistycznego i architektonicznego książąt Ostrogskich : osiągnięcia i problematyka / Rychkov Petro // W: Stan badan na wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej : III Międzynarodowy Kongres Naukowy, Białystok, 30 września - 2 października 2015 : streszczenia wystąpięń; [Red:] Łopatecki Karol, Walczak Wojciech - Bialystok: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2015, s. 112-113
6 Badania dziedzictwa urbanistycznego i architektonicznego książąt Ostrogskich : osiągnięcia i problematyka / Rychkov Petro // W: Stan badań na wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. T. VIII; [Red:] Walczak Wojciech, Łopatecki Karol - Białystok: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2017, s. 433-462
7 Cerkva Sv.Ìoanna Hrestitelâ v s.Priluc'ke: lokal'nij epìzod tvorčoï bìografìï arhìtektora S.Timošenko / Rychkov Petro // W: Arhìtekturna spadŝina Volinì : zbìrnik naukovih prac. Vipusk 3; Rìvne: Nacìonal'nyj Universitet Vodnogo Gospodarstva Ta Prirodokorictuvannâ, 2012, s. 280-286
8 Dìonìsì Mìkler ta Ân Âkub Burgìn'jon- dvì postatì v ìstorìï sadovo-parkovogo mistectva Volinì / Rychkov Petro // W: Parkì Dìonìsìâ Mìklera : zbìrnik materìalìv mìžnarodnoï naukovo–praktičnoï konferencìï «Parki Dìonìsìâ Mìklera», prisvâčenoï 250-ìj rìčnicì z dnâ narodžennâ vìdatnogo landšaftnogo dizajnera ; Zbaraž- Višnievec'- Kremenec': 2012, s. 165-174
9 Dissolving materiality: ruins and plant relicts in the landscape parcs by Denis McClair in Volhynia / Rychkov Petro, Lushnikova Nataliya // W: Preventive conservation of the human enviroment. 6 , Arcitecture as an element of the landscape; [Red:] Kobyliński Zbigniew, Kobylińska- Bunsch Weronika, Nebelsick Louis Daniel - Warszawa: Fundacja Res Publica Multiethnica, 2017, s. 303-322 .- (Archaeologica Hereditas, ISSN 2451-0521; nr 10)
10 Dzvìnica Voskresens'kogo soboru v Rìvnomu: do ìstorìï sporudžennâ i rujnacìï / Rychkov Petro, Smolìns'ka Ol'ga // W: Arhìtekturna spadŝina Volinì : zbìrnik naukovih prac. Vipusk 3; Rìvne: Nacìonal'nyj Universitet Vodnogo Gospodarstva Ta Prirodokorictuvannâ, 2012, s. 223-229
11 Ìstoričnì plani Luc’ka XVIII-XIX st. v arhìvah Peterburga ta Moskvi / Rychkov Petro // W: Arhìtekturna spadŝina Volinì : zbìrnik naukovih prac. Vipusk 4; Rìvne: Nacìonal'nyj Universitet Vodnogo Gospodarstva Ta Prirodokorictuvannâ, 2014, s. 64-75
12 Ìstorìografìâ arhìtekturnoї spadšini Knâzìv Ostroz’kih: doslìdnic’kì pìdsumki ta aktual’na problematika / Rychkov Petro // W: Ostroz ′ka davnina; [Red:] Psicnik Igor - Ostróg: Wydawnictwo Międzynarodowego Uniwersytetu Ostrogskiej Akademii, 2014, s. 227-242
13 Kartografìčnì džerela do urbanìstičnoї ìstorìї guberns′kogo Žitomira / Rychkov Petro // W: Arhìtekturna spadŝina Volinì : zbìrnik naukovih prac. Vipusk 5; [Red:] Rychkov Petro - Rìvne: Nacìonal'nyj Universitet Vodnogo Gospodarstva Ta Prirodokorictuvannâ, 2016, s. 100-120
14 Kartogrfìcnì džerela do ìstorìї mìstobuduvannâ Scìdnogo Podìllâ / Rychkov Petro // W: Mìsta ì Mìstečka Podìllâ vìd Dobi Seredn′ovìččâ do Počatku XX st.: Materìali Naukovoї Konferencìї, 24-25 Veresnâ 2015, Vinnic′kiї Obłasniї Kraêznavčiї Muzeї, Vìnnicâ 2016; [Red:] Kolesniuk Vìktoriї - Vìnnicâ: Vinnic′kiї Obłasniї Kraêznavčiї Muzeї, 2016, 2016, s. 48-85 .- (Podìl′s′ka starovina)
15 Katalog pam’âtok dierev’ânogo cerkovnogo zodčestva / Rychkov Petro // W: Derev’ânì cerkvi Rìvnens′koї Oblastì : arhìtekturna spadŝina : Ìlûstrovanij katalog ; [Red:] Mihajlišin O. L., Smolinska Olina - Rivne: Institut Ukraїns'kogo Modernizmu, 2017, s. 17-140
16 Konkurent Žitomira : do ìstorìї sprob pìdnesennâ Dubna do statusu guberns′kogo centru / Rychkov Petro // W: Arhìtekturna spadŝina Volinì : zbìrnik naukovih prac. Vipusk 5; [Red:] Rychkov Petro - Rìvne: Nacìonal'nyj Universitet Vodnogo Gospodarstva Ta Prirodokorictuvannâ, 2016, s. 168-170
17 Korec ì Katerburg: dva urbanìstičnì eksperimenti Volinì v kìncì XVIII st. / Rychkov Petro // W: Arhìtekturna spadŝina Volinì : zbìrnik naukovih prac. Vipusk 4; Rìvne: Nacìonal'nyj Universitet Vodnogo Gospodarstva Ta Prirodokorictuvannâ, 2014, s. 76-81
18 Koroni pìdne’essâ: renesansnì sinagogi v prostorovomu domenì knâzìv Ostroz’kih / Rychkov Petro // W: Zabutij kontinent. Štetli Volinì. Ìstorìa, kul’tura, osobistostì, perspektivi rozvitku turizmu; Rìvne: Vidavnictvo " Volins'kì obieregi" , 2015, s. 58-61
19 Mìstobudìvnij kontekst Rìvnogo v kìncì XVIII st. Na planì Â. Â. Burgìn′jona / Rychkov Petro // W: Arhìtekturna spadŝina Volinì : zbìrnik naukovih prac. Vipusk 5; [Red:] Rychkov Petro - Rìvne: Nacìonal'nyj Universitet Vodnogo Gospodarstva Ta Prirodokorictuvannâ, 2016, s. 164-168
20 Mìžkonfiesìjnij transmorfìzm v sakral’nìj arhìtekturì Volinì. / Rychkov Petro // W: Między Wrocławiem a Lwowem:sztuka na Śląsku, w Małopolsce i na Rusi Koronnej w czasach nowożytnych; [Red:] Betlej Andrzej , Brzezina-Scheuerer Katarzyna, Oszczanowski Piotr - Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011, s. 383-398
21 Nemirív na Podíllí : malovídomij urbanístičnij eksperiment dobi Prosvítnictva / Rychkov Petro // W: Dosvíd ta perspektivi pozvitky míst Ukraini : zbírnik naukovyh prac’; [Red:] Paleha Û. M. - Kiïv: Dipromisto, 2014, s. 88-108 .- (Problemi Rekonstrukciï v Teorii ta Prakticí Místobuduvannâ; nr 26)
22 Notatkì do urbanìstičnoї ìstorìї Vraclava / Rychkov Petro // W: Mìsta ì Mìstečka Podìllâ vìd Dobi Seredn′ovìččâ do Počatku XX st.: Materìali Naukovoї Konferencìї, 24-25 Veresnâ 2015, Vinnic′kiї Obłasniї Kraêznavčiї Muzeї, Vìnnicâ 2016; [Red:] Kolesniuk Vìktoriї - Vìnnicâ: Vinnic′kiї Obłasniї Kraêznavčiї Muzeї, 2016, s. 314-323 .- (Podìl′s′ka starovina)
23 Pìzn'obarokova transformacìâ Uspens'kogo soboru u Volodimirì-Volins'komu / Rychkov Petro // W: Arhìtekturna geografìâ baroko v Ukraïnì: Regìonal’nì osoblivostì ta spil’nì risi: Zbìrnik naukovih prac.; [Red:] Ûrčenko S. - Nìžin,Ukraïna: Naukovo- doslìdnij ìnstitut ìstorìï arhìtekturi ta mìstobuduvannâ, 2011, s. 79-101
24 Prostorova evolûcìâ Volodimira-Volins'kogo: vìd vitokìv do kìncâ XIX st / Rychkov Petro // W: Arhìtekturna spadŝina Volinì : zbìrnik naukovih prac. Vipusk 3; Rìvne: Nacìonal'nyj Universitet Vodnogo Gospodarstva Ta Prirodokorictuvannâ, 2012, s. 105-121
25 Prostorovij rozvitok Kovelâ XIX st. / Rychkov Petro // W: Minyle ì sucasne Volin ta Polìccâ : Kovel’ ì Kovel’ŝina v ukraїns’kìj ta svropejs’kij ìstorìї : naukovvj zbìrnik : vipusk 65; Kovel': Kovel,ska mìs’ka rada, Volinskij kraêznavcij muzej, 2018, s. 261-273
26 Regular market squares in the history of the West - Ukrainian urban planing / Rychkov Petro // W: Creative Urbanism: the 100th Anniversary of the Urban Planning Education at Lviv Polytechnic; [Red:] Cherkes Bohdan, Petryshyn Halina - Lwów: Wydawnictwo Poliechniki Lwowskiej, 2014, s. 455-458
27 Renesansnì attyki u formuvannì arhìtekturnoї ìdentičnostì kul’turnogo domenu Ostroz’kih / Rychkov Petro // W: Ostroz ′ka davnina. Vip. 4; [Red:] Pasicnik Igor, Teslenko Igor - Ostrìg: Wydawnictwo Międzynarodowego Uniwersytetu Ostrogskiej Akademii, 2017, s. 110-148
28 Rozplanuvannâ mìsta Dubno za kartografìčnimi džerelami / Rychkov Petro // W: Arhìtekturna spadŝina Volinì : zbìrnik naukovih prac. Vipusk 3; Rìvne: Nacìonal'nyj Universitet Vodnogo Gospodarstva Ta Prirodokorictuvannâ, 2012, s. 122-142
29 Sacral architecture in the interwar Wolhynia: tradition and modernity / Rychkov Petro // W: Modernism in Europe – modernism in Gdynia: 20th century architecture until the 1960s and its preservation; [Red:] Soltysik Maria Jolanta, Hirsch Robert - Gdynia: Urząd Miasta Gdyni, 2015, s. 43-46
30 Stilstìčna evolûc ìâ hramovo ї arhitekturi Volinì – počatku XX st. / Rychkov Petro // W: Studìї ì materìali z ìstorìї Volinì. 2013; [Red:] Sobčuk V. - Krzemieniec: 2013, s. 99-141
31 Voda âk prirodnij “materalì” v strukturì landŝaftnih parkìv Dìonìsìâ Mìklera na Volinì / Luŝnìkova Natalìa, Rychkov Petro // W: Parkì Dìonìsìâ Mìklera : zbìrnik materìalìv mìžnarodnoï naukovo–praktičnoï konferencìï «Parki Dìonìsìâ Mìklera», prisvâčenoï 250-ìj rìčnicì z dnâ narodžennâ vìdatnogo landšaftnogo dizajnera ; Zbaraž- Višnievec'- Kremenec': 2012, s. 95-107
32 Volodimir Maksimov - architektor svâto - georgìїvs'koї cerkvi na " Kozac'kih Mogiłah" / Rychkov Petro // W: Naukovì zapiski Rìvnens'kogo obłasnogo kraêznavcogo muzeû. Vipusk XIII. Cast. 1: Materìali naukovoї konferencìї prisvâcenì 100 - rìccâ vid dnâ narodžennâ Izorâ Kiriłovica Svêšnìkova. Rivne 2015; Ruwne: Rìvnens'kij Obłasnij Kraêznavcij Muzej, 2015, 2015, s. 215-219
33 Zagal’na harakteristika derevânogo haramobuduvannâ Rìvnens’kogo regìonu / Rychkov Petro // W: Derev’ânì cerkvi Rìvnens′koї Oblastì : arhìtekturna spadŝina : Ìlûstrovanij katalog ; [Red:] Rychkov Petro, Mihajlišin O. L., Smolins’ka O. E. - Rivne: Institut Ukraїns'kogo Modernizmu, 2017, s. 7-16